Universiteit Leiden

nl en

Ontdekker van het jaar, Onderwijsprijs en lancering nieuwe website

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari is bekend gemaakt wie de Ontdekker van het jaar 2008 is geworden, wie de Onderwijsprijs heeft gewonnen en is door de decaan de nieuwe facultaire website gelanceerd.

Dr. Kai Ye en dr. Ignas Snellen Ontdekkers van het Jaar bij W&N, dr. Harald van Mil wint onderwijsprijs

Dr. Kai Ye heeft op 5 januari de C.J. Kokprijs van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen toegekend gekregen voor zijn werk aan algoritmen voor het opsporen van regelmaat en functionaliteit in eiwitvolgorden. Dr. Ignas Snellen en drie bachelorstudenten wonnen de Publieksprijs. De vijf winnaars mogen zich tooien met de titel ‘Ontdekker van het Jaar 2008’. Dr. Harald van Mil werd uitgeroepen tot beste docent.

Onderzoek aan eiwitten

Dr. Kai Ye, biofarmaceut en bio-informaticus,  promoveerde in 2008 met lof in Leiden op het proefschrift Novel Algorithms for Protein Sequence Analysis. Zijn promotieonderzoek betrof de structuur en de functie van een klasse van eiwitten die een startpunt vormen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Het in detail bestuderen van de interactie tussen geneesmiddelen en deze eiwitten, kan essentiële informatie opleveren voor het maken van nieuwe, efficiënte geneesmiddelen. Ye heeft unieke algoritmen ontwikkeld voor de herkenning van biologisch functionele patronen in eiwitten. 
Een belangrijk wapenfeit van Ye was diens introductie van een analysemethode om vast te stellen hoe vaak een specifieke volgorde van aminozuren voorkomt in verschillende eiwitten. Dat leidde tot nieuwe algoritmen waarmee in ongeordende reeksen eiwitten biologisch functionele patronen kunnen worden opgespoord. Op basis daarvan kan ook worden vastgesteld hoe de betreffende eiwitfamilies zijn geëvolueerd. Ye werkt momenteel bij het European Bioinformatics Institute in Cambridge.

De vondst van een planeet

De ‘publieksprijs’, waarvoor alle medewerkers en studenten van de universiteit hun stem konden uitbrengen, ging naar Ignas Snellen en de bachelorstudenten Remco van der Burg, Meta de Hoon en Francis Vuijsje. Zij ontdekten een zogenoemde exoplaneet, dat is een planeet die om een andere ster dan de zon heen cirkelt. Het onderzoek van de studenten betrof niet zozeer het vinden van een planeet, als wel het ontwikkelen van een methode daartoe. Een planeet die om een ster heen draait, vangt op regelmatige momenten wat licht van die ster op. De studenten gebruikten voor hun onderzoek bestaande helderheidsgegevens van planeten, namelijk de publieke database van het Pools-Amerikaanse OGLE II-project. Daarin zijn van 15.000 planeten helderheidsmetingen opgeslagen.

Bijzondere exoplaneet
De studenten ontwikkelden een methode om in de database te zoeken en pasten die vervolgens daadwerkelijk toe. Een week lang stond een hele batterij computers te werken om alle data te onderzoeken op bepaalde criteria. Na een eerste schifting tot achthonderd mogelijke kanshebbers wisten de studenten dit aantal terug te brengen tot negen. Eén daarvan voldeed qua omvang, afstand tot de ster en duur van de omgang rond de ster, wel heel precies. Waarnemingen met telescopen in Chili moesten voor bevestiging zorgen en deden dat. Het bleek bovendien een bijzondere exoplaneet. Snellen:  ‘Nog nooit is er een exoplaneet gevonden bij zo’n hete, snel roterende ster. Vermoedelijk is de gasvormige reuzenplaneet opgezwollen door de energierijke straling van de ster, hoewel dat nog niet zeker is.’

Stemmen

Het totaal aantal stemmen was 387, meer dan het dubbele vergeleken met het aantal stemmen van vorig jaar. 
De meeste stemmen waren voor het team van Ignas Snellen met maar liefst 26.87%

Statistieken

Plaatje in het groot

Opvallen was dat de stemmen voor de Ontdekker van het jaar voor de Publiekswinnaar vooral van buiten het eigen instituut kwamen.

Onderwijsprijs voor Harald van Mil

De Onderwijsprijs van de faculteit werd gewonnen door dr. Harald van Mil. Van Mil is werkzaam bij de onderzoeksgroep Fungal Genetics & Genomics, onderdeel van de sectie Moleculaire Microbiologie.

Van Mil verzorgt cursussen voor verschillende jaargangen van de opleiding biologie, waarbij altijd het vakoverschrijdende centraal staat. Een van de cursussen is Bio-ethiek en beleid. Door veel discussies met studenten aan te gaan, Van Mil studenten te inspireren en bewust te maken van hun positie in de maatschappij. In de cursus Systems Biology 2: Bioinformatics leert de student interdisciplinair te denken. Van Mil kan door z’n enthousiasme bij het begeleiden van de cursus, zijn passie voor de biologische, bio-informatische en mathematische wetenschappen overbrengen op zijn studenten. Deze cursussen illustreren dat Van Mil erg goed is in het enthousiast maken van studenten voor onderwerpen en waar de gemiddelde student over het algemeen niet voor warm loopt.

Gave
Binnen het mastercurriculum doceert Van Mil statistiek en modelleren tijdens de cursus General Research Skills. Hij heeft de gave om op een zodanig heldere en geduldige wijze college te geven, dat het conceptuele begrip van statistiek bij de studenten sterk wordt ontwikkeld. Veel studenten geven aan door de hulp van Van Mil statistiek voor het eerst echt te begrijpen en in de praktijk meer inzicht verworven te hebben. Van Mil gebruikt zijn gave niet alleen binnen de cursus, hij is ook daarbuiten altijd bereid uitleg te geven. Daarbij heeft hij een breed interessegebied dat ook andere bètagebieden en filosofie omvat en dat zijn eigen disciplines verre overstijgt. Hij laat zijn studenten hierin delen. Kortom, Van Mil is een betrokken, gedreven en veelzijdige docent.

Lancering nieuwe website

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de nieuwe facultaire website door de decaan gelanceerd.

De afgelopen maanden is door ICT, Communicatie en Marketing en alle betrokken onderdelen van de faculteit hard gewerkt om onze website te transformeren van aanbodgericht naar vraaggericht en in een nieuw Content Management Systeem te gieten. De universitaire huisstijl is daarmee eindelijk ook bij onze faculteit doorgevoerd.

De Hortus botanicus is ons eerste instituut dat gebruik maakt van dit nieuwe systeem en het resultaat mag er absoluut wezen! 
Onze dank gaat uit naar iedereen die tot in de late uurtjes de tijd heeft gevonden om deze lancering tot een succes te maken.

De doelstelling is om, o.a. in het kader van internationalisering, zowel de Engelstalige website en de pagina’s van onze instituten mee te nemen in de implementatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.