Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Jan Vleggeert

Universitair hoofddocent

Naam Mr.dr. J. Vleggeert
Telefoon +31 71 527 5885
E-mail j.vleggeert@law.leidenuniv.nl

Jan Vleggeert is Universitair hoofddocent belastingrecht, verbonden aan de Afdeling Belastingrecht.

Meer informatie Jan Vleggeert

Promotieonderzoek

Op 23 juni 2009 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift "Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht" (promotores: prof. mr. F.A. Engelen en prof. mr. R.J. de Vries).

Onderzoeksfocus

Het onderzoek richt zich met name op bescherming van de nationale (vennootschaps)belastinggrondslag en op het tegengaan van belastingvlucht. De vraag of de huidige wettelijke maatregelen moeten worden aangepast en zo ja, welke nieuwe maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, wordt bezien vanuit het nationale fiscale recht, het EU-recht en het verdragenrecht.

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap 
  • Deelnemer aan de brainstormgroep Internationaal Belastingrecht

 

SDU
Annotator NTFR
Kluwer
Auteur Cursus Belastingrecht Vpb