Universiteit Leiden

nl en

Marije Brouwer-Borghuis

Buitenpromovendus

Naam
M.L. Brouwer-Borghuis MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.l.brouwer@fsw.leidenuniv.nl

Marije Brouwer-Borghuis is een externe promovendus op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt ze zich op het identificeren van werkzame elementen van interventies voor schoolweigering. Als behandelaar richt ze zich op het bevorderen van schoolbezoek voor alle jongeren en het aanpakken van problemen met schoolbezoek.

Meer informatie over Marije Brouwer-Borghuis

Onderzoek naar interventies bij schoolweigering

Marije is betrokken bij onderzoek naar schoolweigering interventies in Nederland (het Knowing What Works onderzoek). In haar werk als praktijkondersteuner ondersteunt ze professionals in de regio Twente om de paradigmaverschuiving te maken van een smalle focus op schoolverzuim van individuele leerlingen naar een focus op schoolbezoek voor alle leerlingen. Ze is ook medevoorzitter van het Expertisenetwerk Schoolverzuim (KNSA).

Korte CV

Marije voltooide haar BsC en MsC aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in 2005 en 2006 en werkte daarna ruim 10 jaar als onderwijspsycholoog bij de Link in Almelo, een alternatief onderwijsprogramma voor schoolweigerende jongeren. In deze periode startte ze een externe promotie naar interventies bij schoolweigering. Sinds 2019 is haar focus verbreed naar alle vormen van schoolverzuimproblematiek en naar preventie van schoolverzuimproblemen door betrokken te raken bij de regionale aanpak van schoolverzuim in Twente. Marije is medevoorzitter van het Expertisenetwerk Schoolbezoek (KNSA), dat in 2015 begon als een kleine club professionals die ervaringen en kennis uitwisselden over het omgaan met jongeren die schoolweigering vertonen, en inmiddels is uitgegroeid tot een groot netwerk gericht op schoolbezoek.

Prijzen

We ontvingen een NRO-subsidie voor het project Knowing What Works, waarin de opvattingen van belanghebbenden (d.w.z. jongeren, ouders en professionals) over interventies voor schoolweigering worden onderzocht (Heyne, Brouwer-Borghuis, et al., 2021).

In de media

Buitenpromovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.