Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Sociaaleconomische verschillen in gezondheidsgedrag en het nastreven van dagelijkse doelen

Kunnen sociaaleconomische verschillen in gezondheidsgedrag worden verklaard door concurrerende doelen en eisen in het dagelijks leven, zoals gezondheidszorgen die concurreren met financiële zorgen?

Looptijd
2024 - 2028
Contact
Satu Koivusaari
Financiering
Startersbeurs Startersbeurs
Partners

Health Campus The Hague 
Leiden Healthy Society Center

Doelstelling

Een urgente uitdaging in onze huidige samenleving is ongelijkheid van gezondheid gebaseerd op sociaaleconomische verschillen. Een belangrijke oorzaak van deze gezondheidsverschillen is dat, hoewel mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES) even gemotiveerd zijn om er een gezonde leefstijl op na te houden, ze toch meer risicogedrag en minder gedrag dat de gezondheid beschermt vertonen dan mensen met een hogere SES. In dit project willen we deze sociaaleconomische verschillen in gezondheidsgedrag verklaren vanuit het perspectief van de gezondheidspsychologie en menselijke motivatie.

We vermoeden dat sociaaleconomische verschillen in gezondheidsgedrag verklaard kunnen worden door concurrerende doelen en eisen in het dagelijks leven (zoals gezondheidszorgen die concurreren met financiële zorgen). Daarom willen we sociaaleconomische verschillen onderzoeken in het nastreven van dagelijkse doelen; hoeveel en welke doelen streven mensen met een hoger versus lagere SES over het algemeen na in hun dagelijks leven? Hoe concurreren deze doelen met elkaar of faciliteren ze elkaar? Wat is de ervaring en perceptie van deze doelen in termen van bijvoorbeeld belang, mate van controle of autonomie, en hoe bepaalt dit de prioritering van deze doelen? En, kunnen potentiële verschillen in percepties van doelen, conflicten tussen doelen en prioriteiten van doelen sociaaleconomische verschillen in gezondheidsgedrag verklaren? 

Aanpak

In dit project willen we het complexe samenspel van gezondheidsgerelateerde en niet-gezondheidsgerelateerde doelen onderzoeken die individuen in het dagelijks leven nastreven, en in het bijzonder hoe dit kan verschillen tussen individuen met verschillende sociaaleconomische achtergronden. We willen verder gaan dan alleen een beschrijving van de soorten doelen die mensen nastreven, omdat we een grondig begrip willen krijgen van de aard van de doelen, hoe doelen op elkaar inwerken en hoe verschillende percepties van gezondheidsgerelateerde en niet-gezondheidsgerelateerde doelen van invloed kunnen zijn op succesvolle uitvoering van deze doelen. 

Om deze vragen te beantwoorden zullen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve studies uitvoeren onder deelnemers met verschillende sociaaleconomische achtergronden. We willen bijvoorbeeld interviews afnemen met een open verkenning van het nastreven van dagelijkse doelen, bijvoorbeeld ‘Wat is belangrijk voor jou?’, wat inzichten zal opleveren voor kwantitatieve onderzoeken die gericht zijn op het verkrijgen van een diepgaand begrip van het nastreven van dagelijkse doelen. Daarnaast zijn we van plan om kwantitatieve experimenten te gebruiken om een beter begrip te krijgen van de temporale dynamiek tussen doelpercepties en doelinteracties enerzijds en gezondheidsgedrag anderzijds.

Gedurende ons onderzoek willen we samenwerken met eindgebruikers en stakeholders, en met verschillende disciplinaire en interdisciplinaire partners zoals de Health Campus Den Haag en het Leiden Society Center.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.