Universiteit Leiden

nl en

Wilma Wentholt

Promovendus

Naam
W.G.M. Wentholt MSc
Telefoon
+31 71 527 4048
E-mail
w.g.m.wentholt@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9713-3384

Wilma Wentholt behaalde haar onderzoeksmaster in “Developmental Psychopathology in Education and Child Studies” (2019) aan de Universiteit Leiden. Gedurende haar master werkte ze als onderzoeksassistent bij het project YOUth (Universiteit Utrecht) en het project KIDS (Universiteit Leiden). Daarnaast volbracht ze haar onderzoeksstage onder supervisie van Nikita Schoemaker, MSc en Prof. dr. Lenneke Alink bij het project Positief Opvoeden bij Pleegzorg, een effectiviteitsstudie naar een video-feedback ouderschapsinterventie (VIPP-FC) binnen pleegzorg. Na haar afstuderen werkte Wilma aan de Universiteit Leiden als onderzoeksmedewerker aan een paper over de effectiviteit van VIPP-FC op neurobiologische maten.

Momenteel is Wilma als PhD kandidaat werkzaam bij de RE-PAIR studie (NWO Vici-project van Prof. dr. Bernet Elzinga) bij de afdeling Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Dit is een groot interdisciplinair onderzoeksproject gericht op het onderzoeken van bidirectionele relaties tussen ouder-adolescent interacties en depressieve klachten van adolescenten.

De onderzoeksinteresse van Wilma ligt vooral in hoe het gezins(dys)functioneren samenhangt met het (psychologisch) welzijn en ontwikkelingsuitkomsten van kinderen en adolescenten. Binnen de RE-PAIR studie onderzoekt zij hoe geobserveerde ouderlijke warmte, kritiek, en autonomie-ondersteunend gedrag tijdens ouder-adolescent interacties samenhangt met (het verloop van) depressieve klachten van adolescenten. Daarnaast zal zij bestuderen hoe de geobserveerde gedragingen tijdens deze interacties samenhangen met subjectieve ervaringen van de interacties, zowel door ouders als adolescenten.

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B36

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.