Universiteit Leiden

nl en

Lies Punselie

Hoogleraar Familierecht

Naam
Prof.dr.mr. E.C.C. Punselie
Telefoon
+31 71 527 6292
E-mail
e.c.c.punselie@law.leidenuniv.nl

Hoogleraar Familierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.41

Contact

 • Punselie E.C.C. (2020), Gezamenlijk gezag is de norm, eenhoofdig gezag de uitzondering [EB 2020/61], EB: tijdschrift voor scheidingsrecht 2020(7/8): 133-135. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (17 januari 2020), Een kindje van de ooievaar? Over draagmoederschap: heden en toekomst (Oratie. Instituut voor Privaatrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Universiteit Leiden. Inaugurale rede
 • Bruning M.R., Klep K.F.M. & Punselie E.C.C. (red.) (2020), De invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland - perspectieven voor de rechtspraktijk Recht en Praktijk – Personen- en familierecht nr. 7. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Punselie E.C.C. (2020), De kosten van verzorging en opvoeding. In: Bruning, M.R.; Brink, Y.N. van den; Punselie, E.C.C. (red.) Jeugdrecht en jeugdhulp. Den Haag: SDU. 425-449. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2020), De minderjarige en de scheiding van zijn ouders. In: Bruning, M.R.; Brink, Y.N. van den; Punselie, E.C.C. (red.) Jeugdrecht en jeugdhulp. Den Haag: SDU. 173-213. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2020), De minderjarige: naam, nationaliteit, afstamming en adoptie. In: Bruning, M.R.; Brink, Y.N. van den; Punselie, E.C.C. (red.) Jeugdrecht en jeugdhulp. Den Haag: SDU. 43-106. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2020), De persoon. In: Vlaardingerbroek, P. (red.) Het hedendaagse personen- en familierecht. Deventer: Wolters Kluwer. 29-107. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2020), Een kindje van de ooievaar? Over draagmoederschap: heden en toekomst [FJR 2020/11], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2020(2): 41-47. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2020), Het gezag over minderjarigen. In: Bruning, M.R.; Brink, Y.N. van den; Punselie, E.C.C. (red.) Jeugdrecht en jeugdhulp. Den Haag: SDU. 107-172. boekdeel
 • Klep K., Bruning M. & Punselie L. (2020), Introductie van de redactie. In: Bruning, M.R.; Klep, K.F.M.; Punselie, E.C.C. (red.) De invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland - perspectieven voor de rechtspraktijk. Recht en Praktijk – Personen- en familierecht nr. 7 Deventer: Wolters Kluwer. 1-12. boekdeel
 • Bruning M.R., Brink Y.N. van den & Punselie E.C.C. (red.) (2020), Jeugdrecht en jeugdhulp [negende herziene druk]. Den Haag: Sdu. boekredactie
 • Kloosterboer K. & Punselie E.C.C. (2020), Voor de verandering; de lange weg naar een formele rechtsingang voor minderjarigen [FJR 2020/52], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2020(10): 238-244. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2019), Komt de dubbele naam in zicht? [FJR 2019/30], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2019(6): 139-143. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2019), Naamrecht in de echtscheidingscontext [EB 2019/79], EB: tijdschrift voor scheidingsrecht 2019(9): 169-174. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2019), Tijd voor nieuw familierecht? (Column), JiBulletin = Bulletin Jurist in Bedrijf 28(4): 46-47. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2019), Titel 12 en 14 (met uitzondering van kinderbeschermingsmaatregelen en bewind vermogen minderjarigen). In: Wortmann S.F.M., Bruning M.R. (red.) Groene Serie Personen en familierecht. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Eusman W.J. & Punselie E.C.C. (2019), Verslag FJR International Forum on Surrogacy [FJR 2019/55], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2019(10): 257-260. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2019), ‘Wat in het belang van het kind is, is lang niet altijd duidelijk’. Geïnterviewd door Mirjam Jochemsen voor Leidraad [interview]. overig
 • Punselie E.C.C. (2018), Commentaar op titel 2 van boek 1 BW. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (red.) Personen- en Familierecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Hoeven J. van der & Punselie E.C.C. (2017), De voorstellen van de Staatscommissie Herijking ouderschap [FJR 2017/4], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017(1). artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2017), Een kind is geen toverbal, is Paul wel een tovenaar?. In: Smits V.M., Jong R. de, Linden A.P. van der (red.) "In verbondenheid": opstellen aangeboden aan Professor mr. Paul Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer. 209-220. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2017), Hoofdstuk 2 (De persoon). In: Vlaardingerbroek P., Blankman K., Linden A.P. van der, Punselie E.C.C., Schrama W.M. (red.) Het hedendaagse personen- en familierecht: (behoudens het huwelijksvermogensrecht). Deventer: Wolters Kluwer. 29-104. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2015), Naar een nieuw kinderalimentatiestelsel? [FJR 2015/22], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2015(4). artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2015), Verordening wederzijdse erkenning van Beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken, Nederlands Internationaal Privaatrecht 33(2): 226-228. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2014), Concept-wetsvoorstel Scheiden zonder rechter [FJR 2014/11], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014(2). artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2014), Erkenning door gehuwde man [FJR 2014/8], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014(2). artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2014), Hoofdstuk 2. De persoon. In: Vlaardingerbroek P., Blankman K., Linden A.P. van der, Punselie E.C.C., Schrama W.M. (red.) Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2013), Afstandskinderen. In: Rutten S.W.E., Saarloos K. (red.) an afstamming tot nationaliteit: opstellen aangeboden aan professor mr. G.R. de Groot ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Deventer: Kluwer. 105-112. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2013), Herroeping adoptie [FJR 2013/14], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013(2): 37. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2012), Kinderontvoering en gewone verblijfplaats [FJR 2012/14], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012(2): 35. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2011), Afstamming en gezag in geval van informele relaties [EB 2011/68], EB: tijdschrift voor scheidingsrecht 2011(10): 155-158. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2011), Hoofdstuk 2. In: Vlaardingerbroek P. [et al.] (red.) Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2011), Wet conflictenrecht afstamming. In: Breedveld-de Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der, Kentin E., Koot R.M.C.M., Kuilenburg T. van, Nijland J., Poutsma E.C., Sikkema T.H. (red.) Signora Senatrice: over recht, onderwijs en politiek: opstellen aangeboden aan Ankie Broekers-Knol bij haar afscheid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 109-116. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2010), De positie van de minderjarige in het civiele proces. In: Boele-Woelki K. [et al.] (red.) Actuele ontwikkelingen in het familierecht: vierde UCERF symposium. UCERF reeks nr. 4 Nijmegen: Ars Aequi Libri. 81-92. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2010), Hoorrecht van jonge kinderen [FJR 2010/68], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2010(7/8): 177. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2009), Gezamenlijk gezag en schorsing omgang: Hoge Raad is om [FJR 2009/56], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2009(6): 145. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2009), Naamswijzigingperikelen [FJR 2009/92], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2009(10): 243. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2009), Titel 1 t/m 5A, Titel 13 en 14 t/m afd. 3A. In: Wortmann S.F.M. (red.) Personen- en familierecht, Burgerlijk wetboek. Wet en Rechtspraak Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2008), Gezag over minderjarigen. Ars Notariatus nr. 139. Deventer: Kluwer. boek
 • Punselie E.C.C. (2008), Hoge Raad komt pleegoudervoogd te hulp [FJR 2008/12], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2008(2): 25. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2008), Hoofdstuk 2. In: Vlaardingerbroek P. [et al.] (red.) Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Bruning M.R. & Punselie E.C.C. (2008), Personen- en familierecht [Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden 2001 – 2006, afdeling 1], Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 645-655. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2007), Artsen let op! [FJR 2007/57], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 29(6): 133. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2007), Kinderen van (ex-)samenwonenden [FJR 2007/114], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 29(11): 272-276. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2007), Naamrecht. Monografieën familie, jeugd en recht nr. 4. Den Haag: SDU. boek
 • Kalsbeek N.A., Groot G.R. de, Juffer F., Linden A.P. van der, Punselie E.C.C., Steendijk E. & Willems A.W.M. (2007), Rapport Lesbisch Ouderschap (Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie). Den Haag: Ministerie van Justitie. rapport
 • Punselie E.C.C. (15 maart 2006), Voor een pleegkind met recht een toekomst : Een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing (Dissertatie, Faculty of Law, Leiden University) Meijers-reeks nr. 104. Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en): Doek J.E., Bruning M.R. dissertatie
 • Punselie E.C.C. (2006), Jeugdzorg in uitvoering: wat als het werk stil komt te liggen. In: What's in a family: liber amicorum: aangeboden aan mr. J.W. Wladimiroff-Nater ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als advocaat. Den Haag: SDU. 181-191. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2006), Na vijftig jaar toch zwakke adoptie in Nederland? [FJR 2006/14], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 28(2): 50-55. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2006), Over samenwerking in de jeugdzorg en het laatste woord [FJR 2006/111], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 28(11): 261. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2005), Geen verantwoordelijkheid nemen, dan geen gezag! [FJR 2005/67], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 27(7/8): 161. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2004), Een waaier van machtigingen? Gezinsvoogdij-instelling take your pick of is het laatste woord aan de rechter? [FJR 2004/43], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 26(5): 119-122. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2004), Het Arnhemse hof en het paspoort van pleegkinderen [FJR 2004/71], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 26(7/8): 165. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2004), Hoofdstuk 2. In: Vlaardingerbroek P., Blankman K., Heida A., Linden A.P. van der, Punselie E.C.C., Raak-Kuiper J.A.E. van (red.) Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht). Deventer: Kluwer. 21-81. boekdeel
 • Bruijn-Luckers M.L.C.C. de & Punselie E.C.C. (2004), Medisch handelen en kinderbescherming, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 28(8): 578-591. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2004), Termijnen en het belang van het kind [FJR 2004/8], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 26(2): 29. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2003), Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden 1997 – 2001, afdeling 1, personen- en familierecht, Tijdschrift voor Privaatrecht 2003: 134-146. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. & Bruning M.R. (2003), Gehechtheid in het jeugdrecht. In: Schuengel C., Slot W., Bullens R. (red.) Gehechtheid en kinderbescherming: juridische relevantie van gedragswetenschappelijke onderzoeksbevindingen. ACK-reeks / Amsterdams Centrum voor Kinderstudies Amsterdam: SWP. 74-82. boekdeel
 • Punselie E.C.C. (2003), Gezamenlijk gezag voor oude vechtscheidingen, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 25(5): 97. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2003), Pleegzorg in de Verenigde Staten: het streven naar continuïteit in de opvoeding, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 25(10): 190-197. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2002), Erkenning door verwekker zonder family life, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 24(10): 245. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2001), Gezamenlijk gezag, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2001(12): 313. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2001), Langdurige pleegzorg en gezag, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: informatiebulletin van Defence for Children International, Afdeling Nederland 11(3): 17-20. artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2001), Ondertoezichtstelling en langdurige pleegzorg, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2001(7): 202-206. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2000), Pleegzorg met Visie: Juridische haken en ogen, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2000(11): 245-251. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (2000), Pleegzorg met visie: juridische haken en ogen. Leiden: Trillium, Innovatie & Kwaliteitsverbetering in de Pleegzorg, Universiteit Leiden [in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie]. rapport
 • Punselie E.C.C. (1999), De (on)mogelijke combinatie arbeid en pleegzorg, Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg 1999(4): 16-21. artikel in een tijdschrift
 • Kloosterboer K. & Punselie E.C.C. (1998), Kinderen als procespartij en het Kinderrechtenverdrag, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 20(1): 6-10. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (1998), Pleegzorg in een veranderende samenleving, Mobiel : tijdschrift voor pleegzorg 1998(2): 6-7. artikel in een tijdschrift
 • Kloosterboer K. & Punselie E.C.C. (1997), Children in The Netherlands on their way to Mature Rights (Lezing). Second World Congress on Family Law and the Rights of Children & Youth, San Francisco, 3-7 June 1997. overig
 • Robbroeckx L., Punselie E.C.C. & Nijon S. (1997), Hulpverlening betrekt ouders onvoldoende bij pleeggezinplaatsing. In: Grotenhuis S., Zwaard J. van der (red.) Kiezen voor kinderen. Gezin en beleid Utrecht & Den Haag: Elsevier/De Tijdstroom & NGR. 182-191. boekdeel
 • Kloosterboer K. & Punselie E.C.C. (1995), Rechtsingang voor minderjarigen; Kinderen eindelijk serieus genomen?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 1995(9): 194-198. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Punselie E.C.C. (1994), Verslag studiedag over de verklaring van de rechten van het gezin, 18 maart 1994, Tilburg, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 16(6): 133-135. artikel in een tijdschrift
 • Gerechtshof Den Haag Raadsheer - plv
 • Wolters Kluwer Medewerker/auteur/redactielid / diverse uitgaven
 • SDU Redactielid Kennisbank pfr
 • Instituut voor mediation en familierecht (IMFO) Docent
 • MOC-uitgevers Redactielid Jurisdidact
 • Stichting Permanente Educatie Docent
 • Ministerie van Justitie & Veiligheid Commissie voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.