Universiteit Leiden

nl en

Maarten Neuteboom

Docent

Naam
Mr. M. Neuteboom
Telefoon
+31 71 527 7161
E-mail
m.neuteboom@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9005-7611

Mr. M. (Maarten) Neuteboom studeerde rechten en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Hij is sinds begin 2011 werkzaam als docent en verzorgt onderwijs voor de afdeling Moot Court. Daarnaast is hij aangesteld als onderzoeker/docent bij de afdeling Rechtsfilosofie. 

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Moot Court

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 313

Contact

Promovendus

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsfilosofie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

 • Brinkel T.B.F.M., Neuteboom M. & Snel J.D. (2017), Begrensde vaderlandsliefde, Christen Democratische Verkenningen 2017(4): 28-38. artikel in een tijdschrift
 • Janssens M. & Neuteboom M. (2017), ‘Ook voor het CDA geldt dat we de pijn van mensen beter moeten begrijpen – in gesprek met Sybrand Buma’, Christen Democratische Verkenningen (2): 121-128. artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom & M. (2017), Liberal-säkularer Gedächtnisschwund in den Niederlanden: Die fast vergessene Früchte der Reformation. In: Abmeier, K. (red.) Reformation Weltweit – Erinnerungen in vier Kontinenten. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.. 32-35. boekdeel
 • Brinkel T.B.F.M., Neuteboom M. & Snel J.D. (2017), Begrensde vaderlandsliefde Redactielid Christen Democratische Verkenningen (4). tijdschriftredactie
 • Neuteboom M. (2017), Een blauwe zetel is geen troon, Bestuursforum (6): 29. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2017), Obediëren in der gerechtigheid, Bestuursforum (9): 29. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2017), Onbehagelijk verlangen naar gemeenschap, Bestuursforum (1): 29. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Geest P.J. van, Neuteboom M. & Prij J. (2016), Naar een politieke cultuur gedragen door hoop, Christen Democratische Verkenningen (4): 26-34. artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom M. (2016), Schaf de godsdienstvrijheid af [kwartaalstelling – tegen], Zicht (4): 64. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (31 augustus 2016), Als PvdA en CU meer coöperaties willen, doet het CDA graag mee. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2016), Zonder rechtscultuur geen weerbare democratie Bespreking van: Bastiaan Rijpkema (2015) Weerbare democratie. De grenzen van democratische tolerantie, Christen Democratische Verkenningen (2): 152-155. boekbespreking
 • Neuteboom M. (2016), Bonum commune, Bestuursforum (6): 28-29. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2016), Verbeter de grondwettelijke verankering van de gemeentelijke autonomie, Bestuursforum (5): 29. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2016), Stad en staat: meer dan een marktplein, Nieuwspui (1): 4. overig
 • Neuteboom M. (2016), Gezag, vrijheid en burgerschap. De rol van de overheid in onze samenleving. Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. rapport
 • Beeten R.H. van de, Geest P.J. van, Neuteboom M. & Prij J. (2016), Hoop als politieke deugd Redactielid Christen Democratische Verkenningen (4). tijdschriftredactie
 • Neuteboom M. (2015), De staatsgemeenschap als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en samenleving. In: Fraanje R.F., Dijkman P.J., Neuteboom M., Kamps M. (red.) Gemeene gratie. Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen. Amsterdam: Van Gennip. 69-95. boekdeel
 • Geest P.J. van, Neuteboom M. & Snel J. (2015), Geloven in vrijheid Redactielid Christen Democratische Verkenningen (2). tijdschriftredactie
 • Fraanje R.F., Dijkman P.J., Neuteboom M. & Kamps M. (2015), Gemeene gratie. Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen.. Amsterdam: Van Gennip. boek
 • Kamphuis B., Kooistra L. & Neuteboom M. (2015), Het kind als 'project X' Redactielid Christen Democratische Verkenningen (4). tijdschriftredactie
 • Neuteboom M. (2015), Zonder godsdienstvrijheid geen rechtsstaat. In: Doomen J., Ellian A. (red.) De strijd van vrijheid en gelijkheid. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers. 219/244. boekdeel
 • Napel Hans-Martien ten, Adams L.H.J. & Neuteboom M. (2012), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, Christen Democratische Verkenningen 32(4): 26-35. artikel in een tijdschrift
 • Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2014), Nederlandse instituties behoeven revival. In: Kempen P. van (red.) De kracht van Nederland. Bilderbergconferentie 2014. Den Haag: VNO-NCW. 17-26. boekdeel
 • Cuyvers P., Kruiter A.J. & Neuteboom M. (2014), Allemaal even decentraal graag! Redactielid Christen Democratische Verkenningen (2). tijdschriftredactie
 • Bot B.R., Brinkel T.B.F.M. & Neuteboom M. (2014), Nederland in de wereld Redactielid Christen Democratische Verkenningen (4). tijdschriftredactie
 • Hans-Martien ten Napel, Adams M. & Neuteboom M. (2014), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid. In: Dijkman P.J., Gradus R., Schinkelshoek J. (red.) CDA ontleed. Over de betekenis van de C, D en A.. Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 74-83. boekdeel
 • Bovenberg A.L., Neuteboom M. & Schenderling P.J. (2013), Economie als dienst aan het goede leven Redactielid Christen Democratische Verkenningen 2013(4). tijdschriftredactie
 • Neuteboom M. & Helmink R.B.M. (2013), Hoog tijd dat de losse eindjes van Maastricht aan elkaar worden geknoopt - in gesprek met Ruud Lubbers, Christen Democratische Verkenningen (2): 63-71. artikel in een tijdschrift
 • Gronden J.W. van de, Horck B.C.A. van & Neuteboom M. (2013), Staatkundige en politieke bezinning op Europa hoognodig, Christen Democratische Verkenningen (2): 30-40. artikel in een tijdschrift
 • Boomsma D.T. & Neuteboom M. (2013), Big Society: minder staat, meer samenleving - in gesprek met Phillip Blond, Christen Democratische Verkenningen 2013(1): 117-123. artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom M. (2013), Geloof in de samenleving: christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein Naar een vitale samenleving. Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. rapport
 • Gronden J.W. van de, Horck B. & Neuteboom M. (2013), Redactielid Christen Democratische Verkenningen (2). tijdschriftredactie
 • Gronden J.W. van de, Horck B.C.A. van & Neuteboom M. (2013), Het uur van Europa Redactielid Christen Democratische Verkenningen 2013(2). tijdschriftredactie
 • Bat J.A. de & Neuteboom M. (2013), Kabinet moet blauwdrukdenken loslaten, (1): 14-15. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom & M. (2013), 'Thorbecke, een voorbeeld van kundig staatsmanschap' - In gesprek met Frits Korthals Altes over instituties, waarden en burgerschap. In: Bijsterveld S.C. van, Steenvoorde R.A.J. (red.) 200 jaar Koninkrijk: Religie, staat en samenleving. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 405-423. boekdeel
 • Adams L.H.J., Hans-Martien ten Napel & Neuteboom M. (red.) (2012), Democratie in ademnood? Christen Democratische Verkenningen nr. 4. Amsterdam: Uitgeverij Boom. overig
 • Adams L.H.J., Napel Hans-Martien ten & Neuteboom M. (2012), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, Christen Democratische Verkenningen 4: 26-35. artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom M. & Slootweg E.J. (15 oktober 2012), SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2012), Fundamenten rechtsstaat aan erosie onderhevig, Christelijk Weekblad: nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland : 4-5. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hans-Martien ten Napel, Adams L.H.J. & Neuteboom M. (2012), Democratie in ademnood?. Amsterdam: Boom. boek
 • Neuteboom M. (2012), Geloof in de samenleving: christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein (. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA). Den Haag. rapport
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Is de hulp aan de naaste in gevaar? Heroriëntatie op solidariteit, Christen Democratische Verkenningen (2): 22-30. artikel in een tijdschrift
 • Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Solidariteit en het poldermodel - in gesprek met Jaap Smit, Niek Jan van Kesteren en Arnoud Boot, Christen Democratische Verkenningen (2): 78-86. artikel in een tijdschrift
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Solidariteit in crisis Christen Democratische Verkenningen nr. 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom. boek
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (red.) (2012), Solidariteit in crisis Christen Democratische Verkenningen nr. 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom. overig
 • Neuteboom M. (2011), Gelijkheid moet verscheidenheid juist mogelijk maken, Bestuursforum (12): 8-9. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Beeten R.H. van de, Linden T.G. van der & Neuteboom M. (2011), Menselijke waardigheid: ijkpunt voor christendemocratische vernieuwing, Christen Democratische Verkenningen (4): 24-33. artikel in een tijdschrift
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Wij zijn meer dan ons brein' - in gesprek met Herman van Praag, Christen Democratische Verkenningen (4): 91-96. artikel in een tijdschrift
 • Beeten R.H. van de, Linden T.G. van der & Neuteboom M. (red.) (2011), Menselijke waardigheid Christen Democratische Verkenningen nr. 4. Amsterdam: Uitgeverij Boom. overig
 • Neuteboom M. (2011), 'De rede als éénsnarig instrument van het monistisch secularisme' [Bespreking van: Cliteur, P.B. (2010) Het monotheïstische dilemma of de theologie van het terrorisme. Amsterdam: De Arbeiderspers & Cliteur P.B. (2010) The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism. Chicester: Wiley-Blackwell] Bespreking van: Cliteur P.B. (2010 | 2010) Het monotheïstische dilemma of De theologie van het terrorisme | The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Radix 37(4): 304-308. boekbespreking
 • Neuteboom M. (2011), C-factor, CDA-Magazine (3): 26. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als 'cyclopisme', Radix 37(2): 92-102. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkman P.H.J., Hans-Martien ten Napel, Neuteboom M. & Vroom H.M. (2011), Naar een herwaardering van gelijkheid. In: Dijkman P.H.J., Hans-Martien ten Napel, Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 28-38. boekdeel
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Nederland is een vlak land: gaten worden gevuld en heuvels afgegraven' - in gesprek met Frits Bolkestein. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 195-200. boekdeel
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Nederland is een vlak land: gaten worden gevuld en heuvels afgegraven' - in gesprek met Frits Bolkestein. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. boekdeel
 • Velthoven P.J.G. van & Neuteboom M. (2011), Welzijnswerk kan niet zonder bezieling - in gesprek met Edward de Kam, Robert Flos en Diederik Boomsma. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 126-132. boekdeel
 • Neuteboom M. (2011), De verdrukking van het christendom in het Midden-Oosten, Ecclesia (1): 7. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hans-Martien ten Napel, Dijkman P.H.J., Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) (2011), De last van gelijkheid Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Boom. boekredactie
 • Neuteboom M. (2011), 'De rede als éénsnarig instrument van het monistisch secularisme' Bespreking van: Cliteur P.B. (2010 | 2010) Het monotheïstische dilemma of De theologie van het terrorisme | The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Radix 37(4): 304-308. boekbespreking
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als "cyclopisme", Radix 37(2): 92-102. artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als "cyclopisme", Radix (2): 92-102. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Beeten R.H., Linden T.G. van der & Neuteboom M. (2011), Menselijke waardigheid Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Uitgeverij Boom. boek
 • Hans-Martien ten Napel, Dijkman P.H.J., Neuteboom M. & Vroom H.M. (2011), Naar een herwaardering van gelijkheid. In: Dijkman P.H.J., ten Napel H.M.Th.D., Neuteboom M., Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Boom. 28-38. boekdeel
 • Neuteboom M. (2010), Bestuurdersdag 2010 over de kerntaken van de overheid, Bestuursforum (10): 5. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2010), Het schip van staat, Ecclesia (18): 149-150. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (12 augustus 2010), CDA moet de rechtsstaat breder verdedigen. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bat J.A. de & Neuteboom M. (2010), Vertrouwen, verbinding en veerkracht. Een analyse en aanbevelingen over de herinrichting van het openbaar bestuur in Nederland (commissie-Van der Tak). Den Haag: CDA-bestuurdersvereniging, (CDA-bestuurdersvereniging). [overig] overig
 • Neuteboom M. (2009), De herontdekking van de zoektocht naar waarheid, Christen Democratische Verkenningen (2): 138-145. artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom M. (2009), BSV: 'zelfstandigheid waterschappen handhaven', Bestuursforum (6/7): 12. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.