Universiteit Leiden

nl en

Prof.dr. Robert Tijdeman Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wiskundige prof.dr. Robert Tijdeman is na zijn afscheidscollege op 29 augustus 2008 Koninklijk onderscheiden. Hij werd Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De bijbehorende versierselen zijn hem opgespeld door burgemeester mr. Michiel Zonnevylle van zijn woonplaats Leiderdorp.

Vooraanstaand onderzoeker

Robert Tijdeman geldt al drie decennia nationaal en internationaal als een van de meest vooraanstaande onderzoekers in de getaltheorie, een gebied waarop hij al jong faam verwierf. Op zijn beurt enthousiasmeerde Tijdeman met succes jonge wiskundigen: hij begeleidde meer dan twintig promovendi naar de promotie, een zeer hoog aantal voor het wetenschapsgebied van de zuivere wiskunde.

Erkenningen

Door intensieve contacten te onderhouden met vooraanstaande vakgenoten over de hele wereld en zijn coƶrdinerende rol binnen zijn vakgebied in Nederland, heeft Tijdeman wezenlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de wiskunde. Zijn kwaliteit is op diverse manier her- en erkend. Hij kreeg onder meer een eredoctoraat van de Universiteit van Debrecen, Hongarije, en is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen  (KNAW). Vanuit Duitsland is Tijdeman maar liefst zes maal uitgenodigd om te participeren in de organisatie van de prestigieuze  wetenschappelijke bijeenkomsten in Oberwolfach, waarvoor alleen de allerbesten goed genoeg worden bevonden.

Uitstekend bestuurder

Niet alleen op zijn vakgebied onderscheidde Tijdeman zich; hij is ook een uitstekend bestuurder. Binnen de KNAW was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Indagationes Mathematicae, het wiskundige deel van de Proceedings van de KNAW. Ook heeft hij bijgedragen aan het formuleren van een nieuwe visie op de toekomst, nodig nu het internet de functie van het tijdschrift aan het verdringen is. Als voorzitter van de Akademie Raad voor de Wiskunde van de KNAW, loodste hij de Nederlandse wiskundigen door een aantal lastige problemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering van wiskundig onderzoek.  Tijdeman was voorts lid van het hoofdbestuur van de KNAW.

Kwalificaties

Ook buiten de KNAW zette Tijdeman zich in voor de wiskunde. Zo was hij sinds 1999 directeur van het Thomas Stieltjes Instituut, de onderzoeksschool voor wiskunde van zes universiteiten. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de nationale strategienota voor het wiskundig onderzoek en was voorzitter van de visitatiecommissie voor de accreditatie van het universitaire wiskunde-onderwijs.  Kwalificaties uit al deze gremia zijn: betrouwbaar, weloverwogen oordelend, rustig, beminnelijk en vasthoudend. 

Apostolisch Genootschap

Naast zijn wiskundige en bestuurlijke werk, laat Tijdeman zich nog van een heel andere kant zien; al tientallen jaren vervult hij als vrijwilliger een belangrijke rol in de pastorale zorg binnen de Leidse gemeente van het Apostolisch Genootschap en in de kerkenraad van dit genootschap. Zijn inbreng, betrokkenheid en inleving worden hoog gewaardeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.