Universiteit Leiden

nl en

Rudy Andeweg

Emeritus hoogleraar Empirische Politicologie

Naam
Prof.dr. R.B. Andeweg
Telefoon
+31 71 527 3936
E-mail
andeweg@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Rudy Andeweg is hoogleraar empirische politicologie. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de University of Michigan. In 1982 promoveerde hij in Leiden op zijn proefschrift Dutch Voters Adrift; on explanations of electoral change (1963-1977). In 1982 en 1983 was hij medewerker van de Regeringscommissaris Reorganisatie Rijksdienst. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Onderzoek

Hij publiceert onder meer over kabinetsformaties, besluitvorming in kabinet en parlement, kiesgedrag en bureaucratisering.

Emeritus hoogleraar Empirische Politicologie

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B29

Contact

 • André A., DePauw S. & Andeweg R.B. (2018), Public and politicians' preferences on priorities in political representation. In: Deschouwer K. (red.) Mind the Gap; Political Participation and Representation in Belgium. London: Rowman & Littlefield Int./ECPR Press. 51-73.boekdeel
 • Leyenaar M. (red.) (2017), Alle Stemmen Tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press.boekredactie
 • Leyenaar M. & Andeweg R.B. (2017), Honderd jaar algemeen kiesrecht; oorzaken, gevolgen, vooruitzichten. In: Leyenaar M., Andeweg R.B. (red.) Alle Stemmen Tellen! Een Eeuw Algemeen Kiesrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press. 7-17.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Farrell D.M. (2017), Legitimacy Decline and Party Decline. In: Van Ham C., Thomassen J., Aarts K., Andeweg R.B. (red.) Myth and Reality of the Legitimacy Crisis. Oxford: Oxford University Press. 76-94.boekdeel
 • Van Ham C., Thomassen J., Aarts K. & Andeweg R.B. (red.) (2017), Myth and Reality of the Legitimacy Crisis; explaining trends and cross-national differences in established democracies. Oxford: Oxford University Press.boekredactie
 • Thomassen J.J.A., Andeweg R.B. & Van Ham C. (2017), Political Trust and the Decline of Legitimacy Debate. In: Zmerli S., Van der Meer T. (red.) The Handbook on Political Trust. Ashgate: Edward Elgar. 509-525.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Aarts K. (2017), Studying Political Legitimacy: Findings, Implications, and an Uneasy Question. In: Van Ham C., Thomassen J., Aarts K., Andeweg R.B. (red.) Myth and Reality of the Legitimacy Crisis. Oxford: Oxford University Press. 193-206.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2017), Two Decades of Political Science Research Assessments – the Dutch experience, Italian Political Science 12(1).artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2017), Veroverd of Gegund? De invoering van algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. In: Andeweg R.B. (red.) Alle Stemmen Tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press. 21-45.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2017), Voorbij de 'vertegenwoordigende' democratie; gekozen minister-president en burgemeester, referendum. In: Andeweg R.B., Leyenaar M. (red.) Alle Stemmen Tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2016), Consociationalism (Consociational Democracy). In: Stone J., Dennis R.M, Rizova P.S, Smith A.D, Hou X. (red.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. New York: John Wiley & Sons Ltd. 1-3.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2016), Hans Daalder, Levensbericht. In: Levensberichten en Herdenkingen. Amsterdam: KNAW. 7-16.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2015), Normalisering van de Tweede Kamer?; Een internationale vergelijking. In: Van Baalen C., Aerts R., Oddens J., Smit D., Te Velde H. (red.) In dit Huis: Twee eeuwen Tweede Kamer. Amsterdam: Boom. 139-165.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2015), Professionalization as political science's poisoned chalice. Paper presented at the ECPR General Conference, Montreal, 29 August 2015.'non-refereed' congresbijdrage
 • Andeweg R.B. (2015), De Leidse Politicologie: Van Geesteswetenschappen en Rechten naar Sociale Wetenschappen. In: Andeweg R.B., Vis B. (red.) Politicologie in Nederland: Van Politisering naar Professionalisering. Oudewater: NKWP. 67-84.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Vis B. (red.) (2015), Politicologie in Nederland: Van Politisering naar Professionalisering. Oudewater: NKWP.boekredactie
 • Andeweg R.B. (2015), Consociationalism. In: Wright J.D. (red.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier. 692-694.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2015), Peter Mair on representative democracy. Peter Mair memorial lecture, Annual Conference of the Political Studies Associations of Ireland (PSAI). Cork, 16-18 October 2015.'refereed' congresbijdrage
 • Andeweg R. & Van Holsteyn J. (19 november 2014), Reken na Kuzu & Öztürk op nog meer scheuring. NRC Handelsblad, Opinie: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van Vonno C.M.C., Itzkovitch Malka R., Depauw, S., Hazan, R.Y. & Andeweg R.B. (2014), Agreement, loyalty, and discipline: A sequential approach to party unity. In: Deschouwer K., Depauw S. (red.) Representing the people; A survey among members of statewide and sub-state parliaments. Oxford: Oxford University Press. 110-136.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2014), A Growing Confidence Gap in Politics? Data versus discourse. In: Prooijen J.W. van, Lange P.A.M. van (red.) Power, Politics and Paranoia; Why People are Suspicious of their Leaders. Cambridge: Cambridge University Press. 176-196.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2014), Cabinet ministers: Leaders, team players, followers. In: Rhodes R.A.W., 't Hart P. (red.) The Oxford Handbook of Political Leadership. Oxford: Oxford University Press. 532-546.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2014), Consociationalism (consociational democracy). In: Stone J., Dennis R.M., Rizova P., Smith A.D. (red.) The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism.: Wiley-Blackwell.boekdeel
 • Thomassen J., Ham C. van & Andeweg R.B. (2014), De Wankele Democratie; heeft de democratie haar beste tijd gehad?. Amsterdam: Prometheus - Bert Bakker.boek
 • Andeweg R.B. (2014), Epilogue: The consequences of nested consensus politics. In: Vollaard H., Beyers J., Dumont P. (red.) European Integration and Consensus Politics in the Low Countries. London: Routledge. 234-243.boekdeel
 • Van Vonno C.M.C. & Andeweg R.B. (2014), Fractiediscipline: Van de bok dromen?. In: Lange S.L. de, Leyenaar M, Jong P. de (red.) Politieke Partijen: Overbodig of Nodig?. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. 111-124.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Irwin G.A. (2014), Governance and politics of The Netherlands. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.boek
 • Andeweg R.B. (2014), Roles in legislatures. In: Martin S., Saalfeld Th., Strøm K.W. (red.) The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford: Oxford University Press. 267-285.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2014), Studying political legitimacy; A critical reappraisal. KNAW Conference on New Directions in Legitimacy Research, Amsterdam.'non-refereed' congresbijdrage
 • Andeweg R.B. (25 april 2013), Eerste Kamer zonder vetorecht. NRC Handelsblad: 15.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. & Thomassen J. (2013), The democratic audit of the Netherlands; Its approach, criteria, results, and impact. Workshop Democratic Audits in Comparative Perspective: Approaches, Results, Impact, Leiden. Leiden.congresbijdrage
 • Andeweg R.B. (2013), A least likely case; Parliament and citizens in the Netherlands. In: Leston-Bandeira C (red.) Parliaments and Citizens. Abingdon/New York: Routledge. 104-119.boekdeel
 • Andeweg R.B., Kopecky P. & Louwerse T.P. (2013), De rol van het parlement in benoemingsprocedures. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.rapport
 • Andeweg R.B. (2013), Lipsius to Lijphart and beyond; Leiden Political Science from Humanities and Law to Social Science. In: Van Holsteyn J. , Mom R., Smit I., Tromp H., Wolters G. (red.) Perspectives on the Past; 50 years of FSW. Utrecht: Biblioscope. 6-21.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2013), Parties in Parliament: The blurring of opposition. In: Müller W.C., Narud H.M. (red.) Party Governance and Party Democracy. New York: Springer. 99-114.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2013), Politieke instabiliteit en beleidscontinuïteit. In: Kwakkelstein T., Van Dam A., Van Ravenzwaaij A. (red.) Omslag: Perspectieven voor Goed Bestuur in 2020. The Hague: Boom Lemma Uitgevers. 101-114.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Van Holsteyn J.J.M. (10 augustus 2012), Voorkeurstem heeft weinig zin. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2012), A Least Likely Case: Parliament and Citizens in the Netherlands. Wroxton College. [overig]overig
 • Andeweg R.B. (26 maart 2012), Peter Mair on Representative Democracy (Lezing). Leiden.overig
 • Andeweg R.B. (2012), Ten Geleide. In: Tielen G, Dortland B, Maanen S van (red.) Kwetsbare Generaties; Hoe voorkomen we dat onze jongsten en oudsten worden misbruikt en mishandeld?. Haarlem: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 8-11.congresbijdrage
 • Andeweg R.B. (2012), A Least Likely Case: Parliament and Citizens in the Netherlands, Journal of Legislative Studies 18(3-4): 368-383.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2012), Peter Mair en de Vertegenwoordigende Democratie, Res Publica 54(3): 361-369.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2012), The consequences of representatives' role orientations: attitudes, behaviour, perceptions. In: Blomgren M, Rozenberg 0 (red.) Parliamentary Roles in Modern Legislatures. London: Routledge. 66-84.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Deschouwer K (red.) (2012), Themanummer: Participatie en Representatie, Res Publica jrg. 54:3. Leuven: Acco.boekredactie
 • Andeweg R.B. (2012), The Netherlands. In: Inoguchi T, Blondel J (red.) Political Parties and Democracy; Contemporary Western Europe and Asia. New York: Palgrave Macmillan. 93-110.boekdeel
 • Holsteyn J.J.M. van & Andeweg R.B. (2012), Tweede Orde Personalisering; Voorkeurstemmen in Nederland, Res Publica 54: 163-191.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Second Order Personalization; Preference voting in the Netherlands. Reykjavik. [overig]overig
 • Andeweg R.B. & Thomassen J.J.A. (18 maart 2011), Democratisch bestel moet afrekenen, niet afspiegelen. Trouw: 19.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2011), Approaching Perfect Policy Congruence: Measurement, Development, and Relevance for Political Representation. In: Rosema M, Denters B, Aarts K (red.) How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam: Amsterdam University Press. 39-52.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Thomassen J.J.A. (red.) (2011), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse Democratie. Leiden: Leiden University Press.boekredactie
 • Thomassen J.J.A. & Andeweg R.B. (2011), Een Democratic Audit in Nederland, B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij 38(2): 96-104.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dumont P., De Winter L & Andeweg R.B. (2011), From Coalition Theory to Coalition Puzzles. In: Andeweg R.B., De Winter L, Dumont P (red.) Puzzles of Government Formation; Coalition Theory and Deviant Cases. Abingdon/New York: Routledge. 1-23.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2011), From Puzzles to Prospects for Coalition Theory. In: Andeweg R.B., De Winter L., Dumont P. (red.) Puzzles of Government Formation; Coalition Theory and Deviant Cases. Abingdon/New York: Routledge. 190-203.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Thomassen J.J.A. (2011), Pathways to Party Unity: Sanctions, Loyalty, Homogeneity, and Division of Labor in the Dutch Parliament, Party Politics 17(5): 655-672.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2011), Poldermodel: Consensusdemocratie als exportartikel. In: Schnabel P. (red.) De Gammacanon; Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen. Amsterdam: Meulenhoff. 46-49.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2011), Purple Puzzles: the 1994 and 1998 government formations in The Netherlands and coalition theory. In: Andeweg R.B., De Winter L., Dumont P (red.) Puzzles of Government Formation; Coalition Theory and Deviant Cases. Abingdon/New York: Routledge. 147-164.boekdeel
 • Andeweg R.B., De Winter L & Dumont P. (red.) (2011), Puzzles of Government Formation; Coalition Theory and Deviant Cases. Abingdon/New York: Routledge.boekredactie
 • Andeweg R.B. & Thomassen J.J.A. (2011), Van Afspiegelen naar Afrekenen? De Toekomst van de Nederlandse Democratie. Leiden: Leiden University Press.boek
 • Andeweg R.B. (2010), Political Parties in The Netherlands; Changes and Challenges. Tokyo. [overig]overig
 • Andeweg R.B. (21 augustus 2010), Politicologie: Poldermodel; de overlegdemocratie lijkt achterhaald (Gammacanon 34). De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (23 juli 2010), Kabinetsformatie: Geef minderheidskabinet een kans. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2010), Cabinets and Cabinet Formation. In: Kurian G.Th. (red.) The Encyclopedia of Political Science. Washington DC: CQ Press. 173-174.boekdeel
 • Holsteyn J.J.M. van & Andeweg R.B. (2010), Demoted Leaders And Exiled Candidates Disentangling Party And Person In The Voter's Mind, Electoral Studies 29(4): 628-635.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2010), Electoral Engineering of Prudent Leadership. In: Deschouwer K., Parijs Ph. van (red.) Electoral Engineering for a Stalled Federation. Brussel: http://www.rethinkingbelgium.eu/rebel-initiative-files/ebooks/ebook-4/Andeweg-Reaction.pdf. 1-5.'non-refereed' congresbijdrage
 • Andeweg R.B. (2010), Het Minderheidskabinet en de Meerderheidscoalitie; dalende baten en stijgende kosten van regeringsdeelname, Beleid en Maatschappij 37(4): 380-384.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B., Tuitert G., Asscher B.J., Bruins E., Dekker R. & Meurs P. (2010), Omgaan met Betrokkenheid; Evaluatie Code Belangenverstrengeling NWO. Den Haag: NWO.rapport
 • Andeweg R.B., Ridder J. den & Irwin G.A. (2010), The Netherlands. In: Nohlen D., Stöver Ph. (red.) Elections in Europe; A Data Handbook. Baden-Baden: Nomos. 1379-1420.boekdeel
 • Holsteyn J.J.M. van & Andeweg R.B. (2009), From pillars to persons: disentangling party and person in Dutch voters' minds. Lisbon, Portugal. [overig]overig
 • Andeweg R.B. & Irwin G.A. (2009), Governance and politics in the Netherlands. Houndmills/New York, USA: Palgrave Macmillan.boek
 • Andeweg R.B. & Thomassen J.J.A. (2008), Pathways to party unity; sanctions, loyalty, homogeneity and division of Labor in the Dutch Parliament. Boston, USA. [overig]overig
 • Andeweg R.B. & Holsteyn J.J.M. van (26 april 2008), Personalisering van de politiek is een mythe: Niemand is groter dan de partij. NRC Handelsblad: 17-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2008), Roles beyond roll calls; behavioural consequences of representative role orientations. Rennes, France. [overig]overig
 • Andeweg R.B. (2008), Coalition politics in the Netherlands: From accomodation to politicization, Acta Politica 43: 254-277.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. & Timmermans A. (2008), Conflict management in coalition government.. In: Strom K., Muller W.C., Bergman T. (red.) Cabinets and Coalition Bargaining: The Democratic Life Cycle in Western Europe. Comparative Politics Oxford: Oxford University Press. 269-300.boekdeel
 • Beest I. van, Andeweg R.B., Koning L.F. & Lange P.A.M. van (2008), Do groups exclude others more readily than individuals in coalition formation?, Group Processes & Intergroup Relations 11(1): 69-81.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Andeweg R.B. (2008), Niemand is groter dan de partij: Over de personalisering van de Nederlandse electorale politiek. In: Voerman G. (red.) Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen/DNPP. 105-134.boekdeel
 • Andeweg R.B., Winter L. de & Müller W.C. (2008), Parliamentary opposition in post-consociational democracies: Austria, Belgium and The Netherlands, Journal of Legislative Studies 14: 77-112.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2007), Binnenhof van binnenuit; Kamerleden over het functioneren van de Nederlandse democratie. Den Haag: ROB.boek
 • Andeweg R.B. (2007), Fractiediscipline: Vooroordelen en misverstanden. In: DNPP Jaarboek 2005. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. 102-109.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2007), Onderzoeksmasters in de Sociale Wetenschappen; Eerste ervaringen. Amsterdam: KNAW.rapport
 • Andeweg R.B. (2007), Parliamentarization versus the Democratic Deficit; a comment on Auel, Benz, and Maurer. In: Kohler-Koch B., Rittberger B. (red.) Debating the Democratic Legitimacy of the European Union. New York: Rowman & Littlefield. 102-109.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2006), A democratic malaise?. The Hague. [overig]overig
 • Andeweg R.B. (2006), Politieke en staatkundige vernieuwing: Mismatch tussen vraag en aanbod van empirisch onderzoek. Amsterdam: SWR. [overig]overig
 • Andeweg R.B. (21 maart 2006), Burgemeester verkozen door raad of bevolking: Geef gemeenten de keuze!. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Beus J., Andeweg R.B., Ankersmit F.R., Klink A. & Michiels L. (28 januari 2006), Doorbreek de vicieuze cirkel van ontevreden kiezers en onzekere gekozenen. NRC Handelsblad: 1-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2006), Towards a stronger parliament? Electoral engineering of executive-legislative relations, Acta Politica 41: 232-248.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (14 september 2005), Towards a Stronger Parliament? Electoral Engineering of Executive-Legislative Relations (Lezing). Beurs van Berlage, Amsterdam.overig
 • Andeweg R.B. (23 maart 2005), Usurpatie van de macht. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (14 maart 2005), Eer de spelregels van de democratie. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (3 maart 2005), De super and Ex Post? Political representation and Europeanisation (Lezing). Leiden.overig
 • Andeweg R.B. (21 februari 2005), Goed referendum versterkt de democratie. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2005), Redactielid Acta Politica .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2005), Redactielid WEST EUROPEAN POLITICS .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2005), Redactielid Government and Opposition .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. & al et (2005), De leidende burger. Amsterdam: Dutch Labour Party PvdA.rapport
 • Andeweg R.B. & Irwin G.A. (2005), Governance and politics of the Netherlands 2nd revised edition. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.boek
 • Andeweg R.B. & Thomassen J.J.A. (2005), Modes of political representation: Toward a new typology, Legislative Studies Quarterly 30: 507-528.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2005), The Sanctity of Proportionality: The Netherlands. In: Gallagher M., Mitchell P. (red.) The Politics of Electoral Systems. Oxford, New York: Oxford University Press. 491-510.boekdeel
 • Beest I. van, Andeweg R.B. & Lange P. van (30 juni 2004), Distributive Justice and Coalition Formation: The Relation Between Party Size and Social Value Orientation on Coalition Size (Lezing). Regina, Saskatchewan, Canada.overig
 • Mastenbroek E. & Andeweg R.B. (25 maart 2004), Europeanizing Dutch legislation (Lezing). Politische Akademie, Vienna, Austria.overig
 • Mastenbroek E. & Andeweg R.B. (2004), Europeanizing Dutch legislation. Wenen. [overig]overig
 • Andeweg R.B. (2004), Redactielid Revue Internationale de Politique Comparée .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2004), Redactielid WEST EUROPEAN POLITICS .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2004), Redactielid Government and Opposition .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2004), Redactielid Acta Politica .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2004), Redactielid .tijdschriftredactie
 • Thomassen J.J.A. & Andeweg R.B. (2004), Beyond Collective Representation; Individual Members of Parliament and Interest Representation in the Netherlands, Journal of Legislative Studies 10.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2004), Bolkestein-Plus: een mogelijke uitweg uit de impasse rond de kiesstelselwijziging, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 45: 148-152.artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2004), Parliamentary Democracy in the Netherlands, Parliamentary Affairs 57: 568-580.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2004), Position with : Leiden University, Faculty of Social Sciences. [overig]overig
 • Andeweg R.B. & Thomassen J.J.A. (28 maart 2003), Between electorate and executive: Parliament as a linchpin (Lezing). Edinburgh.overig
 • Thomassen J.J.A. & Andeweg R.B. (28 maart 2003), Beyond collective representation: A residual role for individual members of parliament? (Lezing). Edinburgh.overig
 • Andeweg R.B. (2003), Beyond representativeness? Trends in political representation, European Review 11: 147-161.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2003), De pendule van Ed van Thijn, Socialisme & Democratie 60(12): 22-27.artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. & Berg S.B. van den (2003), Linking birth order to political leadership: The impact of parents or sibling interaction?, Flavour 20: 605-623.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2003), Naschrift, Nederlands Juristenblad 78(42): 2205.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2003), On studying governments. In: Hayward J., Menon A. (red.) Governing Europe. Oxford: Oxford University Press. 39-60.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2003), Political psychology: Prospects and potential, European Political Science 2(2): 23-29.artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2003), Proeve van een vernieuwd kiesstelsel, Nederlands Juristenblad 78(30): 1542-1547.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. & Thomassen J.J.A. (2003), Tekenen aan de wand? Kamerleden, kiezers en commentatoren over de kwaliteit van de parlementaire democratie in Nederland. In: Balen et al C.C. van (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003: Emotie in de Politiek. Den Haag: SDU.boekdeel
 • Timmermans A. & Andeweg R.B. (2003), The Netherlands: Rules and mores in delegation and accountability relationships. In: Strom K., Müller W.C., Bergman T. (red.) Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press. 498-522.boekdeel
 • Thomassen J. & Andeweg R.B. (20 december 2002), Between electorate and executive; in search of a theoretical framework (Lezing). Wassenaar.overig
 • Andeweg R.B. (20 december 2002), Political representation: A new typology (Lezing). Wassenaar.overig
 • Andeweg R.B. (16 september 2002), Élite-mass linkages and political representation (Lezing). Keele University.overig
 • Andeweg R.B. (22 maart 2002), Purple puzzles; the 1994 and 1998 government formations in the Netherlands and coalition theory (Lezing). Turin.overig
 • Winter L. de, Andeweg R.B. & Dumont P. (22 maart 2002), The state of the art in coalition research; Critical appraisals and alternative avenues (Lezing). Turin.overig
 • Andeweg R.B. & Kummeling H. (2002), Advies inzake de Nota Herijking Wet Subsidiering Politieke Partijen. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.rapport
 • Andeweg R.B. & Irwin G.A. (2002), Governance and politics of the Netherlands. Houndmills/New York: Palgrave Macmillan.boek
 • Andeweg R.B. (2002), Screbrenica en de sorry-democratie; de uitholling van ministeriële verantwoordelijkheid, Socialisme & Democratie 59(5/6): 105-108.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2001), Consociationalism. In: Smelser N.J., Baltes P.B. (red.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier. 4:2631--3.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2001), Dual Loyalties: The Dutch Permanent Representation of the European Union. In: Kassim H., Menon A., Peters B.G., Wright V. (red.) The National Co-ordination of EU Policy: the European Level. Oxford: Oxford University Press. 211-228.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2001), Lijphart versus Lijphart: The Cons of Consensus Democracy in Homogeneous Societies, Acta Politica 36: 117-128.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (22 november 2000), Beyond Representativeness? Trends in Political Representation (Lezing). Universiteit Twente, Enschede.overig
 • Andeweg R.B. (1 juli 2000), Birth Order and Political Ambition (Lezing). Seattle, Washington, USA.overig
 • Andeweg R.B. & Timmermans A. (6 april 2000), Conflict Management in Coalition Government (Lezing). University of Kent, Canterbury.overig
 • Andeweg R.B. (20 januari 2000), Nota Kiesstelsel is Gemiste Kans. Nederlandse Staatscourant: 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (17 januari 2000), Peper Zoekt Kwadratuur van de Cirkel. Nederlandse Staatscourant: 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2000), Redactielid WEST EUROPEAN POLITICS .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2000), Redactielid Revue Internationale de Politique Comparée .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2000), Redactielid GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2000), Redactielid Acta Politica .tijdschriftredactie
 • Andeweg R.B. (2000), Consociational Democracy, Annual Review of Political Science 3: 509-536.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2000), Fractiocracy? Limits to the Ascendancy of the Parliamentary Party Group in the Netherlands. In: Heidar K., Koole R.A. (red.) Parliamentary Party Groups in European Democracies. London and New York: Routledge. 89-105.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2000), From Dutch Disease to Dutch Model? Consensus Government in Practice, Parliamentary Affairs 53: 697-709.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2000), Ministers as Double Agents? The Delegation Process between Government and Ministers, 37: 377-395.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (2000), Party Government, State and Society: Mapping Boundaries and Interrelations. In: Blondel J., Cotta M. (red.) The Nature of Party Government: a comparative European perspective. London and New York: Palgrave. 38-55.boekdeel
 • Andeweg R.B. (2000), Political Recruitment and Party Government. In: Blondel J., Cotta M. (red.) The Nature of Party Government: a comparitive European perspective. London and New York: Palgrave. 119-136.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Timmermans A. (2000), The Netherlands: Still the Politics of Accommodation?. In: Müller W.C., Strom K. (red.) Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford University Press. 356-398.boekdeel
 • Andeweg R.B. (16 december 1999), Towards Representation Ex Alto and Ex Post? Political Representation between Individualisation and Europeanisation (Lezing).overig
 • Andeweg R.B. (24 juni 1999), Core Executive Coordination of Privatisation in the Netherlands (Lezing). Oxford.overig
 • Andeweg R.B. (28 mei 1999), Verandering Kiesstelsel Helpt Lijmen Paars-II. NRC Handelsblad: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. & Soetendorp R. (14 mei 1999), National Coordination in Brussels? The Role of the Dutch Permanent Representation to the EU (Lezing). Oxford.overig
 • Andeweg R.B. (31 maart 1999), Paars Sjoemelt Met De Procedures. NRC Handelsblad: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (1999), Advising Prime Ministers, Public Money and Management 19(2): 13-17.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (1999), De Formatie van Paars II; Nabetrachting aan de hand van onterechte en terechte kritieken. In: Voerman G. (red.) Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1998. Groningen: DNPP. 177-198.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Cohen de Lara E. (1999), English Language Sources for the Study of Dutch Politics. In: Daalder H. (red.) Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D.Tjeenk Willink. 1-44.boekdeel
 • Andeweg R.B. (1999), Kabinetscrisis en Democratie, Advances in Emergency Medicine 53: 527-529.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (1999), Parties, Pillars and the Politics of Accommodation: Weak or Weakening Linkages? The Case of Dutch Consociationalism. In: Luther K.R., Deschouwer K. (red.) Party Elites in Divided Societies; Political Parties in Consociational Democracy. London: Routledge. 108-133.boekdeel
 • Andeweg R.B. (1999), Ten Years of Dutch Government and Politics: An English Language Bibliography, Acta Politica 19(2): 259-278.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (16 december 1998), Arenas and Instruments for Conflict Resolution in Coalition Cabinets (Lezing). Universitait Wien, Wien.overig
 • Andeweg R.B. & Irwin G.A. (7 mei 1998), Polarisatie Maakt Plaats voor Gedrang in het Centrum. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (27 april 1998), The Delegation Process between Government and Ministers in Western Democracies (Lezing). Politische Akademie, Wenen.overig
 • Andeweg R.B. & Timmermans A. (23 maart 1998), Conflict Resolution in Coalition Government (Lezing). University of Warwick.overig
 • Irwin G.A. & Andeweg R.B. (5 maart 1998), Polarisatie maakt plaats voor gedrang in het centrum. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Irwin G.A. & Andeweg R.B. (5 maart 1998), Uitslag is onbruikbaar als graadmeter 6 mei. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. & Irwin G.A. (5 maart 1998), Uitslag Raadsverkiezingen Onbruikbaar als Graadmeter 6 mei. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Andeweg R.B. (20 februari 1998), Coordination by Consultation; policy coordination in the Dutch core executive (Lezing). Oxford.overig
 • Andeweg R.B. (1998), De Representativiteit van het Vertegenwoordigend Stelsel?. In: Burkens M.C. (red.) Gelet op de Grondwet. Deventer: Kluwer. 18-43.boekdeel
 • Andeweg R.B. (1998), Het Ei van Kohnstamm? Versterking van het personele element in het Nederlandse kiesstelsel. In: Schagen J.A. van, Kummeling H.R.B.M. (red.) Proeve van een Nieuw Kiesstelsel. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 73-82.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Timmermans A. (13 juni 1997), Delegation and Accountability in the Dutch parliamentary System (Lezing). Umea.overig
 • Andeweg R.B. (1 januari 1997), Appointments and the Nature of Party Government (Lezing). Florence.overig
 • Andeweg R.B. (1997), 'Collegiality and Collectivity: Cabinets, Cabinet Committees and Cabinet Ministers'. In: Weller P., Bakvis H., Rhodes R.A.W. (red.) The Hollow Crown; Countervailing Trends in Core Executives. New York: Macmillan. 58-83.boekdeel
 • Timmermans A. & Andeweg R.B. (1997), 'Die Niederlande: Immer noch Politik der gütlichen Einigung. In: Müller W.C., Strom K. (red.) Koalitionsregierungen in Westeuropa. Wien: Signum Verlag. 443-500.boekdeel
 • Andeweg R.B. (1997), 'Institutional Reform in Dutch Politics; Elected Prime Minister, Personalized PR, and Popular Veto in Comparative Perspective, Acta Politica 3(32): 227-257.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (1997), Role Specialisation or Role Switching? Dutch MPs between Electorate and Executive, Journal of Legislative Studies 3(1): 110-127.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (1997), 'The Netherlands: Coalition Cabinets in Changing Circumstances'. In: Blondel J., Müller-Rommel F. (red.) Cabinets in Western Europe. London: Macmillan. 52-74.boekdeel
 • Andeweg R.B. & Holsteyn J.J.M. van (1996), 'A Hidden Confidence Gap? The Question of Nonresponse Bias in Measuring Political Interest', Exchanges: The Warwick Research Journal 32(2): 127-142.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Andeweg R.B. (24 september 997), Advising Prime Ministers; Lessons from Europe? (Lezing). Westminister.overig
 • Kiesraad lid
 • Stuurgroep Herdenking 100 jaar Algemeen Kiesrecht lid

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie