Universiteit Leiden

nl en

Natuurkundigen nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid

Afgelopen donderdag was het aftrapsymposium van de Nederlandse Natuurkundigen Vereniging, een platform om informatie over energie en klimaat te geven aan het publiek, scholen en politici. Bij het symposium werd tevens het boek ENERGIE SURVIVAL GIDS gepresenteerd, van de hand van Jo Hermans.

De Nederlandse natuurkundigen hebben besloten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van Energie en Klimaat. De achterliggende gedachte is dat de meeste aspecten van energie en klimaat een natuurwetenschappelijk fundament hebben. Ze vragen een kwantitatieve benadering, en enig inzicht in natuurkundige wetmatigheden. Te vaak blijken er politieke besluiten te worden genomen die gebaseerd zijn op drijfzand. Ze werken daardoor soms niet of zijn zelfs contraproductief. Ook de gemiddelde burger, van wie niet kan worden verwacht dat hij alle detailkennis in huis heeft, vindt het vaak moeilijk om zin en onzin van elkaar te onderscheiden.
Daarom heeft de Nederlandse Natuurkundige vereniging de sectie Energie en Klimaat opgericht. In deze sectie gaat de Nederlandse natuurkundige gemeenschap alle beschikbare kennis en expertise uit wetenschap en bedrijfsleven op het gebied van energie en klimaat bundelen. Daarmee creëert de NNV een actief platform om betrouwbare en zo objectief mogelijke informatie te geven aan het grote publiek, aan scholen en aan politici. Voorzitter is Jo Hermans, emeritus hoogleraar natuurkunde aan de Leidse Universiteit.

Bij het aftrapsymposium van dit nieuwe platform, afgelopen donderdag, werd tevens het boek ENERGIE SURVIVAL GIDS gepresenteerd, van de hand van Jo Hermans. Twee jaar geleden verscheen van zijn hand ‘HOOR JE BETER IN HET DONKER? Antwoord op alledaagse vragen’. In dat boek liet de auteur al zien dat schijnbaar complexe zaken best voor een algemeen publiek begrijpelijk kunnen worden gemaakt. Het nieuwe boek past naadloos in de missie van de sectie Energie en Klimaat: het probeert iedereen die mee wil praten over energie vaste grond onder de voeten te geven (zie attachment).

PDF Energie Survival Gids

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie