Universiteit Leiden

nl en

Peter Paul van Benthem

Hoogleraar KNO

Naam
Prof.dr. P.P.G. van Benthem
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
p.p.g.van_benthem@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-7946-1912

Peter Paul G. van Benthem is hoogleraar in de Keel-Neus en Oorheelkunde aan de afdeling KNO, waar hij ook Hoofd van de afdeling is. Tevens is hij interim voorzitter van Divisie 3 en interim hoofd van de afdeling oogheelkunde. In 1993 ontving hij de KNO-aanmoedigingsprijs voor het wetenschappelijk onderzoek dat ten grondslag lag aan zijn promotie. In 2011 en 2012 ontving hij met zijn maatschap de jaarprijs voor het beste SUMMA-coschap van de Onderwijs- en OpleidingsRegio Utrecht. In 2015 werd hij genomineerd voor de Value Based Health care prize 2015, met het project ‘The Dutch ENT research agenda’. In 2014 ontving hij de Erepenning van de vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, voor zijn inspanningen als voorzitter van de KNO-wetenschapsagenda. Van 2020 tot 2023 was hij voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten.

Meer informatie over Peter Paul van Benthem

Peter Paul G. van Benthem is hoogleraar in de Keel-Neus en Oorheelkunde aan de afdeling KNO, waar hij ook Hoofd van de afdeling is. Tevens is hij interim voorzitter van Divisie 3 en interim hoofd van de afdeling oogheelkunde. In 1993 ontving hij de KNO-aanmoedigingsprijs voor het wetenschappelijk onderzoek dat ten grondslag lag aan zijn promotie. In 2011 en 2012 ontving hij met zijn maatschap de jaarprijs voor het beste SUMMA-coschap van de Onderwijs- en OpleidingsRegio Utrecht. In 2015 werd hij genomineerd voor de Value Based Health care prize 2015, met het project ‘The Dutch ENT research agenda’. In 2014 ontving hij de Erepenning van de vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, voor zijn inspanningen als voorzitter van de KNO-wetenschapsagenda. Van 2020 tot 2023 was hij voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Binnen het zwaartepunt (neuro-)otologie van de afdeling KNO richt zijn onderzoek zich voornamelijk op de regenerative medicine van het binnenoor, en het vestibulair orgaan in het bijzonder. Hiermee hoopt hij te bereiken dat er een humaan drug platform wordt gevonden, waarop (gen)therapeutica voor binnenooraandoeningen kunnen worden getest. Klinisch concentreert zijn onderzoek zich op de ziekte van Menière. Daarnaast doet hij nog gezondheidszorgonderzoek, waarbij de impact van klinisch onderzoek (in de KNO) op gezondheidszorg en maatschappij in bredere zin wordt onderzocht.

Wetenschappelijke carrière

Na de studie geneeskunde in Rotterdam, maar ook deels aan de Yale University, University of Cambridge en de Université de Grenoble, startte Peter Paul G. van Benthem met histo- en elektrofysiologisch onderzoek van een experimenteel proefdiermodel van de ziekte van Menière in het toenmalige stads en academisch ziekenhuis in Utrecht. Na een jaar startte hij tegelijkertijd met de opleiding tot KNO-arts. Beide werden afgerond in 1992. Het onderzoek werd afgerond met het proefschrift ‘Histophysiological studies of experimental hydrops’, waarvoor hij in 1993 de KNO-aanmoedigingsprijs van de KNO-vereniging voor heeft gekregen. De promotie vond plaats op 17 november 1992. De Oratie die hij heeft uitgesproken bij zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden bespiegelde de diverse modaliteiten van onderzoek in de KNO en de klinische en maatschappelijke relevantie ervan en was getiteld: Klinisch wetenschappelijk onderzoek gespiegeld; van Evidence-Based Medicine naar evaluatie van zorg. (8-4-2016)

Prijzen en eervolle benoemingen

In 1993 ontving hij de KNO-aanmoedigingsprijs voor zijn proefschrift ‘Histophysiological studies of experimental hydrops’. In 2011 en 2012 ontving hij met zijn maatschap de jaarprijs voor het beste SUMMA-coschap van de Onderwijs- en OpleidingsRegio Utrecht. In 2015 werd hij genomineerd voor de Value Based Health care prize 2015, met het project ‘The Dutch ENT research agenda’. In 2014 ontving hij de Erepenning van de vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, voor zijn inspanningen als voorzitter van het strategisch plan ‘Zorg is hoofdzaak’ en zijn voorzitterschap van de commissie ‘de KNO-wetenschapsagenda’.

Hoogleraar KNO

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Keel-Neus-Oorheelkunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • ZonMw Lid programmacommissie ''Kwaliteit van Zorg''
  • ZonMw Lid programmacommissie “externe evaluatiecommissie voor ZonMw Doelmatigheidsonderzoek 2018-2023”
  • Regionaal tuchtcollege te Zwolle Lid
  • St. Jansdal Ziekenhuis Lid Raad van Toezicht
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) Lid adviesraad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.