Universiteit Leiden

nl en

Renetta Bos

Buitenpromovendus

Naam
Mr.drs. R.H. Bos
Telefoon
+31 71 527 7548
E-mail
r.h.bos@law.leidenuniv.nl

Renetta Bos is sinds 2019 verbonden aan het Instituut voor Metajuridica als buitenpromovenda.

Meer informatie over Renetta Bos

Renetta Bos is buitenpromovenda binnen de afdeling Rechtsfilosofie van het Instituut voor Metajuridica, onderdeel van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Haar onderzoek 'Sociale rollen en het recht. Vanuit het Hegeliaanse moraliteit/zedelijkheid-onderscheid denken over 'de redelijke mens' als criteriumfiguur' richt zich op het zedelijkheidsbegrip, waarbij de rechtsfilosofie van Hegel het vertrekpunt is.

Renetta Bos is wetenschappelijk docent Praktische Filosofie bij de Universiteit Utrecht, waar ze vakken als politieke filosofie, ethiek, toegepaste ethiek en PPE coördineert en/of doceert. Ze studeerde Rechtsgeleerdheid (LL.M) en Wijsbegeerte (MA, MA) aan verschillende universiteiten. Na haar verblijf in Jena, Duitsland (2012-2013) was zij werkzaam aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2014-2016), de Vrije Universiteit (2016-2017), de Universiteit Utrecht (2018-2020) en de Universiteit van Amsterdam (2020, 2021). Haar publicaties betreffen veelal het snijvlak van rechtsfilosofische thema’s en (juridisch) onderwijs. Verder is ze redacteur van de rubriek Filosofie en Onderwijs van het Filosofie Tijdschrift.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Rechtsfilosofie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.19

Contact

  • Bos R.H. (2020), De meerwaarde van Hegels Grundlinien voor rechtenstudenten, Ars Aequi 69(1): 105-108 (AA20200105).
  • Bos R.H. (2020), De theorie van John Rawls in het juridisch universitair onderwijs, Filosofie-Tijdschrift 30(3): 52-57.
  • Bos R.H. (2019), Basic building blocks map as a key to activating education, Law and Method 2019(februari): .
  • Bos R.H. (2018), Democratie door de bril van rechtsgeleerden. In: Spoormans H. (red.), Democratie ontrafeld: Inzichten in hedendaags onbehagen. Den Haag: Boom juridisch. 29-60.
  • Bos R.H. (2017), Bildung in de praktijk: theorie, docentrol en werkvormen, Filosofie-Tijdschrift 27(5): 55-59.

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.