Universiteit Leiden

nl en

Pinar Ölcer

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. F.P. Ölcer
Telefoon
+31 71 527 7520
E-mail
f.p.olcer@law.leidenuniv.nl

Pinar Ölcer is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij heeft Nederlands Recht in Leiden gestudeerd. Zij is op 14 februari 2006 gepromoveerd – ook in Leiden – op het onderzoek ‘Eerlijk proces en Bijzondere opsporing’, dat in 2008 is uitgegeven bij Wolf Legal Publishers.

 

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.19

Contact

 • Massol De Rebetz R.M.F. de & Ölçer F.P. (2022), Aggravated migrant smuggling in a transit migration context: criminal victimization under ECtHR positive obligations case law, Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul 71: 413-480. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. , annotatie bij: EHRM 4 oktober 2022, nr. 58342/15, EHRC Updates 2023: 1-5 (EHRC 2022-0248 De Legé t. Nederland – Het nemo tenetur-beginsel en wils(on)afhankelijk materiaal in non-hard core punitieve procedures). annotatie
 • Ölçer F.P. , annotatie bij: EHRM 15 december 2022, nr. 28081/19 & 29664/19, EHRC Updates 2023,1: 1-8 (EHRC 2023-0022 Vasaráb en Paulus t. Slowakije – De (lastige) omgang met ontlastende getuigen). annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 14 juni 2022, nr. 56070/18, EHRC Updates 2023,1: 1-7 (EHRC 2022-0177 Stoyanova t. Bulgarije – Verplichte strafverzwaring bij homofobe motieven). annotatie
 • Ölçer F.P. (2022), Margins of appreciation compared: modulating deference versus engagement in ECHR standards for Public Procurement and (Regulatory) Criminal Justice. In: Kichik K. & Mordokhov G. (red.) Public Procurement Law Around the World. Volume II. Moscow: Yustitsinform. 519-779. boekdeel
 • Cnossen J.P. & Ölçer F.P. (2021), Begrip en beheersing van het bijzonder strafrecht: een kenmerk-georiënteerde benadering. In: Altena J.G.H., Cnossen J.P., Crijns J.H., Schuyt P.M. & Voorde J.M. ten (red.) In onderlinge samenhang: Liber amicorum Tineke Cleiren. Den Haag: Boom Juridisch. 171-192. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2021), Het zwijgrecht in het nadeel van de verdachte: implicaties van de op Britse leest geschoeide ‘adverse inferences’-rechtspraak van het EHRM voor de Nederlandse strafrechtspleging, Ars Aequi 70(12): 1079-1099 (AA20211079). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pinto De Albuquerque P., Sözüer A., Ölçer F.P. & Sözüer E. (red.) (2021), İçtihatlarla İnsan Hakları: Yargıç Pinto de Albuquerque'nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri = Human Rights Case Law: Commentaries on Judge Pinto de Albuquerque’s Selected Opinions and Corresponding ECtHR Judgments [3 volumes]. Istanbul: onikilevha. boekredactie
 • Pinto De Albuquerque P., Sözüer A. & Ölçer F.P. (2021), Introductory Note & Introduction. In: Pinto De Albuquerque P., Sözüer A. & Ölçer F.P. (red.) İçtihatlarla İnsan Hakları: Yargıç Pinto de Albuquerque'nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri = Human Rights Case Law: Commentaries on Judge Pinto de Albuquerque’s Selected Opinions and Corresponding ECtHR Judgments [3 volumes]. Istanbul: onikilevha. XXXVII-XXXIX & XLI-LII. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2018), Article 57. Return and disposal of assets & Article 58. Financial intelligence unit [Commentary]. In: Rose C., Kubiciel M. & Landwehr O. (red.) The United Nations Convention Against Corruption. A Commentary. Oxford Commentaries on International Law Oxford: Oxford University Press. 569-600. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2019), Undercover Criminal Investigations in the Council of Europe Jurisdiction [Recommendation CM/Rec(2017)6 of the Council of Europe’s Committee of Ministers to member States on “special investigation techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism: Deriving standards at the national level]. In: Sözüer A. (red.) 11. Ceza Hukuku Günleri: Koruma Tedbirleri [Investigative Competencies] ve Türk Anayasalari ile; Yeni Anayasa Önerilerinde; Koruma Tedbirlerine Iliskin Düzenlemeler. Istanbul: onikilevha. 521-618. boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 28 mei 2019, nr. 23192/15, EHRC 2019,12: 649-657 (EHRC 2019/229 Van der Kolk t. Nederland). annotatie
 • Bruning M.R. & Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 3 oktober 2017, nr. 23022/13, EHRC 2018,1: 15-29 (EHRC 2018/5 D.M.D. tegen Roemenië). annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 7 juni 2018, nr. 17716/08, EHRC 2018,9: 544-552 (EHRC 2018/177 Kartvelishvili tegen Georgië). annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 26 juni 2018, nr. 47911/15, EHRC 2018,11: 669-679 (EHRC 2018/218 Telbis en Viziteu tegen Roemenië). annotatie
 • Ölçer F.P. (2018), The State's Positive Obligations Relevant to Migrant Smuggling In Light Of Case Law of the European Court of Human Rights. In: Azakli M., Aydin M. (red.) Constitutional Justice in Asia: "Migration and Refugee Law". 5th Summer School of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions, 17 - 24 September 2017. Ankara: Association Of Asian Constitutional Courts [Printed by EPAMAT]. 303-356. boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 12 mei 2017, nr. 21980/04, EHRC 2017,10: 543-553 (EHRC 2017/174 Grote Kamer, Eerlijk proces, Salduz-zaak, Toetsing algehele eerlijkheid bij uitblijven rechtsbijstand tijdens politieverhoor zonder dwingende redenen). annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 13 september 2016, nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08, 40351/09, EHRC 2017,1: 12-30 (EHRC 2017/3 Grote Kamer, Eerlijk proces, Salduz-zaak, Gebruik bij politieverhoor zonder rechtsbijstand afgelegde verklaringen, Terrorisme-zaak). annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 7 september 2017, nr. 8844/12, EHRC 2017,12: 589-595 (EHRC 2017/218 Toetsing voorlopige hechtenis in appel, Adversaire procedure en gelijkheid van wapenen). annotatie
 • Leeuw B.J.G., Ölçer F.P. & Voorde J.M. ten (red.) (2017), Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht. Meijers-reeks nr. 279. Den Haag: Boom Juridisch. boekredactie
 • Ölçer F.P. (2017), The downing of MH17: fact-finding and constructing a legal response, Air & Space Law 42(2): 137-162. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2016), De opsporing van fraude. In: Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R. & Pheijffer M. (red.) Fraude: fraude en fraudebestrijding in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 383-424. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2016), Eerlijk proces en tuchtrechtelijke procedures, Ars Aequi 65(7/8): 506-525 (AA20160506). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 20 oktober 2015, nr. 25703/11, EHRC 2016,1 (EHRC 2016/10 Grote Kamer, Recht op rechtsbijstand bij politieverhoor, Recht op raadsman van eigen keuze, Schending). annotatie
 • Ölçer F.P. (2015), De bescherming van terugkerende veroordeelden als mensenrechtelijke positieve verplichting, Ars Aequi 64(3): 202-205. artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 18 november 2014, nr. 15065/07, 50541/08, 50571/08, 50573/08, 40351/09, EHRC 2015,3. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 23 oktober 2014, nr. 54648/09, afl. 1., EHRC 2015,1. annotatie
 • Ölçer F.P. 12 mei 2015, nr. 26289/12, 29062/12, 29891/12 2015,10. annotatie
 • Ölçer F.P. (2015), Modernisering van de bijzondere opsporing: van BOB naar H(eimelijke)OB, Strafblad 13(4): 298-307. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2014), De lokmethode bij de opsporing van grooming, Computerrecht 2014(1): 10. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 12 juli 2014, nr. 30265/09, EHRC 2014,9. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 11 februari 2014, nr. 16463/08, EHRC 2014,5. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 24 april 2014, nr. 10718/05, EHRC 2014,7. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 3 oktober 2013, nr. 216213/07 en 46090/10, EHRC 2014,1. annotatie
 • Ölçer F.P. (2014), (Non-)proliferatie van het eerlijk procesrecht. Natsvlishvilli en Togonidze t. Georgië, waarin de rek eruit was. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 261-269. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2014), (Recente) rechtspraak EHRM aangaande de minderjarige in het straf(proces)recht, Strafblad 12(1): 3-8. artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2014), Recht en Media: De Onschuldpresumptie. In: Huizer E.M.T. (red.) Recht en media, zijn de media een gevaar of een zegen voor het recht?. Antwerpen: Maklu Uitgevers B.V.. 103-123. boekdeel
 • Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P. & Ölçer F.P. (red.) (2014), Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boekredactie
 • Ölçer F.P. (2014), Waarheidsvinding in de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, Strafblad 12(6): 488-496. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2013), Compliance and the privilege against self-incrimination in ECHR law. In: Temel E., Sozuer A. (red.) Teori ve Uygulama Acisindan isletmelerde hukuk kurallarina uygun hareket etme (Compliance) tartismalari/Wissenschaftliche und praktische aspekte der Compliance-Diskussion. Ankara: Adalet Yayinevi. 106-107. boekdeel
 • Crijns J.H., Ölçer F.P. & Schoep G.K. (2013), De officier van justitie van de 21ste eeuw. Taak en positie van de officier van justitie na de herijking van het Wetboek van Strafvordering. In: Groenhuijsen M., Kooijmans T., Ouwerkerk J. (red.) Roosachtig strafrecht. Liber amicorum Theo de Roos. Deventer: Kluwer. 141-166. boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 6 december 2012, nr. 12323/11, EHRC 2013,5. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 3 oktober 2013, nr. 216213/07, EHRC 2013,1. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 24 oktober 2013, nr. 62880/11, 62892/11, EHRC 2013,12. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 25 april 2013, nr. 51198/08, EHRC 2013,7. annotatie
 • Ölçer F.P. (2013), Inleidende tekst bij HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313 (HIV IV-arrest). In: Dijk, J. van (red.) Meesterlijk, Gerard Spong 40 jaar (cassatie)advocaat. Amsterdam: Kluwer. boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 25 juni 2013, nr. 33192/07; 33194/07, EHRC 2013,10. annotatie
 • Ölçer F.P. (2013), The European Court of Human Rights: The Fair Trial Analysis Under Article 6 of the European Convention of Human Rights. In: Thaman S.C. (red.) Exclusionary Rules in Comparative Law. Ius gentium: comparative perspectives on law and justice nr. 20 Dordrecht: Springer. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2013), The European Court of Human Rights: The Fair Trial Analysis Under Article 6 of the European Convention of Human Rights. In: Stephen C. Thaman (red.) Exclusionary Rules in Comparative Law. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer. 371-402. boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 5 juli 2012, EHRC 2012. annotatie
 • Ölçer F.P. (2012), Een decennium strafrechtspraak in Straatsburg, Strafblad (1): 32-42. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 27 oktober 2011, EHRC 2012. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 12 januari 2012, EHRC 2012. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 28 augustus 2012, nr. 71407/10, EHRC 2012,12 (Simons t. Belgie). annotatie
 • Ölçer F.P. (2011), 6. Madde'deki Sorusturma Evresinde Hukuki Yardimdan Yararlanma Hakkina Iliskin Yeni Kurallar. AIHM: Salduz/Turkiye ve 72 Diger Karar + 1, F.. In: Yenisey F, Sieber U (red.) Criminal Law in the Global Risk Society. Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku. German-Turkish Colloquium in Honour of Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heinrich Jescheck. Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group nr. T 1 Istanbul: Bahçeşehir Üniversitesi. 357-373. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2011), A Contextual Perspective on Dutch Law and Practice Regarding Euthanasia and Assisted Suicide. In: Centel N (red.) Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi (Euthanasie, met Juridische en Ethische Dimensies daarvan). Istanbul: On İki Levha Yayıncılık. 243-352. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2011), New Rules Regarding the Pre-Trial Right to Leal Assistance in Art. 6 ECHR: Salduz v. Turkey and 72 Further Judgments, In: Feridun Yenisey/Ulrich Sieber (eds.), Criminal Law in the Global Risk Society. In: Yenisey F, Sieber U (red.) German-Turkish Colloquium in Honour of Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heinrich Jescheck. Istanbul: Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law and Bahçesehir University Joint Reserach Group. 374-392. boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 4 oktober 2010, EHRC 2011 (EHRC/9). annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 15 maart 2011, EHRC 2011 (EHRC 2011/98). annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 8 maart 2011, EHRC 2011 (EHRC 2011/83). annotatie
 • Ölçer F.P. (2011), Ötanazi ve Hekim Yardımlı İntihara İlişkin Hollanda Hukuku ve Uygulaması Üzerine Kavramsal bir Bakış açışı (vertaling samenvatting in het Turks van: F.P. Ölçer, A Contextual Perspective on Dutch Law and Practice Regarding Euthanasia and Assisted Suicide, In: N. Centel (Red), Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi (Euthanasie, met Juridische en Ethische Dimensies daarvan), 1ste Druk, On İki Levha Yayıncılık, Istanbul, 2011, vertaling door Y. Akel/U. Öztürk.. In: Centel N (red.) Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi (Euthanasie, met Juridische en Ethische Dimensies daarvan. Istanbul: On İki Levha Yayıncılık. 353-386. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2011), Schrapping van de rechtmatigheidstoetsing eerste termijn inverzekeringstelling in het conceptvoorstel Raadsman en politieverhoor. Een mensenrechtelijke quid pro quo, of: de keerzijde van vroege rechtsbijstand, NJCM-Bulletin 36(5): 561-574. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2010), Dutch report, Criminal Procedural law. In: Criminal Law Reforms in the World and in Turkey Congress’, Istanbul, May-June 2010.. boekdeel
 • Ölçer F.P. & Keijzer N. (2010), Dutch report, Substantive Law. In: Criminal Law Reforms in the World and in Turkey Congress, Istanbul, May-June 2010. Istanbul. boekdeel
 • Ölçer F.P. (2010), Hollanda Hukukunda Ötanazi (Euthanasia in Dutch Law), Fasikül Hukuk Dergisi 4(maart). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2010), Illegally obtained evidence Evidence in European Treaty of Human Rights Law (ETHR), Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul 40(57): 65-153. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2010), Preventief fouilleren zonder redelijk vermoeden van schuld, EHRM 12 januari 2010, Gillan en Quinton v. Het Verenigd Koninkrijk, appl.nr.: 4158/05, Strafblad 8(1): 21-30. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2010), The relationship between the Police and the Public Prosecution in Dutch criminal procedure. In: Criminal Law Reforms in the World and in Turkey Congress’, Istanbul, May-June 2010.. boekdeel
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 4 december 2008, Strafblad 2009; 102-109. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 10 maart 2009, nr. 4378/02, EHRC 2009; 746-773. annotatie
 • Ölçer F.P. (2008), Eerlijk proces en bijzondere opsporing. Over uitlokken, afluisteren, andere bijzondere opsporingsmethoden en het EVRM, NJCM-Bulletin (2): 185-201. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2008), Het nemo tenetur-beginsel en het zwijgrecht in de rechtspraak van het EHRM. In: Cleiren C.P.M., Roos T. de, Woude M.A.H. van der (red.) Jurisprudentie Strafrecht Select. Den Haag: SDU uitgevers. 249-281. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 23 september 2008, nr. 19955/05 en 15085/06, EHRC 2008; 1339-1345. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 26 oktober 2006, NJCM-Bulletin 2007; 676-686. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. & De Hert P.J.A. (2007), Rechtspraak in kort bestek EHRM, Tijdschrift voor strafrecht : 112-113. artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2006), Eerlijk proces en bijzondere opsporing. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. boek
 • Ölçer F.P. (14 februari 2006), Eerlijk proces en bijzondere opsporing (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden University). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. Promotor(en): Schaffmeister, D. dissertatie
 • Ölçer F.P. & De Hert P.J.A. (2006), Rechtspraak in kort bestek EHRM, Tijdschrift voor strafrecht : 293-296. artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. & De Hert P.J.A. (2006), Rechtspraak in kort bestek EHRM, Tijdschrift voor strafrecht : 173-177. artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. & De Hert P.J.A. (2006), Rechtspraak in kort bestek EHRM, Tijdschrift voor strafrecht : 233-237. artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2006), Rubriek rechtspraak, NJB-kronieken : 2187-2188. artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. (2006), Rubriek Rechtspraak, NJB-kronieken : 2366-2367. artikel in een tijdschrift
 • Ölçer F.P. & Schoep G.K. (2006), Strafvorderlijke schadevergoeding. In: Cleiren C.P.M., Dubelaar M.J., Voorde J.M. ten, Wijkerslooth J.L. de (red.) Op zoek naar samenhang. Het Algemeen kader herziening strafvordering nader beschouwd. Deventer: Kluwer. 123-149. 'non-refereed' congresbijdrage
 • De Hert P.J.A. & Ölçer F.P. (2004), Het onschadelijk gemaakte Europees privacybegrip. Implicaties voor de Nederlandse strafrechtspleging, Strafblad : 115-134. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kampen T.A. van & Ölçer F.P., annotatie bij: Europese Hof van de Rechten van de Mens 5 juli 2001, EHRC 2001; 530-542. annotatie
 • Ölçer F.P., annotatie bij: EHRM 5 juli 2001, EHRC 2001; 537-542. annotatie
 • Ölçer F.P. (2001), Redactielid Delikt en delinkwent 10(31). tijdschriftredactie
 • Ölçer F.P. (2001), Redactielid Delikt en delinkwent 6(31). tijdschriftredactie
 • Haveman R.H., Ölçer F.P., Roos T.A. de & Strien A.L.J. van (red.) (1999), Seks, zeden en strafrecht. Meijers-reeks nr. 21. Arnhem: Gouda Quint. boekredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.