Universiteit Leiden

nl en

Mees Vergouwen

Ph.D-fellow

Naam
T.M. Vergouwen
Telefoon
+31 71 527 7840
E-mail
t.m.vergouwen@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5578-6974

Titel onderzoek: De paralelle toepassing van Europees belastingrecht en belastingverdragen.

Ph.D-fellow

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

 • Vergouwen T.M. & Pötgens F.P.G. (2022), De status van het OESO-Commentaar volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 2022(7427): 492-506 (WFR 2022/75). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vergouwen T.M. & Pötgens F.P.G. (2022), De status van het OESO-Commentaar volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 2022(7426): 462-474 (WFR 2022/72). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vergouwen T.M. & Broekhuijsen D.M. (2022), De duur van onderhandelingen van belastingverdragen, NLFiscaal 2022: NLF-W 2022/5. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vergouwen T.M. (2022), De (implementatie van het voorstel voor de) Unshell-richtlijn en artikel 94 Grondwet, NLFiscaal 2022: NLF Opinie 2022/7. artikel in een tijdschrift
 • Vergouwen T.M. & Broekhuijsen D.M. (19 oktober 2021), The time it takes to update tax treaties?: The case of the Netherlands. Leiden Law Blog [blog entry]. overig
 • Vergouwen T.M. & Broekhuijsen D.M. (12 oktober 2021), The time it takes to update tax treaties?. Leiden Law Blog [blog entry]. overig
 • Broekhuijsen D.M. & Vergouwen T.M. (2021), How Often Do OECD Member Countries Update Their Tax Treaties?, Bulletin for International Taxation 75(10). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: Hof Den Bosch 31 december 2020, nr. 20/00107, NLFiscaal 2021,9: 21-25 (NLF 2021/0482 GmbH geen materiële werkgever; geen aftrek elders belast inkomen). annotatie
 • Boer J.P., Heuvel R.L.G. van den & Vergouwen T.M. (2021), Belastingrecht: [Vijfde druk] Boom Basics. Den Haag: Boom juridisch. boek
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: A-G 30 maart 2021, nr. 20/03826, NLFiscaal 2021,20: 25-27 (NLF 2021/1022 Tie breaker en non-remittancebepaling in Verdrag Nederland-Malta). annotatie
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: HR 3 november 2020, nr. 20/01414, NLFiscaal 2020,51: 47-49 (NLF 2020/2726 Uitleg remittancebepaling in Verdrag Nederland-Malta). annotatie
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2020, nr. 19/01740, NLFiscaal 2020,51: 51-54 (NLF 2020/2727 Verdrag met Malta; vanuit Zwitserland verschuldigde rente; Nederland heffingsbevoegd). annotatie
 • Pötgens F.P.G., Spijker P.A. & Vergouwen T.M. (2020), Casuïstiek internationaal belastingrecht: [Tweede druk]. Den Haag: Boom juridisch. boek
 • Engelen F.A., Vleggeert J. & Vergouwen T.M. (2019), Belastingverdragen en voorrang van richtlijnen op het gebied van directe belastingen, Weekblad Fiscaal Recht 2019(7314): 1553-1560 (WFR 2019/257). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P., Heuvel R.L.G. van den & Vergouwen T.M. (2019), Belastingrecht [Vierde druk] Boom Basics. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: HR 21 juni 2019, nr. 18/02384, NLFiscaal 2019 (NLF 2019/1692 Terechte heffing over aan inwoner België betaalde liquidatie-uitkeringen). annotatie
 • Pötgens F.P.G., Spijker P.A. & Vergouwen T.M. (2018), Casuïstiek internationaal belastingrecht. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 10 april 2018, nr. 17/00787, NLFiscaal 2018,20; 27-29 (NLF 2018/1063 Toewijzing heffingsrecht (fictief) loon; meer dan 183 dagen in Nederland verbleven). annotatie
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: HR 23 februari 2018, nr. 17/02487, NLFiscaal 2018,11; 35-38 (NLF 2018/0566 Aftrek voorkoming dubbele belasting; Hof hanteerde onjuiste referentieperiode). annotatie
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: A-G 7 december 2017, nr. 17/02487, NLFiscaal 2018,5; 35-38 (NLF 2018/0263 Aftrek voorkoming dubbele belasting; Hof hanteert te krappe referentieperiode). annotatie
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: Rb. Den Haag 11 september 2018, nr. 17/2894 t/m 17/2899, NLFiscaal 2018,50; 60-61 (NLF 2018/2624 Vestigingsplaats Limited is in Nederland; terechte naheffing loonheffing). annotatie
 • Pötgens F.P.G. & Vergouwen T.M. (2017), The Report Ways to Tackle Cross-Border Obstacles Facing Individuals Within the EU, EC Tax review 26(5): 246-256. artikel in een tijdschrift
 • Pötgens F.P.G. & Vergouwen T.M. (2017), Het derde fictiefloonarrest en de goede verdragstrouw, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 86(6): 227-241. artikel in een tijdschrift
 • Pötgens F.P.G. & Vergouwen T.M. (2017), Issues Relating to Remuneration of Crews of Ships or Aircraft (Article 15(3) OECD Model). In: Maisto G. (red.) Taxation of Shipping and Air Transportation in Domestic Law, EU Law and Tax Treaties. EC and International Tax Law Series nr. 15 Amsterdam: IBFD. 149-206. boekdeel
 • Pötgens F.P.G. & Vergouwen T.M., annotatie bij: HR 18 november 2016, nr. 15/04977, European Taxation 2017,8; 361-366. annotatie
 • Vergouwen T.M. (2015), De verdragsbestendigheid van de vermogensrendementsheffing, Weekblad Fiscaal Recht 144(7123): 1460-1465. artikel in een tijdschrift
 • De Brauw Blackstone Westbroek Promoverend Medewerker
 • NLFiscaal Annotator
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.