Universiteit Leiden

nl en

Rosa van der Mast

Hoogleraar Ouderenpsychiatrie

Naam
Prof.dr. R.C. van der Mast
Telefoon
+31 71 526 3785
E-mail
r.c.van_der_mast@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-4516-547X

Roos C. van der Mast is hoogleraar Ouderenpsychiatrie, opleider (ouderen)psychiatrie, en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Ook is zij vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum gedetacheerd (voor 10%) als hoogleraar Ouderenpsychiatrie bij de Universiteit Antwerpen (Collaborative Antwerp Psychiatric Institute -CAPRI-), België. Ze is verder voorzitter van de vaste commissie Rijgeschiktheid en lid van het Presidium van de Gezondheidsraad, voorzitter van de Visitatiecommissie Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, bestuurslid van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en lid van de Raad van Toezicht van De Viersprong, een nationaal centrum voor Persoonlijkheid, Gezin en Gedrag.

Meer informatie over Rosa van der Mast

Roos C. van der Mast is hoogleraar Ouderenpsychiatrie, opleider (ouderen)psychiatrie, en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Ook is zij vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum gedetacheerd (voor 10%) als hoogleraar Ouderenpsychiatrie bij de Universiteit Antwerpen (Collaborative Antwerp Psychiatric Institute -CAPRI-), België. Ze is verder voorzitter van de vaste commissie Rijgeschiktheid en lid van het Presidium van de Gezondheidsraad, voorzitter van de Visitatiecommissie Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, bestuurslid van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en lid van de Raad van Toezicht van De Viersprong, een nationaal centrum voor Persoonlijkheid, Gezin en Gedrag.

Ouderenpsychiatrie

In de Westerse samenleving stijgt het aantal (oudste) ouderen enorm. Toenemende leeftijd gaat vaak gepaard met toenemende problemen op verschillende levensgebieden. (Chronische) ziekte, achteruitgang van zicht en gehoor, eenzaamheid en sociale isolatie, en zowel cognitieve als functionele achteruitgang bedreigen het welbevinden en de kwaliteit van leven van ouderen. Deze leeftijdsgerelateerde verschijnselen spelen een belangrijke rol bij (fysieke en omgevings-) stress-gerelateerde emotionele en psychiatrische stoornissen op oudere leeftijd zoals depressie en apathie, delirium, en psychologische en gedragsproblemen bij dementie. Onderzoek naar oorzaken, risicofactoren, beloop en behandeling van psychopathologie bij ouderen is daarom hard nodig. Ouderen verschillen immers in tal van opzichten van jongere volwassenen. Ik ben geïntrigeerd door de complexe relatie tussen veroudering en psychopathologie, met name in relatie tot neurodegeneratie en de hoofd-hart-as. In ons centrum voor Veroudering en Neuropsychiatrie proberen we deze complexe relatie te ontrafelen, waarbij ons onderzoeksfocus ligt op klinisch onderzoek.

Wetenschappelijke carrière

Roos C. van der Mast behaalde haar studie Geneeskunde (1978), haar opleiding Psychiatrie (1983) en haar promotie (2 november 1994) aan het Erasmus Medisch Centrum/Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze begon haar carrière in de ziekenhuispsychiatrie als ‘visiting fellow’ bij de Consultation-Liaison department of het Albert Einstein Institute & Mount Sinai Hospital in New York. Het onderwerp van haar proefschrift, delirium, betrof een belangrijk probleem in het algemene ziekenhuis, en op 2 november 1994 verdedigde ze haar proefschrift, getiteld "Delirium after cardiac surgery, a prospective study". Van 2000-2004 was ze ondermeer voorzitter van de Richtlijncommissie Delirium. Van delirium naar de ouderenpsychiatrie was een kleine stap en in 2007 werd ze benoemd als hoogleraar Ouderenpsychiatrie bij het Leids Universitair Medisch Centrum/Universiteit Leiden.

Op 16 mei 2008 hield ze haar oratie, getiteld ‘Hersenspinsels bij veroudering’. Sindsdien houdt ze zich bezig met patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de ouderenpsychiatrie.

Prijzen een eervolle benoemingen

In 1995 ontving Roos C. van der Mast voor haar proefschrift de Ramaermedaille, een prijs voor de meest verdienstelijke prestatie op het gebied van psychiatrisch onderzoek, en in 2008 de jaarlijkse Wetenschapsprijs, beide namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. In 2014 ontving ze de jaarlijkse Onderwijsprijs. In april 2018 zal ze de Pieter Baan Lecture houden. De Pieter Baan Lecture is een wetenschappelijke oeuvreprijs die eenmaal per 2 jaar door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt uitgereikt.

Roos C. van der Mast is voorzitter van de vaste commissie Rijgeschiktheid en lid van het Presidium van de Gezondheidsraad, voorzitter van de Visitatiecommissie Psychiatrie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, bestuurslid van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en lid van de Raad van Toezicht van ‘De Viersprong’, een nationaal centrum voor Persoonlijkheid, Gezin en Gedrag.

Volg R.C. van der Mast

NCBI

Hoogleraar Ouderenpsychiatrie

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Psychiatrie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer B1-P

Contact

 • Commissie Kennisonderwijs Ouderenpsychiatrie Voorzitter
 • Consortium Psychiatrie Zuid Holland Voorzitter
 • De Viersprong Lid Raad van Toezicht
 • Gezondheidsraad voorzitter permanente commissie Rijgeschiktheid
 • Handboek Ouderenpsychiatrie Redactie revisie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Voorzitter van de Visitatiecommissie
 • NVvP Lid als voorzitter CP ZHN
 • Universiteit van Antwerpen Hoogleraar ouderenpsychiatrie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.