Universiteit Leiden

nl en

Hans Franken

Emeritus hoogleraar Informatierecht

Naam
Prof.dr.mr. H. Franken
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
h.franken@law.leidenuniv.nl

Hans Franken is een van de oprichters van het huidige eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie op 1 april 1985.

Meer informatie over Hans Franken

Biografie 

Hans Franken (1936) behoort tot de oprichters van de afdeling Recht en Informatica, het huidige eLaw, in de faculteit der rechtsgeleerdheid de jaren 80.

Hij promoveerde in 1974 cum laude aan de U.v.A. op een jurimetrisch onderzoek en was achtereenvolgens rechter te Rotterdam  en hoogleraar Inleiding/Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Van 1995 – 1998 was hij Decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid.

Hans is sinds 1988 lid van de KNAW. Hij was van 1984 – 1987 lid van de Raad van State en van 2004 – 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA evenals lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en van de Parlementaire Assemblée van de OVSE. 

Daarnaast was Hans raadsheer-plaats­vervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage en Kroonlid van de Sociaal‑Economische Raad. Hij vervulde bovendien het voorzitterschap van onder meer de Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche, de Raad van Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Raad van Tucht van de Nederlandse Organisatie van EDP-Auditors. Ook was hij voorzitter van de Commissie Computercriminaliteit, van de Commissie grondrechten in het digitale tijdperk en de Commissie Vergelijkende Toets voor de verdeling van de commerciële radiofrequenties.

Hans treedt veelvuldig op als arbiter en (NMI gecertificeerd) mediator, speciaal in ICT gerelateerde zaken.

Onderzoeksinteresses

Momenteel doet Hans voornamelijk onderzoek naar cybersecurity. Daarnaast is hij actief als Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbitrage en het Tijdschrift Privacy en Informatie. 

Onder publicaties vindt u zijn meest recente werk. Publicaties van voor 1997 kunt u hier vinden.

Lijst van gepromoveerden bij prof. mr. H. Franken

 • G.L. Lindner: Arreststraf of geldboete - Een onderzoek naar de effectiviteit van de arreststraf en de geldboete in het militair tuchtrecht. 12 juni 1985.
 • M.Malsch: Lawyer’s Predictions of Judicial Decisions - A study on calibration of experts  (NL: Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken). (co: Prof. Dr W.A.Wagenaar)  1 juni 1989. Swets en Zeitlinger Amsterdam 1990.
 • P.W. Brouwer: Samenhang in recht – Een analytische studie. (co. Prof. Dr D. Nauta)   Wolters-Noordhoff Groningen, 5 juni 1990.
 • R.W. Overhoff/L.J. Molenaar: In de regel beslist – Een beschouwing over regelgeving met behulp van beslissingstabellen. (co: Prof. Mr J.F.M.Giele)  SDU ’s-Gravenhage,       1 mei 1991.
 • J.E.J.Prins: Computer Program Protection in the USSR. Kluwer Law & Taxation publishers Deventer, 5 november 1991.
 • A. Klink: Christen-Democratie en Overheid. (co: Prof. Mr P. de Haan)  Meinema Delft, 3 december 1991.
 • J.H. de Wildt: Rechters en vage normen – Een jurimetrisch onderzoek naar de uitleg van het begrip “passende arbeid” uit de Werkloosheidswet (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Arnhem, 22 juni 1993.
 • E.T. Brainich von Brainich Felth: Staatsnoodrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,             7 september 1993.
 • C.J. Klop: De cultuurpolitieke paradox – Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden. (co: Prof. Dr H.R. van Gunsteren) Kok Kampen, 13 december 1993.
 • N.A. Stegerhoek: De publieke kant van het jeugdrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,     7 november 1995.
 • J. Rademaker: De digitale strafrechtspleging -  Strafrechtelijke informatisering in meervoudig perspectief. (co: Prof. Dr A.W. Koers)  W.E.J.Tjeenk Willink Zwolle,          14 mei 1996.
 • S. van Hoeij Schilthouwer Pompe: The Indonesian Supreme Court – Fifty years of judicial development. (co: Dr J.M.Otto) Leiden University, 3 september 1996.
 • G.P. van Duijvenvoorde: Informatietechnologie en Europees Mededingingsrecht. Kluwer Deventer, 6 november 1996.
 • C.N.J. de Vey Mestdagh: Juridische kennissystemen – Rekentuig of Rekenmeester? Kluwer Deventer, 30 oktober 1997.
 • R.W. Holzhauer/R. Teijl: Wisselende perspectieven in de rechtseconomie. Gouda Quint Deventer, 27 november 1997.
 • E.W. Oskamp: Computerondersteuning bij straftoemeting. (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Deventer, 16 april 1998.
 • E.E.V. Lenos: Waarborgen bij de toepassing van administratieve sancties in de sociale zekerheid. (co: Prof. Mr J. Riphagen), Vermande Lelystad, 28 april 1998.
 • C.E. Smith: Feit en rechtsnorm. Shaker Publishing Maastricht, 10 september 1998.
 • A.W. Duthler: Met recht een TTP – Een onderzoek naar juridische modellen voor een Trusted Third Party. Kluwer Deventer, 22 september 1998.
 • G.J. Zwenne: Belastingheffing, banken en informatieverplichtingen _ Een onderzoek naar de reikwijdte en begrenzing van de bevoegdheden van de Belastingdienst. SDU ’s-Gravenhage, 29 september 1998.
 • C.B. van der Net: Grenzen stellen op het Internet. Gouda Quint Deventer, 19 april 2000.
 • T.N. Machmud: The Indonesian Production Sharing Contract – An investors perspective. (co: Prof. Dr C.J. van der Linde), Kluwer Law International The Hague/London/Boston, 28 juni 2000.
 • S.C. Huisjes: Over dode lijnen en een heuvel recht – De privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. (co: Profm Mr J.E.J.Prins) Kluwer Deventer, 13 juni 2002.
 •  R. de Bruin: Consumer Trust in Electronic Commerce – Time for Best Practice. Kluwer Law International Deventer, 17 september 2002.
 • M.M. Groothuis: Beschikken en digitaliseren – Over normering van de elektronische overheid. Sdu Den Haag, 9 december 2004.
 • T.J. de Graaf: Exoneraties in (ICT)contracten tussen professionele partijen. Kluwer Deventer, 14 juni 2006.
 • R. Sietsma: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing – Toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak; afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy. Sdu den Haag, 10 januari 2007.
 • L.A.R. Siemerink: De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten. Kluwer Deventer, 15 maart 2007.
 • A.C. Beunen: Protection for databases – The European Database Directive and its effects in the Netherlands, France and the United Kingdom. (co: Prof. Mr A.A. Quaedvlieg), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 7 juni 2007.
 • J.C.M. Couzijn: Kans op cassatie in strafzaken. (co: Prof. Dr J. Gierveld), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 13 juni 2007.
 • Taufik Mappaenre Maroef: The Shareholders Settlement Program -  A Pragmatic Resolution to confront a  Systemic Banking Crisis in view of the Dysfunctional Legal System and Tradition of the Republic of Indonesia. (co: Prof Dr J.G. Kuijl en Prof Mr V. Timmerman), 25 maart 2010.
 • M. Voulon: Automatisch contracteren. (co: Prof. Dr H.J.v.d. Herik), Leiden University Press, 3 juni 2010.
 • J.J.F.M. Borking: Privacyrecht is code. Kluwer Deventer, 9 juni 2010.

 

Emeritus hoogleraar Informatierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

 • Mommers L., Franken H., Herik H.J. van den, Klaauw-Koops F.A.M. van der & Zwenne G.J. (2010), Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden Meijers-reeks nr. 174. Leiden: eLaw@Leiden. boek
 • Franken H. (2008), De invloed van het CHU-gedachtegoed op het CDA. Den Haag: De Savornin Lohman Stichting. boek
 • Franken H. (2008), De nieuwe Aanbestedingswet. In: De nieuwe Aanbestedingswet. Eindhoven: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. congresbijdrage
 • Franken H. (2008), Mediation in ICT-geschillen. In: Informaticarecht. Nijmegen: Grotius Academie. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Franken H. (2008), Rechtsgeleerdheid in de rij der wetenschappen. Amsterdam: KNAW - KNAW press. boek
 • Franken H. & e.a. e.a. (2007), Arbitrage in ICT-geschillen, AMI 49(5): 26-30. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & et al (2007), ICT-conflicten verstandig oplossen, Informatie 49(5): 18-26. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Rottenberg H. (2007), Interview, in "Wordt vervolgd". Onbekend: 18-20. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (2007), Naar een Druppel in de Oceaan. In: Dronkers J. (red.) Liber Amicorum. Maastricht: MICC. 92-97. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Franken H. & Mierlo Th.J.M. van (2007), Referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internet toegang. Publicatie Sociaal-Economische Raad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (2007), Wie wat bewaart die heeft wat, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 168(4): 125-126. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (23 juni 2006), Opeens zijn 450 miljoen burgers verdacht. Staatscourant: 2-2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (23 juni 2006), Over Google, censuur, en de opslag van gegevens van internetgebruikers. Staatscourant: 2-2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (28 januari 2006), Iedereen verdacht. Algemeen Dagblad: 10-10. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (21 januari 2006), Niemand hoeft .nl na zijn naam. Het Parool: 29-29. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (2006), Regeldruk, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 167(3): 83-84. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Koekkoek A.K. (2006), The protection of fundamental Rights in a digital age. In: Intern. Academy of Comp. Law (red.) Convergence of legal systems in the 21th century. Bruxelles: Bruylant. 1147-1164. boekdeel
 • Franken H. (9 december 2005), Zonder naam ben je niemand. Automatiseringsgids. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (2005), Waarden en Recht. Zeist. [overig] overig
 • Franken H. (2005), ICT-geschillenbeslechting. Utrecht: ICT-Office. [overig] overig
 • Franken H. (2005), De invloed van het CHU-gedachtegoed op het CDA. In: 50-jarig bestaan Stichting A.F. de Savornin Lohman.. boekdeel
 • Franken H. (2005), Fill the Gap. In: Proceedings: Towards an inclusive information-society. Amsterdam: AXCESS4ALL. boekdeel
 • Franken H. (2005), Freedom of Expression. In: Unesco Com. & Info. Dep. (red.) Proceedings Conference on Internet, Human Rights and Culture Unesco. Paris: Unesco. boekdeel
 • Franken H. (2005), Geschiloplossing in de sector van de informatie- en communicatietechnologie. In: Almeida C. (red.) Geschonden Vertrouwen. Leiden: Drukkerij Groen. 95-107. boekdeel
 • Franken H. (2005), Het gevaar van een onbezonnen blik, Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 61-62. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2005), Korte termijn, lange termijn, stand van zaken in beleid en wetenschap. In: Schroder E.P. (red.) Gelijk in wetenschap en beleid: hebben en krijgen. Den Haag: Ministerie O.C. en W. congresbijdrage
 • Franken H. (2005), Voorwoord. In: Duthler A.W. (red.) De rol van ICT en internet in een veranderende samenleving. Den Haag: Duthler Associates. 7-9. congresbijdrage
 • Franken H. (2005), Waarden en recht, Genootschap Orde en Vlijt : 1-10. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (2005), Waarden en recht. [overig] overig
 • Franken H. (2005), Wie beheert het internet?, ECP.NL : 1-10. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2004), Alternatieve geschillenoplossing, off-line en on-line. In: Handboek EDP-Auditing. Den Haag: SDU. boekdeel
 • Franken H. (2004), Arbo dienstverlening. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. rapport
 • Franken H. (2004), De aspiraties van rechtseconomen, NJB-kronieken 37: 1943-1944. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2004), Europese samenwerking bij handhaving consumentenwetgeving.. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. rapport
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2004), Geschillenbeslechting en mediation.. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (red.) Recht en computer. Deventer: Kluwer. 455-474. boekdeel
 • Franken H. (2004), Geschillenovereenkomst met artikelsgewijze toelichting. In: Berkvens J.M.A., Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Franken H., Gardeniers H., Geest C.F. van (red.) ICT-Modelcontracten (Losbladig; 12 pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Franken H. (2004), Het Nederlandse Arbitragerecht - nationaal en internationaal Bespreking van: Sanders P.|Snijders H.J. (2001|2003) Het Nederlandse Arbitragerecht - nationaal en internationaal|Nederlands Arbitragerecht; een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020 - 1076 Rv, Tijdschrift voor Arbitrage 3: 135-138. boekbespreking
 • Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Berkvens J.M.A., Franken H., Gardeniers H. & Geest C.F. (red.) (2004), ICT Modelcontracten. Modellen voor de praktijk. (Losbladig). Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Franken H. (2004), Jack ter Heide: Functionele Rechtsleer. In: Jansen C.H.J., Winkel L. (red.) Het rechtsfilosofisch gedachtegoed. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Franken H. (2004), Juridisch theoretische achtergronden.. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (red.) Recht en computer Bewerkte pagina's.. Deventer: Kluwer. 35-77. boekdeel
 • Franken H. (2004), Law and the Internet-Legal Responses - an update of Cyberlaw i.o., Collegium Budapest . 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Cliteur P.B., Franken H. & Voermans W.J.M. (red.) (2004), Naar een Europese Grondwet Meijers-reeks nr. 73. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boekredactie
 • Franken H. (2004), Oneerlijke handelspraktijken op consumententerrein in de EU.. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. rapport
 • Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (red.) (2004), Recht en Computer. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Franken H. (2004), Rechtsgeleerdheid in de rij der wetenschappen, NJB-kronieken 28: 1400-1408. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2004), Rechtswetenschap, redactionele kanttekeningen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1: 1-2. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Kaspersen H.W.K. (2004), Strafrecht en opsporing in computernetwerken.. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (red.) Recht en computer. Deventer: Kluwer. 385-414. boekdeel
 • Franken H. (2004), Uitbreiding toepassing regelgeving op zelfstandigen.. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. rapport
 • Franken H. (3 april 2003), Op je tenen kan je verder kijken. Het Financiële Dagblad: 2-2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (2003), De jurist aan infofobie en infutopie voorbij.. In: Franken H., Schmidt A.H.J., Esch R.E. van (red.) Zeven essays over informatietechnologie en recht.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 13-52. boekdeel
 • Franken H. (2003), De schriftelijkheidseis bij elektronische handel., JAVI 2(april): 57-57. artikel in een tijdschrift
 • Franken H., Rooy Y. van & Keuzenkamp H. (2003), Eindrapportage Energieliberalisering.. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. rapport
 • Franken H., Cliteur P.B. & Loth M.A. (2003), Encyclopedie van de rechtswetenschap. Deventer: Kluwer. boek
 • Franken H., annotatie bij: Rechtbank Zwolle 5 maart 2003, SDR-Nieuwsbrief 2003; 1-3. annotatie
 • Schmidt A.H.J. & Franken H. (2003), Law as code, code as law - general remarks on legal requirements engineering.. In: Snijders H.J., Weatherill S. (red.) E-commerce Law. National and Transnational Topics and Perspectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag: Kluwer Law International. 117-139. boekdeel
 • Franken H. (2003), Le droit et l'Internet.. In: Tabathoni P. (red.) Privacy Protection in the Information Society.. nr. 2 Amsterdam: All European Academies of Arts and Sciences.. 89-112. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Franken H. & Schaaf J.J. van der (2003), Online dispute resolutions. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (red.) Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: Sdu. 1-13. boekdeel
 • Franken H., Heijden P.F. van der & Diepen F. van (2003), Uitvoering vergelijkende toets voor de verdeling van radiofrequenties commerciële omroep.. Den Haag: Ministerie O, C en W. rapport
 • Franken H. (2003), Use it or lose it., E-commerce en ICT 4(3e jaarg.): 3-4. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2003), Wet en Recht. In: Kohnstamm D., Cassee E. (red.) Het Nieuw Cultureel Woordenboek. Amsterdam: Anthos. 635-652. boekdeel
 • Franken H. (2002), Use it or lose it. Amsterdam: Van Doorne lawyers in business. [overig] overig
 • Franken H. (25 november 2002), Digitale overheidsinformatie - een grondrecht (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (12 november 2002), Wet en regelgeving m.b.t. ICT en de betekenis voor de accountant (Lezing). Groningen. overig
 • Franken H. (7 november 2002), De deskundige als mede-arbiter (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (30 oktober 2002), Is er in cyberspace nog plaats voor het Recht? (Lezing). Leiden. overig
 • Franken H., Cliteur P.B. & Stolker C.J.J.M. (2002), De Verenigde Staten van Europa. Leiden. boekdeel
 • Franken H. (2002), Consumer Trust in Electronic Commerce: Time for Best Practice. Leiden: Kluwer Law International, Deventer. [overig] overig
 • Franken H. (14 augustus 2002), Certain issues regarding Arbitral Procedures for the Indonesian Capital Market (Lezing). Jakarta-Indonesia. overig
 • Franken H. (15 juli 2002), The Protection of Fundamental Rights in a Digital Age (Lezing). Brisbane (Australië). overig
 • Franken H. (2002), Applied legal epistemology. Building a knowledge-based ontology of the legal domain. Leiden: Eigen beheer L. Mommers. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Over dode lijnen en een heuvel recht; de privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. Leiden: Kluwer, Deventer. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR - KNAW. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR-KNAW. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR - KNAW. [overig] overig
 • Franken H. (7 juni 2002), Cyberlaw and Order (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (2002), Op weg naar een betrouwbare digitale overheid. Den Haag. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Op weg naar een betrouwbare digitale overheid. Den Haag. [overig] overig
 • Franken H. (29 mei 2002), Computercriminaliteit (Lezing). Leiden. overig
 • Franken H. (23 mei 2002), Privacy by Design (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (10 april 2002), Openheid en vertrouwen: sleutelwoorden voor ICT en Recht (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (2002), Sport en Recht. Alkmaar: Alkmaars Juridisch Genootschap. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Sport en Recht. Alkmaar: Alkmaar Juridisch Genootschap. [overig] overig
 • Franken H. (13 maart 2002), Privacy in the Information Age (Lezing). Rome. overig
 • Franken H. & Graaf H. van der (2002), Bemiddeling in financiële diensten. Den Haag: SER. rapport
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2002), De oplossing van geschillen. In: Esch R.E. van, Prins J.E.J. (red.) Recht en electronische handel. Deventer: Kluwer. 411-430. boekdeel
 • Franken H. (2002), Redactielid Tijdschrift voor Elektronische Media . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2002), Redactielid Automatiseringscontracten Modellen voor de Praktijk . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2002), Redactielid Rechtsgeleerd Magazijn Themis . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2002), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2002), Redactielid Privacy en Registratie . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2002), Redactielid Privatisering . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2002), Functie bij : Carnegie Stichting (het Vredespaleis). [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : College bescherming Persoonsgegevens. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Gerechtshof, Den Haag. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Haagse Akademie voor Internationaal Recht. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : ITeR - NWO. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : ITeR - NWO. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Ministerie van Economische Zaken en VNO - NCW. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlandse Organisatie van Belastingadviseurs. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlandse Organisatie van Register EDP-Auditors. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlands Mediation Instituut. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederl. Ver. van Beëdigde Informatica adviseurs. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Sociaal-Economische Raad. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Functie bij : Stichting Geschillenoplossing Automatisering. [overig] overig
 • Franken H. (2002), Geschillenbeslechting. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (red.) Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: SDU. boekdeel
 • Franken H. (2002), ICT en Gezondheidszorg. In: Dute J.C.J., Gevers J.K.M. (red.) Omzien naar de toekomst. Houten: Bohm Stafleu van Logchum. 278-289. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Franken H. (2002), Kosten-batenanalyse van IT-audit is onzinnig., Compact 4: 12-14. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Schrage X. (2002), Nieuwe risico's. Den Haag: SER. rapport
 • Franken H. (2002), Rechtsprekende conmputer?. In: Oskamp A., Lodder A.R. (red.) Informatietechnologie voor juristen. Deventer: Kluwer. 251-272. boekdeel
 • Franken H. & Koekkoek A.K. (2002), The Protection of Fundamental Rights in a Digital Age. In: Moens G. (red.) General Reports of the International Academy of Comperative Law. Brisheue (Australië): CD-Rom. boekdeel
 • Franken H. (2002), Zelfregulering door rechters, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 6: 305-306. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2001), Recht en Internet - college. [overig] overig
 • Franken H. (26 november 2001), Recht op de electronische snelweg (Lezing). Breda. overig
 • Franken H. (2001), Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch Contractenrecht. Leiden. [overig] overig
 • Franken H. (14 november 2001), Beginselen van behoorlijk ICT-gebruik (Lezing). Ermelo. overig
 • Franken H. (8 september 2001), Cassatie door het OM tegen vrijspraken(Wereldomroep) [interview]. televisie-of radio-optreden
 • Franken H. (2001), Interview NOS Radiojournaal - grondrechten in het digitale tijdperk. [overig] overig
 • Franken H. (13 juni 2001), Zal ICT de rechter veranderen? (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (31 mei 2001), Digitale overheid, duurzame overheid (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (22 mei 2001), Onrecht en strafrecht (Lezing). Tilburg, KUB. overig
 • Franken H. (11 april 2001), Recht en ICT (Lezing). Delft, TU. overig
 • Franken H. (27 februari 2001), Kwaliteitsborging bij deskundigenberichten (Lezing). Vianen. overig
 • Franken H. (10 februari 2001), E-law Leiden; juridische communicatie en kennismanagement (Lezing). Leiden. overig
 • Franken H. (10 februari 2001), Juridische communicatie en kennismanagement (Lezing). Leiden. overig
 • Franken H. (2 februari 2001), Vooruitblik onderzoek informatietechnologie en recht (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (2 februari 2001), Vooruitblik onderzoek Informatietechnologie en Recht in Nederland voor 2001 en 2002 (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (2001), Beroep tegen besluiten op grond van de Telecommunicatiewet. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (red.) Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 229-230. boekdeel
 • Franken H. (2001), Christiaan Justus Enschedé. In: Bestuur KNAW (red.) Levensberichten en herdenkingen 2001. Serie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Amsterdam: KNAW. 29-33. boekdeel
 • Franken H. (2001), De notaris in het tijdperk van de e-commerce, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6443(april): 930-938. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2001), De rechtsorde. In: Franken H., Brouwer P.W., Cliteur P.B., Loth M.A. (red.) Encyclopedie en Rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint. 205-236. boekdeel
 • Franken H., Brouwer P.W, Cliteur P.B. & Loth M.A. (red.) (2001), Encyclopedie van de rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint. boekredactie
 • Franken H. (2001), Redactielid Automatiseringscontracten Modellen voor de Praktijk . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2001), Redactielid Rechtsgeleerd Magazijn Themis . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2001), Functie bij : College Bescherming Persoonsgegevens. [overig] overig
 • Franken H. (2001), Functie bij : Gerechtshof. [overig] overig
 • Franken H. (2001), Functie bij : Sociaal Economische Raad. [overig] overig
 • Franken H. (2001), Geschillenbeslechting en mediation. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (red.) Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 443-461. boekdeel
 • Franken H. (2001), Geschillencommissie telecommunicatie, hoofdstuk 12. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (red.) Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 195-196. boekdeel
 • Franken H. (2001), Handeling en norm. In: Franken H., Brouwer B.W., Cliteur P.B., Loth M.A. (red.) Encyclopedie en Rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint. 27-67. boekdeel
 • Franken H. (2001), Handhaving telecommunicatie. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (red.) Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 211-222. boekdeel
 • Franken H. (2001), ICT en regulering. In: Krijger A., Mooren M. (red.) De waarde(n) van de kennissamenleving: een visie op morgen. Den Haag: CDA. 61-70. congresbijdrage
 • Franken H. (2001), Identificatieplicht?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 10: 305-306. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2001), Juridisch theoretische achtergronden. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (red.) Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 33-74. boekdeel
 • Franken H. (2001), Lid redactieraad Tijdschrift Privatisering. [overig] overig
 • Franken H. (2001), Misbruik van informatie en van middelen van informatie- en communicatietechniek. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (red.) Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 387-414. boekdeel
 • Franken H. (2001), Nemo Plus. Deventer: Kluwer. boek
 • Franken H. (2001), Niets nieuws onder de virtuele zon, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 3: 65-66. artikel in een tijdschrift
 • Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (red.) (2001), Recht en Computer. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Franken H. (2001), Tijdschrift Privacy en Registratie Redactielid Privacy en Registratie . tijdschriftredactie
 • Franken H. (2001), Van marktkoopman tot Internetnotaris. In: Broedersch Notariele Studenten Leiden (red.) Van marktkoopman tot Internetnotaris. Leiden: Broederschap Notariële Studenten. 34-36. boekdeel
 • Franken H. (2001), Zal ICT de rechter veranderen?, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 7(september): 316-318. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (15 december 2000), Access to publicity financed research (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (15 december 2000), Preventie en Vervolging van Internetcriminaliteit (Lezing). Kurhaus Scheveningen. overig
 • Franken H. (29 november 2000), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lezing). Vancouver, Canada. overig
 • Franken H. (27 november 2000), Recht op de elektronische snelweg (Lezing). Calgary, Canada. overig
 • Franken H. (26 november 2000), Recht op de electronische snelweg (Lezing). Calgary (Canada). overig
 • Franken H. (20 november 2000), Grondrechten in het digitale tijdperk. Een politiek perspectief (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (18 november 2000), Grondrechten in het digitale tijdperk, een politiek perspectief (Lezing). Zoetermeer. overig
 • Franken H. (10 oktober 2000), Internetfraude (Lezing). Jaarbeurs Utrecht. overig
 • Franken H. (6 september 2000), De richtlijn in vogelvlucht (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (4 september 2000), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lezing). Bilbao, Spanje. overig
 • Franken H. (21 juni 2000), Digitale grondrechten (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (14 juni 2000), De informatiegrondrechten (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (4 april 2000), Trusted Third Parties - Actuele ontwikkelingen (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (23 maart 2000), Internet of Interniet? Is het Internet een betrouwbare basis voor de informatiemaatschappij? (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (16 februari 2000), The Judiciary in the Netherlands (Lezing). Leiden. overig
 • Franken H. (13 januari 2000), Trusted Third Parties (Lezing). 's-Gravenhage. overig
 • Franken H. (2000), De nieuwe economie voor juristen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 6: 201-202. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2000), Geschillenbeslechting. In: Recht en Informatietechnologie: Handboek voor Rechtspraktijk en Beleid. Den Haag: SDU. 1-20. boekdeel
 • Franken H., Bovens M.A.P., Kunnelings H., Arubak J., Ru de H.J., Gerritsma A.M., Snellen I.T.M., Prins J.E.J., Dormer J.P.H. & Vogelzang P. (2000), Grondrechten in het digitale tijdperk. 's-Gravenhage: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenh.. rapport
 • Franken H. (2000), Het kan dus beter. De faculteit der rechtsgeleerdheid 1975-2000. In: Jonge H.J. de, Otterspeer W. (red.) "Altijd een vonk of twee". De Universiteit Leiden 1975-2000. Leiden: Univ. Pers Leiden. 77-94. boekdeel
 • Franken H. (2000), Hoe het publiek belang te borgen?, Tijdschrift Privatisering 3: 4-5. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2000), Tien jaar Stichting Geschillenoplossing Automatisering, Tijdschrift voor Arbitrage 1: 3-8. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (2000), Voorstel tot wijziging Arbobesluit. Den Haag: Sociaal Economische Raad. rapport
 • Franken H. (9 december 1999), Rechtsvinding en automatisering (Lezing). Leiden. overig
 • Franken H. (25 november 1999), Recht op de electronische snelweg (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (18 november 1999), Juridische aansprakelijkheid voor de milleniumproblematiek (Lezing). Utrecht. overig
 • Franken H. (4 november 1999), Computercriminaliteit (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (4 november 1999), ICT en criminaliteit (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (29 oktober 1999), Digitale grondrechten (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (20 oktober 1999), De gulden millenium middenweg (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (14 oktober 1999), Millenium en Mediation (Lezing). Wassenaar. overig
 • Franken H. (14 oktober 1999), Millennium en mediating (Lezing). Wassenaar. overig
 • Franken H. (30 september 1999), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lezing). Aarhus (Denemarken). overig
 • Franken H. (25 september 1999), Ontwikkelingen rond Trusted Third Parties in Nederland (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (30 augustus 1999), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lezing). Aarhus, Denemarken. overig
 • Franken H. (4 juni 1999), De rechter en zijn imago (Lezing). Groot Auditorium te Leiden. overig
 • Franken H. (4 juni 1999), De rechter onder druk van de media (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (4 juni 1999), Het imago van de rechterlijke macht (Lezing). Groot-Auditorium Universiteit Leiden. overig
 • Franken H. (28 mei 1999), Aansprakelijkheid van de milleniumgevolgen (Lezing). Amersfoort. overig
 • Franken H. (28 mei 1999), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen (Lezing). Amersfoort. overig
 • Franken H. (26 april 1999), Court Decisions in Interpretation of Contract Law (Lezing). Jakarta Indonesië. overig
 • Franken H. (26 april 1999), The role of Jurisprudence in the Civil Law System (Lezing). Jakarta (Indonesië). overig
 • Franken H. (9 april 1999), Code of conduct voor electronisch zaken doen (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (25 maart 1999), Grondrechten in het digitale tijdperk (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (2 maart 1999), Trusted Third Parties en veilig betalen via internet (Lezing). Rotterdam. overig
 • Franken H. (4 februari 1999), Kunnen computers rechtspreken? (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (14 januari 1999), Milleniumproblematiek en Mediation (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (14 januari 1999), Millennium en mediation (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H., Berkvens J.M.A., Gardeniers H., Hermans T.J., Hondius E.M., Heerker R., Snelleman E.H. & Struik H. (1999), Beschouwingen over milleniumaansprakelijkheid. Den Haag: Millenium Platform. boek
 • Franken H., Berkvens J.M.A., Gardeniers H., Hermans T.J., Hondius E.M., Leether R., Snelleman E.H. & Struik H. (1999), beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid. In: Beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid. Den Haag: Millennium Platform. 1-66. boekdeel
 • Franken H. & Klaauw-Koops F.A.M. van der (1999), Contractsvrijheid. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (red.) Contracteren met behulp van Electronic Data Interchange. Deventer: Kluwer. 121-134. boekdeel
 • Franken H. (1999), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld. In: Franken H. (red.) Privaatrecht in de 21e eeuw: Rechtsinformatica. Den Haag: Ministerie van Justitie. 27-38. boekdeel
 • Klaauw-Koops F.A.M. van der & Franken H. (1999), Deel III, Informatietechnologische ontwikkelingen, 8. contracteren met behulp van Electronic Data Interchange. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (red.) Contractsvrijheid. Deventer: Kluwer. 121-134. boekdeel
 • Franken H. (1999), Dynamische rechtsbegrippen en informatie en communicatietechnologie, 5(47): 182-186. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Schmidt A.H.J. (red.) (1999), ICT en straftoemeting. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Franken H. (1999), Informatieparadox, Column op ProfPages Recht www.profpages.nl . 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (1999), Informatieparadox. [overig] overig
 • Franken H., Cliteur P.B., Loth M.A. & Brouwer P.W (1999), Inleiding tot de rechtswetenschap. Deventer: Kluwer. boek
 • Franken H. (1999), Kiezen voor Kwaliteit, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2: 41-42. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Franken H. (1999), Mandarijnenwetenschap, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 9. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Hondius E.M. (1999), Millenium en aansprakelijkheid, Nederlands Juristenblad 24: 1073-1084. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (1999), Recht en informatietechnologie, Trias 5. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (1999), SGOA-arbitrage aantrekkelijk(er), Computerrecht 4: 182-183. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (1999), Welke wetenschappelijke thema's voor de rechtswetenschap na 2000?. In: Virtuele en vicieuze visies - minieme bespeigelingen over vak en toekomst. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 17-18. boekdeel
 • Franken H. (1999), Wetgeving voor de electronische snelweg. In: Hijmans H., Kroon A. de (red.) Wetgeving voor de electronische snelweg. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Franken H. (1999), Wetgeving voor de elektronische snelweg. Inleiding. In: Hijmans H., Kroon, de A. (red.) Wetgeving voor de elektronische snelweg: nadere beschouwingen. Deventer: Kluwer. 3-5. boekdeel
 • Franken H. (16 december 1998), Informatietechnologie en Recht: vooruitzichten (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (16 december 1998), Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van ICT in de rechtspraktijk (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (9 december 1998), Preconditions to the Introduction of Information Technology in legal Practice (Lezing). Groningen. overig
 • Franken H. (26 november 1998), Misdaad en informatie- en communicatietechnologie (Lezing). Wenen. overig
 • Franken H. (11 november 1998), Elektronisch vertrouwen! (Lezing). Rotterdam De Doelen. overig
 • Franken H. (10 november 1998), Elektronisch vertrouwen, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? (Lezing). Rotterdam De Doelen. overig
 • Franken H. (6 november 1998), Legal instruments and information and Communication Technology (Lezing). Pretoria Zuid Afrika. overig
 • Franken H. (6 november 1998), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lezing). Pretoria Zuid-Afrika. overig
 • Franken H. (30 september 1998), De onafhankelijkheid van de rechter (Lezing). overig
 • Franken H. (16 september 1998), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen (Lezing). Rotterdam. overig
 • Franken H. (3 september 1998), Legal Instruments and Communication Technology (Lezing). Norwich Engeland. overig
 • Franken H. (1998), Veilig zaken doen op Internet door: Trusted Third Parties. Arnhem. [overig] overig
 • Franken H. (2 juli 1998), Veilig zakendoen op Internet - juridische voorwaarden (Lezing). Arnhem. overig
 • Franken H. (30 juni 1998), Aansprakelijkheid voor het millenniumprobleem (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (18 juni 1998), De Nieuwe Privacywet (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (12 juni 1998), Recht en Internet (Lezing). Rotterdam. overig
 • Franken H. (12 juni 1998), Recht en Internet (Lezing). Rotterdam. overig
 • Franken H. (11 juni 1998), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen (Lezing). RAI Amsterdam. overig
 • Franken H. (9 juni 1998), Het juridisch kader voor elektronisch zakendoen: zelfregulering? (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (27 mei 1998), Wetgeving voor de Elektronische Snelweg (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (23 april 1998), Straftoemeting en Informatietechnologie (Lezing). Den Haag, Raad van State. overig
 • Franken H. (17 april 1998), Millennium Boom!? (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (18 maart 1998), De nieuwe privacywet (Lezing). Den Haag. overig
 • Franken H. (3 maart 1998), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld? (Lezing). Leiden. overig
 • Franken H. (22 januari 1998), Technologische ontwikkelingen. Compatibilisering en recht (Lezing). Leiden. overig
 • Franken H. (16 januari 1998), Veiligheidsspeldeprikken (Lezing). TU Delft. overig
 • Franken H., Engberssen G. & Velthoven B.C.J. van (1998), Advies van de Commissie Heroverweging Eigen Bijdragen Rechtsbijstand. Leiden. rapport
 • Franken H. (1998), Beveiliging als maatschappelijke plicht. In: Herik vd H.J. (red.) "Bewaar me". Delft: TU Delft. 194-200. boekdeel
 • Franken H. (1998), Beveiliging als maatschappelijke plicht. In: Herik H.J. van den, Roos Lindgreen E. (red.) Bewaar Me. Venlo: Van Spijk. 194-200. boekdeel
 • Franken H. (1998), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld?, Decorum, Bulletin van het Prentenkabinet Leiden XVI(3/4): 38-41. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (1998), De ongrijpbare rechter, Nederlands Juristenblad 14: 662-665. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (1998), Een Raad voor de Rechtspraak, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 5: 129-130. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H., Veldhoven B. & Engbergen G. (1998), Eigen bijdragen rechterbijstand. Den Haag: Ministerie van Jusitie. rapport
 • Franken H., Hondius E.M., Kaspersen H.W.K., Prins J.E.J. & Berkvens J.M.A. (1998), ICT en de consument. Den Haag: Sociaal Economische Raad. rapport
 • Franken H. (1998), Informatisering van de rechterlijke macht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 6b: 1-2. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (1998), Informatisering van de rechterlijke macht Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht. Den Haag: Tjeenk Willink. rapport
 • Franken H. (1998), Middagvoorzitter. Amsterdam. [overig] overig
 • Franken H. (1998), Naar een Raad voor de Rechtspraak, Nederlands Juristenblad 9: 398-398. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (1998), Recht en Internet, Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging 1998 II: 13-18. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (1998), Technologische ontwikkelingen compatibilisering en recht. In: Cliteur e.a. P.B. (red.) Sociale cohesie en het recht. Lelystad: Koninklijke Vermande. 223-235. boekdeel
 • Herik H.J. van den & Franken H. (1998), Visies op de relatie mens/machine in kunst en wetenschap, Justitiële Verkenningen 8(4): 7-26. artikel in een tijdschrift
 • Franken H. (18 december 1996), Inspelen op kansen voor het Nederlands recht, Overlegcommissie Verkenningen (Lezing). Amsterdam. overig
 • Franken H. (13 november 1996), De modernisering van het privaatrecht, speerpunt van de lange-termijnverkenning (Lezing). Golden Tulip Figi, Zeist. overig
 • Franken H. (7 juni 1996), Evaluatie bestuursstructuur Gerechtshof (Lezing). De Baak, Noordwijk. overig
 • Franken H. (15 maart 1996), Speech bij de aanbieding van het eindrapport van de Commissie Verkenning Rechtsgeleerdheid aan de Ministers van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Lezing). Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag. overig
 • Franken H. & Huls N.J.H. (1996), Een eigen richting voor het recht.... Eindrapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid. Den Haag. rapport
 • Franken H. (1996), Publieke gerechtigheid in de Europese Unie. rapport

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.