Universiteit Leiden

nl en

Monique Boekaerts

Emeritus Instructietheorie en technologie

Naam
Prof.dr. M. Boekaerts
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
boekaerts@fsw.leidenuniv.nl

Monique Boekaerts studeerde psychologie in Engeland en was hoogleraar Onderwijskunde aan de faculteit sociale wetenschappen van Nijmegen (1980-1990) en Leiden (1991 tot 2011). Na haar emeritaat bleef ze verbonden als gasthoogleraar aan de programmagroep Onderwijswetenschappen te Leiden.

Meer informatie over Monique Boekaerts

Onderzoek

Boekaerts was een pionier op het terrein van de zelf-regulatie en het affectief leerproces. Zij geniet internationaal erkenning voor de ontwikkeling van haar zelf-regulatie model en de toepassing ervan in het onderwijs. Zij was jarenlang de wetenschappelijke expert bij vernieuwingsprojecten op het MBO. Boekaerts heeft meer dan 250 artikelen op haar naam. Zij was één van de oprichters van de European Association of Learning and Instruction en EARLI president van 1999-2001. Daarnaast was ze president van Educational, Instructional and School Psychology van de International Association of Applied Psychology (IAAP, 1998-2002) en president van de International Academy of Education (IAE).

Emeritus Instructietheorie en technologie

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Onderwijswetenschappen

Publicaties

 • Boekaerts M. (1 september 2009), Addressing the great disconnect: the crucial role of emotion and motivation in learning. Invited address presented at the International Conference on Alternative Learning Environments that improve Schooling, OECD. Oslo, Norway. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (26 augustus 2009), Connecting the goal system to theories of self-regulation. Paper presented at the symposium on Latest Developments in Research on Multiple Goals in Learning Contexts at the 13th biannual EARLI conference. Amsterdam, The Netherlands. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Nuland H.J.C. van, Boekaerts M. & Martens R.L. (24 augustus 2009), Challenges and issues when motivating students in pre-vocational secondary education. Paper presented at the JURE Conference, Amsterdam, the Netherlands.. Amsterdam. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. & Cascallar E. (28 augustus 2009), Using neural network methodology in educational research: predicting writing outcomes. Paper presented at the symposium on Innovative Methods in the Study of Learning and Motivation Processes at the 13th biannual EARLI conference. Amsterdam, The Netherlands. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (27 augustus 2009), What do we know about school-related motivation across the school years?. Invited discussion paper at the symposium on Development of school-related motivation from Kindergarten to adolescence at the 13th biannual EARLI conference. Amsterdam, The Netherlands. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (14 mei 2009), The crucial role of motivation and emotion in classroom learning. Invited address at the Expert meeting of the OECD. Weimar, Germany. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (12 mei 2009), Connecting motivation to theories of learning and instruction. Paper presented at the Symposium on Motivation and Self-regulation at Leiden University. Leiden, The Netherlands. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (21 mei 2009), Om maatwerk te kunnen leveren, moeten leraren weten hoe het motivatiesysteem werkt [Teachers need to know how the motivation system works]. Paper presented at the National Inservice training program in Educational Psychology. Utrecht, The Netherlands. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Nuland H.J.C. van, Boekaerts M. & Martens R.L. (28 augustus 2009), Dynamic processes when motivating the individual in secondary education. Paper presented as part of the symposium Dynamic aspects in regulation of motivated learning with a focus on intervention at the 13th Biennial EARLI Conference. Amsterdam. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Nuland H.J.C. van, Boekaerts M. & Martens R.L. (22 augustus 2008), Generalizability testing of intrinsic motivational information: Under what conditions can extrinsic information be positive?. Paper presented at the 11th ICM - Motivation in Action -. Turku, Finland. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Lemos M.S. & Boekaerts M. (23 augustus 2008), The nature and dimensions of students’ goals. Invited Symposium organized at the 11th International Conference on Motivation. Turku, Finland. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Martens R.L., Brabander C.J. de, Rozendaal J.S., Boekaerts M. & Nuland H.J.C. van (22 augustus 2008), Inducing mind sets in self-regulated learning with motivational information. Paper presented in symposium at the 11th ICM - Motivation in Action -. Turku, Finland. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (23 augustus 2008), Content goals tell us what students want to attain in the classroom. Paper presented at the 11th International Conference on Motivation. Turku, Finland. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (23 juli 2008), Capturing the multiple components of self-regulated writing: A systemic approach. Paper presented at the 29th International Congress of Psychology. Berlin, Germany. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. & Martens R.L. (12 april 2007), Goal framing and the development of interest over time. Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association.. Chicago, USA. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (12 april 2007), What root metaphor should guide motivation research in the next decade?. Paper presented at the annual conference of the American Eduational Research Association.. Chicago, USA. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (30 augustus 2007), Who are the students that need help with the self-regulation of writing?. Paper presented at the 12th Biennial Earli Conference. Budapest, Hungary. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (30 augustus 2007), Design-research: Waltzing with an octopus. Paper presented at the 12th Biennial Earli Conference.. Budapest, Hungary. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. & Rozendaal J.S. (31 augustus 2007), Beliefs associated with writing activities give the writing activity its meaning, focus, and driving force. Paper presented at the 12th Biennial Earli Conference. Budapest, Hungary. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Nuland H.J.C. van, Martens R.L. & Boekaerts M. (10 mei 2007), How to enhance adolescents' school motivation? Issues for future research and some reseach 'evidence'. Presentation at the Bandura workshop: 'Self-efficacy and competence beliefs in the context of families and schools' (RCI).. Leiden, The Netherlands. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Nuland H.J.C. van, Martens R.L., Boekaerts M. & Taris T.W. (30 augustus 2007), An online assessment of self-regulatory skills as mediators/moderators in the effect of achievement goal orientations on performance. Paper presented at the 12th Biennial EARLI Conference.. Budapest, Hungary. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (6 april 2006), Motivational self-regulation in secondary vocational education. Paper presented at the annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA).. San Francisco, CA. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Oortwijn M.B., Boekaerts M. & Vedder P.H. (12 mei 2006), De rol van de leerkracht en coöperatief leren. Hoe en hoeveel sturing moet de leerkracht geven aan de leerlingen tijdens coöperatief leren?. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2006. Amsterdam. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (9 april 2006), Self-regulation across the domains of applied psychology: Extrapolating lessons learned. Paper presented at the Stanford Institute of Advanced Studies. Stanford. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (29 september 2006), Motivating students to learn. Paper presented at the biennial meeting of the International Academy of Education.. Mexico City. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (16 juli 2006), Self-assessment of self-regulated writing: Beneficial effects of initial affective conditions. Paper presented at the 26th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2006) of the International Association of Applied Psychology.. Athens, Greece. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (7 april 2006), Understanding students' emotions opens a window on how they assess their progress. Paper presented at the annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA).. San Francisco, CA. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (30 september 2004), Working in a community of learners at the college level: How does it affect students' perception of goal attainment?. 9th International Conference on Motivation/EARLI Sig on Motivation and emotion/WATM. Lissabon. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (18 juni 2004), Exploring the what, how, and why of expertise development in higher education: A self-regulation approach. EARLI Sig Meeting on Higher Education: Optimizing learning environments in higher education. Stockholm. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (8 augustus 2004), What is implied by "Fostering the students' capability to self-regulate"?. invited address symposium Recent developments in research in instructional/educational psychology: An international perspective; 28th International Congress of Psychology. Beijing. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (18 juni 2004), Exploring the what, how, and why of expertise development in higher education: A self-regulation approach. EARLI Sig Meeting on Higher Education: Optimizing learning environments in higher education. Stockholm. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Koerhuis M.J.C., Koning E. de & Boekaerts M. (26 augustus 2003), Construction of the Questionnaire for Maladaptive Social Behavior. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Koerhuis M.J.C., Koning E. de & Boekaerts M. (26 augustus 2003), Relation between social support, school climate and maladaptive social behaviour of students in secondary vocational education. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Hijzen D., Vedder P.H. & Boekaerts M. (26 augustus 2003), Cooperative learning and goal coordination. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Hijzen D., Boekaerts M. & Vedder P.H. (26 augustus 2003), Students' goal preferences and the quality of cooperative learning processes. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (26 augustus 2003), Assessment of students' feelings of autonomy, competence and social relatedness: a new approach to measuring the quality of the learning process through self- and peer-assessment. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Minnaert A.E.M.G. & Boekaerts M. (26 augustus 2003), The need for research-practice partnerships between teachers and researchers in an ongoing innovation program. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (24 augustus 2003), Design of powerful learning environments to promote intentional learning: multiple perspectives. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (1 april 2003), Positive and negative affect experienced in the classroom in relation to academic and non-academic goals. American Educational Research Association. Chicago. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Rozendaal J.S., Minnaert A.E.M.G. & Boekaerts M. (26 augustus 2003), Stability and changeability of motivation and information processing: The influence of self-regulated learning based teacher characteristics. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (26 augustus 2003), Toward an integrated model of student goals. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Vedder P.H. & Boekaerts M. (26 augustus 2003), Motivation in senior secondary vocational education: a cross-cultural comparison. EARLI conference. Padova. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (7 november 2002), Fostering learning strategies on part of powerful learning environments. Zweiter Nachdiplomlehrgang zum Dozenten oder zur Dozentin an Pädagogischen Hochschulen NDL PHZ. Fribourg. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (7 juli 2002), Recent developments bridging strategy use, motivation, and affect in the classroom. XXV International Congress of Applied Psychology. Singapore. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Minnaert A.E.M.G. & Boekaerts M. (7 januari 2002), Monitoring students' quality of working in groups: towards a multi-perspective and reflective assessment procedure. 15th ICSEI congress. Copenhagen. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (7 juli 2002), Students bring their socio-emotional goals to the classroom. 25th International Congress of Applied Psychology. Singapore. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Minnaert A.E.M.G., Boekaerts M. & Brabander C.J. de (9 september 2002), Constructing and evaluating an ICT-instrument to assess students' quality of working in groups. ECER. Lissabon. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. & Minnaert A.E.M.G. (5 september 2002), Measuring behavioural change processes during an ongoing innovation program: Scope and limits. 1st workshop of the FWO scientific network on Design, implementation and evaluation of powerful learning environments. Leuven. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (1 april 2002), Student appraisals and emotions within classroom context. Annual meeting AERA. New Orleans. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (16 april 2002), Studying student learning intention and affect in relation to their performance assessment. International Conference Development and Motivation: Joint Perspectives. Lake District, Windermere. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (4 november 2002), Recente ontwikkelingen m.b.t. strategiegebruik, motivatie, en affect in de klas. Partnershipbijeenkomst TSM-Consultants. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (7 juli 2002), Context sensitivity: The gateway to motivated learning. 25th International Congress of Applied Psychology. Singapore. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (9 november 2001), Geen school van enige betekenis kan nog om studentgestuurd leren en werken heen. Studiedag Leren leren, Werkgroep Onderwijsvernieuwing van de Euregio Scheldemond.. KaHo Sint Lieven-Gent. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (9 maart 2001), Context sensitivity: the gateway to motivational behavior. congres. University of Nicosia, Cyprus. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (10 april 2001), Context sensitivity: Activated Motivational Beliefs, Current Concerns and Emotional Arousal. Annual meeting of the American Educational Research Association. Seattle. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (28 augustus 2001), Bringing about Change in the Classroom: Strengths and Weaknesses of the Self-regulated Learning Approach. 9th European Conference of the Association of Learning and Instruction. Fribourg. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (28 augustus 2001), Context sensitivity: registering the effects of students' motivational beliefs on their appraisal of current learning situaties. Sig-invited symposium of 9th European Conference of the Association of Learning and Instruction. Fribourg. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (14 april 2000), Coping in context: Goal frustration in relation to academic and interpersonal goals. Annual meeting of the American Educational Research Association. New Orleans. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (12 mei 2000), Openingslezing. International Conference on Achievement and Task Motivation. Leuven, Belgium. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (1 augustus 2000), Measuring students' motivational beliefs in situ. Workshop on Education Psychology. Tokyo, Japan. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. & Minnaert A.E.M.G. (12 mei 2000), Constructing the Quality of Working in Groups Instrument (QWIGI). International conference on Achievement and Task Motivation. Leuven, Belgium. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (1 november 2000), Een nieuwe generatie medische studenten staat voor de poorten van de universiteit: zijn we er klaar voor?. Openingslezing op congres van de Medische Faculteiten over Gezond Onderwijs. Veldhoven. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Röder I. & Boekaerts M. (3 oktober 1999), Stress in children with asthma: coping strategies and social support in the school context. EHPS-congres. Florence. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Röder I. & Boekaerts M. (1 oktober 1999), Stress, coping and social support in children with asthma at school. 13th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Florence, Italy. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (24 augustus 1999), Research on Novel Learning Environments. International Panel 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Göteborg, Sweden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (24 augustus 1999), Motivating students to take advantage of the present and to care about the future. 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Göteborg, Sweden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (15 augustus 1998), Current issues in educational psychology from an international/cultural perspective. 106th Annual Convention of the American Psychological Association. San Fransisco. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (10 augustus 1998), Self-regulated learning: From theory to practice. 24th International Congress of Applied Psychology. San Francisco. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (11 augustus 1998), Integrating cognitive and affective/motivational components in learning and development. 24th International Congress of Applied Psychology. San Francisco. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Röder I. & Boekaerts M. (29 augustus 1998), Stress-processing in children with asthma. 12th Conference European Health Psychology Society. Wenen. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. & Pintrich P.R. (25 augustus 1997), Integrating motivation and cognition: The roles of motivation, interest, and context in learning and self-regulation. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction. Athene. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Boekaerts M. (15 augustus 1997), Coping and effort management in self-regulated learning. 105th Convention of the American Psychological Association. Chicago. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Vermeer H.J., Boekaerts M. & Seegers G.H.J. (14 juli 1997), Gender differences in cognitive and affective variables during two types of mathematics tasks. 21st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Lahta, Finland. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • -
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.