Universiteit Leiden

nl en

HOPE maakt studenten warm voor ondernemerschap

Op woensdag 12 november vond in de Cruise Terminal in Rotterdam de officiële opening van het ondernemerschapprogramma HOPE plaats. In dit Holland Program on Entrepreneurship werken de drie Zuid-Hollandse universiteiten samen aan het bevorderen van ondernemerschap en ondernemingslust onder studenten.

De Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft willen met HOPE het 'leren ondernemen' een plaats geven in hun onderwijsprogramma's.

Het doel van HOPE is dat studenten zich beter gaan realiseren dat ondernemen een reële optie is voor hun toekomstige carrière. De Universiteit Leiden wil door middel van HOPE bevorderen dat studenten leren om voor resultaten van wetenschappelijk onderzoek commerciële toepassingen te creëren. HOPE Leiden zal daarom de nadruk leggen op innovatie en ondernemerschap op basis van wetenschappelijke kennis en op de oprichting en groei van onderzoekgedreven bedrijven. Primair doel is dat studenten worden uitgerust met kennis en vaardigheden die hen in staat stellen in hun toekomstige loopbaan in wetenschappelijk onderzoek of bedrijfsleven commerciële kansen te herkennen en te benutten. 

Leidse, Delftse en Rotterdamse studenten wonen de opening van HOPE bij.

 De focus van de Universiteit Leiden ligt in de eerste plaats op de Life Sciences, dat wil zeggen op de potentie van het onderzoek in de faculteiten Wiskunde en Natuur­wetenschappen en Geneeskunde (LUMC). Deze focus sluit aan bij de traditie van academische spin-offs in Leiden, zoals de beursgenoteerde bedrijven Pharming en Crucell. Zij zijn, zoals de meeste van de Leidse spin-offs, gevestigd op het Leidse Bio Science Park, dat zo'n vijftig, meest onderzoeksgedreven bedrijven huisvest. De goede relatie met deze bedrijven is een belangrijk facet van de Leidse inbreng in HOPE. Beoogd neveneffect van HOPE Leiden is dat het bijdraagt aan de bedrijvigheid in de directe omgeving en aan een toename van het aantal bedrijven op het Bio Science Park.   

Vertegenwoordigers van de drie Zuid-Hollandse universiteiten die deel uitmaken van HOPE, v.l.n.r. drs. Jan Willem Oosterwijk voorzitter van het College van Bestuur van de EUR), prof.mr. Paul van der Heijden (voorzitter van het Leidse College van Bestuur) en prof.dr. Marco Waas (decaan faculteit 3mE, TU Delft).

HOPE organiseert een regionaal programma voor studenten in de Nederlandse Ondernemerschap Week van 17 tot en met 21 november. Er zijn activiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam. Het programma is te downloaden op Hope Entrepeneurship.  

(18 november 2008/DH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.