Universiteit Leiden

nl en

Maarten Neuteboom

Docent

Naam
Mr. M. Neuteboom
Telefoon
+31 71 527 7161
E-mail
m.neuteboom@law.leidenuniv.nl

Mr. M. (Maarten) Neuteboom studeerde rechten en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Hij is sinds begin 2011 werkzaam als docent en verzorgt onderwijs voor de afdelingen Encyclopedie (Inleiding recht & Grondslagen van het recht) en Moot Court (Internationaal Publiekrecht & Staatsrecht). Daarvoor verzorgde hij ook onderwijs voor de afdeling Rechtsfilosofie.   

M. Neuteboom is tevens verbonden aan een Wetenschappelijk Instituut waar hij onderzoek verricht(te) naar de vrijheid van godsdienst, de scheiding van kerk en staat, de plaats van religie en levensbeschouwing in het publieke domein, botsende grondrechten en de veranderende taakopvatting van de overheid.

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Moot Court

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 313

Contact

Onderzoeker/Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsfilosofie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

 • Hans-Martien ten Napel, Adams L.H.J. & Neuteboom M. (2012), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, Christen Democratische Verkenningen 32(4): 26-35.artikel in een tijdschrift
 • Hans-Martien ten Napel, Adams M. & Neuteboom M. (2014), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid. In: Dijkman P.J., Gradus R., Schinkelshoek J. (red.) CDA ontleed. Over de betekenis van de C, D en A.. Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 74-83.boekdeel
 • Bovenberg A.L., Neuteboom M. & Schenderling P.J. (2013), Economie als dienst aan het goede leven Redactielid Christen Democratische Verkenningen 2013(4).tijdschriftredactie
 • Neuteboom M. & Helmink R.B.M. (2013), Hoog tijd dat de losse eindjes van Maastricht aan elkaar worden geknoopt - in gesprek met Ruud Lubbers, Christen Democratische Verkenningen (2): 63-71.artikel in een tijdschrift
 • Gronden J.W. van de, Horck B.C.A. van & Neuteboom M. (2013), Staatkundige en politieke bezinning op Europa hoognodig, Christen Democratische Verkenningen (2): 30-40.artikel in een tijdschrift
 • Boomsma D.T. & Neuteboom M. (2013), Big Society: minder staat, meer samenleving - in gesprek met Phillip Blond, Christen Democratische Verkenningen (1): 117-123.artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom M. (2013), Geloof in de samenleving: christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein Naar een vitale samenleving. Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.rapport
 • Neuteboom & M. (2013), 'Thorbecke, een voorbeeld van kundig staatsmanschap' - In gesprek met Frits Korthals Altes over instituties, waarden en burgerschap. In: Bijsterveld S.C. van, Steenvoorde R.A.J. (red.) 200 jaar Koninkrijk: Religie, staat en samenleving. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 405-423.boekdeel
 • Gronden J.W. van de, Horck B. & Neuteboom M. (2013), Redactielid Christen Democratische Verkenningen (2).tijdschriftredactie
 • Gronden J.W. van de, Horck B.C.A. van & Neuteboom M. (2013), Het uur van Europa Redactielid Christen Democratische Verkenningen 2013(2).tijdschriftredactie
 • Bat J.A. de & Neuteboom M. (2013), Kabinet moet blauwdrukdenken loslaten, Advances in Electrical Engineering (1): 14-15.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Adams L.H.J., Hans-Martien ten Napel & Neuteboom M. (red.) (2012), Democratie in ademnood? Christen Democratische Verkenningen nr. 4. Amsterdam: Uitgeverij Boom.overig
 • Adams L.H.J., Hans-Martien ten Napel & Neuteboom M. (2012), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, Christen Democratische Verkenningen 4: 26-35.artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom M. & Slootweg E.J. (15 oktober 2012), SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2012), Fundamenten rechtsstaat aan erosie onderhevig, Christelijk Weekblad : 4-5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2012), Geloof in de samenleving: christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein (. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA). Den Haag.rapport
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Is de hulp aan de naaste in gevaar? Heroriëntatie op solidariteit, Christen Democratische Verkenningen (2): 22-30.artikel in een tijdschrift
 • Hans-Martien ten Napel, Adams L.H.J. & Neuteboom M. (2012), Democratie in ademnood?. Amsterdam: Boom.boek
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (red.) (2012), Solidariteit in crisis Christen Democratische Verkenningen nr. 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom.overig
 • Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Solidariteit en het poldermodel - in gesprek met Jaap Smit, Niek Jan van Kesteren en Arnoud Boot, Christen Democratische Verkenningen (2): 78-86.artikel in een tijdschrift
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Solidariteit in crisis Christen Democratische Verkenningen nr. 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom.boek
 • Neuteboom M. (2011), Gelijkheid moet verscheidenheid juist mogelijk maken, Advances in Electrical Engineering (12): 8-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Beeten R.H. van de, Linden T.G. van der & Neuteboom M. (2011), Menselijke waardigheid: ijkpunt voor christendemocratische vernieuwing, Christen Democratische Verkenningen (4): 24-33.artikel in een tijdschrift
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Wij zijn meer dan ons brein' - in gesprek met Herman van Praag, Christen Democratische Verkenningen (4): 91-96.artikel in een tijdschrift
 • Beeten R.H. van de, Linden T.G. van der & Neuteboom M. (red.) (2011), Menselijke waardigheid Christen Democratische Verkenningen nr. 4. Amsterdam: Uitgeverij Boom.overig
 • Neuteboom M. (2011), 'De rede als éénsnarig instrument van het monistisch secularisme' [Bespreking van: Cliteur, P.B. (2010) Het monotheïstische dilemma of de theologie van het terrorisme. Amsterdam: De Arbeiderspers & Cliteur P.B. (2010) The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism. Chicester: Wiley-Blackwell] Bespreking van: Cliteur P.B. (2010 | 2010) Het monotheïstische dilemma of De theologie van het terrorisme | The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Radix 37(4): 304-308.boekbespreking
 • Neuteboom M. (2011), C-factor, CDA-Magazine (3): 26.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als 'cyclopisme', Radix 37(2): 92-102.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Nederland is een vlak land: gaten worden gevuld en heuvels afgegraven' - in gesprek met Frits Bolkestein. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom.boekdeel
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Nederland is een vlak land: gaten worden gevuld en heuvels afgegraven' - in gesprek met Frits Bolkestein. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 195-200.boekdeel
 • Velthoven P.J.G. van & Neuteboom M. (2011), Welzijnswerk kan niet zonder bezieling - in gesprek met Edward de Kam, Robert Flos en Diederik Boomsma. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 126-132.boekdeel
 • Dijkman P.H.J., Hans-Martien ten Napel, Neuteboom M. & Vroom H.M. (2011), Naar een herwaardering van gelijkheid. In: Dijkman P.H.J., Hans-Martien ten Napel, Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 28-38.boekdeel
 • Neuteboom M. (2011), De verdrukking van het christendom in het Midden-Oosten, Ecclesia (1): 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als "cyclopisme", Radix (2): 92-102.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Beeten R.H., Linden T.G. van der & Neuteboom & M. (2011), Menselijke waardigheid Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Uitgeverij Boom.boek
 • Hans-Martien ten Napel, Dijkman P.H.J., Neuteboom M. & Vroom H.M. (2011), Naar een herwaardering van gelijkheid. In: Dijkman P.H.J., ten Napel H.M.Th.D., Neuteboom M., Vroom H.M. (red.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Boom. 28-38.boekdeel
 • Hans-Martien ten Napel, Dijkman P.H.J., Neuteboom M. & Vroom H.M. (red.) (2011), De last van gelijkheid Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Boom.boekredactie
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als "cyclopisme", Radix 37(2): 92-102.artikel in een tijdschrift
 • Neuteboom M. (2011), 'De rede als éénsnarig instrument van het monistisch secularisme' Bespreking van: Cliteur P.B. (2010 | 2010) Het monotheïstische dilemma of De theologie van het terrorisme | The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Radix 37(4): 304-308.boekbespreking
 • Neuteboom M. (2009), De herontdekking van de zoektocht naar waarheid, Christen Democratische Verkenningen (2): 138-145.artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden