Universiteit Leiden

nl en

Hans Franken

Emeritus hoogleraar Informatierecht

Naam
Prof.dr.mr. H. Franken
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
h.franken@law.leidenuniv.nl

Hans Franken is een van de oprichters van het huidige eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie op 1 april 1985.

Meer informatie over Hans Franken

Biografie 

Hans Franken (1936) behoort tot de oprichters van de afdeling Recht en Informatica, het huidige eLaw, in de faculteit der rechtsgeleerdheid de jaren 80.

Hij promoveerde in 1974 cum laude aan de U.v.A. op een jurimetrisch onderzoek en was achtereenvolgens rechter te Rotterdam  en hoogleraar Inleiding/Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Van 1995 – 1998 was hij Decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid.

Hans is sinds 1988 lid van de KNAW. Hij was van 1984 – 1987 lid van de Raad van State en van 2004 – 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA evenals lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en van de Parlementaire Assemblée van de OVSE. 

Daarnaast was Hans raadsheer-plaats­vervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage en Kroonlid van de Sociaal‑Economische Raad. Hij vervulde bovendien het voorzitterschap van onder meer de Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche, de Raad van Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Raad van Tucht van de Nederlandse Organisatie van EDP-Auditors. Ook was hij voorzitter van de Commissie Computercriminaliteit, van de Commissie grondrechten in het digitale tijdperk en de Commissie Vergelijkende Toets voor de verdeling van de commerciële radiofrequenties.

Hans treedt veelvuldig op als arbiter en (NMI gecertificeerd) mediator, speciaal in ICT gerelateerde zaken.

Onderzoeksinteresses

Momenteel doet Hans voornamelijk onderzoek naar cybersecurity. Daarnaast is hij actief als Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbitrage en het Tijdschrift Privacy en Informatie. 

Onder publicaties vindt u zijn meest recente werk. Publicaties van voor 1997 kunt u hier vinden.

Lijst van gepromoveerden bij prof. mr. H. Franken

 • G.L. Lindner: Arreststraf of geldboete - Een onderzoek naar de effectiviteit van de arreststraf en de geldboete in het militair tuchtrecht. 12 juni 1985.
 • M.Malsch: Lawyer’s Predictions of Judicial Decisions - A study on calibration of experts  (NL: Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken). (co: Prof. Dr W.A.Wagenaar)  1 juni 1989. Swets en Zeitlinger Amsterdam 1990.
 • P.W. Brouwer: Samenhang in recht – Een analytische studie. (co. Prof. Dr D. Nauta)   Wolters-Noordhoff Groningen, 5 juni 1990.
 • R.W. Overhoff/L.J. Molenaar: In de regel beslist – Een beschouwing over regelgeving met behulp van beslissingstabellen. (co: Prof. Mr J.F.M.Giele)  SDU ’s-Gravenhage,       1 mei 1991.
 • J.E.J.Prins: Computer Program Protection in the USSR. Kluwer Law & Taxation publishers Deventer, 5 november 1991.
 • A. Klink: Christen-Democratie en Overheid. (co: Prof. Mr P. de Haan)  Meinema Delft, 3 december 1991.
 • J.H. de Wildt: Rechters en vage normen – Een jurimetrisch onderzoek naar de uitleg van het begrip “passende arbeid” uit de Werkloosheidswet (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Arnhem, 22 juni 1993.
 • E.T. Brainich von Brainich Felth: Staatsnoodrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,             7 september 1993.
 • C.J. Klop: De cultuurpolitieke paradox – Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden. (co: Prof. Dr H.R. van Gunsteren) Kok Kampen, 13 december 1993.
 • N.A. Stegerhoek: De publieke kant van het jeugdrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,     7 november 1995.
 • J. Rademaker: De digitale strafrechtspleging -  Strafrechtelijke informatisering in meervoudig perspectief. (co: Prof. Dr A.W. Koers)  W.E.J.Tjeenk Willink Zwolle,          14 mei 1996.
 • S. van Hoeij Schilthouwer Pompe: The Indonesian Supreme Court – Fifty years of judicial development. (co: Dr J.M.Otto) Leiden University, 3 september 1996.
 • G.P. van Duijvenvoorde: Informatietechnologie en Europees Mededingingsrecht. Kluwer Deventer, 6 november 1996.
 • C.N.J. de Vey Mestdagh: Juridische kennissystemen – Rekentuig of Rekenmeester? Kluwer Deventer, 30 oktober 1997.
 • R.W. Holzhauer/R. Teijl: Wisselende perspectieven in de rechtseconomie. Gouda Quint Deventer, 27 november 1997.
 • E.W. Oskamp: Computerondersteuning bij straftoemeting. (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Deventer, 16 april 1998.
 • E.E.V. Lenos: Waarborgen bij de toepassing van administratieve sancties in de sociale zekerheid. (co: Prof. Mr J. Riphagen), Vermande Lelystad, 28 april 1998.
 • C.E. Smith: Feit en rechtsnorm. Shaker Publishing Maastricht, 10 september 1998.
 • A.W. Duthler: Met recht een TTP – Een onderzoek naar juridische modellen voor een Trusted Third Party. Kluwer Deventer, 22 september 1998.
 • G.J. Zwenne: Belastingheffing, banken en informatieverplichtingen _ Een onderzoek naar de reikwijdte en begrenzing van de bevoegdheden van de Belastingdienst. SDU ’s-Gravenhage, 29 september 1998.
 • C.B. van der Net: Grenzen stellen op het Internet. Gouda Quint Deventer, 19 april 2000.
 • T.N. Machmud: The Indonesian Production Sharing Contract – An investors perspective. (co: Prof. Dr C.J. van der Linde), Kluwer Law International The Hague/London/Boston, 28 juni 2000.
 • S.C. Huisjes: Over dode lijnen en een heuvel recht – De privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. (co: Profm Mr J.E.J.Prins) Kluwer Deventer, 13 juni 2002.
 •  R. de Bruin: Consumer Trust in Electronic Commerce – Time for Best Practice. Kluwer Law International Deventer, 17 september 2002.
 • M.M. Groothuis: Beschikken en digitaliseren – Over normering van de elektronische overheid. Sdu Den Haag, 9 december 2004.
 • T.J. de Graaf: Exoneraties in (ICT)contracten tussen professionele partijen. Kluwer Deventer, 14 juni 2006.
 • R. Sietsma: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing – Toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak; afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy. Sdu den Haag, 10 januari 2007.
 • L.A.R. Siemerink: De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten. Kluwer Deventer, 15 maart 2007.
 • A.C. Beunen: Protection for databases – The European Database Directive and its effects in the Netherlands, France and the United Kingdom. (co: Prof. Mr A.A. Quaedvlieg), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 7 juni 2007.
 • J.C.M. Couzijn: Kans op cassatie in strafzaken. (co: Prof. Dr J. Gierveld), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 13 juni 2007.
 • Taufik Mappaenre Maroef: The Shareholders Settlement Program -  A Pragmatic Resolution to confront a  Systemic Banking Crisis in view of the Dysfunctional Legal System and Tradition of the Republic of Indonesia. (co: Prof Dr J.G. Kuijl en Prof Mr V. Timmerman), 25 maart 2010.
 • M. Voulon: Automatisch contracteren. (co: Prof. Dr H.J.v.d. Herik), Leiden University Press, 3 juni 2010.
 • J.J.F.M. Borking: Privacyrecht is code. Kluwer Deventer, 9 juni 2010.

 

Emeritus hoogleraar Informatierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.