Universiteit Leiden

nl en

Greta Noordenbos

Naam
Dr. G. Noordenbos
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
noordenbos@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Greta Noordenbos is sinds 2001 aangesteld als universitair docent bij sectie Klinische Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zij begeleidt bachelor- en masterscripties op het gebied van eetstoornissen en geeft het keuzevak: Transdiagnostic Approach to Eating Disorders. Daarnaast begeleidt ze werkgroepen op het terrein van Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling (PDB). Ze doet onderzoek naar achtergronden, behandeling en herstel van eetstoornissen. Ze is auteur van het boek Gids voor herstel eetstoornissen (2007) en Recovery from Eating Disorders (2013) en redacteur van het Handboek Eetstoornissen (2008).

 

Achtergrond

Greta Noordenbos is in 1987 gepromoveerd op onderzoek naar sekse- en culturele aspecten in de ontwikkeling van eetstoornissen. Ze deed onderzoek op het terrein van eetstoornissen, gender en gezondheid en de positie van vrouwen in de wetenschap en de geneeskunde bij de Universiteit Groningen (van 1974-1987), de Universiteit Maastricht (van 1991 tot 2004) en de Universiteit Leiden (vanaf 1980).

 

Lidmaatschappen

Noordebos is vanaf 2012 erelid van de Nederlandse Academie van Eetstoornissen (NAE) en ze was lid van de Richtlijncommissie voor Eetstoornissen (2004-2006), van de commissie Preventie Eetstoornissen van de Gezondheidsraad (2009-2010) en de Commissie Preventie Eetstoornissen (1994-2004). Vanaf 2005 is ze voorzitter van de Annie Romein Verschoorlezing van de Universiteit Leiden.

 

Lees meer op de  Engelstalige medewerkerspagina van Greta Noordenbos

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

 • De Vos J.A., Netten C. & Noordenbos G. (2016), Recovered eating disorder therapists using their experiential knowledge in therapy: A qualitative examination of the therapists’ and the patients’ view, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 4(3): 207-223.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2016), How to block the ways to eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 24(1): 47-53.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2016), Hile Bruch. Pionier in onderzoek en behandeling van eetstoornissen, Counselling magazine 1(7): 16-20.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2015), Nieuw begin na herstel van een eetstoornis, Weet Magazine (1): 20-21.artikel in een tijdschrift
 • De Vos J.A., Netten C. & Noordenbos G. (2016), Recovered eating disorder therapists using their experiental knowledge in therapy: A qualitative examination of the therapists' and the patients' view, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 24(3): 207-223.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2015), Eetstoornissen bij meisjes. In: Nijhof K., Engels R. (red.) Meisjes in zorg. Signalering, preventie en behandeling. Amsterdam: SWP Uitgeverij. 343-364.boekdeel
 • Noordenbos G., Te Have B. & Padding L. (2015), De relatie tussen het onderdrukken van emoties en eetstoornissen, Tijdschrift voor Psychotherapie 41(5): 341 - 353.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G., Aliakbari N. & Campbell R. (2014), The relationship among critical inner voices, low self-esteem, and self-criticism in eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 22(4): 337-351.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2014), Keerpunt in de motivatie voor herstel van een eetstoornis. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Noordenbos G. (2014), The relation between risk factors and recovery in eating disorders. In: Cramaglia G., Zeppegno P. (red.) New Developments in Anorexia Nervosa Research. New York: Nova Medical. 107-126.boekdeel
 • Noordenbos G. (2014), Een eetstoornis overwinnen, kan dat? De nieuwste antwoorden op vragen over kenmerken, achtergronden, behandeling en herstel. Utrecht: De Tijdstroom.boek
 • Noordenbos G. (2013), Recovery from eating disorders: A guide for clinicians and their clients. UK USA: Wiley-Blackwell.boek
 • Noordenbos G. (2013), Hebben mensen met eetbuien baat bij medicatie tegen ADHD?, Antenne 192: 4-7.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2013), Eetstoornissen. In: Fauser B.C.J. , Lagro-Janssen A.L.M., Bos A.M.E. (red.) Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde. Houten: Prelum Uitgevers. 126-135.boekdeel
 • Noordenbos G. (2013), Hebben de DSM-5 criteria voor Boulimia Nervosa en eetbuistoornis een meerwaarde voor de diagnostiek en de behandeling?, Antenne 190: 6-9.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2012), Hebben de DSM-5 criteria voor Anorexia Nervosa een meerwaarde voor de diagnostiek en behandeling?, Antenne 189: 18-20.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2012), Wat is er mis met lijngedrag?, Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 38(5): 26-31.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2012), Eating disorders: Diagnosis, treatment and recovery. Editorial., Biological Psychiatry and Psychopharmacology 14(1): 2-2.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2012), Emotie-eten, inbeelding, mythe of werkelijk probleem?, Antenne 186: 6-8.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2012), De rol van innerlijke kritiek bij eetstoornissen, Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 38(1): 3-6.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2012), Nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van eetstoornissen, Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 67(2): 7-10.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2012), Overwinning op de slankheidsterreur, Antenne 186: 20-21.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2012), Hoe riskant is lijngedrag?, Psychometrika 47: 48-51.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G., Van Greuningen E. & Reuneker T. (2012), Zijn behandelde eetstoornispatiënten hersteld van alexithymia?, Tijdschrift voor Psychotherapie 38(5): 381-391.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Mashhadi A.G. & Noordenbos G. (2012), Dieting and the development of eating disorders among Iranian women; comparing the risk between Tehran and the Netherlands, Food,Culture and Society 15(1): 43-60.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2011), When have eating disordered patients recovered and what do the DSM-IV criteria tell about recovery?, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 19(3): 234-245.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2011), Which criteria for recovery are relevant according to eating disorder patients and therapists?, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 19(5): 441-451.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2011), Preventie van eetstoornissen in Nederland: Een reactie, PsychoPraktijk 3: 33-34.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2011), Is herstel van anorexia (on)haalbaar?, Antenne 33: 12-14.artikel in een tijdschrift
 • Kortink J. & Noordenbos G. (2011), Uit de ban van emotie-eten. Utrecht/Antwerpen: Servire - Kosmos uitgevers.boek
 • Noordenbos G. (2010), Criteria voor herstel van eetstoornissen, Psychometrika 11: 36-44.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. & Duijn C van (2009), Do Lessons About Eating Disorders by Ex-Patients Contribute to Early Recognition, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 17(1): 435-444.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Mens-Verhulst J. & Noordenbos G. (2008), Vrouwengezondheidscentra: over de inzet van vrijwilligerswerk, ervaringsdeskundigheid en onbetaalde arbeid.. In: Mens-Verhulst J. van, Waaldijk B. (red.) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 171-185.boekdeel
 • Noordenbos G. (2008), SOMAN, de Stichting Ondersteuning Mannenwerk: steen in de vijver van de mannenhulpverlening.. In: Mens-Verhulst J. van, Waaldijk B. (red.) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg.. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 135-148.boekdeel
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M. & Furth E. van (2008), The quality of treatment of eating disorders: A comparison of the therapists' and the patients' perspective., International Journal of Eating Disorders 41: 307-317.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.) (2008), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.boekredactie
 • Noordenbos G. (2008), Sociaal-culturele factoren. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (red.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 71-84.boekdeel
 • Noordenbos G. (2008), Preventie. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (red.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 353-369.boekdeel
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (2008), Inleiding. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (red.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 9-10.boekdeel
 • Noordenbos G. & Mens-Verhulst J. (2008), ALETTA: huisartsenpraktijk naast vrouwengezondheidscentrum (1984-1998).. In: Mens-Verhulst J. van, Waaldijk B. (red.) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg.. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 186-201.boekdeel
 • Noordenbos G. & Duijn C van (2008), Dragen lessen van ex-patiënten bij aan vroegtijdige onderkenning van eetstoornissen?, Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 40: 94-96.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2008), Genderspecifieke aspecten van depressie.. In: Huyser J., Schene A.H., Sabbe B., Spinhoven P. (red.) Handboek Depressieve stoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 331-342.boekdeel
 • Noordenbos G. (2008), Plezier in eten bij anorexia nervosa. Oude wijn opdienen met nieuwe technieken., Psychometrika 43: 622-623.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Katzman M.A., Nasser M. & Noordenbos G. (2007), Feminist therapies. In: Nasser M., Baistow K., Treasure J. (red.) The female body in mind. The inferface between the female body and mental health.. Hove, UK: Routledge. 205-213.boekdeel
 • Noordenbos G. (2007), Primary prevention of eating disorders. In: Jaffa T., McDermott B. (red.) Eating Disorders in Children and Adolescents. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 293-304.boekdeel
 • Noordenbos G. (2007), Gids voor herstel van eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.boek
 • Noordenbos G. (2007), Strategies for secundary prevention. In: Jaffa T., McDermott B. (red.) Eating Disorders in Children and Adolescents. Cambridge, UK: Cambrigde University Press. 305-316.boekdeel
 • Fijten G.H. & Noordenbos G. (2007), Eetstoornissen.. In: Ree J.W. van, Vries M.W. de (red.) Psychiatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 131-147.boekdeel
 • Noordenbos G. (2007), Worden mannen over het hoofd gezien?, Tijdschrift voor Genderstudies 10(4): 16-28.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M.C.H. & Furth E.F. van (2007), The patient's view on quality of life and eating disorders, International Journal of Eating Disorders 40: 13-20.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M.C.H. & Furth E.F. van (2006), Evaluating the treatment of eating disorders from the patient's perspective., International Journal of Eating Disorders 39: 667-676.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. & Meijerink F.G.J. (2006), Dragen preventieprogramma's van eetstoornissen bij aan vroegtijdige onderkenning en hulp?, Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 38(3): 52-56.artikel in een tijdschrift
 • Horst H.E. van der & Noordenbos G. (2006), Eetstoornissen.. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.boek
 • Noordenbos G. & Seubring A. (2006), Patients evaluation of criteria of recovery form eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 14: 41-54.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rie S.M. de la, Furth E.F. van, Koning A., Noordenbos G. & Donker M.C. (2005), Quality of life of parents of eating disorder patients., Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 13: 345-351.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. & Vandereycken W. (2005), Preventie van Eetstoornissen. Een gewichtig probleem.. Mechelen: Kluwer.boek
 • Noordenbos G. (2005), Do prevention programs more good than harm?. In: Book of Abstracts European Council of Eating Disorders (ECED). Innsbruck: Medizinische Universität. 58-59.congresbijdrage
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G. & Furth E.F. van (2005), Quality of life and eating disorders, Quality of Life Research 14: 1511-1522.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. & Seubring A. (2005), Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel, Tijdschrift voor Psychotherapie 2: 140-153.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Geest M. van der & Noordenbos G. (2005), Parents possibilities to recognize ED's in an early stage.. In: Book of Abstracts European Council of Eating Disorders (ECED). Innsbruck: Medizinische Universität. 55-55.congresbijdrage
 • Noordenbos G. (2004), Marie & Irene Curie: de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars. NVS Nieuws., Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne mrt: 27-31.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (9 november 2003), Criteria for the prevention of Eating Disorders. (Lezing). Budapest.overig
 • Noordenbos G. (12 april 2003), Nieuwe wegen voor onderzoek naar eetstoornissen. (Lezing). Leiden.overig
 • Noordenbos G. (11 januari 2003), Loopbaanmogelijkheden van vrouwelijke wetenschappers: Van AIO tot hoogleraar? (Lezing). Utrecht, Academiegebouw.overig
 • Noordenbos G. (2003), From screening to empowerment: strategies for the prevention of eating disorders. In: Health Promotion and Prevention of Eating Disorders. Hannover: Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen e.V.. 8-20.'refereed' congresbijdrage
 • Noordenbos G. (2003), Early identification.. In: Treasure J., Schmidt U., Furth E. van, Treasure E. (red.) Handbook of Eating Disorders.. London: John Wiley and Sons. 455-466.boekdeel
 • Noordenbos G. (2003), Criteria voor herstel bij patiënten met een eetstoornis, Tijdschrift voor Psychotherapie 29: 473-487.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2003), Afvallen voor kinderen Bespreking van: Wezel B. van, Vervloet-den Bieman J. (2002) Als je te dik bent. Werkboek om samen met je ouders aan je gewicht te werken., Ensino em Re-vista 46: 166-166.boekbespreking
 • Noordenbos G., Moulin M. du & Twellaar M. (2003), Medische specialisten en deeltijdwerk: een (on)mogelijke combinatie?, AIMS Molecular Science 19: 85-97.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. & Vlugt J. van der (2003), Evidence based onderzoek en seksespecifieke zorg: Een (on)gelukkige relatie?. Utrecht: TransAct.rapport
 • Noordenbos G. (2003), Marie & Irène Curie. De eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars.. Delft: Eburon.boek
 • Noordenbos G. (2003), Hogere posities in de geneeskunde. Hoe doorbreken vrouwen het glazen plafond., VNVA-Tijdschrift 31: 18-19.artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (3 oktober 2002), Preventie van eetstoornissen (Lezing). Assen.overig
 • Noordenbos G. (17 september 2002), The Development of Criteria of Recovery of Eating Disorders (Lezing). Wenen.overig
 • Noordenbos G. (16 september 2002), The Development of Women and Health in the Netherlands (Lezing). Wenen.overig
 • Noordenbos G. (14 juni 2002), Prevention of Eating Disorders (Lezing). Kassel, Duitsland.overig
 • Noordenbos G. (16 maart 2002), De opmars van vrouwen in de geneeskunde (Lezing).overig
 • Noordenbos G. (11 januari 2002), Praevention von Ess-Storungen (Lezing). Graz, Oostenrijk.overig
 • Noordenbos G. (2002), Preventie. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (red.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 325-338.boekdeel
 • Noordenbos G. (2002), Bespreking van: Tenwolde A. (2002) Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa en obesitas., Ensino em Re-vista 5: 296-270.boekbespreking
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.) (2002), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.boekredactie
 • Noordenbos G. (2002), Genderasymmetrie in de aanvraag van onderzoekssubsidies. In: Benschop Y., Droes F. (red.) Op de voet gevolgd. Gender en emancipatiebeleid.. Utrecht: SWP. 90-105.boekdeel
 • Noordenbos G. (2002), Sociaal-culturele factoren. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (red.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 69-81.boekdeel
 • Noordenbos G. (2002), Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa, en obesitas. Bespreking van: Tenwolde A. (2002) Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa, en obesitas., Ensino em Re-vista 5: 296-270.boekbespreking
 • Noordenbos G., Oldenhave A., Muschter J. & Terpstra N. (2002), Characteristics and treatments of patients with chronic eating disorders., Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 10: 15-29.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2002), Eating disorder and cultures in transition Bespreking van: Nasser M. (2002) Eating disorders and cultures in transition, Newsletter of the European Council on Eating Disorders Spring: 3-4.boekbespreking
 • Noordenbos G. (2002), Women in Academies of Science, Women's Studies International Forum 25: 1-11.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2002), Is the hierarchy in universities (un)fair?. In: Maxwell L., Slavin K., Young K. (red.) Gender & Research. Brussel: European Commission. 275-282.'refereed' congresbijdrage
 • Noordenbos G. & Vianen A.E.M. van (2002), De Universitaire Piramide. Over de ratrace rond enkele schaarse functies, Lover 4: 23-26.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2002), Bespreking van: Vanderlinden J. Boulimia en eetbuien overwinnen. Een gids voor patient, gezin en hulpverlener., Directieve Therapie .boekbespreking
 • Noordenbos G. (2002), Bespreking van: Nasser M. (2002) Eating Disorders and Cultures in Transition, Newsletter of the European Council on Eating Disorders 1: 3-4.boekbespreking
 • Noordenbos G. (2002), Women in Academies or Science. Between exclusion and exception, Women's Studies International Forum 25: 127-137.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (8 december 2001), Nobelprijs leek voor vrouwen onhaalbaar. NRC Handelsblad: 6-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Noordenbos G. (22 november 2001), Preventie van Eetstoornissen (Lezing). Maarssen.overig
 • Noordenbos G. (8 november 2001), Is the hierarchy in Universities (un)fair? (Lezing). Brussel.overig
 • Noordenbos G. (5 oktober 2001), Cultuur en Eetstoornissen (Lezing). Amsterdam.overig
 • Noordenbos G. (19 september 2001), Criteria for Recovery of Eating Disorders (Lezing). Barcelona.overig
 • Noordenbos G. (3 maart 2001), Gender en Gezondheid (Lezing). Rotterdam.overig
 • Noordenbos G. (2001), Mag het ietsje meer zijn?. EYE: zicht op trends: 6-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Noordenbos G. (15 december 2000), Mogelijkheden en obstakels bij het realiseren van Preventie van Eetstoornissen. (Lezing).overig
 • Noordenbos G. (1 oktober 2000), Een uitzonderlijk Fenomeen: vrouwelijke leden van de Academie van Wetenschappen.. Leidraad: 16-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Noordenbos G. (2000), Vrouwen in Academies van Wetenschappen. Tussen uitsluiting en uitzondering.. Amsterdam. [overig]overig
 • Noordenbos G. (28 juni 2000), Vrouwen in Academies van Wetenschappen (Lezing). Trippenhuis van de KNAW, Amsterdam.overig
 • Noordenbos G. (23 mei 2000), Doorstroom van vrouwen in de wetenschap: Van achterstand naar kwaliteitsbestand. (Lezing). Amsterdam.overig
 • Noordenbos G. (13 april 2000), Keuzeprocessen in de ontwikkeling van basisarts tot medisch specialist. (Lezing). Maastricht.overig
 • Noordenbos G. (2000), Arts worden in de 21ste eeuw. Keuzen en kansen voor de toekomst.. Maastricht. [overig]overig
 • Noordenbos G. (2000), Studenten na de lezing van Cleveringa. Een apologie voor onderwijs in oorlogstijd. Mare di Libri: 10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Noordenbos G. (2000), Vrouwen in de Academisch van Wetenschappen. Zutphen: Walburg Pers.boek
 • Noordenbos G. (2000), Preventie van anorexia en bulimia nervosa. In: Wagenaar, e.a. M. (red.) Praktijkboek Jeugdgezonheidszorg.. 141-157.boekdeel
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (2000), La Prevencion de los Trastornos e Alimentarios. Barcelona, Buenos Aires: Grancia Salud.boek
 • Du Moulin M.F.M.T, Heymans R.J.H.M. & Noordenbos G. (2000), Genderfactoren in de keus voor opleiding tot medisch specialist, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 144(3): 129-133.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (2000), Los Trastornos en la Atencion Primaria de la Salud: La identificacion e Intervencion Tempranas de parte de lo Medicos Clinicos. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (red.) La Prevencion de Los Trastornos e Alimentarios. Barcelona, Buenos Aires: Granica Salud. 261-278.boekdeel
 • Noordenbos G., Oldenhave A., Terpstra N. & Muschter J. (2000), Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patienten met chronische eetstoornissen, Tijdschrift voor Psychiatrie 42(3): 145-156.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (7 oktober 1999), Preventie van Eetstoornissen (Lezing). Amersfoort.overig
 • Noordenbos G. (16 september 1999), Characteristics of Chronic Eating Disorders (Lezing). Stockholm/Zweden.overig
 • Noordenbos G. (16 september 1999), Treatment History of Patients with Chronic Eating Disorders (Lezing). Stockholm/Zweden.overig
 • Noordenbos G. (23 februari 1999), De feminisering van de geneeskunde (Lezing). Erasmus Universiteit Rotterdam.overig
 • Noordenbos G. (1999), Voorzitter van de commissie Preventie Eetstoornissen 1999 ( octrooi nr. 12). Utrecht. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1999), Lid van de redactie-raad Vrouwen Gezondheidszorg ( octrooi nr. 14). Utrecht. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1999), Heuvel, E. van den (1998). : Anerexia nervosa: een samenspel tussen leken en deskundigen. De speciale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen. Bespreking van: Heuvel E. van den (1999) Anorexia nervosa: een samenspel tussen leken en deskundigen. De speciale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen., Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 6: 703-705.boekbespreking
 • Noordenbos G. (1999), Lid van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. Forumlid bij de aanbieding van het Advies aan Minister Borst van W.V.C. ( octrooi nr. 12+02). [overig]overig
 • Noordenbos G. (1999), Preventie van eetstoornissen. In: Bloks J.A., Furth E.F. van, Hoek H.W. (red.) Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 105-112.boekdeel
 • Noordenbos G. (1999), Gender a-symmetrie in de aanvraag van onderzoekssubsidies, Tijdschrift voor Genderstudies december(4): 36-46.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G., Acda S. & Borreson-Gresko R. (1999), Strategies for the prevention of anorexia and bulimia nervosa. In: Kolk A., Bekker M., Vliet K. van (red.) Advances in Women and Health Research.Toward gender-sensitive strategies.. Tilburg: Tilburg University Press. 123-137.boekdeel
 • Furth E.F. van, Noordenbos G., Jacobs M. & Elk B. van (1999), De behandeling van chronische anorexia en bulimia nervosa.. In: Heeren T.J. (red.) Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie (1997-2000). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 238-250.boekdeel
 • Noordenbos G. (1999), Adviserend lid van de Stuurgroep Eetstoornissen Nederland ( octrooi nr. 12). Landelijk. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Lid oppositiecommissie. Maastricht: Universiteit Maastricht. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Interview KRO radio. Hilversum: KRO. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), 'Behandeling van chronische eetstoornissen'. Den Haag. [overig]overig
 • Noordenbos G. & Elk B. van (1998), Organisatie symposium: Behandeling van Chronische Eetstoornissen. Den Haag. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Interview VARA radio. Leiden: VARA. [overig]overig
 • Noordenbos G. (14 november 1998), Het hongerende lichaam van patienten met anorexia en boulimia nervosa (Lezing). Tilburg.overig
 • Noordenbos G. (1998), 'Het lichaam tussen uiterlijke verschijning en innerlijke beleving'. Tilburg. [overig]overig
 • Noordenbos G. (26 september 1998), De vrouwelijke arts, een uitdaging in de geneeskunde (Lezing). Arnhem.overig
 • Noordenbos G. (12 juni 1998), Het maakbare uiterlijk van de vrouw: waar ligt de grens? (Lezing). Amsterdam.overig
 • Noordenbos G. (1998), Het Maakbare uiterlijk van de vrouw: Waar ligt de grens?. Amsterdam. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Organisatie symposium: 'De maakbaarheid van het (vrouwelijk) lichaam'. Amsterdam: SISWO. [overig]overig
 • Noordenbos G. & Furth E. van (1998), Care for Long-Term Eating Disorders. New York: Montefiore Medical Center/A. Einstein College of Medicine. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), 'Treatment History of "Chronic" Eating Disorder Patients'. New York. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Organisatie Symposium: 'Care for Long-Term Eating Disorders'. New York: Mentefiore Medical Center/A. Einstein College of Medicine. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Van anorexia nervosa tot zware alcoholverslaving. Utrecht. [overig]overig
 • Noordenbos G. (9 maart 1998), Seksestrijd om de Ivoren Toren: Verklaringen voor de Marginale Positie van Vrouwen aan de Universiteiten in Nederland (Lezing). Amsterdam.overig
 • Noordenbos G. (19 februari 1998), De trage doorstroming van vrouwen in de wetenschap (Lezing). Utrecht.overig
 • Noordenbos G. (1998), P. Claude-Pierre: De geheime taal van eetstoornissen Bespreking van: Claude-Pierre P. (1998) De innerlijke stem van de anorexia-patient, Vrouw & Gezondheidszorg : 14-15.boekbespreking
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de werkgroep Vrouw en Kwaliteit. Leiden: Universiteit Leiden. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Annie Romein-Verschoor Commissie. Leiden: Universiteit Leiden. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), 'Chronic Eating Disorders: The Patients' View of Their Treatment History, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention : 7-13.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (1998), Lid redactieraad van The European Journal of Women's Studies. London: Sage Publications. [overig]overig
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.) (1998), The Prevention of Eating Disorders. Londen/New York: The Athlone Press/New York University Presse.boekredactie
 • Noordenbos G. (1998), Eating disorders in primary care: Early identification and intervention by general practitioners. In: VanderEycken W., Noordenbos G. (red.) The Prevention of Eating Disorders. Londen/New York: The Athlone Press en New York University Press. 214-229.boekdeel
 • Noordenbos G. (1998), Voorzitter van de Commissie Preventie Eetstoornissen. Utrecht: Landelijk Overleg Preventie (RIAGG's). [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Klankbordcommissie Emancipatiebeleid. Leiden: Universiteit Leiden. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de adviesgroep Beroepsgroepen in de Gezondheidszorg van de Stuurgroep Emancipatie. Den Haag: Ministerie van VWS. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Onderwijscommissie van de Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies. Utrecht: Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies. [overig]overig
 • Noordenbos G. (1998), Seksestrijd om de Ivoren Toren. In: Balen B. van, Fischer A.H. (red.) De universiteit als modern mannenklooster. Amsterdam: Het Spinhuis. 75-92.boekdeel
 • Noordenbos G., Jacobs M.E. & Hertzberger E. (1998), Chronic eating disorders: The patients' view of their treatment history., Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 6: 217-223.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (1998), Lid redactieraad. Utrecht: Transact. [overig]overig
 • Moulin M. du, Heymans R. & Noordenbos G. (1998), Grenzen aan de arbeidstijd. Maastricht: Uniprint.rapport
 • Noordenbos G. (1998), 'Beste Stichting, kunt u mij alstublieft helpen?', Antenne : 30-46.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Noordenbos G. (24 november 1997), Vrouwen in de Akademies van Wetenschappen (Lezing). IJsbregtum.overig
 • Noordenbos G. (6 november 1997), Athletics as Risk Factor for Anorexia Nervosa (Lezing). Amsterdam.overig
 • Noordenbos G. (15 oktober 1997), Vrouwen in de medische professie: Tussen de macht der traditie en de macht van het getal (Lezing). Leiden.overig
 • Noordenbos G. (24 september 1997), Different Approaches tot the Prevention of Eating Disorders (Lezing). Padua, Italie.overig
 • Noordenbos G. (24 juli 1997), Bij sociologen is sociale cohesie nog zeer sterk. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Noordenbos G. (25 juni 1997), A critical review of the prevention of Eating Disorders (Lezing). Amsterdam.overig
 • Noordenbos G. (9 april 1997), Een slimme organisatie is op haar toekomstige werknemers voorbereid (Lezing). Utrecht.overig
 • Lagro-Janssen A.L.M. & Noordenbos G. (red.) (1997), Sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Nijmegen: SUN.boekredactie
 • Moulin M. du, Heymans R. & Noordenbos G. (1997), Vrouwelijke arts in zwang: Rapport van de Commissie Vrouwelijke Artsen (CPVA) van het Leids Universitair Medisch Centrum. Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum.rapport
 • Noordenbos G. & Sambeek D. van (1997), Preventie van eetstoornissen in het voortgezet onderwijs. Leiden: Commissie Preventie Eetstoornissen.rapport
 • Lagro-Janssen A.L.M. & Noordenbos G. (1997), Eetstoornissen: anorexia en bulimia nervosa. In: Lagro-Janssen A.L.M., Noordenbos G. (red.) Sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Nijmegen: SUN. 194-209.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden