Universiteit Leiden

nl en

Tanja Bender

Hoogleraar Internationaal Belastingrecht

Naam
Prof.mr. T. Bender
Telefoon
+31 71 527 7840
E-mail
t.bender@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5732-9235

Tanja Bender is vanaf 1987 verbonden aan de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden, sinds 2001 als hoogleraar Internationaal Belastingrecht (momenteel voor 0,3 fte). Daarnaast is zij werkzaam geweest als belastingadviseur bij Loyens & Loeff (1990-2005) en PWC (2005-2015) en is zij verbonden geweest aan de University of Connecticut als Visiting Professor (2014-2015) en Martin-Flynn Global Law Professor (2015-2018).

Meer informatie over Tanja Bender

Opleiding

 • VWO aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag (1982)
 • Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) 

Promotieonderzoek

Op 13 september 2000 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele belasting”. Promotor: prof.mr. C. van Raad.

Oraties

 • “Verdelen en verdragen”, Vrije Universiteit Amsterdam, 13 september 2001
 • “Tekst en strekking bij de interpretatie van belastingverdragen”, Universiteit Leiden, 13 september 2002

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding
 • Lid Raad van Commissarissen Monuta Holding NV en Monuta Verzekeringen NV
 • Bestuurslid Stichting for the Holding and Administration of Shares under the Royal Dutch Shell Employee Share Plans
 • Bestuurslid Stichting Luchtmans
 • Programmaleiding Exec LLM-opleiding Internationaal Belastingrecht (International Tax Center Leiden) 
 • Bestuurslid Stichting Financiële Nalatenschap FISKAAL 
 • Vaste medewerker Weekblad Fiskaal Recht (Kluwer) 
 • Fellow E.M. Meijers Instituut 

 

Hoogleraar Internationaal Belastingrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Bender T. (2017), Tussen ethiek en wet: een derde weg, Weekblad Fiscaal Recht 146(7176): 110-119 (WFR 2017/20). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. & Broekhuijsen D.M. (2017), The Relationship between CSR and Tax Avoidance. In: Castermans A.G. & Woensel C. van (red.), CSR for Young Business Lawyers. Boom Juridische studieboeken. The Hague: Eleven International Publishing. 287-322. Boekdeel
 • Bender T. & Broekhuijsen D.M. (2016), The Relationship between Corporate Social Responsibility and International Tax Avoidance. [working paper]. Web publicatie
 • Bender T. & Engelen F.A. (2016), BEPS-actie 6: De maatregelen tegen treaty shopping – bedreiging en kans, Weekblad Fiscaal Recht 145(7134): 342-350 (WFR 2016/51). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. & Raad C. van (2014), 50 jaar Internationaal belastingrecht in Nederland, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1189-1193. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2013), Nederland belastingparadijs, Almanak PNO 2013: 84-87. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T., Burgers I.J.J. & Peters F. (2012), The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties - The Netherlands. In: Lang M. & et al. (red.), The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge University Press. 666-734. Boekdeel
 • Bender T. (2012), Het Nederlandse verdragsbeleidsvoornemen over driehoekssituaties, NTFR (2471): 1-4. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. & Kamman S. (2011), Het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk 2008, Weekblad Fiscaal Recht : 344. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2011), Antimisbruikregels in belastingverdragen: een balancing act, Weekblad Fiscaal Recht 2011(6903): 539-547. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2011), Objectvrijstelling voor buitenlandse winst - waarom eigenlijk?, NTFR (2482): 1-4. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2009), Wat is er mis met de credit?, NTFR (2541): 1-7. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. & Hamers R. (2009), Verrekening van bronbelasting op octrooiboxroyalty's, Weekblad Fiscaal Recht (5063): 57-63. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2009), Over driehoeken met een dubbele bron, Weekblad Fiscaal Recht (6808): 469-478. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2005), Voorkoming dubbele belasting in verdragen. In: Raad C. van (red.), Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2005), Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In: Raad C. van (red.), Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Bender T. & Engelen F.A. (2005), The final clause of the 1987 Netherlands Model Tax Convention and the interpretation of plurilingual tax treaties. IBFD Publications (red.), A Tax Globalist (Liber amicorum Maarten J. Ellis). Emeritaat Maarten J. Ellis, Erasmus Universiteit Rotterdam. Amsterdam: IBFD Publications. 12-33. Non-refereed' congrespublicatie
 • Bender T. (2004), Grensoverschrijdende verliesverrekening: niet afschaffen maar uitbreiden, Weekblad Fiscaal Recht 6569: 1519-1521. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2004), Voor het vraagstuk van de verliesverrekening is invoering van een grensoverschrijdende fiscale eenheid de beste oplossing. Bender T. & Vording H. (red.), De wet Vpb op de sofa. Wetenschappelijk symposium van Ministerie van Financiën en fiscale afdelingen van Nederlandse universiteiten. Den Haag: Ministerie van Financiën. 32-34. Non-refereed' congrespublicatie
 • Bender T. (2003), Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In: , Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. 1-452. Boekdeel
 • Bender T. (2003), De visitatiecommissie heeft het vakgebied Belastingrecht te laag gewaardeerd, Weekblad Fiscaal Recht : . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2003), Voorkoming dubbele belasting in verdragen. In: , Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. 217-277. Boekdeel
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2003), Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?. In: , Cahiers de droit fiscal international, vol. LXXXVIIIa. Deventer: Kluwer Law International. 655-685. Boekdeel
 • Bender T. (2002), Interpretatie van belastingverdragen. [overig]. Overig
 • Bender T. (1 augustus 2002), Belastingrecht. Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2002), Nieuwe jurisprudentie over triangular cases. [overig]. Overig
 • Bender T. (2002), Belastingverdragen en de nationale wet. [overig]. Overig
 • Bender T. (2002), Voorkoming van dubbele belasting. [overig]. Overig
 • Bender T. & Engelen F.A. (2002), Hinken op twee gedachten in een driehoekssituatie, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6500): 1461-1470. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2002), De hoofdregels bij het toepassen van belastingverdragen. [overig]. Overig
 • Bender T. (2002), Wijziging in regelgeving internationaal belastingrecht sinds 2001. [overig]. Overig
 • Bender T. & Vogel M.M. (2002), Onevenwichtigheden bij de overbrenging van buitenlandse winst en verlies naar andere jaren, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6495): 1248-1256. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T., annotatie bij: Europese Hof voor de Rechten van de Mens 12 juli 2001. NTM/NJCM-bulletin: 407-414. Annotatie
 • Bender T. (2002), Voorkoming van dubbele belasting. [overig]. Overig
 • Bender T. (2001), Functie bij : Vrije Universiteit. [overig]. Overig
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht, losbladige, supplementnr. 321. In: Vries R.J. de & Sillevis L.W. (red.), Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint. Boekdeel
 • Bender T. (2001), Functie bij : Loyens & Loeff. [overig]. Overig
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht, losbladige, supplementnr. 322. In: Vries R.J. de & Sillevis L.W. (red.), Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint. Boekdeel
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht. In: Raad C. (red.), Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. Deventer: Gouda Quint. 83-206. Boekdeel
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht. In: Raad C. van (red.), Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. Deventer: Gouda Quint. 263-278. Boekdeel
 • Bender T. (2000), Onduidelijkheden en schokeffecten rondom de onderworpenheidseis, Internationaal belasting bulletin 1: 6-9. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (13 september 2000), De vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belasting (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden University). Promotor(en): Raad C. van. Dissertatie
 • Bender T. (1999), Enkele aspecten van de grondslageis in de voorkoming van dubbele belasting, Weekblad Fiscaal Recht : 1107-1112. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (1999), Examinator. [overig]. Overig
 • Bender T. (1999), Wet IB '01: de keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht-strijdig met verdragen?, IBB 5: 11-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (1999), Zwitsers verlies komt ten laste van Nederlandse winst, Weekblad Fiscaal Recht xx: 1193-1198. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bender T. (red.) (1999), Internationaal Belasting Bulletin. Deventer: Kluwer. Boekredactie
 • Rouwers R.W.G. & Bender T. (1998), artikelsgewijs commentaar belastingverdrag Nederland-Maleisie. In: Raad C. (red.), Belastingverdrag Nederland-Maleisie naar aanleiding van wijzigingsprotocal Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht 1-300. Boekdeel

Activiteiten

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.