Universiteit Leiden

nl en

Jaap Goedegebuure

Emeritus hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde

Naam
Prof.dr. J.L. Goedegebuure
Telefoon
+31 71 527 2166
E-mail
j.l.goedegebuure@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5586-2159

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Emeritus hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Moderne Nederlandse L&C
 • Goedegebuure J.L. (2023), H.C. ten Berge en de lege transcendentie. In: Gerbrandy P., Sanders. M. & De Stycker C. (red.), Ten Berge handboek. Gent: Poëziecentrum. 197-202. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2022), De macht van de onschuld: Over Ondineke, Mieke Maaike en andere Lolita's, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2020-2021: 11-20. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2021), Een leegte met een scherpe rand: Thomas Rosenboom en het kwaad, Tirade 65(486): 14-22. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2021), Fijn bederf. Over Jacob Israël de Haan en Het Kwaad, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2019-2020: 11-21. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2020), Sympathie voor de duivel. Essay over Gerard Reve en het Kwaad (2), Liter. Christelijk literair tijdschrift 23(97): 57-62. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2020), Jong in de jaren zestig. De muziek van Frans Kellendonk. Amsterdam: Querido. Boek
 • Goedegebuure J.L. (2020), Peinzen met de kwast in de hand. Over Zwarte Schuur en andere kunstenaarsromans, Liter 23(98): 15-24. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2019), Sympathie voor de duivel. Essay over Gerard Reve en het Kwaad (1), Liter 22(96): 2-12. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2019), Ik is een ander. Notities over het dagboekgenre, Extaze 8(2): 4-9. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (red.) (2019), H. Marsman, Groots en meeslepend. Een keuze uit de gedichten. Nijmegen: Vantilt. Boekredactie
 • Goedegebuure J.L. (2019), Hendrik Marsman (1899-1940). In: Coller H. van, Geest D. de & Plooy H. du (red.), Verbinding en venster; die Nederlandse Letterkunde van aanvang tot hede 2 nr. 2. Pretoria: Van Schaik. 381-392. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2018), Chaos, hoop, transitie. Notities bij de romans voor volwassenen van Joke van Leeuwen, Literatuur zonder leeftijd 32(107): 133-138. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2018), Kellendonk, een biografie. Amsterdam: Querido. Boek
 • Goedegebuure J.L. (2018), Stille venijnen. Verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus nr. XVI. Leiden: Louis Couperus Genootschap. Boek
 • Goedegebuure J.L. (2018), Andreas Burnier tussen utopie en dystopie, Extaze 7(1): 63-69. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2018), Rouwverwerking, verheerlijking, zelfportret. Paul's ontwaken van Frederik van Eeden. In: Honings R., Marion O. van & Vergeer T. (red.), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. Hilversum: Verloren. 127-134. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2018), Verbannen uit het paradijs. Het Indië van Louis Couperus, Indische Letteren 33(4): 417-427. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2016), Frans Kellendonk in de spiegel van de literatuurwetenschap, Spiegel der Letteren 57(4): 431-441. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2016), Ik kan het toch niet zeggen. Over talen van de liefde. In: Goud J. (red.), Door woorden gekust. Talen van de liefde. Zoetermeer: Klement. 25-33. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2016), Schrijver, priester, politieagent. Frans Kellendonk als cultuurcriticus. In: Boven E. van & Verstraeten P. (red.), Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief. Hilversum: Verloren. 181-192. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2016), 'Het zoveelste echec van de Verlichting'. Frans Kellendonk in confrontatie met aids, Tijdschrift voor biografie 5(1): 15-23. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2015), Een blijvende uitdaging. Het tegendraadse engagement van Frans Kellendonk, Extaze 4(2): 4-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2015), 'And never the twain shall meet'. Louis Couperus op reis in de Oost. In: Honings R. & Zonneveld P. van (red.), Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Hilversum: Verloren. 195-204. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2015), Voorbij goed en kwaad. Het mensbeeld achter 'zinloos geweld' in de literatuur en filosofie, Justitiële Verkenningen 41(5): 112-123. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2015), Visions in blue; Frans Kellendonk als Bob Dylan-fan, Nieuw Letterkundig Magazijn 33(1): 7-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2015), Een vrolijke overgave aan de voorlopigheid. Dirk van Weelden en het nomadische schrijven. In: Goud J. (red.), Ontworteld. De schrijver als nomade. Hilversum: Verloren. 175-183. Boekdeel
 • Jong O. de & Goedegebuure J.L. (red.) (2015), Frans Kellendonk, De brieven. Amsterdam: Querido. Boekredactie
 • Honings Rick & Goedegebuure Jaap (2015), [Luisterboek] Frans Kellendonk, Mystiek lichaam. Voorgelezen door Ilja Leonard Pfeijffer. Toegelicht door Rick Honings en Jaap Goedegebuure (Rubinstein). [overig]. Overig
 • Goedegebuure J.L. (2015), Wit licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu. Nijmegen: Vantilt. Boek
 • Goedegebuure J.L. (2014), Doem en roeping. Oek de Jong en de bijbelse erfenis. In: Goud J. (red.), Terug naar een naaktheid. Het leven volgens Oek de Jong. Zoetermeer: Klement. 41-50. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2014), Vlieland als ons eigen Siberië; over de (on)mogelijkheden van resocialisatie van ex-delinquenten, Tijdschrift voor herstelrecht 14(2): 49-53. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2014), Door onze verzen waait hun heilige geest. De literaire avant-garde en de mystiek, Extaze 4(3): 4-21. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2014), Extatisch gestamel of bombastische onzin? Over Herman Gorters aanstootgevende Verzen. In: Honings R., Jensen L. & Marion O. van (red.), Schokkende boeken!. Hilversum: Verloren. 239-247. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2013), Volstrekt Vidocq. Incarnatie bij Willem Jan Otten en Martinus Nijhoff. In: Goud J. (red.), Redenen van het hart. Het leven volgens Willem Jan Otten. Zoetermeer: Klement. 101-110. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2013), Pulsating vitality; on the early work of Marc Mulders. In: , The Moonlight Garden: Lecturis. 17-37. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2013), The reception of Neue Sachlichkeit among Dutch authors and critics. In: Grüttemeier R., Beekman K. & Rebel B. (red.), Neue Sachlichkeit and avant-garde. Amsterdam-New York: Rodopi. 297-312. Boekdeel
 • Niekerk A. van & Goedegebuure J.L. (2013), Jezus weergekeerd en van Simon gezien. Over De Kinderjaren van Jezus van J.M. Coetzee, Liter. Christelijk literair tijdschrift 16(70): 59-64. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2013), Een zwiepende brug. Gerrit Achterberg als mystiek dichter, Liter. Christelijk literair tijdschrift : 58-66. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2013), Braak, Menno ter. In: Pollman K. & Otten W. (red.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Oxford: Oxford University Press. 708-709. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2013), Moeders, minnaressen, echtgenotes en een zonnekoningin. Arnon Grunberg en zijn heldinnen, Armada: tijdschrift voor wereldliteratuur : 88-93. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2012), Genade sijpelt naar het laagste punt. Over De Vlek van Willem Jan Otten, Liter. Christelijk literair tijdschrift 15(65): 19-28. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2012), Ondermijnende reverences. Parodistische strategieën in het werk van Wilem Brakman. In: Bernaerts L. & Vervaeck B. (red.), Het binnenste buiten. Werk en leven van Willem Brakman. Gent: Academia Press. 151-158. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2012), 'De hemel wordt een haren zak'. Apocalyptiek in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw, Schrift: tijdschrift over de bijbel 44(262): 136. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2012), 'Uw scheede lacht mij lokkend tegen'. E. du Perron als priapisch dichter. In: Driel J. van & Honings R. (red.), Pornografie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. 74-83. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2012), Marsman en zijn zwarte engelen. In: Capelleveen P. van, Hoek K. van der, Leerintveld A. & Vlist E. van der (red.), Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag / Amsterdam: Koninklijke Bibliotheekl / De Buitenkant. 363-374. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2012), Gekweld als een duivel en bang als een kind in het donker. H. Marsman op de drempel van de rooms-katholieke kerk, Liter. Christelijk literair tijdschrift 15(68): 61-66. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2012), Ad acta gelegd. Verwerking van oorlogservaringen in de Nederlandse literatuur van na 1945. In: Merwe C. van der, Mulder E. & Ester H. (red.), Woordeloos tot verhaal. Trauma en narratief in Nederlands en Afrikaans. Stellenbosch: Sun Press. 43-60. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2012), Cherchez la femme. De vriendschap tussen E. du Perron, H. Marsman en Elisabeth de Roos, Cahiers voor een Lezer 35: 3-15. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2011), 'De onzegbare geur van den Islam', Arabesken 19(38): 4-10. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2011), Naar de hemel, Armada: tijdschrift voor wereldliteratuur 17(62): 1-4. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2011), Jacoba als projectiescherm. In: Honings R. & Marion O. van (red.), Vrouw van het vaderland. Jacoba van Beieren in kunst en literatuur: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 107-116. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), The Marginal Figure as Hero. Hella S. Haasse (1918). In: Bel J. & Vaessens T. (red.), Women's Writing from the Low Countries 1880-2010. Amsterdam / Manchester: Amsterdam University Press / Manchester University Presss. 105-110. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010. Nijmegen: Vantilt. Boek
 • Goedegebuure J.L. (2010), Distantie en empathie bij Van der Jagt en Grunberg. In: Goud J. (red.), Het leven volgens Arnon Grunberg. De wereld als poppenkast. Kampen-Kapellen: Klement-Pelckmans. 65-73. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), The Queen of the Column. Renate Rubinstein (1929-1990). In: Bel J. & Vaessens T. (red.), Women's Writing from the Low Countries. Amsterdam / Manchester: Amsterdam University Press / Manchester University Press. 141-142. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Crusade against the Facile. Andreas Burnier (1931-2002). In: Bel J. & Vaessens T. (red.), Women's Writing from the Low Countries. Amsterdam / Manchester: Amsterdam University Press / Manchester University Press. 147-150. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Doeschka Meijsing als adept van het modernisme. In: , De erfenis van het modernisme. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 129-138. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Commitment with No Illusions. Kristien Hemmerechts (1955). In: Bel J. & Vaessens T. (red.), Women's Writing from the Low Countries. Amsterdam / Manchester: Amsterdam University Press / Manchester University Press. 223-226. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Carnaval in de hel. Arnon Grunberg over joodse kwesties, Armada: tijdschrift voor wereldliteratuur 16(60): 87-94. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2010), De donkre kooi. Over de dichter C.O. Jellema, Tirade 54(434): 85-91. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2010), Low Countries (Europe). In: Logan P.M. (red.), The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Blackwell. 471-478. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Nihilistische cultuurkritiek. Arnon Grunberg en het groteske, Parmentier 19(3): 47-54. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2010), Uncompromising Honesty. Frida Vogels (1930). In: Bel J. & Vaessens T. (red.), Women's Writing from the Low Countries. Amsterdam / Manchester: Amsterdam University Press / Manchester University Press. 143-146. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Death, Loss, Betrayal. Doeschka Meijsing (1947). In: Bel J. & Vaessens T. (red.), Women's Writing from the Low Countries. Amsterdam / Manchester: Amsterdam University Press / Manchester University Press. 191-194. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Het ik als masker en muilkorf. Autobiografisch geinspireerd proza in de Nederlandse literatuur, Armada: tijdschrift voor wereldliteratuur 16(61): 13-19. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2010), Eckhart voor skeptici. Bij wijze van inleiding. In: Goedegebuure J. & Jong O. de (red.), Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart. Amsterdam: Augustus. 7-21. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2010), Everyday Horror. Mensje van Keulen (1946). In: Bel J. & Vaessens T. (red.), Women's Writing from the Low Countries. Amsterdam / Manchester: Amsterdam University Press / Manchester University Press. 187-190. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. & De Jong O. (red.) (2010), Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart. Amsterdam: Augustus. Boekredactie
 • Goedegebuure J.L. (2010), Apostel van het nieuw ongeloof, Vestdijkkroniek (115): 12-16. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2009), Karakter, roman van vader en zoon (1938) - F. Bordewijk. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 78-80. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Poëzie en mystiek. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 430-432. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Jeugdsentiment en comfortabel ongeluk. Over `Niks geen Romantic Agony' van Anton Korteweg'. In: Geest D. de, Vaeck M. van & Couttenier P. (red.), 'Ergens beginnen'. Bijdragen over Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat. Leuven: Peeters. 44-51. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Specht en zoon (2004) - Willem Jan Otten. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 550-552. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Kellendonk, cultuurcriticus, Nederlandse Letterkunde 14(3): 181-196. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2009), Het verlies van de onschuld. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 19-21. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Mystiek lichaam (1986) - Frans Kellendonk. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Between Two World Wars, 1916-1940. In: Hermans Th. (red.), A Literary History of the Low Countries. Rochester, New York: Camden House. 532-571. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009) Kort door de bocht. Bespreking van: Vaessens T. (2009), De revanche van de roman nr. 3. Nijmegen: Vantilt. Vooys: tijdschrift voor letteren 27: 77-79. Boekbespreking
 • Goedegebuure J.L. (2009), 2000 jaar Nederlanders, geloof en de literatuur. Zwolle: Waanders. Boek
 • Goedegebuure J.L. (2009), Dichterlijke getuigen onder het kruis. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 537-535. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Kunstenaar naast Christus. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 493-495. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Joseph und seine Brüder (1933-42) - Thomas Mann. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 96-98. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), In het lappenpak van de parodie. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. XXXVI-XXXVIII. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), De schepping(1986) - Franco Ferrucci. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 2-5. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Het sexappeal van Maria Magdalena. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 422-424. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), De eredienst van de Mammon. Balzac, Zola en Kellendonk over het geld, Parmentier 18(3): 10-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2009), Het evangelie naar Jezus Christus (1991) - José Saramago. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), De gehoorzame dode (1964) - Willem Brakman. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 433-435. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Maria Magdalena of De verlossing (1936) - Marguerite Yourcenar. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 417-419. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Kinderbijbels met en zonder angel. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 406-408. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Izebel van Tyrus (1988) - Guus Kuijer. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 161-163. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), De Hagemeijertjes (1990) - Gerrit Krol. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 134-136. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), David ontluisterd. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 158-160. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Gedoemd tot ballingschap. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 261-263. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Willem Brakman, De gehoorzame dode, Lexicon van literaire werken 84: 1-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2009), De Psalmen als dichterlijk model. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 193-196. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), In Judits spiegel. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 294-297. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Joachim van Babylon (1948) - Marnix Gijsen. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 298-300. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), De Messias incognito. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer / Kapellen: Meinema / Pelckmans. 447-449. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (red.) (2009), Een klievende roman, zes essays over Opwaaiende Zomerjurken van Oek de Jong. Amsterdam: Augustus. Boekredactie
 • Goedegebuure J.L. (2009), Dostojevski als mentor en messias. In: Barnard M. & Haar G. van de (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw: Meinema / Pelckmans. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2009), Het verlangen naar eenheid. In: Goedegebuure J. (red.), Een klievende roman, zes essays over Opwaaiende Zomerjurken van Oek de Jong. Amsterdam: Augustus. 17-33. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2008), Mystiek, ethiek en etiquette bij Desanne van Brederode, Zacht lawijd 7: 24-35. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2008), Voorwoord. In: , Frans Kellendonk, De veren van de zwaan. Amsterdam: Athenaeum Boekhandel Canon. I-V. Boekdeel
 • Goedegebuure J.L. (2008), Hugo Claus, Het verlangen, Lexicon van literaire werken 78: 1-10. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2007), The written icon. Images of God in modern Dutch literature. Asselt W. van, Geest P. van, Mueller D. & Slemink Th. (red.), Iconoclasm and iconoclash. Struggle for religious identity (Jewish and Christian Perspectives vol. 14). . Leiden/Boston: Brill. 435-444. Non-refereed' congrespublicatie
 • Goedegebuure J.L. (2007), De bruidsnacht werd van lieverlee een wake. Het huwelijk in Kellendonks Mystiek Lichaam, Armada: tijdschrift voor wereldliteratuur 13(47): 69-77. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. & Todd R.K. (17 maart 2006), Globally Dutch. TLS: The Times Literary Supplement: 13-13. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Goedegebuure J.L. (2005), Rome aan de Lethe; de eeuwige stad gezien vanuit Amsterdam anno 1978. Bel J., Francken E. & Zonneveld P. van (red.), Land van lust en weelde. Italie, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Leiden: SNL. 57-60. Non-refereed' congrespublicatie
 • Stouten H., Goedegebuure J.L. & Oostrom F.P. van (red.) (1999), Histoire de la litterature neerlandaise (Pays-Bas et Flandre). Parijs: Fayard. Boekredactie

Activiteiten

 • Trouw GPD
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.