Universiteit Leiden

nl en

Paul Meyboom

Onderwijs- en onderzoeksmedewerker / gast

Naam
Dr. P.G.P. Meyboom
Telefoon
+31 71 527 1997
E-mail
p.g.p.meyboom@arch.leidenuniv.nl

Paul G.P.Meyboom (Amsterdam 1943). Studeerde te Leiden Kunstgeschiedenis en Archeologie, hoofdvak Klassieke Archeologie (de propedeuse Archeologie bestond toen nog niet) bij prof.dr.F.L.Bastet Na zijn afstuderen in 1973 verbleef hij in tijd in Rome ter voorbereiding op zijn promotieonderzoek over het Nijlmozaiek van Palestrina, het antieke Praeneste, gelegen in de bergen ten oosten van Rome. Dit mozaiek (c. 100 v. Chr.) is een van de oudste en grootste bewaarde mozaieken en geeft een unieke gedetailleerde weergave van Egypte in die tijd.

Daarna werkte hij 6 jaar bij de vakgroep Klassieke Archeologie en het Allard Pierson Museum van de UvA onder prof.dr J.M.Hemelrijk. In 1982 werd hij aangesteld bij de vakgroep Klassieke Archeologie van de Universiteit Leiden onder prof.dr.H.A.A.P.Geertman. In 1994 promoveerde hij op “The Nile Mosaic of Palestrina. Early Evidence of Egyptian Religion in Italy” (Brill, Leiden etc. 1995, 409 pp., 98 figg., herdrukt in 2016). Daarnaast werkte hij vele jaren aan een omvangrijk project betreffende de wand- en gewelfdecoraties van de Domus Aurea, het Gouden Huis ( 64-68 n.Chr.) dat keizer Nero na de brand van Rome in 64 liet bouwen en waarvan ondergronds in Rome c. 150 ruimtes bewaard zijn, samen met prof. Dr. W.J.Th. Peters, van de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Na diens pensionering werd diens aandeel in het onderzoek overgenomen door prof.dr. E.M.Moormann van de Radboud Universiteit. In 2013 verscheen van Meyboom en Moormann, “Le decorazioni dipinte e marmoree della Domus Aurea di nerone a Roma (Peeters, Leuven, Parijs, 2013) 2 dln., 285 pp., c. 300 figg.)

Zijn belangstelling ligt vooral op het gebied van de iconografie en iconologie van de Romeinse schilder- en mozaiekkunst waarover hij verscheidene artikelen publiceerde. Op het ogenblik werkt hij aan een gids over het Nijlmozaiek voor het Museo Nazionale Archeologico di Palestrina welke in verschillende talen uitgegeven zal worden en aan een reconstructie van het oorspronkelijke park van de Domus Aurea dat een aanzienlijk deel van het centrum van het antieke Rome in beslag nam nl. het dal van het, latere, Colosseum en grote delen van de omringende heuvels, de Palatijn, de Velia, de Oppius en de Caelius samen c. 80 hectares.   

Onderwijs- en onderzoeksmedewerker / gast

  • Faculteit Archeologie
  • World Archaeology
  • Classical and Mediterranean Archaeology

Werkadres

Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Kamernummer A013

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.