Universiteit Leiden

nl en

Nico Schrijver

Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

Naam
Prof.dr. N.J. Schrijver
Telefoon
+31 71 527 8936
E-mail
n.j.schrijver@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5138-7290

Prof. dr. Nico Schrijver is Hoogleraar Internationaal Publiekrecht (parttime) en voormalig wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies.

Meer informatie over Nico Schrijver

Curriculum vitae

Zijn onderzoekwerkzaamheden bewegen zich op het brede terrein van het volkenrecht inzake vrede en veiligheid, rechten van de mens, duurzame ontwikkeling en vreedzame geschillenbeslechting. 

Sinds 1 september 2017 is Schrijver tevens Staatsraad in de Afdeling Wetgeving van de Raad van State. Vanaf juni 2011 tot september 2017 was hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en in die hoedanigheid voorzitter van de Commissue Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en vice-voorzitter van de Commissie Europese Zaken van deze Kamer. 

Hij is ook gasthoogleraar (sinds 1995) op het terrein van de European Union and Co-operation with Developing Countries aan de Universite libre de Bruxelles en aan het Institute of Law van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen. Schrijver is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en was gedurende 2010-2017 voorzitter van de Sectie Rechtswetenschappen van de Academie. Sinds 2014 is hij voorzitter van de KNAW Commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening. Hij is tevens lid en president (2017-2019) van het Institut de droit international en lid van het Permanente Hof van Arbitrage.

Gedurende 2010-2012 fungeerde hij als President van de wereldwijde International Law Association en van 2003-2011 als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Voorts was hij van 2009 t/m 2016 als onafhankelijk deskundige lid van het VN-verdragscomité dat toezicht houdt op de naleving van de economische, sociale en culturele rechten. 
Eerder was hij lid van de 5-koppige UN High-level Task Force on the Right to Development. 
Ook was Schrijver begin jaren ’90 juridisch beleidsmedewerker bij de Juridische Dienst van de Verenigde Naties, in het bijzonder de staf van de VN-Veiligheidsraad.   

Schrijver heeft ruime ervaring als juridisch raadsman in internationale geschillenbeslechtingsprocedures en verscheen voor het Internationaal Gerechtshof, het Internationale Tribunaal voor het Recht van de Zee en gespecialiseerde tribunalen op het terrein van internationaal investeringsrecht. Hij is voorzitter van de Internationale Commissie Internationaal Recht inzake Duurzame Ontwikkeling van de International Law Association. Hij is mede-oprichter en voormalig bestuurslid van de European Society of International Law. Tevens was hij bestuurslid en voorzitter van de Academic Council on the United Nations System. 

Nico Schrijver is de auteur van vele wetenschappelijke publicaties en diverse boeken, waaaronder Sovereignty over Natural Resources. Balancing rights and duties (Cambridge: CUP, 1997), The Evolution of Sustainable Development in International Law (Leiden: Brill, 2008; Chinese editie bij Social Sciences Academic Press, Beijing, 2010),  Development without Destruction. The UN and Global Resource Management (Bloomington/UN Intellectual History Project New York: IUP, 2010; met prijs in 2012 van Academic Council United Nations System voor beste recente boek over VN-vraagstukken), en Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding (Den Haag: Boom, 2014).

Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Grotius Centre for Intern Legal Studies

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.19

Contact

 • Schrijver N.J. & Blokker N.M. (red.) (2020), Elected members of the Security Council: Lame Ducks or Key Players? Nijhoff Law Specials nr. 99. Boston-Leiden: Brill Nijhoff.boekredactie
 • Blokker N.M., Schrijver N.J. & Mead S. (2020), Introduction. In: Schrijver N.J., Blokker N.M. (red.) Elected members of the Security Council: Lame Ducks or Key Players?. Nijhoff Law Specials nr. 99 Boston-Leiden: Brill Nijhoff. 1-9.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2019), 70 Years of the International Law Commission and the Interaction with the Institut de Droit international. In: Kohen M., Heijden I. van der (red.) Session de La Haye, 2019: Travaux préparatoires = Session of The Hague, 2019: Preparatory Work. Annuaire de l’Institut de Droit international nr. 79 Paris: Editions A. Pedone. 759-774.boekdeel
 • Genugten W.J.G. van, Heerdt D. & Schrijver N.J. (2019), El Derecho Internationacional Al Descubierto. Con especial atención a La Haya, ciudad de la paz y de la justicia [Discover International Law. With Special Emphasis on the Role of The Hague, the City of Peace and Justice]. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.boek
 • Schrijver N.J. (2019), Foreword by the President of the Institut de Droit international. In: Eyffinger A. (red.) The Institut de droit international: Cradle and Creed of the City of Justice and Peace. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. V-VII.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2019), Het mensenrecht op ontwikkeling bestaat al!, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 180(4): 137-138.artikel in een tijdschrift
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2019), Kroniek internationaal publiekrecht, Nederlands Juristenblad 94(15/829): 1058-1067.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2019), NL in de VN-Veiligheidsraad: zijn de mogelijkheden benut?, Clingendael Spectator 2019(March).artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2019), Putting Principles into Practice: A Continued Multilateral Regime for EU-ACP Relations after the Expiration of the Cotonou Partnership Agreement in 2020. In: De Waele J.-M., Grevi G., Ponjaert F., Weyembergh A. (red.) Rethinking the European Union and its Global Role from the 20th to the 21st Century: Liber Amicorum Mario Telò. Études Europeénnes Bruxelles: Les éditions de l’Université de Bruxelles. 209-224.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2019), The Greening of International Law: Its Role in Achieving the Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement. In: 2018 Colloquium on International Law: Sustainable Connectivity: Go Green, Deal Clean, Talk Peace, 6-7 July 2018, Hong Kong. Hong Kong: Asian Academy of International Law. 32-48.'non-refereed' congresbijdrage
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2019), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 68(150): 8823-8825.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2019), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 68(152): 8945-8947.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2019), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 68(151): 8882-8884.artikel in een tijdschrift
 • Genugten W.J.G. van, Heerdt D. & Schrijver N.J. (2019), 探寻国际法: 以世界和平与正义之都海牙为视角 [Discover International Law. With Special Emphasis on the Role of The Hague, the City of Peace and Justice] (vertaling Niu Wei). Oisterwijk: Wolf legal publishers.boek
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2018), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 67(149): 8763-8765.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2018), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 67(148): 8704-8706.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Blokker N.M. (2018), Kroniek internationaal publiekrecht, Nederlands Juristenblad 93(15): 1038-1045.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2018), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 67(146): 8578-8580.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2018), B.V.A. (Bert) Röling: zijn persoon en zijn werk. In: Koppen J.K. (red.) Bestaat een Gerechtvaardigde Oorlog? Over de Rol en Betekenis van de Nederlandse rechter B.V.A. Röling in het Tokio Oorlogstribunaal. Amsterdam: Foundation Max van der Stoel (FMS). 17-26.boekdeel
 • Genugten W. van, Heerdt D. & Schrijver N.J. (2018), Découvrir le droit international, avec une attention particulière pour la ville de la Haye, cité de paix et de justice. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.boek
 • Schrijver N.J. (2018), De status van Jeruzalem: ‘Uniting for Peace’ of ‘Disuniting for War’?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 179(2): 37-38.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2018), Global Protection of Human Rights. Who Can see the Wood for the Trees?. In: Hoogstraten S. van (red.) New Challenges to International Law. A View from The Hague. Nijhoff Law Specials nr. 96 Leiden: Brill. 115-125.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2018), Global Resource Management. In: Weiss T.G., Daws S. (red.) The Oxford Handbook on the United Nations (2nd edition). Oxford: Oxford University Press. 695-715.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2018), Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Schrijver N.J. (2018), The Dutch Committee of Inquiry on the War in Iraq and the Basis in International Law for the Military Intervention, British Yearbook of International Law 87(for 2017): 125-148.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2018), Wereldwijd toezicht op mensenrechten. Wie ziet door de bomen nog het bos?, Clingendael Spectator 72(1).artikel in een tijdschrift
 • Genugten W. van, Heerdt D. & Schrijver N.J. (2017), Discover International Law. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.boek
 • Schrijver N.J. (2017), Groningers hebben het internationale recht aan hun kant. In: Berg P.A.J. van den, Molier G. (red.) In Dienst van het Recht. Den Haag: Boom Juridisch. 221-230.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2017), Het belang van het Weens verdragenrecht bij de strubbelingen over de Associatieovereenkomst EU-Oekraïne en het Canada-EU verdrag, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 178(1): 1-2.artikel in een tijdschrift
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (2017), "I Believe in the Power of Human Beings to be Agents of Change". An Interview with Kamal Hossain.. In: Bhuiyan S., Sands P., Schrijver N.J. (red.) International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain..boekdeel
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (red.) (2017), International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain. Dhaka: University Press Limited.boekredactie
 • Schrijver N.J. (2017), Managing the global commons: common good or common sink?. In: Weiss T.G., Roy P. (red.) The UN and the Global South, 1945 and 2015.: Routledge. 106-121.boekdeel
 • Genugten W.J.M., Heerdt D. & Schrijver N.J. (2017), Ontdek het internationale recht, met bijzondere aandacht voor Den Haag als Stad van Vrede en Recht. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.boek
 • Schrijver N.J. (2017), The Absence of Peace Agreements: Commentary. In: Hoogstraten S. van, Schrijver N.J., Spijkers O., Jong A. de (red.) The Art of Making Peace: Lessons Learned from Peace Treaties. Leiden: Brill. 144-149.boekdeel
 • Hoogstraten S. van, Schrijver N.J., Spijkers O. & Jong A. de (red.) (2017), The Art of Making Peace: Lessons Learned from Peace Treaties. Leiden: Brill.boekredactie
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2017), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 65(144): 8441-8444.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2017), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 66(145): 8510-8511.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2017), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 66(143): 8372-8374.artikel in een tijdschrift
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2016), Kroniek internationaal publiekrecht, Nederlands Juristenblad 91(35): 2620-2632.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2016), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 65(140): 8166-8169.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), Managing the Global Commons: common good or common sink?, Third World Quarterly 37(7): 1252-1267.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), 50 Jahre UN-Menschenrechtspakte, German Review on the United Nations 64(3): 121-125.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), De kraamkamers van het internationale recht. In: Groenhuijsen M., Hondius E., Soeteman A. (red.) Recht in geding II. Den Haag: Boom. 109-124.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2016), De reflexwerking van het internationale recht in de klimaatzaak van Urgenda, Milieu en Recht 43(4): 270-272.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), Fifty Years International Human Rights Covenants: Improving the Global Protection of Human Rights by Bridging the Gap between the Two Continents, NJCM-Bulletin 41(4): 457-464.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), Five cases concerning sovereignty over islands and adjacent maritime waters before the International Court of Justice (2000-2015). In: Public International Law Colloquium on Maritime Disputes Settlement: Kong Kong, 2016. Hong Kong: Hong Kong International Arbitration Centre. 88-108.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2016), Internationaal recht en conflictbeslechting. In: Frerks G.E., Graaf B.A. de, Muller E.R. (red.) Conflict: Over conflict en conflictbeheersing. Hoofddorp: Wolters Kluwer. 541-560.boekdeel
 • Schrijver N.J. 6 september 2013, AB Klassiek 2016,2016-1; 647-656.annotatie
 • Schrijver N.J. (2016), Regarding 'complicity in the law of international responsibility' by Bernhard Graefrath (1996-II): The evolution of complicity in international law, Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht / Revue Belge de Droit International XLVIII(1-2): 444-451.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2016), The Thin Justice of International Law: A Moral Reckoning of the Law of Nations Bespreking van: Steven R. Ratner (2015) The Thin Justice of International Law: A Moral Reckoning of the Law of Nations, American Journal of International Law 110(4): 834-838.boekbespreking
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2016), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal (138): 8023-8025.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2016), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 65(141): 8238-8240.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Prislan V. (2015), Cases Concerning Sovereignty over Islands before the International Court of Justice and the Dokdo/Takeshima Issue, Ocean Development & International Law 46(4): 281-314.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2015), Grondwettelijke toetsing door de rechter. Een reactie, Nederlands Juristenblad 90(32): 2224.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 september 2013, nr. 12/03329, NJ 2015,43; 5009-5013 (Val Srebrenica; aansprakelijkheid Staat uit onrechtmatige daad voor optreden Dutchbat?).annotatie
 • Schrijver N.J. (2015), Fifty Years Permanent Sovereignty over Natural Resources. The 1962 UN Declaration as the Opinio Iuris Communis. In: Bungenberg M., Hobe S. (red.) Permanent Sovereignty over Natural Resources. Heidelberg: Springer. 15-28.boekdeel
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (red.) (2015), Immunity of International Organizations Legal Aspects of International Organizations nr. 55. Boston: Brill.boekredactie
 • Genugten W.J.M. van & Schrijver N.J. (2015), Kroniek internationaal publiekrecht, Nederlands Juristenblad 90(15): 982-992.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ryngaert C.J.M. & Schrijver N.J. (2015), Lessons Learned from the Srebrenica Massacre: From UN Peacekeeping Reform to Legal Responsibility, Netherlands International Law Review 62(2): 219-227.artikel in een tijdschrift
 • Ryngaert C.J.M. & Schrijver N.J. (2015), "Srebrenica, Twenty Years Later" Redactielid Netherlands International Law Review 62(2).tijdschriftredactie
 • Schrijver N.J. (2015), The Ban on the Use of Force in the UN Charter. In: Weller M. (red.) The Use of Force in International Law. Oxford handbooks series Oxford: Oxford University Press. 465-487.boekdeel
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2015), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 64(134): 7749-7752.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2015), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 64(136): 7893-7895.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2015), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 64(137): 7959-7962.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2015), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 64(135): 7824-7827.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2015), Welke keizer is zonder kleren? De trias politica in de Urgenda-uitspraak, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 176(6): 237-238.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (4 februari 2014), Groninger (of Ogoni), u hebt het internationale recht aan uw kant. Op de Staat rust de plicht tot zorgvuldig beheer en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals aardgas. NRC Handelsblad, Opinie: 17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J., annotatie bij: HR; 13 04 2012 & EHRM; 11 juli 2013, nr. 10/04437 & 65542/12, NJ 2014,25; 262 / 263.annotatie
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2014), Afterwords, International Organizations Law Review 10(2): 601-616.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), A Portrait of Judge P.H. Kooijmans – A Passionate Advocate of the Rule of Law in International Affairs, Leiden Journal of International Law 2014(27): 839-858.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), Beyond Srebrenica and Haiti: Exploring Alternative Remedies against the United Nations, International Organizations Law Review 10(2): 588-600.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2014), Redactielid International Organizations Law Review 10(2).tijdschriftredactie
 • Blokker N.M. & Schrijver N.J. (2014), Forword, International Organizations Law Review 10(2): 255-257.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), Het lot van volken in een wereld van staten, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2014(5): 209-2010.artikel in een tijdschrift
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (2014), "I Believe in the Power of Human Beings to be Agents of Change". An Interview with Kamal Hossain.. In: Bhuiyan S., Sands P., Schrijver N.J. (red.) International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain. Leiden: Brill. 1-31.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2014), In Memoriam: Prof. dr. P.H. Kooijmans (1933-2013). In: Wijk C. van, Soeteman A., Tepper H. (red.) Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Jaarverslag 2013. Haarlem: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 39-40.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2014), Internationaal Gerechtshof: walvisvangst aan banden in Australië t. Japan. In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 295-300.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2014), Internationaal publiekrecht als wereldrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Schrijver N.J. (2014), Internationaal recht begrepen Recht begrepen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (red.) (2014), International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain. Leiden: Brill.boekredactie
 • Schrijver N.J. (2014), Nederland in de race voor lidmaatschap Veiligheidsraad, Internationale Spectator 68(2): 28-29.artikel in een tijdschrift
 • Bhuiyan S., Sands P. & Schrijver N.J. (2014), Preface. In: Bhuiyan S., Sands P. Schrijver N.J. (red.) International Law and Developing Countries. Essays in Honour of Kamal Hossain. Leiden: Brill. xv-xx.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2014), Professor P.H. Kooijmans, een mannenbroeder met bezieling voor het internationale recht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 175(1): 38-48.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), The Responsibility to protect. In: Telò M. (red.) Globalisation, Multilateralism, Europe. Towards a Better Global Governance?. The Globalisation, Europe, Multilateralism Series Surrey: Ashgate. 317-331.boekdeel
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2014), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 63(131): 7534-7537.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2014), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 63(133): 7674-7676.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2014), Vraagpunten van Nico Schrijver bij de preadviezen. In: Teesing N. (red.) Duurzame handel in juridisch perspectief. Publikaties van de Vereniging voor Milieurecht nr. 2014-1 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 203-206.boekdeel
 • Schrijver N.J. (5 november 2013), Dat wordt lastig, voor de Staat en Greenpeace. NRC Handelsblad, Opinie: 16-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2013), Approaching Fifty: The Future of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In: Hanschel D., Kielmansegg S.G., Kischel U., Koenig C., Lorz R.A. (red.) Mensch und Recht. Festschrift für Eibe Riedel zum 70. Geburtstag. Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel nr. 183 Berlin: Duncker & Humblot. 147-152.boekdeel
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (red.) (2013), Counter-terrorism strategies in a fragmented international legal order: meeting the challenges. Cambridge: Cambridge University Press.boekredactie
 • Schrijver N.J. (2013), Dominium maris. De rol van eilanden, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 176(5): 197-198.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2013), Foreword: Interaction of International Investment Law with Other Fields of International Law: A Dutch Perspective. In: Baetens F. (red.) Investment Law within International Law: Integrationist Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. xliii-lii.boekdeel
 • Genugten W.J.M. van & Schrijver N.J. (2013), Kroniek Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken 88(15): 999-1008.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2013), Self-determination of peoples and sovereignty over natural wealth and resources. In: Office of the High Commissioner (OHCHR) (red.) Realizing the Right to Development. Essay in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development. New York & Geneva: United Nations. 95-107.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Herik L.J. van den (2013), The fragmented international legal response to terrorism. In: Schrijver N.J., Herik L.J. van den (red.) Counterterrorism strategies in a fragmented international legal order. Cambridge: Cambridge University Press. 1-25.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Prislan V. (2013), The Netherlands. In: Brown C (red.) Commentaries on Selected Model Investment Treaties. Oxford: Oxford University Press. 535-591.boekdeel
 • Marks S.P., Rudolf B., Feyter K. De & Schrijver N.J. (2013), The role of international law. In: Office of the High Commissioner (OHCHR) (red.) Realizing the Right to Development. Essay in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development. New York & Geneva: United Nations. 445-468.boekdeel
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2013), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 62(129): 7380-7383.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2013), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 62(128): 7319-7320.artikel in een tijdschrift
 • Dekker I.F. & Schrijver N.J. (2013), Volkenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 62(126): 7181-7185.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2013), Voorbij Srebrenica. De immuniteit van de Verenigde Naties, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 143(2013-1): 211-273.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2012), Agenda for Development. In: Wolfrum R. (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. I Oxford: Oxford University Press. 189-196.
 • Schrijver N.J. (2012), 'Bombardeer de bom of ban de bom. De kwestie-Iran', Rechtsgeleerd Magazijn Themis 175(4): 153-154.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2012), Certain Phosphate Lands in Nauru Case (Nauru v Australia). In: Wolfrum R. (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. II Oxford: Oxford University Press. 57-61.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2012), Charles Taylor en de proeftuinen van het internationale recht, Nederlands Juristenblad 87(19): 1333-1334.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2012), De amnestiewet in Suriname: komt de waarheid ooit nog boven water?, Internationale Spectator 66(7/8): 341-342.artikel in een tijdschrift
 • Kingma C. & Schrijver N.J. (2012), Demilitarization. In: Wolfrum R. (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. VII Oxford: Oxford University Press. 535-544.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Prislan V. (2012), Gabčíkovo-Nagymaros Case (Hungary/Slovakia). In: Wolfrum R (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. IV Oxford: Oxford University Press. 270-279.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2012), 'Katern Volkenrecht', Ars Aequi 61(12): 7109-7112.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2012), 'Katern Volkenrecht', Ars Aequi 61(6): 6966-6968.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2012), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 61(9): 7041-7044.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2012), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 61(3): 6888-6891.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M. van (2012), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, Nederlands Juristenblad 87(16): 1069-1078.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J., Sie Dihan Ho M., Laffeber M., Prink J.P., Timmermans F.C.G.M., Hoeven R. van der, Maij M., Wiersma J.M., Bieckmann F. & Piri K. (2012), Met het gezicht naar de wereld. Nederland en sociaaldemocratische internationale politiek. Amsterdam: Partij van de Arbeid.rapport
 • Schrijver N.J. (2012), Natural Resources, Permanent Sovereignty over. In: Wolfrum R. (red.) The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. nr. III Oxford: Oxford University Press. 11-15.boekdeel
 • De Brabandere E.C.P.D.C., Prislan V. & Schrijver N.J. (2012), Towards the Establishment of a Biomass Dispute Settlement Facility in The Hague? An Inventory of Existing Dispute Settlement Mechanisms and Analysis of their Suitability for Resolving Biomass Disputes. Leiden: Grotius Centre for International Legal Studies, Leiden University.rapport
 • Schrijver N.J. (2011), De Arabische Lente en de Verenigde Naties: maakt één zwaluw zomer?, NJB-kronieken 86(35): 2367-2368.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), In afwachting van…één wereldwijd mensenrechten verdrag, NJB-kronieken 86(1): 32-33.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), Internationaal klimaatrecht: à la Hansje Brinker of structurele aanpak?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 172(3): 85-86.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), Internationaal publiekrecht als wereldrecht. Een Inleiding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2011), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 60(9): 6764-6766.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2011), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 60(3): 6635-6637.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2011), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken 15: 961-970.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), Paving the Way Towards…One World Wide Human Rights Treaty, Netherlands Quarterly of Human Rights 29(3): 257-260.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2011), Preface. In: Cordonier Segger M-C., Gehring M., Newcombe A. (red.) Sustainable Development in World Investment Law. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. 429-431.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2011), The Impact of Climate Change: Challenges for International Law. In: Fastenrath U., Geiger R., Khan D., Paulus A., Schorlemer S. von, Vedder C. (red.) From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma. Oxford: Oxford University Press. 1278-1297.boekdeel
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2011), The Post-9/11 UN Initiatives to Combat Terrorism: Adapting and Expanding the Legal Framework to Deal with New Challenges. In: Terrorism: Ideology, Law and Policy. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 253-276.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2011), 'Wij de volken, vastbesloten om komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog'. In: Maris C. van (red.) Ratio & Emotie. Verwoord en Verbeeld. Leiden: Leiden University Press. 107-126.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2011), Word of Tribute to Professor John Dugard by Professor Nico Schrijver, his Successor at Leiden University, 26(2): 354-355.artikel in een tijdschrift
 • Gerards J.H. & Schrijver N.J. (red.) (2010), 65 Jaar wereldrecht Nederlands Juristenblad nr. 85(1). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Schrijver N.J. (2010), B.V.A. Röling - A Pioneer in the Pursuit of Justice and Peace in an Expanded World, Journal of International Criminal Justice 8(4): 1071-1091.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), Case C-459/03, Commission of the European Communities v. Ireland (Mox Plant), Common Market Law Review 47(3): 847-861.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), De Rijksvoorlichtingsdienst en de Commissie Davids: digital doolhof of digitale doofpot?, Nederlands Juristenblad 85: 1118.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), Development Without Destruction. The United Nations and Global Resource Management. Bloomington, USA: UN Intellectual History Project/Indiana University Press.boek
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2010), Katern Volkenrecht, Ars Aequi 59(12): 6573-6575.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), Kosovo: dynamiek of dynamiet?, Nederlands Juristenblad 85(27): 1737.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2010), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, Nederlands Juristenblad 85(15): 972-981.artikel in een tijdschrift
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2010), Leiden Policy Recommendations on Counter-terrorism and International Law, Netherlands International Law Review 57(3): 531-550.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2010), Missionary Burden or Enlightened Self-Interest? International Law in Dutch Foreign Policy, Netherlands International Law Review 57(2): 209-244.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Davids W.J.M, Boer M.G.W. den, Fasseur C., Koopmans T., Schrijver N.J., Schwegman M.J & Walsum A.P. van (2010), Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak. Amsterdam: Boom.rapport
 • Schrijver N.J. (2010), Report of the Dutch Committee of Inquiry on Iraq. Chapter 8: The Basis in International Law for the Military Intervention in Iraq, Netherlands International Law Review 57(1): 81-137.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Davids W.J.M, Boer M.G.W. den, Fasseur C., Koopmans T., Schrijver N.J., Schwegman M.J & Walsum A.P. van (2010), Report of the Dutch Committee of Inquiry on the War in Iraq. Chapter 8: The Basis in International Law for the Military Intervention in Iraq Netherlands International Law Review.rapport
 • Schrijver N.J. (2010), The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Legal Status. Beijing: Social Sciences Academic Press.boek
 • Schrijver N.J. (2010), The Mox Plant Case – A Litigation Saga Without a Pronouncement on the Merits. An Introduction. In: Bosman L., Clark H. (red.) The MOX Plant Case (Ireland-United Kingdom), Record of Proceedings 2001-2008. With an Introduction by Nico Schrijver. The Hague: Permanent Court of Arbitration. 1-18.boekdeel
 • Gerards J.H. & Schrijver N.J. (2010), Tot zover de aarde strekt. Een inleiding bij 65 jaar Wereldrecht, Nederlands Juristenblad (1): 2-7.artikel in een tijdschrift
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2009), Addressing challenges to targeted sanctions; an update of the Watson report, section 3. Providence: Watson Institute, Brown University.rapport
 • Schrijver N.J. (2009), After us, the deluge? The position of future generations of humankind in international environmental law. In: Salih M. (red.) Climate Change and Sustainable Development. Cheltenham: Edward Elgar. 59-78.boekdeel
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2009), Eroding the primacy of the UN system of collective security: The Judgment of the European Court of Justice in the cases of Kadi and Al Barakaat, International Organizations Law Review 5(2): 329-338.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Prislan V. (2009), From Mare Liberum to the Global Commons: Building on the Grotian Heritage, Grotiana 30(1): 168-206.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2009), Katern Volkenrecht, Ars Aequi Katern 58(12): 6363-6365.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2009), Katern Volkenrecht, Ars Aequi Katern 58(3): 6214-6214.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2009), Katern Volkenrecht, Ars Aequi Katern 58(9): 6311-6312.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2009), Katern Volkenrecht, Ars Aequi Katern 58(6): 6258-6259.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2009), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, Nederlands Juristenblad 84(14): 901-910.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2009), The EU's common development cooperation policy. In: Telò M. (red.) The European Union and Global Governance. Oxford: Routledge. 176-191.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2009), The Plundering of Natural Resources and the Destruction of Environment in Times of Armed Conflict. In: van Genugten W.J.M., Scharf M.P., Radin S.E. (red.) Criminal Jurisdiction 100 years after the 1907 Hague Peace Conference. Den Haag: T.M.C. Asser Press. 242-285.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2009), The status of the precautionary principle in international law and its application and interpretation in international litigation. In: Liber amicorum Jean-Pierre Cot: Le procès international. Brussel: Bruylant. 241-253.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2009), When Will the New Emperor Wear his Clothes? The Efforts of the European Union Towards a Common Development Cooperation Policy. In: Bulterman M., Hancher L., McDonnell A., Sevenster H. (red.) Views of European Law from the Mountain Liber Amicorum Piet Jan Slot. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 379-389.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), Afrika en de rechten van de mens. In: Hendrix Huub (red.) Afrika ter discussie. Het Afrikacongres 2008: bijdragen en uitkomsten. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken. 53-56.congresbijdrage
 • Schrijver N.J. (2008), Ban de kinderarbeid: de rol van de ILO, NJB-kronieken 83(13): 783-784.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), China en de Olympische Spelen: thuis blaffen of daar scoren?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 169(3): 99-100.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Herik L.J. van den (2008), Counter-terrorism strategies, human rights and international law: meeting the challenges. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 881-902.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), De nieuwe VN-Raad voor de Rechten van de Mens: was het sop de kool waard?, Internationale Spectator 62: 648-652.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), De Universele Verklaring en de economische, sociale en culturele rechten van de mens, ELSA Leiden magazine 8(3): 33-33.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Development - The Neglected Dimension in the Post-Rio International Law of Sustainable Development. In: Sustainable Development in International and National Law. Groningen: Europa Law Publishing. 223-248.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), De VN-Veiligheidsraad: kop van Jut of hoeder van het algemene wereldbelang?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 169(4): 135-135.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Foreword. In: Cogen M. (red.) The comprehensive guide to International Law. Brugge: die Keure. 4-4.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), From The Hague to San Francisco and Back to The Hague: The Ban on the Use of Force in International Relations. In: Vriesendorp D., Nelissen F.A., Wladimiroff M. (red.) The Hague Legal Capital? Liber in Honorem W.J. Deetman. The Hague: Hague Academic Press. 149-162.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), Human rights and the Beijing Olympics: Sniping from home or making a point there?, Netherlands Quarterly of Human Rights 26(2): 169-171.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), International Organisations, Democracy and Good Governance: do they practice what they preach?. In: Berendsen B. (red.) Democracy and Development. Amsterdam: KIT Publishers. 225-235.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2008), Katern Volkenrecht (a review of current developments in international law), 57(3): 5576-5577.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2008), Katern Volkenrecht (a review of current developments in international law), 57(9): 6104-6106.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2008), Katern Volkenrecht (a review of current developments in international law), 57(6): 6051-6053.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2008), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken 83(16): 998-1007.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Many Roads Lead to Rome, How to Arrive at a Legally Binding Instrument on the Right to Development?. In: Kirchmeijer F. (red.) Implementing the Right to Development: The Role of International Law. Geneva: Friedrich-Ebert-Stiftung. 127-129.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), Over volkenrecht en grenzen. "Imagine there's no countries, it isn't hard to do", 57(1): 8-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2008), Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties. Cambridge: Cambridge University Press.boek
 • Schrijver N.J. (2008), The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.boek
 • Schrijver N.J. (2008), The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status. In: Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 217-412.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Crawford J. (2008), The Institution of Permanent Adjudicatory Bodies and Recourse to ad hoc Tribunals. In: Daudet Y. (red.) Topicality of the 1907 Hague Conference for the Second Peace Conference. Leiden: Martinus Nijhoff. 153-175.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2008), Unravelling State Sovereignty? The Controversy on the Right of Indigenous Peoples to Permanent Sovereignty over their Natural Wealth and Resources. In: Boerefijn I., Goldschmidt J. (red.) Changing Perceptions of Sovereignty and Human Rights: Essay in Honour of Cees Flinterman. Antwerpen: Intersentia. 85-98.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Herik L.J. van den (2007), Counter-Terrorism Strategies, Human Rights and International Law: Meeting the Challenges. Final Report International Expert Seminar., Netherlands International Law Review 54(3): 571-587.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), De Verenigde Naties in de 21ste eeuw.. In: Jansen T., Nijman J., Sap J.W. (red.) Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht.. Christen Democratische Verkenningen Amsterdam: Boom. 149-162.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2007), Internationale Rechtssubjecten. In: Horbach N., Lefeber R., Ribbelink O. (red.) Handboek Internationaal Recht. Den Haag: T.M.C. Asser Press. 19-46.boekdeel
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2007), Katern Volkenrecht, 56(3): 5741-5742.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2007), Katern Volkenrecht, 56(12): 5937-5940.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2007), Katern Volkenrecht, 56(9): 5872-5874.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Genugten W.J.M van (2007), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken 82(13): 794-805.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), Natural resource management and sustainable development. In: Weiss T.G., Daws S. (red.) The Oxford Handbook of the United Nations. Oxford: Oxford University Press. 592-610.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2007), Reforming the UN Security Council in Pursuance of Collective Security, Journal of Conflict and Security Law 12(1): 127-138.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), The Future of the Charter of United Nations: a new 'society of the committed' or just old wine in new bottles?, Leiden Journal of International Law 20(4): 809-823.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), The UN Human Rights Council: a new ‘society of the committed’ or just old wine in new bottles?, Leiden Journal of International Law 20(4): 809-823.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2007), UNESCO's Role in the Development and Application of International Law. In: Yusuf A.A. (red.) Standard-Setting in UNESCO. Normative action in Education, Science and Culture, Essays in Commemoration of Sixtieth Anniversary of UNESCO. Parijs: UNESCO. 365-384.boekdeel
 • Schrijver N.J., Bossche P. van den & Faber G. (2007), Unilateral Measures Addressing Non-Trade Concerns: A Study on WTO Consistency, Relevance of other International Agreements, Economic Effectiveness and Impact on Developing Countries of Measures concerning Non-Product-Related Processes and Production Methods. Den Haag: OBT.boek
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2006), Strenghtening UN targeted sanctions through clear and fair procedures, chapter 2 nr. UN Doc. A/60/887: Watson Institute, Brown University.rapport
 • Schrijver N.J. & Burci G.L. (2006), Carl August Fleischhauer: his life and work, Leiden Journal of International Law : 693-698.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2006), Katern Volkenrecht, : 5673-5675.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2006), Katern Volkenrecht, : 5470-5472.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2006), Katern Volkenrecht, : 5536-5539.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2006), Katern Volkenrecht, : 5614-5615.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, NJB-kronieken : 527-538.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), Les valeurs générales et le droit des Nations Unies. In: Chemain R., Pellet A. (red.) La Charte des Nations Unies, constitution mondiale. Paris: Pendone. 85-89.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2006), Na ons de zondvloed? De positie van toekomstige generaties het het volkenrecht (preadvies). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Schrijver N.J. (2006), Nederland in de wijde wereld. Multilateralisme als verheven ideaal in eigen belang, Internationale Spectator : 552-555.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), Bespreking van: Sands Ph. (2006) Lawless World. America and the making and Breaking of International Law, : 2616-2617.boekbespreking
 • Schrijver N.J. (2006), September 11th and Challenges to International Law, Chinese International Law Review 1(1): 165-180.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), The Future of the Charter of the United Nations, Max Planck yearbook of United Nations law 10: 1-34.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2006), The United Nations of the Future. Globalisation with a Human Face. Amsterdam: KIT Publishers.boek
 • Schrijver N.J. (2005), Bij een zestigste verjaardag: de toekomst van het Handvest van de Verenigde Naties. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Schrijver N.J. (2005), Elf September en het internationale recht. Leiden. [overig]overig
 • Schrijver N.J. (2005), Article 2, paragraphe 4. In: Cot J-P., Pellet A. (red.) La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article. Paris: Economica. 437-467.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2005), Bij een zestigste verjaardag: de toekomst van het Handvest van de Verenigde Naties, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 34(4): 413-427.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Challenges to the Prohibition to Use Force: Does the Straitjacket of Article 2(4) UN Charter Begin to Gall Too Much. In: Blokker N.M., Schrijver N.J. (red.) The Security Council and the Use of Force, Theory and Reality - A Need for Change? Bevriend boek van Meijers-reeks. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 31-45.'non-refereed' congresbijdrage
 • Schrijver N.J. (2005), De toekomst van het Handvest van de VN, VN Forum 4: 1-9.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Elf september en het internationale recht, Nederlands Juristenblad : 1988-1992.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. & Dekker I.F. (2005), Katern Volkenrecht. Verschijnt 3 maal per jaar: 54(3) 5212-5215. 54(9) 5339-5342. 54(12) 5404-5406, .artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Kom niet aan de ontwikkelingshulp!, Nederlands Juristenblad 80(42): 2213-2214.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Kroniek van het Internationaal Publiekrecht, Nederlands Juristenblad 80(9): 485-493.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Les études sur les Nations Unies: Tendances et perspectives. In: Cot J.P., Pellet A. (red.) La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article. Paris: Economica. 2241-2251.boekdeel
 • Schrijver N.J. (2005), Na de Tsunami: houdbaarheidsdatum van VN-hervormingsrapport, Internationale Spectator 59: 61-61.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Practicing international law at the Tribunal for the Law of the Sea: The Case concerning Land Reclamation in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Griffin's View on International and Comparative Law 6(1): 35-48.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Terrorismebestrijding in internationaal perspectief. De noodzaak van een meersporenstrategie, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 166(4): 209-210.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), The International Legal Protection for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer Bespreking van: (2001) The International Legal Régime for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer, Netherlands International Law Review 6: 156-157.boekbespreking
 • Schrijver N.J. & Blokker N.M. (red.) (2005), The Security Council and the Use of Force. Theory and Reality - A Need for Change? Overige publicatie in de Meijers-reeks. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff/Brill.boekredactie
 • Schrijver N.J. (2005), UN Reform: A Once-in-a-Generation Opportunity?, International Organizations Law Review 2(2): 271-275.artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), VN moeten meer van deze tijd worden, NRC Handelsblad (24-10-2005): 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schrijver N.J. (2005), Wat maakt een internationaalrechtelijk jurist. In: Brouwer J.G. (red.) Wat maakt een goed Jurist? Over de academische vorming en het recht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 148-154.boekdeel
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2004), Nawoord: Bagdad of toch Den Haag voor Saddam Hussein?, Ars Aequi 53(mei 2004): 350-352.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schrijver N.J. (1 juni 2003), The Use of Force under the UN Charter: Restrictions and Loopholes (Lezing) John Holmes Memorial Lecture Series. New York.overig
 • Herik L.J. van den & Schrijver N.J. (2003), De berechting van Saddam Hussein, Ars Aequi 52(oktober 2003): 759-761.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Herik L.J. van der & Schrijver N.J., Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals 2003; 98-106.annotatie
 • KNAW Voorzitter jury Early Career Award Domein Geestes-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
 • NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies Voorzitter Wetenschappelijke Commissie
 • Wetenschappelijke Commissie EU-Grondrechtenagentschap, Wenen Lid
 • Raad van State staatsraad
 • Institut des Études Européennes Université libre de Bruxelles Gasthoogleraar European Union and Cooperation with Developing Countries
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.