Universiteit Leiden

nl en

Sigrid van Wingerden

Universitair hoofddocent

Naam
Mr. S.G.C. van Wingerden M.Sc.
Telefoon
+31 71 527 8588
E-mail
s.g.c.van.wingerden@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0051-5787

Sigrid van Wingerden is Universitair Hoofddocent bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. Zij is ook opleidingsdirecteur van de Bachelor- en Masteropleidingen Criminologie.

Meer informatie over Sigrid van Wingerden

Leiden Law Blog

Sigrid van Wingerden is Universitair Hoofddocent bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie.  Zij is ook opleidingsdirecteur van de Bachelor- en Masteropleidingen Criminologie.

Algemeen

Sigrid van Wingerden studeerde rechten en criminologie aan de Universiteit Leiden. In 2006 behaalde zij haar mastertitel voor de specialisatie strafrecht, en studeerde ze voor criminologie cum laude af in de richting Veiligheidsbeleid & Rechtshandhaving op een onderzoek naar de vervolging en berechting van moord en doodslag in Nederland, dat zij bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving uitvoerde.

Na haar afstuderen heeft zij als onderzoeker bij de afdeling Criminologie van de Universiteit Leiden in opdracht van het Ministerie van Justitie de praktijk van de schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven in kaart gebracht. In 2007 werd zij bij het instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden aangesteld als PhD-fellow, op een onderzoek naar straftoemeting. Inmiddels is zij daar werkzaam als Universitair Hoofddocent. Sigrid is sinds 2009 lid en sinds 2016 voorzitter van de redactie van PROCES, Tijdschrift voor Strafrechtspleging.

Onderwijs

Sigrid verzorgt onderwijs binnen de Bachelor en de Master Criminologie. Zij is docent bij het vak Ba3-vak Preventie & Straffen en doceert daarnaast het vak The Legitimacy and Effectiveness of Sentencing and Corrections in de Criminal Justice Master. Daarnaast begeleidt zij Bachelor- en Masterstudenten bij het schrijven van hun scriptie.

Onderzoek

Sigrids onderzoeksinteresse ligt op het terrein van beslissingen van rechters en andere actoren in het strafproces en op het terrein van publieke opinie over straftoemeting. Haar onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity. In 2014 verdedigde zij haar proefschrift 'Sentencing in the Netherlands. Taking risk-related offender characteristics into account'

 

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.20

Contact

  • PROCES, Tijdschrift voor Strafrechtpleging Redactielid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.