Universiteit Leiden

nl en

Pinar Ölcer

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. F.P. Ölcer
Telefoon
+31 71 527 7520
E-mail
f.p.olcer@law.leidenuniv.nl

Pinar Ölcer is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij heeft Nederlands Recht in Leiden gestudeerd. Zij is op 14 februari 2006 gepromoveerd – ook in Leiden – op het onderzoek ‘Eerlijk proces en Bijzondere opsporing’, dat in 2008 is uitgegeven bij Wolf Legal Publishers.

 

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C115

Contact

 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 12 mei 2017, nr. 21980/04, EHRC 2017,10 (EHRC 2017/174 Grote Kamer, Eerlijk proces, Salduz-zaak, Toetsing algehele eerlijkheid bij uitblijven rechtsbijstand tijdens politieverhoor zonder dwingende redenen).annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 13 september 2016, nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08, 40351/09, EHRC 2017,1 (EHRC 2017/3 Grote Kamer, Eerlijk proces, Salduz-zaak, Gebruik bij politieverhoor zonder rechtsbijstand afgelegde verklaringen, Terrorisme-zaak).annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 7 september 2017, nr. 8844/12, EHRC 2017,12 (EHRC 2017/218 Toetsing voorlopige hechtenis in appel, Adversaire procedure en gelijkheid van wapenen).annotatie
 • Leeuw B.J.G., Ölçer F.P. & Voorde J.M. ten (red.) (2017), Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht. Meijers-reeks nr. 279. Den Haag: Boom Juridisch.boekredactie
 • Ölçer F.P. (2017), The downing of MH17: fact-finding and constructing a legal response, Air & Space Law 42(2): 137-162.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2016), De opsporing van fraude. In: Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R., Pheijffer M. (red.) Fraude: fraude en fraudebestrijding in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 383-424.boekdeel
 • Ölcer F.P. (2016), Eerlijk proces en tuchtrechtelijke procedures, Ars Aequi 65(7/8): 506-525.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 20 oktober 2015, nr. 25703/11, EHRC 2016,1 (EHRC 2016/10 Grote Kamer, Recht op rechtsbijstand bij politieverhoor, Recht op raadsman van eigen keuze, Schending).annotatie
 • Ölçer F.P. (2015), De bescherming van terugkerende veroordeelden als mensenrechtelijke positieve verplichting, Ars Aequi 64(3): 202-205.artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 18 november 2014, nr. 15065/07, 50541/08, 50571/08, 50573/08, 40351/09, EHRC 2015,3.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 23 oktober 2014, nr. 54648/09, afl. 1., EHRC 2015,1.annotatie
 • Ölçer F.P. (2015), Modernisering van de bijzondere opsporing: van BOB naar H(eimelijke)OB, Strafblad 13(4): 298-307.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2014), De lokmethode bij de opsporing van grooming., Computerrecht 2014(1): 10.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 12 juli 2014, nr. 30265/09, EHRC 2014,9.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 11 februari 2014, nr. 16463/08, EHRC 2014,5.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 24 april 2014, nr. 10718/05, EHRC 2014,7.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 3 oktober 2013, nr. 216213/07 en 46090/10, EHRC 2014,1.annotatie
 • Ölçer F.P. (2014), (Non-)proliferatie van het eerlijk procesrecht. Natsvlishvilli en Togonidze t. Georgië, waarin de rek eruit was. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 261-269.boekdeel
 • Ölçer F.P. (2014), (Recente) rechtspraak EHRM aangaande de minderjarige in het straf(proces)recht, Strafblad 12(1): 3-8.artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2014), Recht en Media: De Onschuldpresumptie. In: Huizer E.M.T. (red.) Recht en media, zijn de media een gevaar of een zegen voor het recht?. Antwerpen: Maklu Uitgevers B.V.. 103-123.boekdeel
 • Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P. & Ölçer F.P. (red.) (2014), Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Ölçer F.P. (2014), Waarheidsvinding in de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, Strafblad 12(6): 488-496.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2013), Compliance and the privilege against self-incrimination in ECHR law. In: Temel E., Sozuer A. (red.) Teori ve Uygulama Acisindan isletmelerde hukuk kurallarina uygun hareket etme (Compliance) tartismalari/Wissenschaftliche und praktische aspekte der Compliance-Diskussion. Ankara: Adalet Yayinevi. 106-107.boekdeel
 • Crijns J.H., Ölçer F.P. & Schoep G.K. (2013), De officier van justitie van de 21ste eeuw. Taak en positie van de officier van justitie na de herijking van het Wetboek van Strafvordering. In: Groenhuijsen M., Kooijmans T., Ouwerkerk J. (red.) Roosachtig strafrecht. Liber amicorum Theo de Roos. Deventer: Kluwer. 141-166.boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 6 december 2012, nr. 12323/11, EHRC 2013,5.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 3 oktober 2013, nr. 216213/07, EHRC 2013,1.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 24 oktober 2013, nr. 62880/11, 62892/11, EHRC 2013,12.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 25 april 2013, nr. 51198/08, EHRC 2013,7.annotatie
 • Ölçer F.P. (2013), Inleidende tekst bij HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313 (HIV IV-arrest). In: Dijk, J. van (red.) Meesterlijk, Gerard Spong 40 jaar (cassatie)advocaat. Amsterdam: Kluwer.boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 25 juni 2013, nr. 33192/07; 33194/07, EHRC 2013,10.annotatie
 • Ölçer F.P. (2013), The European Court of Human Rights: The Fair Trial Analysis Under Article 6 of the European Convention of Human Rights. In: Stephen C. Thaman (red.) Exclusionary Rules in Comparative Law. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer. 371-402.boekdeel
 • Ölçer F.P. (2013), The European Court of Human Rights: The Fair Trial Analysis Under Article 6 of the European Convention of Human Rights. In: Thaman S.C. (red.) Exclusionary Rules in Comparative Law. Ius gentium: comparative perspectives on law and justice nr. 20 Dordrecht: Springer.boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 5 juli 2012, EHRC 2012.annotatie
 • Ölçer F.P. (2012), Een decennium strafrechtspraak in Straatsburg, Strafblad (1): 32-42.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 12 januari 2012, EHRC 2012.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 27 oktober 2011, EHRC 2012.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 28 augustus 2012, nr. 71407/10, EHRC 2012,12 (Simons t. Belgie).annotatie
 • Ölçer F.P. (2011), 6. Madde'deki Sorusturma Evresinde Hukuki Yardimdan Yararlanma Hakkina Iliskin Yeni Kurallar. AIHM: Salduz/Turkiye ve 72 Diger Karar + 1, F.. In: Yenisey F, Sieber U (red.) Criminal Law in the Global Risk Society. Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku. German-Turkish Colloquium in Honour of Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heinrich Jescheck. Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group nr. T 1 Istanbul: Bahçeşehir Üniversitesi. 357-373.boekdeel
 • Ölçer F.P. (2011), A Contextual Perspective on Dutch Law and Practice Regarding Euthanasia and Assisted Suicide. In: Centel N (red.) Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi (Euthanasie, met Juridische en Ethische Dimensies daarvan). Istanbul: On İki Levha Yayıncılık. 243-352.boekdeel
 • Ölçer F.P. (2011), New Rules Regarding the Pre-Trial Right to Leal Assistance in Art. 6 ECHR: Salduz v. Turkey and 72 Further Judgments, In: Feridun Yenisey/Ulrich Sieber (eds.), Criminal Law in the Global Risk Society. In: Yenisey F, Sieber U (red.) German-Turkish Colloquium in Honour of Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heinrich Jescheck. Istanbul: Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law and Bahçesehir University Joint Reserach Group. 374-392.boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 15 maart 2011, EHRC 2011 (EHRC 2011/98).annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 8 maart 2011, EHRC 2011 (EHRC 2011/83).annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 4 oktober 2010, EHRC 2011 (EHRC/9).annotatie
 • Ölçer F.P. (2011), Ötanazi ve Hekim Yardımlı İntihara İlişkin Hollanda Hukuku ve Uygulaması Üzerine Kavramsal bir Bakış açışı (vertaling samenvatting in het Turks van: F.P. Ölçer, A Contextual Perspective on Dutch Law and Practice Regarding Euthanasia and Assisted Suicide, In: N. Centel (Red), Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi (Euthanasie, met Juridische en Ethische Dimensies daarvan), 1ste Druk, On İki Levha Yayıncılık, Istanbul, 2011, vertaling door Y. Akel/U. Öztürk.. In: Centel N (red.) Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi (Euthanasie, met Juridische en Ethische Dimensies daarvan. Istanbul: On İki Levha Yayıncılık. 353-386.boekdeel
 • Ölçer F.P. (2011), Schrapping van de rechtmatigheidstoetsing eerste termijn inverzekeringstelling in het conceptvoorstel Raadsman en politieverhoor. Een mensenrechtelijke quid pro quo, of: de keerzijde van vroege rechtsbijstand, NJCM-Bulletin 36(5): 561-574.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2010), Dutch report, Criminal Procedural law. In: Criminal Law Reforms in the World and in Turkey Congress’, Istanbul, May-June 2010..boekdeel
 • Ölçer F.P. & Keijzer N. (2010), Dutch report, Substantive Law. In: Criminal Law Reforms in the World and in Turkey Congress, Istanbul, May-June 2010. Istanbul.boekdeel
 • Ölçer F.P. (2010), Hollanda Hukukunda Ötanazi (Euthanasia in Dutch Law), Fasikül Hukuk Dergisi 4(maart).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2010), Illegally obtained evidence Evidence in European Treaty of Human Rights Law (ETHR), Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul 40(57): 65-153.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2010), Preventief fouilleren zonder redelijk vermoeden van schuld, EHRM 12 januari 2010, Gillan en Quinton v. Het Verenigd Koninkrijk, appl.nr.: 4158/05, Strafblad 8(1): 21-30.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2010), The relationship between the Police and the Public Prosecution in Dutch criminal procedure. In: Criminal Law Reforms in the World and in Turkey Congress’, Istanbul, May-June 2010..boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 10 maart 2009, nr. 4378/02, EHRC 2009; 746-773.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 4 december 2008, Strafblad 2009; 102-109.annotatie
 • Ölçer F.P. (2008), Eerlijk proces en bijzondere opsporing. Over uitlokken, afluisteren, andere bijzondere opsporingsmethoden en het EVRM, NJCM-Bulletin (2): 185-201.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2008), Het nemo tenetur-beginsel en het zwijgrecht in de rechtspraak van het EHRM. In: Cleiren C.P.M., Roos T. de, Woude M.A.H. van der (red.) Jurisprudentie Strafrecht Select. Den Haag: SDU uitgevers. 249-281.'non-refereed' congresbijdrage
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 23 september 2008, nr. 19955/05 en 15085/06, EHRC 2008; 1339-1345.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 26 oktober 2006, NJCM-Bulletin 2007; 676-686.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. & De Hert P.J.A. (2007), Rechtspraak in kort bestek EHRM, Tijdschrift voor strafrecht : 112-113.artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2006), Eerlijk proces en bijzondere opsporing. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boek
 • Ölçer F.P. (14 februari 2006), Eerlijk proces en bijzondere opsporing (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. Promotor(en) en Copromotor(en):Schaffmeister D.dissertatie
 • Ölçer F.P. & De Hert P.J.A. (2006), Rechtspraak in kort bestek EHRM, Tijdschrift voor strafrecht : 293-296.artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. & De Hert P.J.A. (2006), Rechtspraak in kort bestek EHRM, Tijdschrift voor strafrecht : 233-237.artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. & De Hert P.J.A. (2006), Rechtspraak in kort bestek EHRM, Tijdschrift voor strafrecht : 173-177.artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2006), Rubriek rechtspraak, NJB-kronieken : 2187-2188.artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2006), Rubriek Rechtspraak, NJB-kronieken : 2366-2367.artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. & Schoep G.K. (2006), Strafvorderlijke schadevergoeding. In: Cleiren C.P.M., Dubelaar M.J., Voorde J.M. ten, Wijkerslooth J.L. de (red.) Op zoek naar samenhang. Het Algemeen kader herziening strafvordering nader beschouwd. Deventer: Kluwer. 123-149.'non-refereed' congresbijdrage
 • De Hert P.J.A. & Ölçer F.P. (2004), Het onschadelijk gemaakte Europees privacybegrip. Implicaties voor de Nederlandse strafrechtspleging, Strafblad : 115-134.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kampen T.A. van & Ölçer F.P., annotatie bij: Europese Hof van de Rechten van de Mens 5 juli 2001, EHRC 2001; 530-542.annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 5 juli 2001, EHRC 2001; 537-542.annotatie
 • Ölçer F.P. (2001), Redactielid Delikt en delinkwent 6(31).tijdschriftredactie
 • Ölçer F.P. (2001), Redactielid Delikt en delinkwent 10(31).tijdschriftredactie
 • Haveman R.H., Ölçer F.P., Roos T.A. de & Strien A.L.J. van (red.) (1999), Seks, zeden en strafrecht. Meijers-reeks nr. 21. Arnhem: Gouda Quint.boekredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie