Universiteit Leiden

nl en

Katrien Klep

Universitair docent

Naam
Dr.mr. K.F.M. Klep
Telefoon
+31 71 527 1325
E-mail
k.f.m.klep@law.leidenuniv.nl

Dr. Mr. Katrien Klep is sinds juli 2016 als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, afdeling Jeugdrecht.

Meer informatie over Katrien Klep

Katrien Klep studeerde Latijns-Amerika Studies en Internationaal Recht aan de Universiteit Utrecht. Zij deed haar masteronderzoek naar inheemse rechten op land in Ecuador en studeerde in 2001 af bij Culturele Antropologie, en in 2002 bij Internationaal Recht (cum laude).

Na haar studies werkte zij een aantal jaar als griffier in de Vreemdelingenkamer van de Rechtbank Amsterdam. In 2012 is zij gepromoveerd, aan de Universiteit Utrecht, op de antropologische analyse van transitional justice instrumenten (met name waarheidscommissies) en herinneringspraktijken (memorialisation) in Chili. Zij heeft jarenlang gewerkt als senior docent en onderzoeksbegeleider aan de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht, zowel in de bachelor opleiding als in de master ‘Multiculturalisme’ en de Engelstalige master ‘Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship.’

Sinds juli 2016 werkt Katrien Klep als Universitair Docent in de vakgroep Jeugdrecht. Zij heeft als senior onderzoeker deelgenomen aan een multi-disciplinair evaluatieonderzoek naar de Wet op de Kinderombudsman. In haar wetenschappelijk werk zijn twee grote interesses te onderscheiden: (1) hoe werken (mensen)rechten in de praktijk? En (2) het combineren van juridische methoden met kwalitatieve sociaal-wetenschappelijke methoden.

Haar onderzoek richt zich op narratieven van kinderrechten (Narratives of Children’s Rights) en stelt de vraag wat de juridische en dagelijkse praktijk van de bescherming van kinderrechten laat zien over hoe ‘kinderen’ als sociale groep bekeken en begrepen worden.  En stelt de vraag wat dit zegt het over noties als ‘evolving capacities’ en ‘agency’ van kinderen. Zij maakt deel uit van het Child Rights Research Symposium-netwerk waarin wordt samengewerkt met onderzoeksgroepen op het gebied van kinderrechten en jeugd- en familierecht van andere Europese universiteiten.

Katrien Klep doceert in de Master of Laws: Advanced Studies in International Children’s Rights en de Summerschool ‘Frontiers of Children’s Rights.’ Zij geeft workshops over onderzoek en methoden.

Katrien Klep was lid van de Denk Tank over lokale mensenrechten van de Gemeente Utrecht. Momenteel is zij actief als expert lid van de Denk Tank  ‘Utrecht Kinderrechtenstad’ van de Gemeente Utrecht.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.43

Contact

  • Gemeente Utrecht Onafhankelijk lid van denktank Utrecht - kinderrechtenstad

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie