Universiteit Leiden

nl en

Marloes van Roon

Duale promovendus/gast

Naam
M. van Roon
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
m.van.roon@fgga.leidenuniv.nl

Marloes van Roon participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Werktitel proefschrift: 'Geheugen en strategiegebruik van leerlingen, de rol van de leerkracht'. 

Meer informatie over Marloes van Roon

Meer informatie

Leerkrachten kunnen gericht ondersteuning bieden aan leerlingen middels Cognitive-Processing Language (CPL), hetgeen het gebruik van geheugenstrategieën, metacognitie en geheugenverzoeken omvat. Het gebruik van CPL is veelbelovend voor geheugenondersteuning en daarmee voor leerprocessen, maar wordt weinig door leerkrachten ingezet. Onderzocht wordt hoe het toepassen van CPL door leerkrachten tijdens de instructie kan bijdragen aan verbetering van leerlingprestaties op individuele (meta)geheugenmetingen. Hierbij wordt een zelfobservatie-instrument gebruikt waarmee leerkrachten hun CPL gedurende de instructie in kaart kunnen brengen en met collega’s kunnen bespreken. Tevens wordt een interventie uitgevoerd waarin docenten gericht CPL inzetten met het oog op verbetering van geheugenprestaties bij hun leerlingen

Duale promovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Contact

Promovendus / buiten

  • ICLON
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.