Universiteit Leiden

nl en

Tanja Bender

Hoogleraar Internationaal Belastingrecht

Naam
Prof.mr. T. Bender
Telefoon
+31 71 527 7869
E-mail
t.bender@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5732-9235

Tanja Bender is vanaf 1987 verbonden aan de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden, sinds 2001 als hoogleraar Internationaal Belastingrecht (momenteel voor 0,3 fte). Daarnaast is zij werkzaam geweest als belastingadviseur bij Loyens & Loeff (1990-2005) en PWC (2005-2015) en is zij verbonden geweest aan de University of Connecticut als Visiting Professor (2014-2015) en Martin-Flynn Global Law Professor (2015-2018).

Meer informatie over Tanja Bender

Opleiding

 • VWO aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag (1982)
 • Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) 

Promotieonderzoek

Op 13 september 2000 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele belasting”. Promotor: prof.mr. C. van Raad.

Oraties

 • “Verdelen en verdragen”, Vrije Universiteit Amsterdam, 13 september 2001
 • “Tekst en strekking bij de interpretatie van belastingverdragen”, Universiteit Leiden, 13 september 2002

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding
 • Lid Raad van Commissarissen Monuta Holding NV en Monuta Verzekeringen NV
 • Bestuurslid Stichting for the Holding and Administration of Shares under the Royal Dutch Shell Employee Share Plans
 • Bestuurslid Stichting Luchtmans
 • Programmaleiding Exec LLM-opleiding Internationaal Belastingrecht (International Tax Center Leiden) 
 • Bestuurslid Stichting Financiële Nalatenschap FISKAAL 
 • Vaste medewerker Weekblad Fiskaal Recht (Kluwer) 
 • Fellow E.M. Meijers Instituut 

 

Hoogleraar Internationaal Belastingrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B221

Contact

 • Bender T. & Broekhuijsen D.M. (2017), The Relationship between CSR and Tax Avoidance. In: Castermans A.G., Woensel C. van (red.) CSR for Young Business Lawyers. Boom Juridische studieboeken The Hague: Eleven International Publishing. 287-322. boekdeel
 • Bender T. (2017), Tussen ethiek en wet: een derde weg, Weekblad Fiscaal Recht 146(7176): 110-119. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Broekhuijsen D.M. (2016), The Relationship between Corporate Social Responsibility and International Tax Avoidance. [Working paper]. overig
 • Bender T. & Engelen F.A. (2016), BEPS-actie 6: De maatregelen tegen treaty shopping – bedreiging en kans, Weekblad Fiscaal Recht 145(7134): 342-350. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Raad C. van (2014), 50 jaar Internationaal belastingrecht in Nederland, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1189-1193. artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2013), Nederland belastingparadijs, Almanak PNO 2013: 84-87. artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2012), Het Nederlandse verdragsbeleidsvoornemen over driehoekssituaties, NTFR (2471): 1-4. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T., Burgers I.J.J. & Peters F. (2012), The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties - The Netherlands. In: Lang e.a. M. (red.) The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge University Press. 666-734. boekdeel
 • Bender T. (2011), Antimisbruikregels in belastingverdragen: een balancing act, Weekblad Fiscaal Recht 2011(6903): 539-547. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Kamman S. (2011), Het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk 2008, Weekblad Fiscaal Recht : 344. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2011), Objectvrijstelling voor buitenlandse winst - waarom eigenlijk?, NTFR (2482): 1-4. artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2009), Over driehoeken met een dubbele bron, Weekblad Fiscaal Recht (6808): 469-478. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Hamers R. (2009), Verrekening van bronbelasting op octrooiboxroyalty's, Weekblad Fiscaal Recht (5063): 57-63. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2009), Wat is er mis met de credit?, NTFR (2541): 1-7. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2005), Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In: Raad C. van (red.) Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Bender T. & Engelen F.A. (2005), The final clause of the 1987 Netherlands Model Tax Convention and the interpretation of plurilingual tax treaties. In: IBFD Publications (red.) A Tax Globalist (Liber amicorum Maarten J. Ellis). Amsterdam: IBFD Publications. 12-33. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Bender T. (2005), Voorkoming dubbele belasting in verdragen. In: Raad C. van (red.) Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2004), Grensoverschrijdende verliesverrekening: niet afschaffen maar uitbreiden, Weekblad Fiscaal Recht 6569: 1519-1521. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2004), Voor het vraagstuk van de verliesverrekening is invoering van een grensoverschrijdende fiscale eenheid de beste oplossing. In: Bender T., Vording H. (red.) De wet Vpb op de sofa. Den Haag: Ministerie van Financiën. 32-34. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Bender T. (2003), Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In: Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. 1-452. boekdeel
 • Bender T. (2003), De visitatiecommissie heeft het vakgebied Belastingrecht te laag gewaardeerd, Weekblad Fiscaal Recht . bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2003), Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?. In: Cahiers de droit fiscal international, vol. LXXXVIIIa. Deventer: Kluwer Law International. 655-685. boekdeel
 • Bender T. (2003), Voorkoming dubbele belasting in verdragen. In: Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. 217-277. boekdeel
 • Bender T. (31 oktober 2002), Verdediging rapport 'Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?' (Lezing). Amsterdam. overig
 • Bender T. (1 augustus 2002), Belastingrecht. Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bender T. (2002), Wijziging in regelgeving internationaal belastingrecht sinds 2001. Amsterdam. [overig] overig
 • Bender T. (2002), Nieuwe jurisprudentie over triangular cases. Gent (België). [overig] overig
 • Bender T. (2002), Voorkoming van dubbele belasting. Leiden. [overig] overig
 • Bender T. (2002), Voorkoming van dubbele belasting. Leiden. [overig] overig
 • Bender T. (2002), Interpretatie van belastingverdragen. Leiden. [overig] overig
 • Bender T. (2002), De hoofdregels bij het toepassen van belastingverdragen. Leiden. [overig] overig
 • Bender T. (2002), Belastingverdragen en de nationale wet. Leiden. [overig] overig
 • Bender T., annotatie bij: Europese Hof voor de Rechten van de Mens 12 juli 2001, NJCM-Bulletin 2002; 407-414. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Engelen F.A. (2002), Hinken op twee gedachten in een driehoekssituatie, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6500): 1461-1470. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. & Vogel M.M. (2002), Onevenwichtigheden bij de overbrenging van buitenlandse winst en verlies naar andere jaren, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6495): 1248-1256. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (13 september 2001), Verdelen en verdragen (Oratie). Deventer: Kluwer. Inaugurale rede
 • Bender T. (9 maart 2001), Verdragstoepassing in driehoekssituaties (Lezing). Gent, België. overig
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (2001), Functie bij : Loyens & Loeff. [overig] overig
 • Bender T. (2001), Functie bij : Vrije Universiteit. [overig] overig
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht. In: Raad C. (red.) Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. Deventer: Gouda Quint. 83-206. boekdeel
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht. In: Raad C. van (red.) Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. Deventer: Gouda Quint. 263-278. boekdeel
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht, losbladige, supplementnr. 321. In: Vries R.J. de, Sillevis L.W. (red.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint. boekdeel
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht, losbladige, supplementnr. 322. In: Vries R.J. de, Sillevis L.W. (red.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint. boekdeel
 • Bender T. (13 september 2000), De vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belasting (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Promotor(en) en Copromotor(en): Raad C. van. dissertatie
 • Bender T. (2000), Onduidelijkheden en schokeffecten rondom de onderworpenheidseis, Internationaal belasting bulletin 1: 6-9. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (1999), Enkele aspecten van de grondslageis in de voorkoming van dubbele belasting, Weekblad Fiscaal Recht : 1107-1112. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (1999), Examinator ( octrooi nr. 00). Utrecht. [overig] overig
 • Bender T. (red.) (1999), Internationaal Belasting Bulletin. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Bender T. (1999), Wet IB '01: de keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht-strijdig met verdragen?, IBB 5: 11-14. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T. (1999), Zwitsers verlies komt ten laste van Nederlandse winst, Weekblad Fiscaal Recht xx: 1193-1198. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rouwers R.W.G. & Bender T. (1998), artikelsgewijs commentaar belastingverdrag Nederland-Maleisie. In: Raad C. (red.) Belastingverdrag Nederland-Maleisie naar aanleiding van wijzigingsprotocal Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht.. 1-300. boekdeel
 • Stichting Luchtmans bestuurslid
 • Stichting for the Holding and Administration of Shares under the Royal Dutch Shell Employee Share Pl Bestuurslid van deze Stichting
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.