Universiteit Leiden

nl en

Victor Meijers

Universitair docent

Naam
Mr. V.A.E.M. Meijers
Telefoon
+31 71 527 7880
E-mail
v.a.e.m.meijers@law.leidenuniv.nl

Mr. V.A.E.M. Meijers is sinds 1 januari 1990 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent Notarieel recht.

Meer informatie over Victor Meijers

Mr. V.A.E.M. Meijers is sinds 1990 als docent verbonden aan Notarieel recht van de Universiteit Leiden. Hij is in 1989 afgestudeerd in de notariële studierichting aan de Universiteit Leiden.

Daarna is hij (parttime) werkzaam geweest in het notariaat en heeft hij als lid van de Commissie Wetsherziening meegewerkt aan de bestuurshervorming van de Leidse studentenvereniging Minerva. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift “Civielrechtelijk beschouwingen over de rechtspositie van de commanditaire vennoot”.

Vervolgens was hij als kandidaat-notaris parttime in dienst bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en publiceerde hij het "Handboek handelsregister". Vanaf datzelfde jaar is hij vaste medewerker van de rubriek ter bevordering van de notariële wetenschap in het WPNR.

In 1999 en in 2006 nam hij zitting in een Supervisory Committee om toezicht te houden op een project dat het Asser Instituut in opdracht van Europol en het Ministerie van Justitie uitvoert. Sinds 2005 is hij als notaris werkzaam bij het door hem opgerichte Civil Code (www.civilcode.nl). Zijn wetenschappelijke interesse-gebied is het ondernemingsrecht, in het bijzonder de personenvennootschappen en het handelsregister.  
Sinds 2013 is Victor foreign scholar aan de Tsinghua University te Beijing en publiceert hij regelmatig in China over ondernemingsrechtelijke onderwerpen in Europa. 

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.214

Contact

 • Meijers V.A.E.M., De Quay P.P. & Jans-van Wieringen M.E.P.A.R. (2013), De registratie van publiekrechtelijke rechtspersonen in het handelsregister (II, slot), De notarisklerk 2013(1521): 2-6.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. & Nieuwold D. (2013), Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en de Flex-BV, Ondernemingsrecht 2013(6): 237-239.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M., De Quay P.P. & Jans-van Wieringen M.E.P.A.R. (2012), De registratie van publiekrechtelijke rechtspersonen in het handelsregister (I), De notarisklerk 1520: 104-107.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2010), De goede ondernemingsrechtnotaris. In: Lekkerkerker G.J.C., Breedveld-de Voogd C.G., Kolkman W.D., Meijers V.A.E.M. (red.) De goede notaris. Den Haag: Sdu Uitgevers. 197-242.boekdeel
 • Meijers V.A.E.M. (2009), De Societas Europea: Over een Europese Venootschap, Bedrijfsjuridische Berichten : 241-243.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2008), De Handelregisterwet 2007: nieuwe wijn in oude zakken, Ondernemingsrecht 2008(12): 410-416.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2008), Handelsregister: de kwantiteit en de kwaliteit van de ingeschreven gegevens worden gemoderniseerd, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2008(37): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2008), Het handelsregister nieuwe stijl, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2008(4): 129-133.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2007), Herroeping van ontbindingsbesluit mogelijk na rechterlijke tussenkomst., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6701: 199-200.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (10 augustus 2006), Grensoverschrijdende fusies zijn omstreden. Het Financiële Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. & Timmerman L. (2006), Beschrijving rechtsvorm en gebruik LLP's. Den Haag: WODC.rapport
 • Meijers V.A.E.M. & Jong P.J.M. (2006), Handelsregisterwet en Handelsnaamwet.. In: Kroeze M.J., Raaijmakers G.T.M.J., Wessels B. (red.) Commentaar ondernemingsrecht SDU. Den Haag: SDU. 1459-1486.boekdeel
 • Meijers V.A.E.M. (2006), Het oprichtingsmoment van een SE., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6649: 19-22.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2006), Notaris: the keyplayer in major transactions, SETAC GLOBE magazine : 22-23.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2006), Samenwerkingscontracten. In: Meijers V.A.E.M. (red.) Commerciële contracten. Eindhoven: Euroforum.congresbijdrage
 • Meijers V.A.E.M. (2005), De naamloze en de besloten vennootschap. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (red.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 437-456.boekdeel
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Handboek handelsregister. Deventer: Kluwer.boek
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Handelsregister: openbaarheid versus privacy, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6605: 51-57.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Inleiding ondernemingsrecht. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (red.) Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 393-400.boekdeel
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Personenvennootschappen. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (red.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 401-418.boekdeel
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Rechtspersonen. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (red.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 419-428.boekdeel
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Vereniging en stichting. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (red.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 429-436.boekdeel
 • Meijers V.A.E.M. (2004), Reactie op "Bewilliging van certificaten van aandelen" van mrs. H.J. Portengen en I.C.P. Groenland., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6566: 141-143.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2003), Inleiding Privaatrecht.. Groningen: Wolters-Noordhoff.boek
 • Meijers V.A.E.M. (2003), Ondernemingsrecht.. In: Nieuwenhuis J.H., Buchem-Spapens A.MJ. van, Waal-Van Wessem I. de (red.) Inleiding Privaatrecht.. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 357-416.boekdeel
 • Meijers V.A.E.M. (12 september 2002), Bespreking preadvies KNB (Lezing). Vorden.overig
 • Meijers V.A.E.M. (2002), PAO personenvennootschappen. Leiden. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. & Snijder-Kuipers B. (2002), De legitimatieplicht van in het handelsregister in te schrijven bestuurders., Vennootschap & Onderneming : 74-75.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : De Brauw Blackstone Westbroek. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : Grotius Academie. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : LSV Minerva/VSM. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : Van Agt & Dussel Notarissen. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : Vereniging Kamers van Koophandel. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Redactielid Vennootschap & Onderneming .tijdschriftredactie
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie .tijdschriftredactie
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Naschrift., Vennootschap & Onderneming : 57-58.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Vele kleintjes maken een grote., Vennootschap & Onderneming : 17-18.artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. & Snijder-Kuipers B. (2002), Verzwaring legitimatieplicht van in het handelsregister in te schrijven functionarissen., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 872-875.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (10 oktober 2001), Voordracht BNSL inzake Bescherming & continuïteit van rechtspersonen (Lezing). Leiden.overig
 • Meijers V.A.E.M. (2001), PAO cursus Actualiteiten ondernemingsrecht (met prof. mr. H.J. de Kluiver). Amsterdam. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (3 maart 2001), TV-voordracht over notariaat (Lezing). Huizen.overig
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Interventie vereniging handelsrecht inzake handelsregister. Utrecht. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Functie bij : De Brauw Blackstone Westbroek. [overig]overig
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Redactielid Vennootschap & Onderneming .tijdschriftredactie
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Personenvennootschappen "nieuwe stijl", WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6462: 882-886.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1999), A European Commercial Register, Notarius International 4: 151-160.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1999), De Franse S.A.S. wordt toegankelijker, Vennootschap & Onderneming 9: 103-104.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (17 september 1998), Interventie n.a.v. preadvies 'Incidenten bij koop' (Lezing).overig
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Beleidsregels inzake afwijkingen van modellen vennootschapsstatuten, Vennootschap & Onderneming 11: 123-124.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1998), De inschrijving van rechtspersonen in oprichting in het handelsregister II, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6312: 294-295.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1998), De inschrijving van rechtspersonen in oprichting in het handelsregister I, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6311: 278-280.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Dossiernummer in de Handelsregisterwet 1996, Vennootschap & Onderneming 3: 35-36.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Handboek handelsregister. Deventer: Kluwer.boek
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Handboek handelsregister. Deventer: Kluwer.boek
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Redactielid Vennootschap & Onderneming .tijdschriftredactie
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Naar centrale faillissements-, huwelijksgoederen- en boedelregisters II, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6332: 676-678.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Naar centrale faillissements-, huwelijksgoederen- en boedelregisters I, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6331: 660-661.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Ondernemingsrechtelijke aspecten van het regeerakkoord Paars II, Vennootschap & Onderneming 7/8: 83-85.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Relatieve competentie van Kamersvan Koophandel bij splitsing, Vennootschap & Onderneming 4: 46-47.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • DeHeng Civil Code N.V. Notaris