Universiteit Leiden

nl en

Nico Schrijver

Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

Naam
Prof.dr. N.J. Schrijver
Telefoon
+31 71 527 8936
E-mail
n.j.schrijver@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. Nico Schrijver is Hoogleraar Internationaal Publiekrecht (parttime) en voormalig wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies.

Meer informatie over Nico Schrijver

Curriculum vitae

Zijn onderzoekwerkzaamheden bewegen zich op het brede terrein van het volkenrecht inzake vrede en veiligheid, rechten van de mens, duurzame ontwikkeling en vreedzame geschillenbeslechting. 

Sinds 1 september 2017 is Schrijver tevens Staatsraad in de Afdeling Wetgeving van de Raad van State. Vanaf juni 2011 tot september 2017 was hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en vice-voorzitter van de Commissie Europese Zaken van deze Kamer en in die hoedanigheid voorzitter van de Commissue Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. 

Hij is ook gasthoogleraar (sinds 1995) op het terrein van de European Union and Co-operation with Developing Countries aan de Universite libre de Bruxelles en aan het Institute of Law van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen. Schrijver is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en was gedurende 2010-2017 voorzitter van de Sectie Rechtswetenschappen van de Academie. Sinds 2014 is hij voorzitter van de KNAW Commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening. Hij is tevens lid en president (2017-2019) van het Institut de droit international en lid van het Permanente | Hof van Arbitrage.

Gedurende 2010-2012 fungeerde hij als President van de wereldwijde International Law Association, terwijl hij van 2003-2011 voorzitter was van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Voorts was hij van 2009 t/m 2016 als onafhankelijk deskundige lid van het VN-verdragscomité dat toezicht houdt op de naleving van de economische, sociale en culturele rechten. 
Eerder was hij lid van de 5-koppige UN High-level Task Force on the Right to Development. 
Ook was Schrijver begin jaren ’90 juridisch beleidsmedewerker bij de Juridische Dienst van de Verenigde Naties, in het bijzonder de staf van de VN-Veiligheidsraad.   

Schrijver heeft ruime ervaring als juridisch raadsman in internationale geschillenbeslechtingsprocedures en verscheen voor het Internationaal Gerechtshof, het Internationale Tribunaal voor het Recht van de Zee en gespecialiseerde tribunalen op het terrein van internationaal investeringsrecht. Hij is voorzitter van de Internationale Commissie Internationaal Recht inzake Duurzame Ontwikkeling van de International Law Association. Hij is mede-oprichter en voormalig bestuurslid van de European Society of International Law. Tevens was hij bestuurslid en voorzitter van de Academic Council on the United Nations System. 

Nico Schrijver is de auteur van vele wetenschappelijke publicaties en diverse boeken, waaaronder Sovereignty over Natural Resources. Balancing rights and duties (Cambridge: CUP, 1997), The Evolution of Sustainable Development in International Law (Leiden: Brill, 2008; Chinese editie bij Social Sciences Academic Press, Beijing, 2010),  Development without Destruction. The UN and Global Resource Management (Bloomington/UN Intellectual History Project New York: IUP, 2010; met prijs in 2012 van Academic Council United Nations System voor beste recente boek over VN-vraagstukken), en Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding (Den Haag: Boom, 2014).

Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Internationaal Publiekrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B141

Contact

 • Genugten W. van, Heerdt D. & Schrijver N.J. (2017), Discover International Law. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.boek
 • Schrijver N.J., Genugten W.J.M. & Heerdt D. (2017), Ontdek het internationale recht, met bijzondere aandacht voor Den Haag als Stad van Vrede en Recht: Wolf Legal Publishers.boek
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2017), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 66(143): 8372-8374.artikel in een tijdschrift
 • Hoogstraten S. van, Schrijver N.J., Spijkers O. & Jong A. de (red.) (2017), The Art of Making Peace: Lessons Learned from Peace Treaties. Leiden: Brill.boekredactie
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (red.) (2017), International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain. Dhaka: University Press Limited.boekredactie
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2017), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 66(142): 8166-8169.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2017), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 65(144): 8441-8444.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2017), Het belang van het Weens verdragenrecht bij de strubbelingen over de Associatieovereenkomst EU-Oekraïne en het Canada-EU verdrag, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 178(1): 1-2.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2017), Managing the global commons: common good or common sink?. In: Weiss T.G., Roy P. (red.) The UN and the Global South, 1945 and 2015.: Routledge. 106-121.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2017), Groningers hebben het internationale recht aan hun kant. In: Berg P.A.J. van den, Molier G. (red.) In Dienst van het Recht. Den Haag: Boom Juridisch. 221-230.boekdeel
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (2017), "I Believe in the Power of Human Beings to be Agents of Change". An Interview with Kamal Hossain.. In: Bhuiyan S., Sands P., Schrijver N.J. (red.) International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain..boekdeel
 • Schrijver N.J. (2017), The Absence of Peace Agreements: Commentary. In: Hoogstraten S. van, Schrijver N.J., Spijkers O., Jong A. de (red.) The Art of Making Peace: Lessons Learned from Peace Treaties. Leiden: Brill. 144-149.boekdeel
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2016), Kroniek internationaal publiekrecht, Nederlands Juristenblad 91(35): 2620-2632.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), 50 Jahre UN-Menschenrechtspakte, German Review on the United Nations 64(3): 121-125.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), De reflexwerking van het internationale recht in de klimaatzaak van Urgenda, Milieu en Recht 43(4): 270-272.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2016), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal (138): 8023-8025.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), Regarding 'complicity in the law of international responsibility' by Bernhard Graefrath (1996-II): The evolution of complicity in international law, Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht / Revue Belge de Droit International XLVIII(1-2): 444-451.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2016), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 65(141).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), The Thin Justice of International Law: A Moral Reckoning of the Law of Nations Bespreking van: Steven R. Ratner (2015) The Thin Justice of International Law: A Moral Reckoning of the Law of Nations, American Journal of International Law 110(4): 834-838.boekbespreking
 • Schrijver N.J. (2016), Five cases concerning sovereignty over islands and adjacent maritime waters before the International Court of Justice (2000-2015). In: Public International Law Colloquium on Maritime Disputes Settlement: Kong Kong, 2016. Hong Kong: Hong Kong International Arbitration Centre. 88-108.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2016), Internationaal recht en conflictbeslechting. In: Frerks G.E., Graaf B.A. de, Muller E.R. (red.) Conflict. Deventer: Wolters Kluwer. 541-560.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2016), ( 6 september 2013),Mustafic en Nuhanovic, Staatsaansprakelijkheid voor internationaal onrechtmatige daad Dutchbat, Hoge Raad der Nederlanden 6 september 2013. AB Klassiek: Wolters Kluwer. 647-656.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), De kraamkamers van het internationale recht. In: Groenhuijsen M., Hondius E., Soeteman A. (red.) Recht in geding II. Den Haag: Boom. 109-124.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2016), Internationaal recht en conflictbeslechting. In: Frerks G.E., Graaf B.A. de, Muller E.R. (red.) Conflict: Over conflict en conflictbeheersing. Hoofddorp: Wolters Kluwer. 541-560.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2016), Managing the Global Commons: common good or common sink?, Third World Quarterly 37(7): 1252-1267.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), Fifty Years International Human Rights Covenants: Improving the Global Protection of Human Rights by Bridging the Gap between the Two Continents, NJCM-Bulletin 41(4): 457-464.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Prislan V. (2015), Cases Concerning Sovereignty over Islands before the International Court of Justice and the Dokdo/Takeshima Issue, Ocean Development & International Law 46(4): 281-314.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2015), Grondwettelijke toetsing door de rechter. Een reactie, Nederlands Juristenblad 90(32): 2224.artikel in een tijdschrift
 • Ryngaert C.J.M. & Schrijver N.J. 2015,2; 219-227.annotatie
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2015), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 64(137): 7959-7962.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2015), The Ban on the Use of Force in the UN Charter. In: Weller M. (red.) The Use of Force in International Law. Oxford handbooks series Oxford: Oxford University Press. 465-487.boekdeel
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2015), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 64(135): 7824-7827.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2015), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 64(134): 7749-7752.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2015), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 64(136): 7893-7895.artikel in een tijdschrift
 • Genugten W.J.M. van & Schrijver N.J. (2015), Kroniek internationaal publiekrecht, Nederlands Juristenblad 90(15): 982-992.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ryngaert C.J.M. & Schrijver N.J. (2015), "Srebrenica, Twenty Years Later" Redactielid Netherlands International Law Review 62(2).tijdschriftredactie
 • Schrijver N.J. (2015), Welke keizer is zonder kleren? De trias politica in de Urgenda-uitspraak, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 176(6): 237-238.artikel in een tijdschrift
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (red.) (2015), Immunity of International Organizations Legal Aspects of International Organizations nr. 55. Boston: Brill.boekredactie
 • Schrijver N.J. (2015), Fifty Years Permanent Sovereignty over Natural Resources. The 1962 UN Declaration as the Opinio Iuris Communis. In: Bungenberg M., Hobe S. (red.) Permanent Sovereignty over Natural Resources. Heidelberg: Springer. 15-28.boekdeel
 • Schrijver N.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 september 2013, nr. 12/03329, NJ 2015,43; 5009-5013 (Val Srebrenica; aansprakelijkheid Staat uit onrechtmatige daad voor optreden Dutchbat?).annotatie
 • Schrijver N.J. (4 februari 2014), Groninger (of Ogoni), u hebt het internationale recht aan uw kant. Op de Staat rust de plicht tot zorgvuldig beheer en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals aardgas. NRC Handelsblad, Opinie: 17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), A Portrait of Judge P.H. Kooijmans – A Passionate Advocate of the Rule of Law in International Affairs, Leiden Journal of International Law 2014(27): 839-858.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), The Responsibility to protect. In: Telò M. (red.) Globalisation, Multilateralism, Europe. Towards a Better Global Governance?. The Globalisation, Europe, Multilateralism Series Surrey: Ashgate. 317-331.boekdeel
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (2014), "I Believe in the Power of Human Beings to be Agents of Change". An Interview with Kamal Hossain.. In: Bhuiyan S., Sands P., Schrijver N.J. (red.) International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain. Leiden: Brill. 1-31.boekdeel
 • Schrijver N.J., annotatie bij: HR; 13 04 2012 & EHRM; 11 juli 2013, nr. 10/04437 & 65542/12, NJ 2014,25; 262 / 263.annotatie
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2014), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 63(133): 7674-7676.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), Professor P.H. Kooijmans, een mannenbroeder met bezieling voor het internationale recht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 175(1): 38-48.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2014), Forword, International Organizations Law Review 10(2): 255-257.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), Beyond Srebrenica and Haiti: Exploring Alternative Remedies against the United Nations, International Organizations Law Review 10(2): 588-600.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), In Memoriam: Prof. dr. P.H. Kooijmans (1933-2013). In: Wijk C. van, Soeteman A., Tepper H. (red.) Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Jaarverslag 2013. Haarlem: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 39-40.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2014), Het lot van volken in een wereld van staten, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2014(5): 209-2010.artikel in een tijdschrift
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2014), Afterwords, International Organizations Law Review 10(2): 601-616.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), Internationaal recht begrepen Recht begrepen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Schrijver N.J. (2014), Nederland in de race voor lidmaatschap Veiligheidsraad, Internationale Spectator 68(2): 28-29.artikel in een tijdschrift
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (red.) (2014), International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain. Leiden: Brill.boekredactie
 • Schrijver N.J. (2014), Internationaal Gerechtshof: walvisvangst aan banden in Australië t. Japan. In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 295-300.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2014), Internationaal publiekrecht als wereldrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2014), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 63(131): 7534-7537.artikel in een tijdschrift
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (2014), Preface. In: Bhuiyan S., Sands P. Schrijver N.J. (red.) International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain. Leiden: Brill. xv-xx.boekdeel
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2014), Redactielid International Organizations Law Review 10(2).tijdschriftredactie
 • Schrijver N.J. (2014), Vraagpunten van Nico Schrijver bij de preadviezen. In: Teesing N. (red.) Duurzame handel in juridisch perspectief. Publikaties van de Vereniging voor Milieurecht nr. 2014-1 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 203-206.boekdeel
 • Schrijver N.J. (5 november 2013), Dat wordt lastig, voor de Staat en Greenpeace. NRC Handelsblad, Opinie: 16-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2013), Approaching Fifty: The Future of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In: Hanschel D., Kielmansegg S.G., Kischel U., Koenig C., Lorz R.A. (red.) Mensch und Recht. Festschrift für Eibe Riedel zum 70. Geburtstag. Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel nr. 183 Berlin: Duncker & Humblot. 147-152.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2013), Dominium maris. De rol van eilanden, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 176(5): 197-198.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2013), Self-determination of peoples and sovereignty over natural wealth and resources. In: Office of the High Commissioner (OHCHR) (red.) Realizing the Right to Development. Essay in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development. New York & Geneva: United Nations. 95-107.boekdeel
 • Genugten W.J.M. van & Schrijver N.J. (2013), Kroniek Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken 88(15): 999-1008.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2013), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 62(129): 7380-7383.artikel in een tijdschrift
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (red.) (2013), Counter-terrorism strategies in a fragmented international legal order: meeting the challenges. Cambridge: Cambridge University Press.boekredactie
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2013), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 62(128): 7319-7320.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2013), Voorbij Srebrenica. De immuniteit van de Verenigde Naties, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 143(2013-1): 211-273.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Prislan V. (2013), The Netherlands. In: Brown C (red.) Commentaries on Selected Model Investment Treaties. Oxford: Oxford University Press. 535-591.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Herik L.J. van den (2013), The fragmented international legal response to terrorism. In: Schrijver N.J., Herik L.J. van den (red.) Counterterrorism strategies in a fragmented international legal order. Cambridge: Cambridge University Press. 1-25.boekdeel
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2013), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 62(126): 7181-7185.artikel in een tijdschrift
 • Marks S.P., Rudolf B., Feyter K. De & Schrijver N.J. (2013), The role of international law. In: Office of the High Commissioner (OHCHR) (red.) Realizing the Right to Development. Essay in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development. New York & Geneva: United Nations. 445-468.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2012), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 61(9): 7041-7044.artikel in een tijdschrift
 • Kingma C. & Schrijver N.J. (2012), Demilitarization. In: Wolfrum R. (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. VII Oxford: Oxford University Press. 535-544.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2012), 'Katern Volkenrecht', Ars Aequi 61(12): 7109-7112.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M. van (2012), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, Nederlands Juristenblad 87(16): 1069-1078.artikel in een tijdschrift
 • De Brabandere E.C.P.D.C., Prislan V. & Schrijver N.J. (2012), Towards the Establishment of a Biomass Dispute Settlement Facility in The Hague? An Inventory of Existing Dispute Settlement Mechanisms and Analysis of their Suitability for Resolving Biomass Disputes. Leiden: Grotius Centre for International Legal Studies, Leiden University.rapport
 • Schrijver N.J. (2012), De amnestiewet in Suriname: komt de waarheid ooit nog boven water?, Internationale Spectator 66(7/8): 341-342.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2012), 'Katern Volkenrecht', Ars Aequi 61(6): 6966-6968.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Prislan V. (2012), Gabčíkovo-Nagymaros Case (Hungary/Slovakia). In: Wolfrum R (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. IV Oxford: Oxford University Press. 270-279.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2012), Natural Resources, Permanent Sovereignty over. In: Wolfrum R. (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. III Oxford: Oxford University Press. 11-15.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2012), Agenda for Development. In: Wolfrum R. (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. I Oxford: Oxford University Press. 189-196.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2012), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 61(3): 6888-6891.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J., Sie Dihan Ho M., Laffeber M., Prink J.P., Timmermans F.C.G.M., Hoeven R. van der, Maij M., Wiersma J.M., Bieckmann F. & Piri K. (2012), Met het gezicht naar de wereld. Nederland en sociaaldemocratische internationale politiek. Amsterdam: Partij van de Arbeid.rapport
 • Schrijver N.J. (2012), 'Bombardeer de bom of ban de bom. De kwestie-Iran', Rechtsgeleerd Magazijn Themis 175(4): 153-154.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2012), Charles Taylor en de proeftuinen van het internationale recht, Nederlands Juristenblad 87(19): 1333-1334.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2012), Certain Phosphate Lands in Nauru Case (Nauru v Australia). In: Wolfrum R. (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. II Oxford: Oxford University Press. 57-61.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2011), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 60(3): 6635-6637.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), 'Wij de volken, vastbesloten om komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog'. In: Maris C. van (red.) Ratio & Emotie. Verwoord en Verbeeld. Leiden: Leiden University Press. 107-126.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2011), Internationaal klimaatrecht: à la Hansje Brinker of structurele aanpak?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 172(3): 85-86.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), Word of Tribute to Professor John Dugard by Professor Nico Schrijver, his Successor at Leiden University, 26(2): 354-355.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2011), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken 15: 961-970.artikel in een tijdschrift
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2011), The Post-9/11 UN Initiatives to Combat Terrorism: Adapting and Expanding the Legal Framework to Deal with New Challenges. In: Terrorism: Ideology, Law and Policy. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 253-276.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2011), The Impact of Climate Change: Challenges for International Law. In: Fastenrath U., Geiger R., Khan D., Paulus A., Schorlemer S. von, Vedder C. (red.) From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma. Oxford: Oxford University Press. 1278-1297.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2011), Paving the Way Towards…One World Wide Human Rights Treaty, Netherlands Quarterly of Human Rights 29(3): 257-260.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), De Arabische Lente en de Verenigde Naties: maakt één zwaluw zomer?, NJB-kronieken 86(35): 2367-2368.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), Internationaal publiekrecht als wereldrecht. Een Inleiding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Schrijver N.J. (2011), In afwachting van…één wereldwijd mensenrechten verdrag, NJB-kronieken 86(1): 32-33.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), Preface. In: Cordonier Segger M-C., Gehring M., Newcombe A. (red.) Sustainable Development in World Investment Law. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. 429-431.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2011), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 60(9): 6764-6766.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), Case C-459/03, Commission of the European Communities v. Ireland (Mox Plant), Common Market Law Review 47(3): 847-861.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), B.V.A. Röling - A Pioneer in the Pursuit of Justice and Peace in an Expanded World, Journal of International Criminal Justice 8(4): 1071-1091.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), The Mox Plant Case – A Litigation Saga Without a Pronouncement on the Merits. An Introduction. In: Bosman L., Clark H. (red.) The MOX Plant Case (Ireland-United Kingdom), Record of Proceedings 2001-2008. With an Introduction by Nico Schrijver. The Hague: Permanent Court of Arbitration. 1-18.boekdeel
 • Gerards J.H. & Schrijver N.J. (red.) (2010), 65 Jaar wereldrecht Nederlands Juristenblad nr. 85(1). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Schrijver N.J. (2010), Kosovo: dynamiek of dynamiet?, Nederlands Juristenblad 85(27): 1737.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Davids W.J.M, Boer M.G.W. den, Fasseur C., Koopmans T., Schrijver N.J., Schwegman M.J & Walsum A.P. van (2010), Report of the Dutch Committee of Inquiry on the War in Iraq. Chapter 8: The Basis in International Law for the Military Intervention in Iraq Netherlands International Law Review.rapport
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2010), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 59(12): 6573-6575.artikel in een tijdschrift
 • Gerards J.H. & Schrijver N.J. (2010), Tot zover de aarde strekt. Een inleiding bij 65 jaar Wereldrecht, Nederlands Juristenblad (1): 2-7.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), Development Without Destruction. The United Nations and Global Resource Management. Bloomington, USA: UN Intellectual History Project/Indiana University Press.boek
 • Schrijver N.J. (2010), The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Legal Status. Beijing: Social Sciences Academic Press.boek
 • Davids W.J.M, Boer M.G.W. den, Fasseur C., Koopmans T., Schrijver N.J., Schwegman M.J & Walsum A.P. van (2010), Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak. Amsterdam: Boom.rapport
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2010), Leiden Policy Recommendations on Counter-terrorism and International Law, Netherlands International Law Review 57(3): 531-550.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), Report of the Dutch Committee of Inquiry on Iraq. Chapter 8: The Basis in International Law for the Military Intervention in Iraq, Netherlands International Law Review 57(1): 81-137.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), Missionary Burden or Enlightened Self-Interest? International Law in Dutch Foreign Policy, Netherlands International Law Review 57(2): 209-244.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), De Rijksvoorlichtingsdienst en de Commissie Davids: digital doolhof of digitale doofpot?, Nederlands Juristenblad 85: 1118.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2010), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, Nederlands Juristenblad 85(15): 972-981.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2009), The status of the precautionary principle in international law and its application and interpretation in international litigation. In: Liber amicorum Jean-Pierre Cot: Le procès international. Brussel: Bruylant. 241-253.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2009), Katern Volkenrecht, Ars Aequi Katern 58(9): 6311-6312.artikel in een tijdschrift
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2009), Eroding the primacy of the UN system of collective security: The Judgment of the European Court of Justice in the cases of Kadi and Al Barakaat, International Organizations Law Review 5(2): 329-338.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Prislan V. (2009), From Mare Liberum to the Global Commons: Building on the Grotian Heritage, Grotiana 30(1): 168-206.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2009), When Will the New Emperor Wear his Clothes? The Efforts of the European Union Towards a Common Development Cooperation Policy. In: Bulterman M., Hancher L., McDonnell A., Sevenster H. (red.) Views of European Law from the Mountain Liber Amicorum Piet Jan Slot. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 379-389.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2009), The Plundering of Natural Resources and the Destruction of Environment in Times of Armed Conflict. In: van Genugten W.J.M., Scharf M.P., Radin S.E. (red.) Criminal Jurisdiction 100 years after the 1907 Hague Peace Conference. Den Haag: T.M.C. Asser Press. 242-285.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2009), After us, the deluge? The position of future generations of humankind in international environmental law. In: Salih M. (red.) Climate Change and Sustainable Development. Cheltenham: Edward Elgar. 59-78.boekdeel
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2009), Addressing challenges to targeted sanctions; an update of the Watson report, section 3. Providence: Watson Institute, Brown University.rapport
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2009), Katern Volkenrecht, Ars Aequi Katern 58(12): 6363-6365.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2009), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, Nederlands Juristenblad 84(14): 901-910.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2009), Katern Volkenrecht, Ars Aequi Katern 58(6): 6258-6259.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2009), Katern Volkenrecht, Ars Aequi Katern 58(3): 6214-6214.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2009), The EU's common development cooperation policy. In: Telò M. (red.) The European Union and Global Governance. Oxford: Routledge. 176-191.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), Ban de kinderarbeid: de rol van de ILO, NJB-kronieken 83(13): 783-784.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Foreword. In: Cogen M. (red.) The comprehensive guide to International Law. Brugge: die Keure. 4-4.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2008), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken 83(16): 998-1007.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Crawford J. (2008), The Institution of Permanent Adjudicatory Bodies and Recourse to ad hoc Tribunals. In: Daudet Y. (red.) Topicality of the 1907 Hague Conference for the Second Peace Conference. Leiden: Martinus Nijhoff. 153-175.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2008), Katern Volkenrecht (a review of current developments in international law), 57(9): 6104-6106.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Over volkenrecht en grenzen. "Imagine there's no countries, it isn't hard to do", 57(1): 8-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2008), Katern Volkenrecht (a review of current developments in international law), 57(6): 6051-6053.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), China en de Olympische Spelen: thuis blaffen of daar scoren?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 169(3): 99-100.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Herik L.J. van den (2008), Counter-terrorism strategies, human rights and international law: meeting the challenges. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 881-902.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2008), Katern Volkenrecht (a review of current developments in international law), 57(3): 5576-5577.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Many Roads Lead to Rome, How to Arrive at a Legally Binding Instrument on the Right to Development?. In: Kirchmeijer F. (red.) Implementing the Right to Development: The Role of International Law. Geneva: Friedrich-Ebert-Stiftung. 127-129.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), De VN-Veiligheidsraad: kop van Jut of hoeder van het algemene wereldbelang?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 169(4): 135-135.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Afrika en de rechten van de mens. In: Hendrix Huub (red.) Afrika ter discussie. Het Afrikacongres 2008: bijdragen en uitkomsten. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken. 53-56.congresbijdrage
 • Schrijver N.J. (2008), De nieuwe VN-Raad voor de Rechten van de Mens: was het sop de kool waard?, Internationale Spectator 62: 648-652.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Unravelling State Sovereignty? The Controversy on the Right of Indigenous Peoples to Permanent Sovereignty over their Natural Wealth and Resources. In: Boerefijn I., Goldschmidt J. (red.) Changing Perceptions of Sovereignty and Human Rights: Essay in Honour of Cees Flinterman. Antwerpen: Intersentia. 85-98.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), Human rights and the Beijing Olympics: Sniping from home or making a point there?, Netherlands Quarterly of Human Rights 26(2): 169-171.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), From The Hague to San Francisco and Back to The Hague: The Ban on the Use of Force in International Relations. In: Vriesendorp D., Nelissen F.A., Wladimiroff M. (red.) The Hague Legal Capital? Liber in Honorem W.J. Deetman. The Hague: Hague Academic Press. 149-162.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), De Universele Verklaring en de economische, sociale en culturele rechten van de mens, ELSA Leiden magazine 8(3): 33-33.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties. Cambridge: Cambridge University Press.boek
 • Schrijver N.J. (2008), Development - The Neglected Dimension in the Post-Rio International Law of Sustainable Development. In: Sustainable Development in International and National Law. Groningen: Europa Law Publishing. 223-248.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.boek
 • Schrijver N.J. (2008), International Organisations, Democracy and Good Governance: do they practice what they preach?. In: Berendsen B. (red.) Democracy and Development. Amsterdam: KIT Publishers. 225-235.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status. In: Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 217-412.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2007), Reforming the UN Security Council in Pursuance of Collective Security, Journal of Conflict and Security Law 12(1): 127-138.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2007), Katern Volkenrecht, 56(12): 5937-5940.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), Natural resource management and sustainable development. In: Weiss T.G., Daws S. (red.) The Oxford Handbook of the United Nations. Oxford: Oxford University Press. 592-610.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2007), The Future of the Charter of United Nations: a new 'society of the committed' or just old wine in new bottles?, Leiden Journal of International Law 20(4): 809-823.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2007), Katern Volkenrecht, 56(3): 5741-5742.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J., Bossche P. van den & Faber G. (2007), Unilateral Measures Addressing Non-Trade Concerns: A Study on WTO Consistency, Relevance of other International Agreements, Economic Effectiveness and Impact on Developing Countries of Measures concerning Non-Product-Related Processes and Production Methods. Den Haag: OBT.boek
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2007), Katern Volkenrecht, 56(9): 5872-5874.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), De Verenigde Naties in de 21ste eeuw.. In: Jansen T., Nijman J., Sap J.W. (red.) Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht.. Christen Democratische Verkenningen Amsterdam: Boom. 149-162.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Herik L.J. van den (2007), Counter-Terrorism Strategies, Human Rights and International Law: Meeting the Challenges. Final Report International Expert Seminar., Netherlands International Law Review 54(3): 571-587.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2007), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken 82(13): 794-805.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), The UN Human Rights Council: a new ‘society of the committed’ or just old wine in new bottles?, Leiden Journal of International Law 20(4): 809-823.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), UNESCO's Role in the Development and Application of International Law. In: Yusuf A.A. (red.) Standard-Setting in UNESCO. Normative action in Education, Science and Culture, Essays in Commemoration of Sixtieth Anniversary of UNESCO. Parijs: UNESCO. 365-384.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2007), Internationale Rechtssubjecten. In: Horbach N., Lefeber R., Ribbelink O. (red.) Handboek Internationaal Recht. Den Haag: T.M.C. Asser Press. 19-46.boekdeel
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2006), Strenghtening UN targeted sanctions through clear and fair procedures, chapter 2 nr. UN Doc. A/60/887: Watson Institute, Brown University.rapport
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2006), Katern Volkenrecht, : 5470-5472.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), Bespreking van: Sands Ph. (2006) Lawless World. America and the making and Breaking of International Law, : 2616-2617.boekbespreking
 • Schrijver N.J. (2006), The Future of the Charter of the United Nations, Max Planck yearbook of United Nations law 10: 1-34.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), Na ons de zondvloed? De positie van toekomstige generaties het het volkenrecht (preadvies). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2006), Katern Volkenrecht, : 5536-5539.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), Les valeurs générales et le droit des Nations Unies. In: Chemain R., Pellet A. (red.) La Charte des Nations Unies, constitution mondiale. Paris: Pendone. 85-89.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2006), Nederland in de wijde wereld. Multilateralisme als verheven ideaal in eigen belang, Internationale Spectator : 552-555.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), The United Nations of the Future. Globalisation with a Human Face. Amsterdam: KIT Publishers.boek
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2006), Katern Volkenrecht, : 5673-5675.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), September 11th and Challenges to International Law, Chinese International Law Review 1(1): 165-180.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2006), Katern Volkenrecht, : 5614-5615.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken : 527-538.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Burci G.L. (2006), Carl August Fleischhauer: his life and work, Leiden Journal of International Law : 693-698.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Bij een zestigste verjaardag: de toekomst van het Handvest van de Verenigde Naties. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Schrijver N.J. (2005), Elf September en het internationale recht. Leiden. [overig]overig
 • Schrijver N.J. (2005), Wat maakt een internationaalrechtelijk jurist. In: Brouwer J.G. (red.) Wat maakt een goed Jurist? Over de academische vorming en het recht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 148-154.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2005), Elf september en het internationale recht, Nederlands Juristenblad : 1988-1992.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Terrorismebestrijding in internationaal perspectief. De noodzaak van een meersporenstrategie, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 166(4): 209-210.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, Nederlands Juristenblad 80(9): 485-493.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Kom niet aan de ontwikkelingshulp!, Nederlands Juristenblad 80(42): 2213-2214.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), The International Legal Protection for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer Bespreking van: (2001) The International Legal Régime for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer, Netherlands International Law Review 6: 156-157.boekbespreking
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2005), Katern Volkenrecht. Verschijnt 3 maal per jaar: 54(3) 5212-5215. 54(9) 5339-5342. 54(12) 5404-5406, .artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Challenges to the Prohibition to Use Force: Does the Straitjacket of Article 2(4) UN Charter Begin to Gall Too Much. In: Blokker N.M., Schrijver N.J. (red.) The Security Council and the Use of Force, Theory and Reality - A Need for Change? Bevriend boek van Meijers-reeks. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 31-45.'non-refereed' congresbijdrage
 • Schrijver N.J. (2005), Practicing international law at the Tribunal for the Law of the Sea: The Case concerning Land Reclamation in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Griffin's View on International and Comparative Law 6(1): 35-48.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Article 2, paragraphe 4. In: Cot J-P., Pellet A. (red.) La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article. Paris: Economica. 437-467.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2005), Na de Tsunami: houdbaarheidsdatum van VN-hervormingsrapport, Internationale Spectator 59: 61-61.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Les études sur les Nations Unies: Tendances et perspectives. In: Cot J.P., Pellet A. (red.) La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article. Paris: Economica. 2241-2251.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2005), Bij een zestigste verjaardag: de toekomst van het Handvest van de Verenigde Naties, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 34(4): 413-427.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), VN moeten meer van deze tijd worden, NRC Handelsblad (24-10-2005): 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), De toekomst van het Handvest van de VN, VN Forum 4: 1-9.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), UN Reform: A Once-in-a-Generation Opportunity?, International Organizations Law Review 2(2): 271-275.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Blokker N.M. (red.) (2005), The Security Council and the Use of Force. Theory and Reality - A Need for Change? Overige publicatie in de Meijers-reeks. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff/Brill.boekredactie
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2004), Nawoord: Bagdad of toch Den Haag voor Saddam Hussein?, Ars Aequi 53(mei 2004): 350-352.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (1 juni 2003), The Use of Force under the UN Charter: Restrictions and Loopholes (Lezing) John Holmes Memorial Lecture Series. New York.overig
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2003), De berechting van Saddam Hussein, Ars Aequi 52(oktober 2003): 759-761.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Herik L.J. van der & Schrijver N.J., Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals 2003; 98-106.annotatie
 • Eerste Kamer der Staten-Generaal lid Eerste Kamer
 • Institut d'Études Européennes Université libre de Bruxelles Gasthoogleraar European Union and Cooperation with developing countries