Universiteit Leiden

nl en

Hilde Wermink

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. H.T. Wermink
Telefoon
+31 71 527 7417
E-mail
h.t.wermink@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8532-2225

Hilde Wermink is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij promovendidecaan binnen de faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Hilde Wermink

Hilde Wermink is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij promovendidecaan binnen de faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Zij heeft de bachelor sociologie en onderzoeksmaster Sociology and Social Research afgerond aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie was zij werkzaam bij het advies- en onderzoeksbureau Significant en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In 2013 verdedigde zij haar proefschrift On the determinants and consequences of sentencing (Universiteit Leiden, promotores: Prof. dr. P. Nieuwbeerta, Prof. dr. J.W. de Keijser en Prof. mr. dr. P.M. Schuyt).

Tijdens haar promotieonderzoek verbleef zij twee keer een periode aan de Criminology and Criminal Justice Department van de University of Maryland. Daarnaast verbleef zij in 2016 voor zes maanden aan de prestigieuze Sociology Department van UC Berkeley.

Onderzoek

Haar onderzoeksinteresse ligt op het terrein van beslissingen die door verschillende actoren in het strafproces worden genomen, zoals de straftoemetingsbeslissing en beslissingen omtrent voorlopige hechtenis. Enerzijds bestudeert zij hoe daderkenmerken (o.a. etniciteit), criminele geschiedenis kenmerken en proceskenmerken (o.a. beslissingen over voorlopige hechtenis) van invloed zijn op deze beslissingen. Haar onderzoek richt zich hiermee op de (on)gelijkheid en daarmee legitimiteit van beslissingen in het strafproces. Anderzijds bestudeert zij de legitimiteit door zich te richten op de vraag in hoeverre de genomen straftoemetingsbeslissingen effect hebben op de verdere levensloop van gestraften. Is het zo dat zwaardere straffen leiden tot minder recidive? En zijn er effectieve alternatieven voor gevangenisstraf? Ze maakt gebruik van verscheidene kwantitatieve onderzoeksmethoden om dit te onderzoeken, en publiceert nationaal en internationaal over haar interessegebieden. Deels is haar onderzoek extern gefinancierd, o.a. door RvdR, WODC en LUF, en in 2017 werd haar onderzoek naar effecten van gevangenisstraf op de verdere levensloop gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2023 ontving zij met een consortium een NWA-ORC subsidie voor het project 'In search of trust (IST): Towards effective interventions to monitor and reduce ethno-racial and socio-economic sanctioning disparities', en een Lorentz subdidie om de 4-daagse workshop te organiseren voor (inter)nationale wetenschappers en stakeholders: ‘Criminal Justice Settings, Crime, and Reintegration’. Hilde is als begeleider betrokken (geweest) bij meerdere promovendi.

Het onderzoek van Hilde vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and EffectivityTevens is zij betrokken bij het langlopende onderzoeksproject naar de bedoelde en onbedoelde gevolgen van detentie: het Prison Project, en werkt zij momenteel met (inter)nationale wetenschappers aan specifieke deelprojecten (nationaliteit en straftoemeting en de effectiviteit van straffen op de verdere levensloop van gestraften).

Onderwijs

Hilde coördineert in de bachelorfase van de Opleiding Criminologie het vak Criminologische Vaardigheden (BA1), en begeleidt studenten bij hun Bachelorscriptie en Masterscriptie. Tevens is zij overkoepelend Mastercoördinator van de afstudeerrichtingen van Criminologie. 

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.30

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.