Universiteit Leiden

nl en

Victor Meijers

Gastmedewerker

Naam
Mr. V.A.E.M. Meijers
Telefoon
+31 71 527 7880

Mr. V.A.E.M. Meijers is sinds 1 januari 1990 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als docent Notarieel recht.

Meer informatie over Victor Meijers

Mr. V.A.E.M. Meijers is sinds 1990 als docent verbonden aan Notarieel recht van de Universiteit Leiden. Hij is in 1989 afgestudeerd in de notariële studierichting aan de Universiteit Leiden.

Daarna is hij (parttime) werkzaam geweest in het notariaat en heeft hij als lid van de Commissie Wetsherziening meegewerkt aan de bestuurshervorming van de Leidse studentenvereniging Minerva. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift “Civielrechtelijk beschouwingen over de rechtspositie van de commanditaire vennoot”.

Vervolgens was hij als kandidaat-notaris parttime in dienst bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en publiceerde hij het "Handboek handelsregister". Vanaf datzelfde jaar is hij vaste medewerker van de rubriek ter bevordering van de notariële wetenschap in het WPNR.

In 1999 en in 2006 nam hij zitting in een Supervisory Committee om toezicht te houden op een project dat het Asser Instituut in opdracht van Europol en het Ministerie van Justitie uitvoert. Sinds 2005 is hij als notaris werkzaam bij het door hem opgerichte Civil Code (www.civilcode.nl). Zijn wetenschappelijke interesse-gebied is het ondernemingsrecht, in het bijzonder de personenvennootschappen en het handelsregister.  
Sinds 2013 is Victor foreign scholar aan de Tsinghua University te Beijing en publiceert hij regelmatig in China over ondernemingsrechtelijke onderwerpen in Europa. 

Gastmedewerker

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • DeHeng Civil Code N.V. Notaris
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.