Universiteit Leiden

nl en

Pam ten Broeke

Universitair docent

Naam
Dr. P. ten Broeke
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
p.ten.broeke@fsw.leidenuniv.nl

Het onderzoek van Pam richt zich op de fundamentele psychologische processen die betrokken zijn bij gezondheidsgedrag en gedragsverandering. Ze heeft specifieke interesse in temporele dynamiek van gezondheidsgedrag, gewoonten en sedentair gedrag. In haar huidige functie richt Pam zich op interdisciplinair onderzoek, waarbij ze samenwerkt met de Gezondheidscampus Den Haag.

Meer informatie over Pam ten Broeke

Het onderzoek van Pam richt zich op de fundamentele psychologische processen die betrokken zijn bij gezondheidsgedrag en gedragsverandering. Ze heeft specifieke interesse in temporele dynamiek van gezondheidsgedrag, gewoonten en sedentair gedrag. In haar huidige functie richt Pam zich op interdisciplinair onderzoek, waarbij ze samenwerkt met de Gezondheidscampus Den Haag.

Onderzoek naar gezondheidsgedrag

Pam's onderzoek richt zich voornamelijk op de volgende thema's:

Temporele dynamiek van gezondheidsgedrag

Binnen het thema gezondheidsgedrag is Pam vooral geïnteresseerd in hoe gezond en ongezond gedrag van individuen fluctueert in de tijd. Zo heeft ze bijvoorbeeld onderzocht of en hoe een enkel geval van falen in zelfregulatie (e.g. iets eten dat niet in lijn is met iemands dieet, of een sportsessie overslaan) kan leiden tot een neerwaartse spiraal van negatieve cognities, emoties en meer ongezond of ongewenst gedrag. In haar huidige functie is Pam van plan om het complexe samenspel van meerdere gezondheidsgerelateerde en niet-gezondheidsgerelateerde doelen die mensen in hun dagelijks leven nastreven verder te onderzoeken. Ze wil onderzoeken of de inhoud en kenmerken van doelen in het dagelijks leven verschillen tussen individuen op basis van bijvoorbeeld sociaaleconomische status. Ze wil ook bestuderen of en hoe gezondheidsgerelateerde doelen conflicteren met langetermijndoelen van mensen in andere levensdomeinen of deze doelen juist faciliteren.

Gewoonten

Effectieve gedragsverandering op het gebied van gezondheid gaat vaak gepaard met het doorbreken van ongezonde gewoonten en/of het vormen van nieuwe, gezonde gewoonten. Daarom is Pam in haar onderzoek ook geïnteresseerd in hoe gewoonten zich in de loop van de tijd vormen en hoe gewoonten en doelen elkaar beïnvloeden bij het vormgeven van gezondheidsgedrag.

Sedentair gedrag en lichaamsbeweging

Tijdens het onderzoek van haar PhD paste Pam haar interesse in de dynamiek van gezondheidsgedrag toe in een specifiek domein: Sedentair gedrag en fysieke (in)activiteit. Ze onderzocht wanneer, waar en waarom mensen langdurig zitten versus vaak staan. Met behulp van innovatieve analysemethoden verkreeg ze inzicht in de dynamische zit-sta patronen van kantoormedewerkers tijdens het werk en van patiënten met hart- en vaatziekten voor en na hartrevalidatie. Pam paste ook psychologische theorieën toe over doelstructuren en gewoonten om de onderliggende factoren die excessief zitgedrag kunnen stimuleren beter te begrijpen.

Onderwijs

Pam is betrokken bij het onderwijs binnen het Instituut Psychologie, de interdisciplinaire bacheloropleiding Urban Studies en de interdisciplinaire masteropleiding Population Health Management. Ze doceert over gezondheidsbevordering en gedragsverandering in het algemeen en over sedentair gedrag en fysieke (in)activiteit. Daarnaast begeleidt ze bachelor- en masterprojecten.

Kort CV

Pam ten Broeke studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht (2013 - 2016), gevolgd door een research master Social and Health Psychology (Universiteit Utrecht, 2016 - 2018). Na het afronden van de research master deed Pam promotieonderzoek bij het onderzoeksprogramma Work, Health, and Performance in het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Haar proefschrift was getiteld 'Towards healthier sitting. A psychological perspective on sitting behavior'. Sinds 1 februari 2023 werkt Pam als universitair docent gezondheidspsychologie bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Gezondheids, Medische- Neuropsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.