Universiteit Leiden

nl en

Peter Paul van Benthem

Hoogleraar KNO

Naam
Prof.dr. P.P.G. van Benthem
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
p.p.g.van_benthem@lumc.nl

Peter Paul van Benthem is gewoon hoogleraar in de Keel-, Neus- Oorheelkunde en hoofd van de afdeling KNO van het LUMC. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie van de FMS. Hij heeft zitting in diverse commissies van ZonMw, zoals de Programmacommissie 'Kwaliteit van Zorg', de Externe evaluatiecommissie van het ZonMw doelmatigheidsonderzoek en de commissie actieonderzoek innovatieve zorg.

Meer informatie over Peter Paul van Benthem

Peter Paul van Benthem is gewoon hoogleraar in de Keel-, Neus- Oorheelkunde en hoofd van de afdeling KNO van het LUMC. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie van de FMS. Hij heeft zitting in diverse commissies van ZonMw, zoals de Programmacommissie 'Kwaliteit van Zorg', de Externe evaluatiecommissie van het ZonMw doelmatigheidsonderzoek en de commissie actieonderzoek innovatieve zorg.

Hij is adviseur van het Apeldoorns Duizeligheidscentrum, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting WTZi Apeldoornse specialisten en lid van het regionaal tuchtcollege te Zwolle. Hij is drager van de Erepenning van de Nederlandse vereniging voor Keel-, Neus- Oorheelkunde (2014).

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Als afdelingshoofd en hoogleraar in de Keel-, Neus- en Oorheelkunde, is hij eindverantwoordelijk voor onderwijs, opleiding, top referente zorg en wetenschap op dit gebied. Door de competenties van verschillende top referente functies te verbinden, is de afdeling in staat om de unieke academische zorg te verrichten, zoals chirurgie bij patiënten die lijden aan een aandoening midden in de schedelbasis door het verbinden van toegangschirurgie van voorste en laterale schedelbasis; hersenstam implantaten door verbinding van kennis van elektrische binnenoorprotheses en schedelbasischirurgie; de behandeling van strottenhoofdkanker met aandacht voor stem en slikfunctie door een verbinding te maken tussen laryngologie en hoofd-halsoncologie en meer. Deze innovatieve zorg is gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Om de maatschappelijke impact van onderzoek te vergroten worden alle modaliteiten van wetenschappelijk onderzoek ingezet, zoals, biotechnische, -medisch, translationeel, patiëntgebonden en gezondheidszorgonderzoek. De afdeling heeft zich dan ook aangesloten bij de profileringsgebieden Innovation in Health Strategy and Quality of Care (IHSQC) en Translational Neuroschiences (TN).

 Zelf doet van Benthem onderzoek naar  aandoeningen die het evenwicht betreffen en in het bijzonder de ziekte van Menière. Middels biomedisch en stamcelonderzoek, proberen we een menselijk binnenoormodel te ontwikkelen (innner ear on-a-chip) dat kan leiden tot een platform voor het uittesten van geneesmiddelen dan wel gentherapie. Vervolgens zal met patiëntgebonden onderzoek en gezondheidszorg onderzoek effectiviteit en maatschappelijke relevantie worden getest.

Wetenschappelijke carrière

De wetenschappelijke carrière van van Benthem is begonnen in het UMC Utrecht, alwaar hij tijdens zijn opleiding tot KNO-arts heeft gewerkt aan electro- en histofysiologisch onderzoek van een proefdiermodel voor de ziekte van Menière, leidend tot het proefschrift:  

Histophysiological studies of the inner ear, with emphasis on endolymphatic hydrops. (17-11-1992)

Vervolgens heeft hij zich ingezet voor de duizelige patiënt in het tertiaire Apeldoorns Duizeligheidscentrum, alwaar klinische research werd verricht naar diagnostiek en behandeling van patiënten die leiden aan aandoeningen die ernstige duizeligheid als klacht hebben. Zijn verdieping in de evidence-based medicine heeft geleid tot diverse (Cochrane) reviews over dit onderwerp, met opnieuw de nadruk op de ziekte van Menière. Voor de Nederlandse KNO-vereniging heeft hij de ontwikkeling van de ‘KNO-wetenschapsagenda’ getrokken, waarbij het accent lag op het programmeren en prioriteren van klinische onderzoeksvragen op het gebied van evaluatie van zorg, in samenwerking en met participatie van patiëntenverenigingen. De Oratie die hij heeft uitgesproken bij zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden bespiegelde dan ook de diverse modaliteiten van onderzoek in de KNO en de klinische en maatschappelijke relevantie ervan en was getiteld: Klinisch wetenschappelijk onderzoek gespiegeld; van Evidence-Based Medicine naar evaluatie van zorg. (8-4-2016)

Prijzen en eervolle benoemingen

 • KNO-aanmoedigingsprijs voor proefschrift (1993)
 • Jaarprijs voor de maatschap met het beste SUMMA-coschap van de Onderwijs en Opleidings Regio Utrecht (2011 en 2012)
 • Erepenning van de Nederlandse vereniging voor Keel-Neus- Oorheelkunde 2014
 • Nominatie of the Dutch VBHC-prize 2015

Hoogleraar KNO

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Keel-Neus-Oorheelkunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

 • Apeldoorns Duizeligheidscentrum, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn Adviseur Kenniscentrum
 • Federatie Medisch Specialisten Lid stuurgroep zorgevaluatie
 • ZonMw Lid programmacommissie ''Kwaliteit van Zorg''
 • Regionaal tuchtcollege te Zwolle Lid
 • Stichting WTZi Apeldoornse specialisten Toezichthouder
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.