Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Op zoek naar een zusje van de aarde

Zijn er andere planeten zoals de aarde, en komt daar mogelijk ook leven voor? Sterrenkundigen bestuderen planeten rond andere sterren dan de zon, met als doel te achterhalen uit wat voor gassen hun atmosferen zijn opgebouwd.

Contact
Ignas Snellen
Financiering
NWO Vici NWO Vici

Snellens onderzoek spitst zich toe op planeetovergangen. Wanneer een exoplaneet gezien vanaf de aarde toevallig voor zijn ster langs kruist, verduistert deze een heel klein beetje het sterlicht. Door dit effect kunnen de grootte en baan van de planeet worden bepaald. Snellen gaat met zijn team een speciale camera bouwen waarmee planeetovergangen rond de helderste en dichtstbijzijnde sterren kunnen worden gevonden. De groep ontwikkelde in de afgelopen jaren een speciale methode om de atmosferen van exoplaneten te onderzoeken, die nu met de Vici op uitgebreide schaal kan worden toegepast en verder verfijnd.

“Als een exoplaneet voor zijn moederster langs beweegt sijpelt er ook een heel klein beetje sterlicht door de planeetatmosfeer heen”, licht Snellen toe. “De gassen in die atmosfeer absorberen dat sterlicht op een heel specifieke manier. Dit kunnen we meten en daarmee achterhalen waaruit de atmosfeer is opgebouwd.” Met deze methode heeft Snellens onderzoeksgroep onlangs ook al aanwijzingen gevonden voor een enorme superstorm op een exoplaneet.

Het huidige onderzoek richt zich vooral op Jupiter-achtige reuzenplaneten, maar uiteindelijk wil Snellen deze nieuwe onderzoeksmethode ook gaan toepassen op de kleinere, aardachtige planeten – bij voorkeur met de geplande European Extremely Large Telescope (E-ELT), waaraan Nederland ook een belangrijke bijdrage zal leveren. “Over een jaar of tien kunnen we dit misschien al voor een zusje van de aarde doen. In onze eigen dampkring zit alleen maar zuurstof doordat die door planten wordt aangemaakt. Mochten we dezelfde zuurstof ook in een atmosfeer van een andere planeet aantreffen, dan zou dat een belangrijke aanwijzing zijn voor buitenaards leven”, aldus Snellen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.