Universiteit Leiden

nl en

Job Cohen

Professor Emeritus of Local Government

Name
Prof.mr.dr. M.J. Cohen

Professor Emeritus of Local Government

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Publications

  • Included in internal register
This website uses cookies.  More information.