Universiteit Leiden

nl en

Tanja Bender

Hoogleraar Internationaal Belastingrecht

Naam
Prof.mr. T. Bender
Telefoon
+31 71 527 7869
E-mail
t.bender@law.leidenuniv.nl

Tanja Bender is Hoogleraar Internationaal Belastingrecht, verbonden aan de afdeling Belastingrecht

Meer informatie over Tanja Bender

Opleiding

 • VWO aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag (1982)
 • Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) 

Promotieonderzoek

Op 13 september 2000 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele belasting”. Promotor: prof.mr. C. van Raad.

Huidige functies

 • Hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit Leiden (0,3 fte)

Oraties

 • “Verdelen en verdragen”, Vrije Universiteit Amsterdam, 13 september 2001
 • “Tekst en strekking bij de interpretatie van belastingverdragen”, Universiteit Leiden, 13 september 2002

Nevenfuncties/Medewerkerschappen

 • Onderzoekscoordinator deelprogramma "Internationale en supranationale grenzen aan de fiscale soevereiniteit" 
 • Programmaleiding LLM-opleiding Internationaal Belastingrecht (International Tax Center Leiden) 
 • Bestuurder International Tax Center Leiden en de daaraan verbonden stichtingen 
 • Bestuurder van de Stichting Financiële Nalatenschap FISKAAL 
 • Vaste medewerker Weekblad Fiskaal Recht (Kluwer) 
 • Fellow E.M. Meijers Instituut 
 • Lid benoemingscommissie Hoogleraar Formeel belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam 

Lidmaatschappen

 • Lid van de European Assocation of Tax Law Professors 
 • Lid van de International Fiscal Association 
 • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap 
 • Lid MaGW Referentencollege NWO 
 • Lid Board of Editors maandblad 'European Taxation' (IBFD)  
 • Deelnemer aan de Van Soest-Studiegroep 
 • Deelnemer aan de studiekring Internationaal Belastingrecht 
 • Deelnemer aan de brainstormgroep Internationaal Belastingrecht 
 • Wetenschappelijk lid Begeleidingscommissie internationale benchmark R&D tax incentives (ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken)

 

Hoogleraar Internationaal Belastingrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B221

Contact

 • Bender T. & Broekhuijsen D.M. (2017), The Relationship between CSR and Tax Avoidance. In: Castermans A.G., Woensel C. van (red.) CSR for Young Business Lawyers. Boom Juridische studieboeken The Hague: Eleven International Publishing. 287-322.boekdeel
 • Bender T. (2017), Tussen ethiek en wet: een derde weg, Weekblad Fiscaal Recht 146(7176): 110-119.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T & Broekhuijsen D.M. (2016), The Relationship between Corporate Social Responsibility and International Tax Avoidance. [Working paper]overig
 • Bender T. & Engelen F.A. (2016), BEPS-actie 6: De maatregelen tegen treaty shopping – bedreiging en kans, Weekblad Fiscaal Recht 145(7134): 342-350.artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Raad C. van (2014), 50 jaar Internationaal belastingrecht in Nederland, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1189-1193.artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2013), Nederland belastingparadijs, Almanak PNO 2013: 84-87.artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2012), Het Nederlandse verdragsbeleidsvoornemen over driehoekssituaties, NTFR (2471): 1-4.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T., Burgers I.J.J. & Peters F. (2012), The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties - The Netherlands. In: Lang e.a. M. (red.) The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge University Press. 666-734.boekdeel
 • Bender T. (2011), Antimisbruikregels in belastingverdragen: een balancing act, Weekblad Fiscaal Recht 2011(6903): 539-547.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Kamman S. (2011), Het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk 2008, Weekblad Fiscaal Recht : 344.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2011), Objectvrijstelling voor buitenlandse winst - waarom eigenlijk?, NTFR (2482): 1-4.artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2009), Over driehoeken met een dubbele bron, Weekblad Fiscaal Recht (6808): 469-478.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Hamers R. (2009), Verrekening van bronbelasting op octrooiboxroyalty's, Weekblad Fiscaal Recht (5063): 57-63.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2009), Wat is er mis met de credit?, NTFR (2541): 1-7.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2005), Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In: Raad C. van (red.) Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bender T. & Engelen F.A. (2005), The final clause of the 1987 Netherlands Model Tax Convention and the interpretation of plurilingual tax treaties. In: IBFD Publications (red.) A Tax Globalist (Liber amicorum Maarten J. Ellis). Amsterdam: IBFD Publications. 12-33.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bender T. (2005), Voorkoming dubbele belasting in verdragen. In: Raad C. van (red.) Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2004), Grensoverschrijdende verliesverrekening: niet afschaffen maar uitbreiden, Weekblad Fiscaal Recht 6569: 1519-1521.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2004), Voor het vraagstuk van de verliesverrekening is invoering van een grensoverschrijdende fiscale eenheid de beste oplossing. In: Bender T., Vording H. (red.) De wet Vpb op de sofa. Den Haag: Ministerie van Financiën. 32-34.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bender T. (2003), Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In: Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. 1-452.boekdeel
 • Bender T. (2003), De visitatiecommissie heeft het vakgebied Belastingrecht te laag gewaardeerd, Weekblad Fiscaal Recht .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2003), Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?. In: Cahiers de droit fiscal international, vol. LXXXVIIIa. Deventer: Kluwer Law International. 655-685.boekdeel
 • Bender T. (2003), Voorkoming dubbele belasting in verdragen. In: Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. 217-277.boekdeel
 • Bender T. (31 oktober 2002), Verdediging rapport 'Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?' (Lezing). Amsterdam.overig
 • Bender T. (1 augustus 2002), Belastingrecht. Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bender T. (2002), Wijziging in regelgeving internationaal belastingrecht sinds 2001. Amsterdam. [overig]overig
 • Bender T. (2002), Nieuwe jurisprudentie over triangular cases. Gent (België). [overig]overig
 • Bender T. (2002), Voorkoming van dubbele belasting. Leiden. [overig]overig
 • Bender T. (2002), Voorkoming van dubbele belasting. Leiden. [overig]overig
 • Bender T. (2002), Interpretatie van belastingverdragen. Leiden. [overig]overig
 • Bender T. (2002), De hoofdregels bij het toepassen van belastingverdragen. Leiden. [overig]overig
 • Bender T. (2002), Belastingverdragen en de nationale wet. Leiden. [overig]overig
 • Bender T., annotatie bij: Europese Hof voor de Rechten van de Mens 12 juli 2001, NJCM-Bulletin 2002; 407-414.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Engelen F.A. (2002), Hinken op twee gedachten in een driehoekssituatie, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6500): 1461-1470.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Vogel M.M. (2002), Onevenwichtigheden bij de overbrenging van buitenlandse winst en verlies naar andere jaren, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6495): 1248-1256.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (13 september 2001), Verdelen en verdragen (Oratie). Deventer: Kluwer.Inaugurale rede
 • Bender T. (9 maart 2001), Verdragstoepassing in driehoekssituaties (Lezing). Gent, België.overig
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2001), Functie bij : Loyens & Loeff. [overig]overig
 • Bender T. (2001), Functie bij : Vrije Universiteit. [overig]overig
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht. In: Raad C. (red.) Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. Deventer: Gouda Quint. 83-206.boekdeel
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht. In: Raad C. van (red.) Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. Deventer: Gouda Quint. 263-278.boekdeel
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht, losbladige, supplementnr. 321. In: Vries R.J. de, Sillevis L.W. (red.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint.boekdeel
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht, losbladige, supplementnr. 322. In: Vries R.J. de, Sillevis L.W. (red.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint.boekdeel
 • Bender T. (13 september 2000), De vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belasting (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Promotor(en) en Copromotor(en): Raad C. van.dissertatie
 • Bender T. (2000), Onduidelijkheden en schokeffecten rondom de onderworpenheidseis, Internationaal belasting bulletin 1: 6-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (1999), Enkele aspecten van de grondslageis in de voorkoming van dubbele belasting, Weekblad Fiscaal Recht : 1107-1112.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (1999), Examinator ( octrooi nr. 00). Utrecht. [overig]overig
 • Bender T. (red.) (1999), Internationaal Belasting Bulletin. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Bender T. (1999), Wet IB '01: de keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht-strijdig met verdragen?, IBB 5: 11-14.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (1999), Zwitsers verlies komt ten laste van Nederlandse winst, Weekblad Fiscaal Recht xx: 1193-1198.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rouwers R.W.G. & Bender T. (1998), artikelsgewijs commentaar belastingverdrag Nederland-Maleisie. In: Raad C. (red.) Belastingverdrag Nederland-Maleisie naar aanleiding van wijzigingsprotocal Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht.. 1-300.boekdeel
 • Monuta N.V. lid Raad van Commissariissen
 • Monuta Verzekeringen N.V. lid Raad van Commissariissen
 • KWF Kankerbestrijding voorzitter Raad van Toezicht
 • Stichting Luchtmans bestuurslid
 • Stichting for the Holding and Administration of Shares under the Royal Dutch Shell Employee Share Pl Bestuurslid van deze Stichting