Universiteit Leiden

nl en

Hans Franken

Professor emeritus Law and Information

Name
Prof.dr.mr. H. Franken
Telephone
+31 71 527 8838
E-mail
h.franken@law.leidenuniv.nl

Hans Franken is one of the founders of the Center for Law and Digital Technologies- eLaw- on April 1st 1985.

More information about Hans Franken

Biography

Hans Franken(1936) is one of the founders of the subdepartment Law and Information Technology of the Leiden Law Faculty in the early eighties of the last century. He became a doctor of Law (cum laude) at the University of Amsterdam (1974). Franken was subsequently judge in the District Court of Rotterdam and full professor on jurisprudence respectively at the Erasmus University Rotterdam and the University of Leiden. He was Dean of the Leiden Law Faculty in 1995 – 1998.

Hans is a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences since 1988. From 1984 until 1987 Franken was a member of the State Council and he served from 2004 until 2015 as a member (vice-president) of the Senate in the Netherlands. He is also an international arbiter in the field of ICT law. 

A list of publications before 1997 you can find here.

List of PhD's prof. H. Franken supervised

 • G.L. Lindner: Arreststraf of geldboete - Een onderzoek naar de effectiviteit van de arreststraf en de geldboete in het militair tuchtrecht. 12 juni 1985.
 • M.Malsch: Lawyer’s Predictions of Judicial Decisions - A study on calibration of experts  (NL: Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken). (co: Prof. Dr W.A.Wagenaar)  1 juni 1989. Swets en Zeitlinger Amsterdam 1990.
 • P.W. Brouwer: Samenhang in recht – Een analytische studie. (co. Prof. Dr D. Nauta)   Wolters-Noordhoff Groningen, 5 juni 1990.
 • R.W. Overhoff/L.J. Molenaar: In de regel beslist – Een beschouwing over regelgeving met behulp van beslissingstabellen. (co: Prof. Mr J.F.M.Giele)  SDU ’s-Gravenhage,       1 mei 1991.
 • J.E.J.Prins: Computer Program Protection in the USSR. Kluwer Law & Taxation publishers Deventer, 5 november 1991.
 • A. Klink: Christen-Democratie en Overheid. (co: Prof. Mr P. de Haan)  Meinema Delft, 3 december 1991.
 • J.H. de Wildt: Rechters en vage normen – Een jurimetrisch onderzoek naar de uitleg van het begrip “passende arbeid” uit de Werkloosheidswet (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Arnhem, 22 juni 1993.
 • E.T. Brainich von Brainich Felth: Staatsnoodrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,             7 september 1993.
 • C.J. Klop: De cultuurpolitieke paradox – Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden. (co: Prof. Dr H.R. van Gunsteren) Kok Kampen, 13 december 1993.
 • N.A. Stegerhoek: De publieke kant van het jeugdrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,     7 november 1995.
 • J. Rademaker: De digitale strafrechtspleging -  Strafrechtelijke informatisering in meervoudig perspectief. (co: Prof. Dr A.W. Koers)  W.E.J.Tjeenk Willink Zwolle,          14 mei 1996.
 • S. van Hoeij Schilthouwer Pompe: The Indonesian Supreme Court – Fifty years of judicial development. (co: Dr J.M.Otto) Leiden University, 3 september 1996.
 • G.P. van Duijvenvoorde: Informatietechnologie en Europees Mededingingsrecht. Kluwer Deventer, 6 november 1996.
 • C.N.J. de Vey Mestdagh: Juridische kennissystemen – Rekentuig of Rekenmeester? Kluwer Deventer, 30 oktober 1997.
 • R.W. Holzhauer/R. Teijl: Wisselende perspectieven in de rechtseconomie. Gouda Quint Deventer, 27 november 1997.
 • E.W. Oskamp: Computerondersteuning bij straftoemeting. (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Deventer, 16 april 1998.
 • E.E.V. Lenos: Waarborgen bij de toepassing van administratieve sancties in de sociale zekerheid. (co: Prof. Mr J. Riphagen), Vermande Lelystad, 28 april 1998.
 • C.E. Smith: Feit en rechtsnorm. Shaker Publishing Maastricht, 10 september 1998.
 • A.W. Duthler: Met recht een TTP – Een onderzoek naar juridische modellen voor een Trusted Third Party. Kluwer Deventer, 22 september 1998.
 • G.J. Zwenne: Belastingheffing, banken en informatieverplichtingen _ Een onderzoek naar de reikwijdte en begrenzing van de bevoegdheden van de Belastingdienst. SDU ’s-Gravenhage, 29 september 1998.
 • C.B. van der Net: Grenzen stellen op het Internet. Gouda Quint Deventer, 19 april 2000.
 • T.N. Machmud: The Indonesian Production Sharing Contract – An investors perspective. (co: Prof. Dr C.J. van der Linde), Kluwer Law International The Hague/London/Boston, 28 juni 2000.
 • S.C. Huisjes: Over dode lijnen en een heuvel recht – De privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. (co: Profm Mr J.E.J.Prins) Kluwer Deventer, 13 juni 2002.
 •  R. de Bruin: Consumer Trust in Electronic Commerce – Time for Best Practice. Kluwer Law International Deventer, 17 september 2002.
 • M.M. Groothuis: Beschikken en digitaliseren – Over normering van de elektronische overheid. Sdu Den Haag, 9 december 2004.
 • T.J. de Graaf: Exoneraties in (ICT)contracten tussen professionele partijen. Kluwer Deventer, 14 juni 2006.
 • R. Sietsma: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing – Toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak; afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy. Sdu den Haag, 10 januari 2007.
 • L.A.R. Siemerink: De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten. Kluwer Deventer, 15 maart 2007.
 • A.C. Beunen: Protection for databases – The European Database Directive and its effects in the Netherlands, France and the United Kingdom. (co: Prof. Mr A.A. Quaedvlieg), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 7 juni 2007.
 • J.C.M. Couzijn: Kans op cassatie in strafzaken. (co: Prof. Dr J. Gierveld), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 13 juni 2007.
 • Taufik Mappaenre Maroef: The Shareholders Settlement Program -  A Pragmatic Resolution to confront a  Systemic Banking Crisis in view of the Dysfunctional Legal System and Tradition of the Republic of Indonesia. (co: Prof Dr J.G. Kuijl en Prof Mr V. Timmerman), 25 maart 2010.
 • M. Voulon: Automatisch contracteren. (co: Prof. Dr H.J.v.d. Herik), Leiden University Press, 3 juni 2010.
 • J.J.F.M. Borking: Privacyrecht is code. Kluwer Deventer, 9 juni 2010.

Professor emeritus Law and Information

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number Flex

Contact

Publications

Activities

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
This website uses cookies.  More information.