Universiteit Leiden

nl en

Michaël van der Meer

Vakdidacticus Religie en Levensbeschouwing

Naam
Dr. M.N. van der Meer
Telefoon
+31 71 527 3858
E-mail
m.n.van.der.meer@iclon.leidenuniv.nl

'Na meer dan twintig jaar ervaring als docent godsdienst en levensbeschouwelijke vorming in het voortgezet onderwijs ben ik midden in coronatijd begonnen naast deze baan voor één dag in de week te gaan werken aan de universitaire lerarenopleiding. Het was me opgevallen dat veel collega's op scholen er vaak alleen voor staan voor dit mooie, maar bewerkelijke vak. Bovendien worstelen ze vaak met de vraag in hoeverre het vak kenmerkend is voor een identiteit van een school die meestal meer zegt over een ver verleden voor de ontzuiling dan de hedendaagse pluriforme schoolpopulatie. 

Zelf ben ik al vanaf het begin van mijn loopbaan overgestapt op het lesgeven over meerdere wereldgodsdiensten samen met sectiegenoten uit de verschillende tradities (dus met joodse en islamitische collega's) en dat bevalt nog steeds heel goed. Via een landelijke stuurgroep die het hele programma voor dit schoolvak wil versterken ben ik op deze lerarenopleiding terecht gekomen, waar ik geleerd heb hoe een perspectiefgerichte benadering van het onderwijs - een kenmerk van de Leidse lerarenopleidingen - kan bijdragen aan dat doel het onderwijs diverser en inclusiever te maken. Dat hoop ik te doen door nieuwe, enthousiaste en zeer diverse jonge docenten op te leiden, maar ook secties in het land te ondersteunen en bijeenkomsten te organiseren voor geïnteresseerde vakgenoten in de regio (via het onderwijs netwerk Zuid-Holland).

Samen met collega's publiceer ik verschillende artikelen op dit gebied in het vaktijdschrift Narthex en werk ik mee aan een Inspiratieboek Levensbeschouwing en Religie. Ik grijp graag terug op mijn ervaringen uit de praktijk in alle jaarlagen en afdelingen van het voortgezet onderwijs, zowel Nederlandstalig als Engelstalig en met ervaring in verwante schoolvakken. Ik ben tevreden met mijn lessen, colleges, bijeenkomsten enz. als we als alle betrokkenen voor iedereen een win-win situatie hebben weten te bereiken.'

Vakdidacticus Religie en Levensbeschouwing

  • ICLON
  • Opleiden

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B4.31

Contact

  • Meer M.N. van der (2021), Boekbespreking “Religie herzien. Voorbij het wij-zij denken van seculier versus religieus” van de hand van Jonas Slaats (Leuven: Davidsfonds 2020)”, Narthex 21(2): 82-84. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
  • Bollemaat Jan, Davidsen Markus, van Dijk Jan & van der Meer Michaël N. (2021), Een perspectiefgerichte benadering van het vakgebied Levensbeschouwing en Religie, Narthex 21(3): 15-23. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
  • Biron S. & van der Meer M. (2020), Coronacrisis? Coronakansen!, Narthex 20(3): 22-25. Non-refereed' artikel in tijdschrift
  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.