Universiteit Leiden

nl en

Heiko Lohuis

Buitenpromovendus

Naam
Mr. H. Lohuis
Telefoon
+31 71 527 7826
E-mail
h.lohuis@law.leidenuniv.nl

Heiko Lohuis is fiscaalrechtelijk docent, verbonden aan de afdeling Belastingrecht. Daarnaast is hij docent Business Taxation aan het departement Finance and Accounting, faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente.

Meer informatie over Heiko Lohuis

Titel onderzoek:
Sfeerovergangen van vermogensbestanddelen in de ondernemingssfeer vanuit internationaal perspectief

Buitenpromovendus

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 217

Contact

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B217

Contact

 • Lohuis H. (2017), Antwoorden naar aanleiding van tweede wetgevingsoverleg inzake Wet inhoudingsplicht houdstercooperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling naar Tweede Kamer, NTFR 2017(2859).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2017), Brief over moties en toezeggingen, NTFR 2017(956).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., Reijnen J.J.H. & Eijk G.J. van (2017), Consultatie Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, NTFR 2017(1313).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., Reijnen J.J.M., Eijk G.J. van & Ruijschop M.H.C. (2017), Internetconsultatie implementatie richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD1), NTFR 2017(1902).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. & Stevens A.J.A. (2017), MLI Part Two: Hybrid Mismatches, Maandblad Belasting Beschouwingen 2017(4): 137-146.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2017), Nadere vragen in het kader van de antihybridebepaling in de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015, NTFR 2017(2511).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., Reijnen J.J.H. & Eijk G.J. van (2017), Nota naar aanleiding van het verslag Overige fiscale maatregelen 2018, NTFR 2017(2669).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., Reijnen J.J.H. & Eijk G.J. van (2017), Nota naar aanleiding van het verslag Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, 2017(2684).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2017), Schriftelijke antwoorden Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie, NTFR 2017(2787).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2017), Tweede nota van wijziging van de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, NTFR 2017(2785).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2017), Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, NTFR 2017(2406).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2017), Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018, NTFR 2017(2393).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2016), Belastingplan 2017: nota n.a.v. het verslag en tweede nota van wijziging (Staatssecretaris - Financiën 26 oktober 2016, nr. 34 552, nr. 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(44 / 2595).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2016), Conceptbesluit naar aanleiding van Wet aanpassingen fiscale eenheid (Staatssecretaris - Financiën 14 oktober 2016, nr. 2016-000169043), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(43 / 2554).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2016), Derde nota van wijziging inzake de Wet aanpassing fiscale eenheid (Staatssecretaris - Financiën 17 augustus 2016, nr. 34 323), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(36 / 2207).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. & Ruijschop M.H.C. (2016), Derde nota van wijziging inzake de Wet aanpassing fiscale eenheid (Staatssecretaris - Financiën 17 augustus 2016, nr. 34 323), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(37 / 2269).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. & Reijnen J.J.H. (2016), Hybride entiteiten: een einde met haken (V/Λ) en ogen (ᴑ)?, Weekblad Fiscaal Recht 2016(48 / 7134): 318-326.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., annotatie bij: Hoge Raad 18 december 2015, nr. 14/06531, NTFR 2016,1 (NTFR 2016/330 Verplichte winstneming door wettelijke pensioenverplichtingenwaarderingsregels voor pensioen-bv die feitelijke leiding naar Nederland heeft verplaatst).annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Gerechtshof Den Haag 12 juli 2016, nr. 16/00003, NTFR 2016,35 (NTFR 2016/2152 Tegenover verschaffen renteloze lening stond arbeid als tegenprestatie).annotatie
 • Lohuis H. & Reijnen J.J.H. (2016), Van richtlijn naar wettekst: vraagpunten over de implementatie van de ATAD op het punt van hybride mismatches, Fiscaal Tijdschrift FED 2016(21 / 112): 38-44.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. & Ruijschop M.H.C. (2016), Voortgang wetsvoorstel Aanpassing fiscale eenheid (Staatssecretaris - Financiën 16 maart 2016, nr. 34 323), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(15 / 1061).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. & Ruijschop M.H.C. (2016), Voortgang wetsvoorstel Aanpassing fiscale eenheid (Staatssecretaris - Financiën 31 mei 2016, nr. 34 323), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(23 / 1455).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. & Ruijschop M.H.C. (2016), Wetsvoorstel Belastingplan 2017 (Staatssecretaris - Financiën 20 september 2016, nr. 34 552), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(39 / 2354).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., NTFR 2015.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Gerechtshof Den Haag 16 juni 2015, nr. 14/00848, NTFR 2015.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Conclusie A-G Wattel 13 juli 2015, nr. 14/06531, NTFR 2015.annotatie
 • Lohuis H., nr. 14/01684, NTFR 2015.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2015.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 november 2014, nr. 14/00074, NTFR 2015.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2015.annotatie
 • Lohuis H. (2015), Ondernemingsrecht, Internationale aspecten van de herinversteringsreserve, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht .artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., annotatie bij: Rechtbank Noord-Holland 1 november 2013, nr. 12/04347, NTFR 2014.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Arnhem - Leeuwarden 15 juli 2014, nr. 14/00030, NTFR 2014.annotatie
 • Ruijschop M.H.C. & Lohuis H. (2013), De beleggingsdeelneming SDU Fiscale geschriften nr. 32. Den Haag: Sdu Uitgevers.boek
 • Lohuis H., annotatie bij: Rechtbank Noord-Nederland 31 januari 2013, nr. 12/01730, NTFR 2013.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Arnhem 4 december 2012, nr. 11/00501, NTFR 2013.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Rechtbank Den Haag 21 november 2011, nr. 10/09097, NTFR 2012.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Amsterdam 16 februari 2012, nr. 11/00066, NTFR 2012.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Arnhem 26 juni 2012, NTFR 2012.annotatie
 • Ruijschop M.H.C. & Lohuis H. (2012), Recht op winst en vermogen van de dochtermaatschappij, Weekblad Fiscaal Recht 2012(1388).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2011), Besluit over fiscale eenheid (art. 15 Wet VPB 1969), NTFR (321): 30-39.artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2011), Het bokje zijn, kent u die uitdrukking?, NTFR-Beschouwingen 2011(10).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., annotatie bij: Rechtbank Arnhem 30 november 2010, NTFR 2011.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Rechtbank Haarlem 29 maart 2011, NTFR 2011.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hoge Raad 7 oktober 2011, NTFR 2011.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Rechtbank Arnhem 26 mei 2011, NTFR 2011.annotatie
 • Lohuis H. (2011), Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2012, NTFR 2011(2413).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2011), Verschillen en overeenkomsten winstbepaling vaste inrichting en dochtermaatschappij, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (138).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. (2011), Wetsvoorstel Belastingplan 2012, NTFR 2011(2112).artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H., annotatie bij: Minister van Financiën 15 maart 2010, nr. DGB2010/1869M, NTFR 2010,782; 19-20.annotatie
 • Lohuis H., Ruijschop M.H.C. & Hageman E.P. (2010), De herziene Succesiewet 1956. Deventer: Kluwer.boek
 • Lohuis H., annotatie bij: Conclusie A-G Van Ballegooijen 10 augustus 2010, NTFR 2010; 24.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: HR 26 november 2010, NTFR 2010; 26-27.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Arnhem 26 oktober 2010, NTFR 2010; 30-31.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2010; 19-20.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Arnhem 10 november 2009, NTFR 2010; 33.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Rechtbank Arnhem 20 april 2010, NTFR 2010; 19-20.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: HR 5 februari 2010, NTFR 2010; 6-7.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2010; 10-11.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2010; 26-28.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2010; 26-28.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2010.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2010; 33.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Arnhem 13 juli 2010, NTFR 2010; 15-16.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Amsterdam 3 juni 2009, NTFR 2009; 37-38.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Rechtbank Breda 30 september 2009, NTFR 2009; 25-26.annotatie
 • Lohuis H., NTFR 2009; 29-31.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Amsterdam 5 november 2009, NTFR 2009; 25-25.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Amsterdam 7 mei 2009, NTFR 2009; 21-22.annotatie
 • Lohuis H. (2007), Sfeerovergangen rondom artikel 13c Wet Vpb 1969. In: Liber Amicorum Huub Dijstelbloem.. 162-172.congresbijdrage
 • Lohuis H. (2006), “De deelnemingsvrijstelling aangescherpt: is de Hoge Raad door de bocht of uit de bocht?”, Weekblad Fiscaal Recht : 318-323.artikel in een tijdschrift
 • Lohuis H. & Reigersman R.A., annotatie bij: Hoge Raad 3 december 2004, Weekblad Fiscaal Recht 2005; 8-10.annotatie
 • Lohuis H., annotatie bij: Hoge Raad 14 mei 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 3731-3734.annotatie
 • Lohuis H. & Vogel M.M. (2004), Vennootschapsbelasting, artikelen 1 t/m 4. In: Geld J.A.G. van der, at all (red.) Nederlandse documentatie fiscaal recht. www.ndfr.nl: SDU.boekdeel
 • Lohuis H., annotatie bij: Hof Den Bosch 20 juni 2003, Fiscaal weekblad, FED 2003.annotatie
 • Lohuis H. (2002), Functie bij : Loyens & Loeff. [overig]overig
 • Loyens & Loeff Off Counsel

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie