Universiteit Leiden

nl en

Petr Kopecky

Wetenschappelijk Directeur / Hoogleraar Vergelijkende Studie van Politieke Partijen en Partijstelsels

Naam
Prof.dr. P. Kopecky
Telefoon
+31 71 527 3602
E-mail
kopecky@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Professor Petr Kopecký is Hoogleraar Politieke Wetenschap en mederedacteur van het tijdschrift 'East European Politics'. Hij studeerde Economie aan de Universiteit van Economie in Praag en Politicologie aan de Universiteit van Manchester. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden. Hij was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Sheffield en Visiting Fellow aan de European University Institute in Florence, het South African Institute of International Affairs in Johannesburg en het Ghana Centre for Democratic Development in Accra.

Onderzoek

Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van politieke partijen en partijsystemen in moderne democratieën. Zijn huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen partij patronage en de processen van ontwikkeling en organisatorische transformatie van politieke partijen, en op de politisering van de rekrutering van aangestelde elites. Andere onderzoeksinteresses liggen op het gebied van de vergelijkende (Oost) Europese politiek, democratisering, vergelijkende politieke instituties, wetgevend gedrag en het maatschappelijk middenveld.

Wetenschappelijk Directeur / Hoogleraar Vergelijkende Studie van Politieke Partijen en Partijstelsels

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 6.25

Contact

 • Cirhan T. & Kopecky P. (2020), From Ideology to Interest-Driven Politics: Václav Klaus, Andrej Babiš and Two Eras of Party Leadership in the Czech Republic. In: Gherghina, S. (red.) Party Leaders in Eastern Europe. Personality, Behavior and Consequences.: Palgrave. boekdeel
 • Kopecky P. & Spirova M. (2019), Clients, Patrons, and Members: Ethnic Parties and Patronage in Bulgaria and Romania. In: Ruth-Lovell S., Spirova M. (red.) Clientelism and Representation in Comparative Perspective. London: ECPR Press. boekdeel
 • Gherghina S., Close C. & Kopecky P. (2019), The dynamics and dimensions of intra-party conflict: Introduction to the special issue, Party Politics 25(5): 649-651. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. & Spirova M. (2019), Patrons or Champions? The Organizational Strategies of Ethnic Parties. In: Ruth-Lowell S.P. , Spirova M. (red.) Clientelism and Democratic Representation in Comparative Perspective.: Rowman and Littlefield International. boekdeel
 • Kopecky P. & Spirova M. (2019), Semi-Structured Expert Interviews in Cross-National Research: Studying Party Patronage in Contemporary Democracies (Case), (SAGE Research Methods Cases in Political Science and International Relations). [overig]. overig
 • Cirhan T. & Kopecky P. (2017), Career Backgrounds, Professional Network and Party Cohesion: The Success of ANO in the Czech Republic, Politologicky Casopis 24(2): 116-136. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. & Cirhan T. (2017), Career backgrounds, professional network and party cohesion The Success of ANO in the Czech Republic, Czech Journal of Political Science 24(2): 116-136. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (2017), Chief editor of East European Politics Redactielid . tijdschriftredactie
 • Kopecky P. & Fagan A. (2017), Introduction. In: Kopecky P., Fagan A. (red.) Handbook of East European Politics.: Routledge. 1-6. boekdeel
 • Van Biezen I. & Kopecky P. (2017), The Paradox of Party Funding: The Limited Impact of State Subsidies on Party Membership. In: Scarrow S.E., Webb P.D., Poguntke T. (red.) Organizing Political Parties: Participation, Representation and Power. Oxford: OUP. 84-105. boekdeel
 • Kopecky P. & Fagan A. (red.) (2017), The Routledge Handbook of East European Politics: Routledge. boekredactie
 • Cirhan T. & Kopecky P. (2016), Career backgrounds, professional network and party cohesion. The Success of ANO in the Czech Republic. ECPR General Conference, Prague. 'refereed' congresbijdrage
 • Kopecky P. (2016), Chief Editor East European Politics Redactielid East European Politics . tijdschriftredactie
 • Kopecky P., Meyer-Sahling J.H., Panizza F., Scherlis G., Schuster C. & Spirova M.S. (2016), Party patronage in contemporary democracies. Results from an expert survey in 22 countries from five regions, European Journal of Political Research 55(2): 416–431. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Poguntke T., Scarrow S., Webb P., Allern E.H., Aylott N., Van Biezen I., Calossi E., Costa Lobo M., Cross W.P., Deschouwer K., Enyedi Z., Fabre E., Farrell D.M., Gauja A., Pizzimenti E., Kopecky P., Koole R., Kosiara-Pedersen K., Müller W.C., Rahat G., Szczerbiak A., Van Haute E. & Verge T. (2016), Party rules, party resources and the politics of parliamentary democracies: How parties organize in the 21st century, Party Politics 22(6): 661-678. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ghergina S. & Kopecky P. (2016), Politicization of administrative elites in Western Europe: An introduction, Acta Politica 51(4): 407-412. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gherghina S. & Kopecky P. (2016), Politicization of Administrative Elites in Western Europe Redactielid Acta Politica 1(51). tijdschriftredactie
 • Fagan A. & Kopecky P. (2015), Editor East European Politics Redactielid East European Politics . tijdschriftredactie
 • Spirova M. & Kopecky P. (2015), Party patronage East and West: is party patronage a post-communist phenomenon? Paper presented at the CES Conference, Paris, 8-10 July 2015. Paris. 'refereed' congresbijdrage
 • Van Biezen I. & Kopecky P. (2015), Patterns of party funding in European democracies: state subsidies and the party organization. Paper presented at the ECPR General Conference, Montreal, 26-29 August 2015. Montreal. 'refereed' congresbijdrage
 • Kopecky P. (2015), Political appointments: Politicians’ motivations. Lecture to the 8th ReSPA Annual Conference, Podgorica, 12-13 November 2015 (Lezing). overig
 • Van Biezen I.C. & Kopecky P. (2014), The cartel party and the state: Party–state linkages in European democracies, Party Politics 20(2): 170-182. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (2014), Redactielid East European Politics . tijdschriftredactie
 • Spirova M. & Kopecky P. (2014), Patrons or champions? The organizational strategies of ethnic parties. Paper presented at the 2014 ECPR Workshop on Clientelism and Public Policy, Salamanca, April 2014. Salamanca. 'refereed' congresbijdrage
 • Andeweg R.B., Kopecky P. & Louwerse T.P. (2013), De rol van het parlement in benoemingsprocedures. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. rapport
 • Spirova M.S. & Kopecky P. (2013), Patrons or champions? The organizational strategies of ethnic parties. Council for European Studies Annual Conference, Amsterdam. 'refereed' congresbijdrage
 • Kopecky P. (21 mei 2012), On Patronage and Political Parties in Contemporary Europe (Lezing). Leiden University. overig
 • Kopecky P. & Mair P. (2012), Conclusion: Party Patronage in Contemporary Europe. In: Kopecky P., Mair P., Spirova M. (red.) Party Patronage and Party Government in European Democracies. Oxford: Oxford University Press. 357-374. boekdeel
 • Kopecky P. (2012), Give me 'Trafika': Party Patronage in the Czech Republic. In: Kopecky P., Mair P., Spirova M. (red.) Party Patronage and Party Government in European Democracies. Oxford: Oxford University Press. 74-91. boekdeel
 • Kopecky P. & Spirova M. (2012), Measuring party patronage through structured expert interviews. In: Kopecky P., Mair P., Spirova M. (red.) Party Patronage and PartyGovernment in European Democracies. Oxford: Oxford University Press. 17-30. boekdeel
 • Kopecky P., Mair P. & Spirova M. (red.) (2012), Party Patronage and Party Government in European Democracies. Oxford: Oxford University Press. boekredactie
 • Kopecky P. & Mair P. (2012), Party Patronage as an Organizational Resource. In: Kopecky P., Mair P., Spirova M. (red.) Party Patronage and Party Government in European Democracies. Oxford: Oxford University Press. 3-16. boekdeel
 • Kopecky P. (2011), Clientelism. In: Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser and Leonardo Morlino (red.) International Encyclopedia of Political Science. London: Sage. boekdeel
 • Kopecky P. & Spirova M. (2011), 'Jobs for the Boys’? Patterns of Party Patronage in Post-Communist Europe, WEST EUROPEAN POLITICS 34(3): 897-921. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. & Spirova M. (2011), Party management and state colonization in post-communist Europe: the European dimension. In: Paul G. Lewis and Radek Markowski (red.) Europeanising party politics? Comparative perspectives on Central and Eastern Europe. Manchester: Manchester University Press. 25-43. boekdeel
 • Kopecky P. (2011), Political competition and party patronage: Public appointments in Ghana and South Africa, Political Studies 59(3): 713-732. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (2010), Elections cause political earthquake, Oxford Analytica . overig
 • Kopecky P. & Spirova M. (2010), Exploiting the State: Patterns of Party Patronage in the Post-Communist Europe. Edinburgh, UK. [overig] overig
 • Kopecky P. (2009), Give me 'Trafika': party patronage in the Czech Republic. Leiden. [overig] overig
 • Kopecky P. (25 september 2009), Court stops parties playing with law. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Spirova M. (2009), Exploiting the state: party patronage in Bulgaria and the Czech Republic. Brno, Czech Republic. [overig] overig
 • Spirova M. & Kopecky P. (2008), Party patronage in post-communist countries: Bulgaria and the Czech Republic. Leiden. [overig] overig
 • Kopecky P. & Spirova M. (2008), Party management and state exploitation in post-communist Europe. Sofia, Bulgaria. [overig] overig
 • Kopecky P. (2008), Does electoral competition constrain rent-seeking within the state? Party patronage in Ghana and South Africa. Boston, USA. [overig] overig
 • Spirova M., Scherlis G. & Kopecky P. (2008), Party patronage in new democracies: A post-communist pattern?. Boston, USA. [overig] overig
 • Kopecky P. (2008), Party patronage in new democracies: How much? Where and why?. Lisbon, Portugal. [overig] overig
 • Kopecky P. (9 januari 2008), Czech Republic: Government could face fateful 2008. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Doorenspleet R. (2008), Against all odds: Deviant cases of democratization, Democratization 15(4): 697-713. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P., Scherlis G. & Spirova M. (2008), Conceptualizing and measuring party patronage. CIDE, Mexico: IPSA committee on concepts & methods. rapport
 • Kopecky P., Doorenspleet R. & Mudde C.E. (2008), Deviant democracies: Democratization against the odds (special issue of democratization). London: Taylor & Francis. boek
 • Kopecky P. & Scherlis G. (2008), Party patronage in contemporary Europe, European Review 16(3): 355-371. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (red.) (2008), Political parties and the state in post-communist Europe. Abingdon: Routledge. boekredactie
 • Kopecky P. (2008), Political parties and the state in post-communist Europe: The nature of symbiosis. In: Kopecky P. (red.) Political parties and the state in post-communist Europe. Abingdon: Routledge. 1-22. boekdeel
 • Kopecky P. & Spirova M. (2008), Power of the powerless: Parliamentary opposition in Eastern Europe, The Journal of Legislative Studies 14(1/2): 133-159. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Scherlis G., Kopecky P. & Spirova M. (2007), Party patronage in new democracies: Institutional location and policy sector relevance. Florence. [overig] overig
 • Scherlis G., Kopecky P. & Spirova M. (2007), Party patronage in new democracies: Preliminary empirical results and analysis. Florence. [overig] overig
 • Kopecky P. (2007), Political parties and patronage in contemporary democracies. Florence. [overig] overig
 • Kopecky P. (2007), Czechs disapprove of US foreign policy, Oxford Analytica . overig
 • Kopecky P. (1 oktober 2007), Anti-american attitudes. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (2007), Party patronage in new democracies: Concepts, measures and the design of empirical inquiry. Chicago. [overig] overig
 • Kopecky P. (30 januari 2007), New coalition government sworn. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (30 januari 2007), Pattern of weak government continues. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (2007), Building party government: Political parties in the Czech and Slovak Republics. In: Webb P., White S. (red.) Party Politics in New Democracies. Oxford: Oxford University Press. 119-146. boekdeel
 • Kopecky P. (2007), Civil or uncivil? Civil society’s role in promoting values, norms and rights. In: Kopecky P., Mudde C. (red.) CIVICUS Global Survey of the State of Civil Society, Volume 2: Comparative Perspectives. Bloomfield: Kumarian Press. 301-317. boekdeel
 • Kopecky P. (red.) (2007), Political parties and the state in post-communist Europe. Abingdon: Routledge. boekredactie
 • Kopecky P. (2007), Political parties and the state in post-communist Europe: The nature of symbiosis. In: Kopecky P. (red.) Political Parties and the State in Post-Communist Europe. Abingdon: Routledge. boekdeel
 • Kopecky P. (2007), Spoils to the winners: Political parties and the state in contemporary Africa. In: Sidiropoulos E. (red.) SA Yearbook of International Affairs 2006-07. Pietermaritzburg: Intrepid Printers and South African Institute of International Affairs. 285-293. boekdeel
 • Kopecky P. (2007), Structures of representation. In: White S, Batt J, Lewis P.G. (red.) Developments in Central and East European Politics. Basingstoke: Palgrave. 145-160. boekdeel
 • Kopecky P. (2007), The State and the Parties: Public Funding, Public Regulation and Rent-seeking in Contemporary Democracies, Party Politics 13(2): 235-254. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (1 november 2006), Senate, local votes boost Topolanek. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Van Biezen I.C. (2006), Political party development and party regulation: An overview. Den Haag. [overig] overig
 • Kopecky P. & Doorenspleet R. (2006), Against all odds: Deviant cases of democratization. Leiden. [overig] overig
 • Kopecky P. (11 september 2006), ODS forms minority government. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (5 juni 2006), Enemies may be forced into alliance. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Mair P. (2006), Political parties and patronage in contemporary democracies: An introduction. Nikosia, Cyprus. [overig] overig
 • Kopecky P. (15 april 2006), Greens may be new parliament's kingmaker. Oxford Analytica: 2-2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (red.) (2006), Political parties and the state in post-communist Europe (special issue of the Journal of communist studies and transition politics). Abingdon: Routledge. boekredactie
 • Kopecky P. (2006), Political parties and the state in post-communist Europe: The nature of symbiosis, The Journal of Communist Studies and Transition Politics 22(3): 251-273. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (2006), Power to the executive! The changing executive-legislative relations in Eastern Europe. In: Baldwin N.D.J. (red.) Executive leadership and legislative assemblies. Abingdon: Routledge. 142-153. boekdeel
 • Kopecky P. & Holsteyn J.J.M. van (2006), The grass is always greener ...: Mass attittudes toward the European Union in the Czech and Slovak republics. In: Rohrschneider R., Whitefield S. (red.) Public opinion, party competition and the European Union in post-communist Europe. New York, USA: Palgrave. 105-120. boekdeel
 • Kopecky P. & Holsteyn J.J.M. van (2006), The grass is always greener ... Mass attitudes toward the European Union in the Czech and Slovak Republics. In: Rohrschneider R., Whitefield S. (red.) Public opinion, party competition and the European Union in post-communist Europe. Houndmills: Palgrave. 105-120. boekdeel
 • Kopecky P. (2006), The rise of the power monopoly: Political parties in the Czech republic. In: Jungerstam-Mulders S. (red.) Post-communist EU member states. Parties and party systems. Aldershot: Ashgate. 125-146. boekdeel
 • Kopecky P. (12 december 2005), Communist comeback?. Oxford Analytica: 3. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (4 november 2005), Political parties and the State in post-communist Europe: The nature of symbiosis (Lezing). Leiden. overig
 • Kopecky P. (6 oktober 2005), Coalition survives another crisis. Oxford Analytica: 3. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Van Biezen I.C. (31 augustus 2005), The state and the parties: Public funding, public regulation and party patronage in contemporary democracies (Lezing). Washington DC, USA. overig
 • Kopecky P. (18 mei 2005), Troubled Coalition Back in Power. Oxford Analytica: 3. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (22 maart 2005), Coalition looks set to collapse. Oxford Analytica: 2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (13 januari 2005), Gross should rebuff Skormach challenge. Oxford Analytica: 2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Mudde C.E. (2005), Euroscepsis: een conceptualisatie. In: Vollaard J.P., Boer B. (red.) Euroscepsis in Nederland. Utrecht: Lemma. 15-22. boekdeel
 • Kopecky P. (2005), Redactielid Politologická revue . tijdschriftredactie
 • Kopecky P. (2005), Parliaments in Central and Eastern Europe: Changing legislative institutions, Czech Sociological Review 3(41): 361-373. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (10 november 2004), Double ODS victory worrying for CSSD. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (17 september 2004), The Rise of the Power Monopoly: Political Parties in the Czech Republic (Lezing). University of Helsinki. overig
 • Kopecky P. (25 augustus 2004), Politically adept PM faces tough task. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (29 juni 2004), Spidla's departure creates uncertainty. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Mudde C.E. (8 juni 2004), CEE populists to gain in EP elections. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (2 april 2004), Public attitudes towards the EU in the Czech and Slovak Republics (Lezing). Indiana University, Bloomington, USA. overig
 • Kopecky P. (22 maart 2004), Political parties in new democracies (Lezing). SAIIA, Johannesburg. overig
 • Kopecky P. (3 maart 2004), Spidla faces down CSSD critics again. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (2004), An Akward Newcomer? EU Enlargement and Euroscepticism in the Czech Republic, European Studies 20: 225-245. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (2004), Czech Republic: Entrenching proportional representation. In: Colomer J.M. (red.) Handbook of Electoral System Choice. Basingstoke: Palgrave. 347-358. boekdeel
 • Van Cranenburgh O.B.R.C. & Kopecky P. (2004), Political Institutions in new Democracies: (Not so) Hidden Majoritarianism in Post-apartheid South Africa, Acta Politica 39(3): 279-296. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (2004), Power to the Executive! The changing executive - Legislative Relations in Eastern Europe, Journal of Legislative Studies 10(2&3): 142-153. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. (2004), Review of: Global Civil Society? Bespreking van: Keane J. (2003) Global Civil Society?, E-Extreme, Electronic Newsletter of the ECPR-SG on Extremism & Democracy 5. boekbespreking
 • Kopecky P. (2004), Review of: Poles Together? Emergence and Development of Political Parties in Post-communist Poland Bespreking van: Szczerbiak A. (2004) Poles Together? Emergence and Development of Political Parties in Post-communist Poland, Party Politics 10: 237-239. boekbespreking
 • Kopecky P. (16 oktober 2003), Strengthened government set to last. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (1 juli 2003), Against the walls: NGO's, social movements, and collective protest in the post-communist societies (Lezing). Den Haag. overig
 • Kopecky P. (25 juni 2003), Civil society in the post-communist Central Europe (Lezing). Utrecht. overig
 • Kopecky P. (17 juni 2003), Czechs vote 'yes'. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (1 april 2003), Weak Spidla-led government survives. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (3 maart 2003), Klaus election shows CSSD cracks. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (2003), Civil society, uncivil society, and contentious politics in post-communist Europe. In: Kopecky P., Mudde C.E. (red.) Uncivil Society? Contentious Politics in Eastern Europe. London: Routledge. 1-18. boekdeel
 • Kopecky P. & Van Biezen I.C. (2003), On the predominance of state money: Reassessing party financing in new democracies of Southern and Eastern Europe. In: Lewis P.G., Webb P. (red.) Pan-European Perspectives on Party Politics. Leiden: Brill. 97-125. boekdeel
 • Kopecky P. & Mair P. (2003), Political parties and government. In: Salih M. (red.) African Political Parties: Evolution, Institutionalisation and Governance. London: Pluto Press. 275-292. boekdeel
 • Kopecky P. & Mudde C.E. (2003), Rethinking civil society, Democratization 10(3): 1-14. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. & Ucen P. (2003), Return to Europe? Patterns of euroscepticism among the Czech and Slovak political parties. In: Rupnik J., Zielonka J. (red.) The Road to the European Union - Volume I The Czech and Slovak Republics. Manchester: Manchester University Press. 164-179. boekdeel
 • Kopecky P. (2003), Review of Cabinets in Eastern Europe Bespreking van: Blondel J., Muller-Rommel F. (2001) Cabinets in Eastern Europe, Slavic Review 62: 144-145. boekbespreking
 • Kopecky P. (2003), Review of Civil Society, Constitution and Legitimacy Bespreking van: Arato A. (2000) Civil society, constitution and legitimacy, Political Science Review . boekbespreking
 • Kopecky P. (2003), Structures of representation: New parliaments of Central and Eastern Europe. In: White S., Batt J., Lewis P.G. (red.) Developments in Central and East European Politics. Basingstoke: Palgrave. 133-152. boekdeel
 • Kopecky P. & Mudde C.E. (2003), Uncivil society? Contentious politics in Eastern Europe. London: Routledge. boek
 • Kopecky P. (6 december 2002), An awkward newcomer: EU enlargement and euroscepticism in the Czech Republic (Lezing). London, UK. overig
 • Kopecky P. (5 november 2002), Civil society and democratization: Evidence from Eastern Europe (Lezing). Den Haag. overig
 • Kopecky P. & Van Cranenburgh O.B.R.C. (30 oktober 2002), Political institutions in new democracies: (Not so) hidden majoritarianism in New South Africa (Lezing). Rotterdam. overig
 • Kopecky P. (17 juli 2002), New Coalition Government Formed. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (18 juni 2002), Social Democrats Win Elections. Oxford Analytica. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. (17 mei 2002), Fortuynovo zemetreseni. Lidove noviny. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Mair P. (6 mei 2002), Political parties and government (Lezing). Addis Ababa, Ethiopia. overig
 • Kopecky P. (2002), Bookreview of Civil Society, Democracy, and Civic Renewal Bespreking van: Fullinwider R.K. (2002) Civil Society, Democracy, and Civic Renewal, Newsletter of the ECPR Group on Extremism and Democracy 3. boekbespreking
 • Kopecky P. (2002), Closer to EU membership: Czech Republic in 2001'. Transitions. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Mudde A. (2002), The Two Sides of Euroscepticism: Party Positions on European Integration in East Central Europe, European Union Politics 3(3): 297-326. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. & Van Biezen I.C. (2001), On the predominance of state money: Reassessing party financing in new democracies of Southern and Eastern Europe, Perspectives on European Politics and Society 2(3): 401-429. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kopecky P. & Mudde C.E. (14 juni 1997), Tschechische "Republikaner": Verbotsforderungen werden lauter. Unerwunschte Parlementarier. Blick nach Rechts: 12-12. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kopecky P. & Mudde C.E. (18 maart 1997), Zakaz by pisilil Sladka a oslabil demokracii. Mlada Fronta Dnes. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Taylor&Francis co-editor of a scientific journal
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.