Universiteit Leiden

nl en

Mees Vergouwen

Ph.D-fellow

Naam
T.M. Vergouwen
Telefoon
+31 71 527 7840
E-mail
t.m.vergouwen@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5578-6974

Titel onderzoek: De paralelle toepassing van Europees belastingrecht en belastingverdragen.

Ph.D-fellow

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

 • Engelen F.A., Vleggeert J. & Vergouwen T.M. (2019), Belastingverdragen en voorrang van richtlijnen op het gebied van directe belastingen, Weekblad Fiscaal Recht 2019(7314): 1553-1560.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P., Heuvel R.L.G. van den & Vergouwen T.M. (2019), Belastingrecht [Vierde druk] Boom Basics. Den Haag: Boom Juridisch.boek
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: HR 21 juni 2019, nr. 18/02384, NLFiscaal 2019 (NLF 2019/1692 Terechte heffing over aan inwoner België betaalde liquidatie-uitkeringen).annotatie
 • Pötgens F.P.G., Spijker P.A. & Vergouwen T.M. (2018), Casuïstiek internationaal belastingrecht. Den Haag: Boom Juridisch.boek
 • Vergouwen T.M. 10 april 2018, nr. 17/00787, NLFiscaal 2018 (1063 Toewijzing heffingsrecht (fictief) loon; meer dan 183 dagen in Nederland verbleven).annotatie
 • Vergouwen T.M. 23 februari 2018, nr. 17/02487, NLFiscaal 2018 (0566 Aftrek voorkoming dubbele belasting; Hof hanteerde onjuiste referentieperiode).annotatie
 • Vergouwen T.M. 7 december 2017, nr. 17/02487, NLFiscaal 2018,5; 35-38 (263 Aftrek voorkoming dubbele belasting; Hof hanteert te krappe referentieperiode).annotatie
 • Vergouwen T.M., annotatie bij: Rb. Den Haag 11 september 2018, nr. 17/2894 t/m 17/2899, NLFiscaal 2018 (2624 Vestigingsplaats Limited is in Nederland; terechte naheffing loonheffing).annotatie
 • Pötgens F.P.G. & Vergouwen T.M. (2017), The Report Ways to Tackle Cross-Border Obstacles Facing Individuals Within the EU, EC Tax review 26(5): 246-256.artikel in een tijdschrift
 • Pötgens F.P.G. & Vergouwen T.M. (2017), Het derde fictiefloonarrest en de goede verdragstrouw, Maandblad Belasting Beschouwingen 86(6): 227-241.artikel in een tijdschrift
 • Pötgens F.P.G. & Vergouwen T.M. (2017), Issues Relating to Remuneration of Crews of Ships or Aircraft (Article 15(3) OECD Model). In: Maisto G. (red.) Taxation of Shipping and Air Transportation in Domestic Law, EU Law and Tax Treaties. EC and International Tax Law Series nr. 15 Amsterdam: IBFD. 149-206.boekdeel
 • Pötgens F.P.G. & Vergouwen T.M., annotatie bij: HR 18 november 2016, nr. 15/04977, European Taxation 2017,8; 361-366.annotatie
 • Vergouwen T.M. (2015), De verdragsbestendigheid van de vermogensrendementsheffing, Weekblad Fiscaal Recht 144(7123): 1460-1465.artikel in een tijdschrift
 • De Brauw Blackstone Westbroek Promoverend Medewerker
 • NLFiscaal Annotator
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.