Universiteit Leiden

nl en

Peter Castenmiller

Docent

Naam
Dr. P.G. Castenmiller
Telefoon
+31 71 527 3879
E-mail
p.g.castenmiller@fsw.leidenuniv.nl

Peter Castenmiller is als docent verbonden aan het Instituut Politieke Wetenschap.

Meer informatie over Peter Castenmiller

Peter Castenmiller is voor het merendeel van zijn tijd werkzaam bij PBLQ, adviesbureau voor innovaties in het publiek domein. Hier treedt hij o.a. op als projectleider en als onderzoeker en adviseur. Eerder was Castenmiller lector aan Fontys bestuursacademie (kennisgebied binnenlands bestuur), werkte hij bij SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Castenmiller studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar op een proefschrift over politieke betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur. Hij publiceert met grote regelmaat over ontwikkelingen in het decentraal bestuur, o.a. over de positionering van decentrale rekenkamers, controleren en kaderstellen in het lokale bestuur, herindelingen en kwaliteitsverbetering bij de lokale overheid.

Castenmiller is sinds 2013 lid van de Kiesraad.

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

  • PBLQ Onderzoek en Advies
  • VU Universitair docent
  • Gemeente Delft Voorzitter Rekenkamer
  • Gemeente Schiedam Voorzitter Rekenkamer
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.