Universiteit Leiden

nl en

Olf Praamstra

Emeritus hoogleraar

Naam
Prof.dr. O.J. Praamstra
Telefoon
+31 71 527 2441
E-mail
o.j.praamstra@hum.leidenuniv.nl

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Emeritus hoogleraar

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Moderne Nederlandse L&C

Werkadres

P.N. van Eyckhof 3
2311 BV Leiden
Kamernummer 3.05a

Contact

 • Praamstra O.J. (2020), Een monument voor Bilderdijk, een herdenking in steen en op papier. In: Honings R.A.M, Johannes G.J. (red.) Een sublieme nalatenschap, de erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press. 221-231.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2020), Een Nederlandse literatuurgeschiedenis in het Afrikaans, [recensie van H.P. van Coller. Verbintenis en venster. Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede, ’n literatuurgeskiedenis in Afrikaans. Hatfield: Van Schaik Uitgewers, 2019. 2dln.] Internationale Neerlandistiek 58(1): 79-83.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2020), 'Wij zijn hier in Bandoeng een soort fabeldieren', Gerard Reve in Indonesië, Indische Letteren 35(2): 34-47.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2019), De Indische jaren van Gerard Reve, Indische Letteren 34(2): 45-63.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2019), 'Ik begrijp van dat leven werkelijk niets', Gerard Reve in Indonesië. In: Suprihatin Christina T., Yusuf Munif, Grave Jaap (red.) Weg tot het Oosten. Afscheidsbundel voor Kees Groeneboer. Depok: Universitas Indonesia. 27-36.boekdeel
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2020), De tweede schrijver van de Zuid-Afrikaanse literatuur?, TN&A Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 25(2): 8-22.artikel in een tijdschrift
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2018), De tweede schrijver van de Zuid-Afrikaanse literatuur, TN&A Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 25(2): 8-22.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2018), Een tegenwerkende uitgever, hoe Jacob van Lennep met behulp van Joost de Ruyter probeerde Max Havelaar te smoren. In: Groot K., Dirkse A., Schreijnders R., Stolk V. (red.) Jaarboek Multatuli 2017. Hilversum: Verloren. 13-33.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2018), Hendrick Hamel, held in Zuid-Korea, vergeten in Nederland, CAANS Newsletter (December 2018): 10-13.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2018), Multatuli’s eerste vrouw. De ontmoeting met Si Oepi Keteh. In: Bel J.H.C., Honings R.A.M., Grave J. (red.) Multatuli nu, nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk. Hilversum: Verloren. 53-67.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2018), Bespreking van: Bennekom W. van (2017) Mes frères! De Waalse Kerk in Amsterdam, BMGN: Low Countries Historical Review 133.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2018), Sylvia Pessireron, een Molukse schrijfster uit Zeeland, Indische Letteren 33(2): 295-309.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2018), Tja, wat moet een biograaf daarvan zeggen? Marita Mathijsen beschreef het leven van Jacob van Lennep Bespreking van: Marita Mathijsen Jacob van Lennep, een bezielde schavuit, Ons Erfdeel 61(2): 144-146.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2017), De zetbaas van Van Lennep. Joost de Ruyter als uitgever van Max Havelaar, De Boekenwereld 33(2): 70-75.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2017), Het leesgezelschap Verpoozing. In: Anrooij W. van, Hoftijzer P. (red.) Lezen in de Lage Landen, studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum: Verloren. 167-173.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2017), Hoe komt Beatrix aan haar naam?, Nieuw letterkundig magazijn 35(2): 50-52.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2017), Johannes Kneppelhout, Coen van Deventer en een schilderij van Jozef Israëls, Schoutambt en Heerlijkheid 31(4): 3-11.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2016), Beb Vuyk - Het laatste huis van de wereld (1939), Nieuw Letterkundig Magazijn : mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 34: 80-83.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2016), ‘Going native', Beb Vuyk en het verlangen naar een Indonesische identiteit, Spiegel der Letteren 58(1): 43-81.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2016), Perpisahan dengan peradaban: Beb Vuyk di Buru (Afscheid van de beschaving: Beb Vuyk op Boeroe). In: Gustinelly E., Yusuf M., Groeneboer K. (red.) 45 Tahun Studi Belanda di Indonesia / 45 Jaar Studie Nederlands in Indonesië. Depok: Universitas Indonesia Depok. 139-159.boekdeel
 • Praamstra O.J. (12 juni 2015), De Nederlandse letterkunde als provinciale literatuur (Lezing). Leiden: Universiteit Leiden.overig
 • Praamstra O.J. (2015), De genade van het avontuur, Beb Vuyk op Boeroe, Indische Letteren 30: 134-149.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Pattynama P., Prins G.O., Schuurmans P. & Tromp I. (2015), Indische Letteren Redactielid 30.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2014), Het vijandige Indië van Louis Couperus, Indische Letteren 29: 3-29.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2014), Hinken op verschillende gedachten, over de geschiedschrijving van de Nederlands-Indische literatuur, Indische Letteren 29: 211-223.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2014), Mina Kruseman (1839-1922): de meest bewonderde en verguisde feministe van haar tijd. In: Heteren Marjan van, Nieuwenhof Merel van den (red.) Kruseman. Kunstbroeders uit de romantiek. Zwolle: Waanders Uitgevers. 178-179.boekdeel
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Pattynama P.T.M., Prins G.O., Schuurmans P. & Tromp I. (2014), Redactielid Indische Letteren 29.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2013), A world of her own: the Eurasian way of living and the balance between East and West in Maria Dermoût's The Ten Thousand Things. In: Dewulf J., Praamstra O.J., Kempen M.G.H. van (red.) Shifting the Compass: Pluricontinental Connections in Dutch Colonial and Postcolonial Literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 56-68.boekdeel
 • Praamstra O.J. & Sun Y. (2013), De eerste vertaling van Multatuli in het Chinees, Over Multatuli (71): 11-24.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2013), Een krampachtig dubbelleven. Everhardus Johannes Potgieter. In: Honing, R.A.M., Praamstra O.J. (red.) Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. 119-127.boekdeel
 • Praamstra O.J. & Honings R.A.M. (2013), Ellendige levens in de negentiende eeuw. Bij wijze van inleiding. In: Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. 9-13.boekdeel
 • Honings Rick & Praamstra Olf (red.) (2013), Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren.boekredactie
 • Praamstra O.J. (2013), Gevangen schrijvers, Indische Letteren 28: 3-17.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2013), Het Afrikaanse avontuur (1854-1867) van Piet Huet. In: Praamstra O.J., Liebregts P.T.M.G., Zyl W. van (red.) Zo ver en zo dichtbij. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. 33-49.boekdeel
 • Anbeek van der Meyden A.G.H., Honings R.A.M. & Praamstra O.J. (2013), Het kind Kloos. In: Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum. 259-266.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2013), Hinken op verschillende gedachten, over de geschiedschrijving van de Nederlands-Indische literatuur. In: Janssen Th., Strien T. van (red.) Neerlandistiek in beeld. Amsterdam / Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen. 345-354.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2013), Nederlandkunde in Leiden lokt buitenlanders, Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij 117(2): 10-12.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Pattynama P.M.T., Zuiderweg A., Prins G.O. & Tromp I. (2013), Redactielid Indische Letteren 28.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J., Dewulf J. & Kempen M.H.G. van (red.) (2013), Shifting the Compass: Pluricontinental Connections in Dutch Colonial and Postcolonial Literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.boekredactie
 • Praamstra O.J. (2013), Voor de tweede keer verbannen, Hella S. Haasse en de Indische gemeenschap, Indische Letteren 28: 138-151.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J., Liebregts P.T.M.G. & Zyl W. van (2013), Woord vooraf. In: Praamstra O.J., Liebregts P.T.M.G., Zyl W. van (red.) Zo ver en zo dichtbij. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. 1-6.boekdeel
 • Liebregts P.T.M.G., Praamstra O.J. & Zyl W. van (red.) (2013), Zo ver en zo dichtbij, literaire betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut.boekredactie
 • Praamstra O.J. & Francken A.A.P. (2012), De wederopstanding van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur? Over de 'canonisering' van minderheidsliteraturen, Literator 33(2).artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J., Grave J. & Vandevoorde H. (red.) (2012), 150 Jahre Max Havelaar, Multatulis Roman in neuer Perspektive / 150 Years Max Havelaar, Multatuli's Novel from New Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang.boekredactie
 • Praamstra O.J. (2012), De man van Natal, Multatuli als Indo-Europees auteur, Indische Letteren 27: 156-176.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2012), De Nederlandse Zuid-Afrikaanse pers en de literatuur. In: T'Sjoen Y., Foster R. (red.) Toenadering, Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands, Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands. Leuven: Acco. 103-118.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2012), De Neerlandistiek in het buitenland, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 25(4): 13-15.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Pattynama P.M.T., Zuiderweg A., Prins G.O. & Tromp I. (2012), Redactielid Indische Letteren 27.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2012), The man from Natal, Multatuli as a Eurasian Writer. In: Grave Jaap, Praamstra Olf, Vandevoorde Hans (red.) 150 Jahre Max Havelaar, Multatulis Roman in neuer Perspektive / 150 Years Max Havelaar, Multatuli's Novel from New Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang. 111-124.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2012), 'Zij snapt nul', Hella S. Haasse, een omstreden 'Indisch meisje'. In: Fagel S.V., Francken A.A.P., Honings R.A.M. (red.) Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press. 111-116.boekdeel
 • Praamstra O.J., Haafner J., Roosenboom Th. & Boven E. van (2011), Exotische liefde, bewerkt, hertaald en van een voorwoord voorzien door Thomas Rosenboom, onder redactie en met een nawoord van Erica van Boven en Olf Praamstra. Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep.boek
 • Praamstra O.J. (2011), Geloven in een nationale identiteit, Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij 115(1): 20-21.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2011), 'Kaatje Kekkelbek', de Zuid-Afrikaanse pers en de literatuur. In: Termorshuizen G., Termorshuizen G. (red.) Tropenstijl, amusement en verstrooiing in de (post)koloniale pers. Leiden: KITLV Press. 133-160.boekdeel
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2011), Opnieuw: wat wij wel en wat wij niet zeggen. Commentaar op het artikel: "Literatuur in die marge"., LitNet Nuusbrief .artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2011), Perdamaian dan pengasingan, representasi ‘Timur’ dan ‘Barat’ pada karya penulis imigran / Verzoening en vervreemding, representaties van ‘Oost’ en ‘West’ bij migrantenauteurs. In: Sunyadi A., Suprihatin C., Groeneboer K. (red.) Empat puluh tahun studi Belanda di Indonesia / Veertig jaar studie Nederlands in Indonesië. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 31-53.boekdeel
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Zuiderweg A., Pattynama P.M., Tromp I. & Prins G.O. (2011), Redactielid Indische Letteren 26.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2011), Verzoening en vervreemding, representaties van ‘Oost’ en ‘West’ bij migrantenauteurs, TN&A 18(1): 85-94.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2010), A woman warrior, Mina Kruseman (1839-1922). In: Bel Jacqueline, Vaessens Thomas (red.) Women's writing from the Low Countries, 1880-2010, an anthology. Amsterdam: Amsterdam University Press / Manchester University Press. 23-25.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2010), Een feministe, Mina Kruseman (1839-1922). In: Bel J., Vaessens Th. (red.) Schrijvende vrouwen, een kleine literatuurgeschiedenis van de lage landen. Amsterdam: Amsterdam University Press. 23-25.boekdeel
 • Praamstra O.J., Wijs I. de & Boven E. van (2010), Het gruwelkabinet, dertien horrorverhalen uit de negentiende eeuw, bewerkt en van een voorwoord voorzien door Ivo de Wijs, verzameld door Erica van Boven en Olf Praamstra. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.boek
 • Praamstra O.J. (2010), Het oosterse paradijs, Augusta de Wit (1864-1939). In: Bel J., Vaessens Th. (red.) Schrijvende vrouwen, een kleine literatuurgeschiedenis van de lage landen. Amsterdam: Amsterdam University Press. 35-38.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2010), Max Havelaar en de tweede generatie Indische schrijvers, Over Multatuli 64: 89-94.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. & Zonneveld P.A.W. van (2010), Omstreden paradijs, ooggetuigen van Nederlands-Indië. Amsterdam: Bert Bakker.boek
 • Praamstra O.J. (2010), Ooggetuigen van Nederlands-Indië, Indische Letteren 25: 75-90.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Zuiderweg A., Prins G.O., Tromp I. & Pattynama P.M. (2010), Redactielid Indische Letteren 25.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2009), A postcolonial literature of the Dutch East Indies. In: Bruijn Lacy M. (red.) Dutch studies in a globalized world. Münster: Nodus. 121-130.congresbijdrage
 • Praamstra O.J. (2009), De Nederlandse letterkunde als wereldliteratuur. In: Koch J., Dynarowicz E. (red.) Van koloniale naar wereldliteratuur, professorale oraties van Ena Jansen, Michiel van Kempen, Marlene van Niekerk, Pamela pattynama, Olf Praamstra, Wim Rutgers. Poznan: Instituut voor Engelse Filologie, Adam Mickiewcz Universiteit. 141-163.boekdeel
 • Praamstra O.J. & Francken A.A.P. (2009), La muse de Jean du Cap, La littérature néerlandaise de l’Afrique du Sud, Etudes germaniques 64(1): 137-153.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2009), Over Multatuli. In: Blansjaar J., Kuyper B., Vogel W. (red.) Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen, een vriendenboek voor Nop Maas, uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste geboortedag op 1 december 2009. Haarlem. 199-205.boekdeel
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Paasman B., Zuiderweg A., Tromp I. & Prins G.O. (2009), Redactielid Indische Letteren 24.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2009), Sinterklaas onder de palmen. In: Halsema D. van, Koppenol J., Peperkamp B. (red.) Uitgaan op niveau, vriendenboek voor Ad Zuiderent. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. 133-137.boekdeel
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2009), Wat wij wel en wat wij niet zeggen. Over de geschiedschrijving van de Zuid-Afrikaanse nederlandse literatuur., Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125: 450-451.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (21 november 2008), De Nederlandse letterkunde als wereldliteratuur (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Praamstra O.J. (2008), De echte Artapappa's - Een waargebeurd verhaal, Maandblad Zuid-Afrika 85: 40-41, 60-61.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2008), Een perkara in Soerabaja, "Daar staat Mina in der flanelletje", Moesson: Onafhankelijk Indisch Tijdschrift 53(2): 32-34.artikel in een tijdschrift
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2008), Een vierde kwartier in de Nederlandse koloniale literatuur, De Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124: 141-158.artikel in een tijdschrift
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2008), Heerengracht, Zuid-Afrika. Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika. Verslagen, verhandelingen, verhalen, gedichten en fragmenten, gekozen door ---. Amsterdam/Antwerpen: Contact.boek
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Paasman B., Zuiderweg A., Tromp I. & Prins G.O. (2008), Redactielid Indische Letteren 23.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2007), Busken Huet, een biografie. Amsterdam: SUN.boek
 • Praamstra O.J. (2007), Madelon Székely-Lulofs en het koloniale discours, Indische Letteren 22: 209-239.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2007), Nawoord. In: Burgers Th.F., Zyl W. van (red.) Tonele uit ons dorp, Suid-Afrikaanse verhale, ingelei en vertaal deur Wium van Zyl, met 'n nawoord deur Olf Praamstra. Kaapstad: Africana Uitgewers. 216-222.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2007), Ontworteld, waarom Madelon Székely-Lulofs, Acta neerlandica, Bijdragen tot de neerlandistiek Debrecen 5: 89-109.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Paasman B., Zuiderweg A. & Tromp I. (2007), Redactielid Indische Letteren 22.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2007), Van "solide bondgenoot" tot "gemeen sujet", de relatie tussen Multatuli en Conrad Busken Huet, Over Multatuli 58: 38-55.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2006), Begraven en weer opgestaan, de literaire roem van Madelon Székely-Lulofs. In: Hrncirova Z., Krol E., Vries W. de (red.) Praagse Perspectieven 4, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 23 en 24 maart 2006. Praag: Universitaire Pers. 47-59.congresbijdrage
 • Praamstra O.J. (2006), Batavia, het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, Busken Huet, Van Kinsbergen en zijn monumentale foto's. In: Bank J.T.M., Mathijsen M. (red.) Plaatsen van herinnering, Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 326-337.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2006), Boekbespreking Bespreking van: Loo Vilan van de|Loo Vilan van de (2002|2006) "Somewhere in Indië", in gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920)|Leven tussen kunst en krant, Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920), journaliste en declamatrice in Indië, biografie en bloemlezing, Leiden, 2004 (2 dln), Neerlandica extra Muros 44: 69-71.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2006), Rubber, Roman, Film, dan Wacana Kolonial / Rubber, de roman, de film en het koloniale discours. In: Gustinelly E., Mursidah, Suhardi Y.R., Groeneboer K. (red.) Tiga puluh lima tahun studi Belanda di Indonesia / Vijfendertig jaar studie Nederlands in Indonesië. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 251-284.congresbijdrage
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2006), Towards an anthology of South African Dutch literature. In: Broos T.J., Bruyn Lacy M., Shannon T.F. (red.) The low countries: crossroads of cultures. Münster: Nodus. 127-141.congresbijdrage
 • Praamstra O.J. (2005), Bajonetten op het toneel. In: Strien T. van, Zemel R. (red.) 'Daer omme lachen die liede', opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree. Amsterdam/Münster: Nodus. 145-149.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2004), Boekbespreking Bespreking van: Bouwman A. (2003) De Beetscollectie te Leiden, inventaris van papieren en drukken uit het bezit van Nicolaas Beets (1814-1903) berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120: 187-187.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2004), Boekbespreking Bespreking van: Westers O. (2003) Welsprekende burgers, Rederijkers in de negentiende eeuw, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120: 178-179.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2004), Boekbespreking Bespreking van: Went-Beets A.G., Zonneveld P. van (2003) Jeugd in het Beetsenhuis, herinneringen van de jongste dochter van Nicolaas Beets, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120: 187-187.boekbespreking
 • Dalen K. van, Kusters W., Hinskens F., Praamstra O.J., Strien A. van & Warnar G. (2004), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2004), De demon van ivoor, een "Indische roman" van Willem Frederik Hermans. In: Kempen M. van, Verkruijsse P., Zuiderweg A. (red.) Wandelaar onder de palmen, opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur. Leiden: KITLV Uitgeverij. 61-72.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2004), De vrede graast de kudde voor, drie poëziekenners: Conrad Busken Huet, Willem Kloos en Lucebert. In: Zuiderent A., Jansen E., Koppenol J. (red.) Een rijke bron, over poëzie. Groningen: Historische uitgeverij. 160-165.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2004), Het ravijn, Over Multatuli 52: 71-75.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2004), Kaap de Goede Hoop door toeristen beschreven Bespreking van: Paasman B., Barend-Van Haeften M. (2003) De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië, bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 20: 44-44.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (red.) (2004), Th.F. Burgers, Dorp in het onderveld. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.boekredactie
 • Praamstra O.J. (2004), Wolff & Deken herschreven, Conrad Busken Huet over Sara Burgerhart en Willem Leevend (en zijn grootmoeder). In: Altena P., Everard M. (red.) Onbreekbare Burgerharten, de historie van Betje Wolff en Aagje Deken. Nijmegen: Vantilt. 73-79.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2003), Een feministe in de tropen: de Indische jaren van Mina Kruseman. Leiden: KITLV Uitgeverij.boek
 • Praamstra O.J. (2002), "Kinderboeken", een recensie uit 1863, Literatuur zonder leeftijd 16: 210-216.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2002), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2002), Recensie Bespreking van: D'haen Th.L. (2002) Tussen twee werelden: het gevoel van ontheemding in de postkoloniale literatuur, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118: 154-156.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2002), Recensie Bespreking van: Freriks K. (2002) Geheim Indië: Het leven van Maria Dermoût, 1888-1962, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118: 71-73.boekbespreking
 • Kets A., Lenders M. & Praamstra O.J. (2002), Studentenschetsen, studie-uitgave, verzorgd door Annemarie Kets, Mariëlle Lenders en Olf Praamstra. Den Haag: Constantijn Huygens Instituut.boek
 • Praamstra O.J. (2002), Verlangens en frustraties, Conrad Busken Huet en de Indische journalistiek, Indische Letteren 17: 25-34.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2001), Afscheid en de grenzen van de tijd, animistische ideeen in De tienduizend dingen van Maria Dermout. In: Dongelmans B.P.M., Lalleman J.A., Praamstra O.J. (red.) Kerven in een rots, opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 191-201.boekdeel
 • Andriani E. & Praamstra O.J. (2001), De geboorteakte van Maria Dermoût, Indische Letteren 16: 89-94.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2001), Een Indische liefde Bespreking van: Velde Paul van der (2001) Een Indische liefde, P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië [Z.pl.], Ágora : Estudos Clássicos em Debate 44: 309-311.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2001), Het ontstaan van een soort van Nederlandsch-Indische litteratuur: Indische Letteren en het KITLV, 1851, Indische Letteren 16: 107-114.artikel in een tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M., Lalleman J.A. & Praamstra O.J. (red.) (2001), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.boekredactie
 • Praamstra O.J. & Termorshuizen G. (red.) (2001), M. Szekely-Lulofs, Doekoen, bezorgd en ingeleid door Olf Praamstra en Gerard Termorshuizen. Leiden: KITLV.boekredactie
 • Praamstra O.J. (2001), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2001), recensie Bespreking van: Velde P. van der (2001) Een indische liefde, P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indie, Ágora : Estudos Clássicos em Debate 44: 309-311.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (2001), Seorang Feminis di Hindia Belanda: Mina Kruseman 1877-1883 / Een Feministe in Nederlands-Indië: Mina Kruseman 1877-1883. In: Suhardi Y., Yusuf M., Groeneboer K. (red.) Tiga puluh tahun studi Belanda di Indonesia / Dertig jaar studie Nederlands in Indonesië. Depok. 119-144.congresbijdrage
 • Praamstra O.J. (2001), Verblind door schoonheid, het Indie van Augusta de Wit, Indische Letteren 16: 2-16.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (2000), Augusta de Wit. In: Zuiderent A.T., Deel T. van, Brems H. (red.) Kritisch lexicon van de moderne Nederlandse literatuur.. 1-18.boekdeel
 • Praamstra O.J. (2000), E.J. Potgieter's and Conrad Busken Huet's views of the United States. In: Prins J.C. (red.) The Low Countries and the new world(s), travel, discovery, early relations. Lanham. 157-165.congresbijdrage
 • Praamstra O.J. (2000), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (2000), recensie Bespreking van: Eijssens H. (2000) "Hoe zal het met mij afloopen": het studentendagboek van Jan Bastiaan Molewater, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116: 190-191.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1999), De ergernis van Couperus, de Nederlands-Indische letterkunde en de persoonlijke ervaring, Indische Letteren 14: 59-65.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1999), Een 'algemeen tijdschrift voor Zuid-Afrika', Elpis (1857-1861), Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 18: 95-111.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1999), Elpis, een internationaal stichtelijk tijdschrift in Zuid-Afrika. In: Huigen S. (red.) Colloquium Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika, 20 maart 1999. Stellenbosch: NN.boekdeel
 • Praamstra O.J. (1999), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (1999), Tjalie Robinson over Indische letterkunde, Indische Letteren 14: 105-109.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1998), De neerlandistiek in Zuid-Afrika, Nieuw letterkundig magazijn 16(1): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1998), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Bespreking van: Nijs T. de (1998) Jacob David Mees, Dagboek 1872-1874, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 390.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Bespreking van: D'haen T. (1998) De geest van Multatuli, proteststemmen in vroegere Europepese koloniën, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 389-390.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Bespreking van: Vliet H.T.M. van (1998) Met Louis Couperus op reis, voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 294-295.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Bespreking van: Berg W. van den (1998) De duinen gillen mee!, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 292-293.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Bespreking van: Ree S. van der (1998) Caleidoscoop, een bibliografisch overzicht van literatuur uit Zuid-Afrika in Nederlandse vertaling, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 99-100.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Bespreking van: Aerts R. (1998) De letterheren, liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 382-385.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Bespreking van: Dekker T. (1998) Van Alladin tot zwaan kleef aan, lexicon van sprookjes, ontstaan, ontwikkeling, variaties, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 196-197.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1998), Tempo doeloe in kleur. In: Paasman B. (red.) Met andere ogen, dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys. Amsterdam: Querido.boekdeel
 • Praamstra O.J. (1997), Boekbespreking Bespreking van: Heijne B. (1997) Angst en schoonheid, over Louis Couperus en Indië, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 97-97.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1997), Boekbespreking Bespreking van: Delvigne R. (1997) Schrijven is verbluffen, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 97-98.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1997), Boekbespreking Bespreking van: Maas N. (1997) F.A. Hartsen, Nederlandsche toestanden, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 195-196.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1997), Boekbespreking Bespreking van: Altena P. (1997) G. Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 96-96.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1997), Conrad Busken Huet, een vastgeraakte lokomotief, een portret in brieven, uitgekozen en van aantekeningen voorzien. Amsterdam: Veen.boek
 • Praamstra O.J. (1997), De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde, een afbakening van het corpus, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 257-274.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1997), De uitgevers van Maurits. In: Termorshuizen G. (red.) Rondom Daum. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. 57-72.boekdeel
 • Praamstra O.J. (1997), Drie modernisten: Allard Pierson, Conrad Busken Huet en Carel Vosmaer, Humanities Diliman 21: 83-98.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1997), Droom of nachtmerrie, de visie van E.J. Potgieter en Conrad Busken Huet op de Verenigde Staten, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 213-218.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1997), Een 'lasterlijk geschrijf', kritiek en (zelf)censuur in de Nederlands-Indische literatuur; de ontvangst van László Székely's Van oerwoud tot plantage (1935), Indische Letteren 12: 98-124.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1997), Multatuli, volledige werken; De parabel bij Multatuli; De schrijver Multatuli; Multatuli, van blanke radja tot bedelman; Multatuli-encyclopedie Bespreking van: Vermoortel Ph. (1997) Het Multatuli-jaar 1995; div. recensies, Neerlandica extra Muros XXXV: 60-67.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1997), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Bespreking van: Zonneveld P. van (1996) Album van Insulinde, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 176-179.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Bespreking van: Lademacher H. (1996) Geschiedenis van Nederland / Geschiedenis van de Nederlanden / De Lage Landen, Neerlandica extra Muros XXXIV: 55-58.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Bespreking van: Grit D.C. (1996) Driewerf zalig Noorden, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 179-181.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Bespreking van: Vermoortel Ph. (1996) De parabel bij Multatuli, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 176-179.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Bespreking van: Kralt P. (1996) W. Kloos, Verzen, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 197-198.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1996), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. & Maas N. (1996), Redactielid Over Multatuli 36/37.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Bespreking van: Boven M.W. van (1995) P. Vreede, Mijn levensloop, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 385-385.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Bespreking van: Buijnsters P.J. (1995) J. Bellamy, Gedichten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 92-93.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Bespreking van: Lukkenaer W.J. (1995) De komedianten van Couperus, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 387-388.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Bespreking van: Streng J.C. (1995) Zoals men aan gemeenzame vrienden gewoon is te schrijven, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 384-385.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Bespreking van: Buuren M. van (1995) Jullie gaven mij modder, ik heb er goud van gemaakt: over Charles Baudelaire, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 388-388.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Bespreking van: Korteweg A. (1995) De burger schuddebuikt, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 386-386.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1995), De laatste delen. Bespreking van: (1995) Multatuli volledige werken, dl. XXIV en XXV, Over Multatuli 35: 71-76.boekbespreking
 • Praamstra O.J. (1995), Een gesprek met Willem Frederik Hermans, Over Multatuli 35: 18-30.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1995), Op bezoek bij Willem Frederik Hermans, WFH-verzamelkrant 17: 8-17.artikel in een tijdschrift
 • Praamstra O.J. (1995), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111.tijdschriftredactie
 • Praamstra O.J. & Maas N. (1995), Redactielid Over Multatuli 34/35.tijdschriftredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.