Universiteit Leiden

nl en

Quinten Meertens

Gastmedewerker

Naam
Dr. Q.A. Meertens MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
q.a.meertens@fsw.leidenuniv.nl

Quinten Meertens was een externe promovendus aan de Universiteit van Amsterdam (CeNDEF) en Universiteit Leiden (LIACS), werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 28 april 2021 verdedigde hij zijn proefschrift Misclassification Bias in Statistical Learning. Prof. dr. Cees Diks (UvA) en prof. dr. Jaap van den Herik (UL) vervulden de rol van promotor en dr. Frank Takes trad op als copromotor.

Gastmedewerker

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Methodologie & Statistiek

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.