Universiteit Leiden

nl en

Greta Noordenbos

Naam
Dr. G. Noordenbos
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
noordenbos@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Greta Noordenbos is sinds 2001 aangesteld als universitair docent bij sectie Klinische Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zij begeleidt bachelor- en masterscripties op het gebied van eetstoornissen en geeft het keuzevak: Transdiagnostic Approach to Eating Disorders. Daarnaast begeleidt ze werkgroepen op het terrein van Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling (PDB). Ze doet onderzoek naar achtergronden, behandeling en herstel van eetstoornissen. Ze is auteur van het boek Gids voor herstel eetstoornissen (2007) en Recovery from Eating Disorders (2013) en redacteur van het Handboek Eetstoornissen (2008).

 

Achtergrond

Greta Noordenbos is in 1987 gepromoveerd op onderzoek naar sekse- en culturele aspecten in de ontwikkeling van eetstoornissen. Ze deed onderzoek op het terrein van eetstoornissen, gender en gezondheid en de positie van vrouwen in de wetenschap en de geneeskunde bij de Universiteit Groningen (van 1974-1987), de Universiteit Maastricht (van 1991 tot 2004) en de Universiteit Leiden (vanaf 1980).

 

Lidmaatschappen

Noordebos is vanaf 2012 erelid van de Nederlandse Academie van Eetstoornissen (NAE) en ze was lid van de Richtlijncommissie voor Eetstoornissen (2004-2006), van de commissie Preventie Eetstoornissen van de Gezondheidsraad (2009-2010) en de Commissie Preventie Eetstoornissen (1994-2004). Vanaf 2005 is ze voorzitter van de Annie Romein Verschoorlezing van de Universiteit Leiden.

 

Lees meer op de  Engelstalige medewerkerspagina van Greta Noordenbos

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

 • Noordenbos G. & Van Elburg A. (red.) (2018), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Noordenbos G. & Lagro-Jansen T. (2018), Preventie (hoofdstuk 9). In: Noordenbos G. & Elburg A. van (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. 111-122.
 • Noordenbos G. & Lammers M. (2018), Psychische achtergronden (hoofdstuk 8). In: Noordenbos G. & Elburg A. van (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. 99-110.
 • Noordenbos G. (2018), Sociaal-culturele factoren (hoofdstuk 7). In: Noordenbos G. & Elburg A. van (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. 85-98.
 • Bos F., Thijs F. & Noordenbos G. (2018), Zelfhulp (hoofdstuk 14). In: Noordenbos G. & Elburg A. van (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. 173-186.
 • Noordenbos G. & Ten Napel-Schutz M. (2017), Innerlijke kritiek bij eetproblemen. Op weg naar zelfacceptatie. Amsterdam: Boom Uitgevers.
 • Noordenbos G. (2017), Recovery from Eating Disorders. In: Wade T. & Waller G. (red.), Encyclopedia of Feeding and Eating Disorders.. Berlin, London, New York: Springer Verlag.
 • Noordenbos G. (2016), Hile Bruch. Pionier in onderzoek en behandeling van eetstoornissen, Counselling magazine 1(7): 16-20.
 • Noordenbos G. (2016), How to block the ways to eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 24(1): 47-53.
 • Noordenbos G. (2015), Nieuw begin na herstel van een eetstoornis, Weet Magazine (1): 20-21.
 • De Vos J.A., Netten C. & Noordenbos G. (2016), Recovered eating disorder therapists using their experiental knowledge in therapy: A qualitative examination of the therapists' and the patients' view, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 24(3): 207-223.
 • Noordenbos G., Te Have B. & Padding L. (2015), De relatie tussen het onderdrukken van emoties en eetstoornissen, Tijdschrift voor Psychotherapie 41(5): 341 - 353.
 • Noordenbos G. (2015), Eetstoornissen bij meisjes. In: Nijhof K. & Engels R. (red.), Meisjes in zorg. Signalering, preventie en behandeling. Amsterdam: SWP Uitgeverij. 343-364.
 • Noordenbos G., Aliakbari N. & Campbell R. (2014), The relationship among critical inner voices, low self-esteem, and self-criticism in eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 22(4): 337-351.
 • Noordenbos G. (2014), Een eetstoornis overwinnen, kan dat? De nieuwste antwoorden op vragen over kenmerken, achtergronden, behandeling en herstel. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Noordenbos G. (2014), Keerpunt in de motivatie voor herstel van een eetstoornis. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Noordenbos G. (2014), The relation between risk factors and recovery in eating disorders. In: Cramaglia G. & Zeppegno P. (red.), New Developments in Anorexia Nervosa Research. New York: Nova Medical. 107-126.
 • Noordenbos G. (2013), Eetstoornissen. In: Fauser B.C.J., Lagro-Janssen A.L.M. & Bos A.M.E. (red.), Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde. Houten: Prelum Uitgevers. 126-135.
 • Noordenbos G. (2013), Hebben de DSM-5 criteria voor Boulimia Nervosa en eetbuistoornis een meerwaarde voor de diagnostiek en de behandeling?, Antenne 190: 6-9.
 • Noordenbos G. (2013), Hebben mensen met eetbuien baat bij medicatie tegen ADHD?, Antenne 192: 4-7.
 • Noordenbos G. (2013), Recovery from eating disorders: A guide for clinicians and their clients. UK USA: Wiley-Blackwell.
 • Noordenbos G. (2012), De rol van innerlijke kritiek bij eetstoornissen, Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 38(1): 3-6.
 • Mashhadi A.G. & Noordenbos G. (2012), Dieting and the development of eating disorders among Iranian women; comparing the risk between Tehran and the Netherlands, Food,Culture and Society 15(1): 43-60.
 • Noordenbos G. (2012), Eating disorders: Diagnosis, treatment and recovery. Editorial, Biological Psychiatry and Psychopharmacology 14(1): 2-2.
 • Noordenbos G. (2012), Emotie-eten, inbeelding, mythe of werkelijk probleem?, Antenne 186: 6-8.
 • Noordenbos G. (2012), Hebben de DSM-5 criteria voor Anorexia Nervosa een meerwaarde voor de diagnostiek en behandeling?, Antenne 189: 18-20.
 • Noordenbos G. (2012), Hoe riskant is lijngedrag?, Psychometrika 47: 48-51.
 • Noordenbos G. (2012), Nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van eetstoornissen, Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 67(2): 7-10.
 • Noordenbos G. (2012), Overwinning op de slankheidsterreur, Antenne 186: 20-21.
 • Noordenbos G. (2012), Wat is er mis met lijngedrag?, Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 38(5): 26-31.
 • Noordenbos G., Van Greuningen E. & Reuneker T. (2012), Zijn behandelde eetstoornispatiënten hersteld van alexithymia?, Tijdschrift voor Psychotherapie 38(5): 381-391.
 • Noordenbos G. (2011), Is herstel van anorexia (on)haalbaar?, Antenne 33: 12-14.
 • Noordenbos G. (2011), Preventie van eetstoornissen in Nederland: Een reactie, PsychoPraktijk 3: 33-34.
 • Kortink J. & Noordenbos G. (2011), Uit de ban van emotie-eten. Utrecht/Antwerpen: Servire - Kosmos uitgevers.
 • Noordenbos G. (2011), When have eating disordered patients recovered and what do the DSM-IV criteria tell about recovery?, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 19(3): 234-245.
 • Noordenbos G. (2011), Which criteria for recovery are relevant according to eating disorder patients and therapists?, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 19(5): 441-451.
 • Noordenbos G. (2010), Criteria voor herstel van eetstoornissen, Psychometrika 11: 36-44.
 • Noordenbos G. & Duijn C. van (2009), Do Lessons About Eating Disorders by Ex-Patients Contribute to Early Recognition, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 17(1): 435-444.
 • Noordenbos G. & Mens-Verhulst J. (2008), ALETTA: huisartsenpraktijk naast vrouwengezondheidscentrum (1984-1998). In: Mens-Verhulst J. van & Waaldijk B. (red.), Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg.. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 186-201.
 • Noordenbos G. & Duijn C. van (2008), Dragen lessen van ex-patiënten bij aan vroegtijdige onderkenning van eetstoornissen?, Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 40: 94-96.
 • Noordenbos G. (2008), Genderspecifieke aspecten van depressie. In: Huyser J., Schene A.H., Sabbe B. & Spinhoven P. (red.), Handboek Depressieve stoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 331-342.
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.) (2008), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (2008), Inleiding. In: Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 9-10.
 • Noordenbos G. (2008), Plezier in eten bij anorexia nervosa. Oude wijn opdienen met nieuwe technieken, Psychometrika 43: 622-623.
 • Noordenbos G. (2008), Preventie. In: Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 353-369.
 • Noordenbos G. (2008), Sociaal-culturele factoren. In: Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 71-84.
 • Noordenbos G. (2008), SOMAN, de Stichting Ondersteuning Mannenwerk: steen in de vijver van de mannenhulpverlening. In: Mens-Verhulst J. van & Waaldijk B. (red.), Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg.. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 135-148.
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M. & Furth E. van (2008), The quality of treatment of eating disorders: A comparison of the therapists' and the patients' perspective, International Journal of Eating Disorders 41: 307-317.
 • Mens-Verhulst J. & Noordenbos G. (2008), Vrouwengezondheidscentra: over de inzet van vrijwilligerswerk, ervaringsdeskundigheid en onbetaalde arbeid. In: Mens-Verhulst J. van & Waaldijk B. (red.), Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 171-185.
 • Fijten G.H. & Noordenbos G. (2007), Eetstoornissen. In: Ree J.W. van & Vries M.W. de (red.), Psychiatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 131-147.
 • Katzman M.A., Nasser M. & Noordenbos G. (2007), Feminist therapies. In: Nasser M., Baistow K. & Treasure J. (red.), The female body in mind. The inferface between the female body and mental health.. Hove, UK: Routledge. 205-213.
 • Noordenbos G. (2007), Gids voor herstel van eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Noordenbos G. (2007), Primary prevention of eating disorders. In: Jaffa T. & McDermott B. (red.), Eating Disorders in Children and Adolescents. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 293-304.
 • Noordenbos G. (2007), Strategies for secundary prevention. In: Jaffa T. & McDermott B. (red.), Eating Disorders in Children and Adolescents. Cambridge, UK: Cambrigde University Press. 305-316.
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M.C.H. & Furth E.F. van (2007), The patient's view on quality of life and eating disorders, International Journal of Eating Disorders 40: 13-20.
 • Noordenbos G. (2007), Worden mannen over het hoofd gezien?, Tijdschrift voor Genderstudies 10(4): 16-28.
 • Noordenbos G. & Meijerink F.G.J. (2006), Dragen preventieprogramma's van eetstoornissen bij aan vroegtijdige onderkenning en hulp?, Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 38(3): 52-56.
 • Horst H.E. van der & Noordenbos G. (2006), Eetstoornissen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M.C.H. & Furth E.F. van (2006), Evaluating the treatment of eating disorders from the patient's perspective, International Journal of Eating Disorders 39: 667-676.
 • Noordenbos G. & Seubring A. (2006), Patients evaluation of criteria of recovery form eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 14: 41-54.
 • Noordenbos G. (2005), Do prevention programs more good than harm?, Book of Abstracts European Council of Eating Disorders (ECED). 9th General Meeting ECED. Innsbruck: Medizinische Universität. 58-59.
 • Noordenbos G. & Seubring A. (2005), Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel, Tijdschrift voor Psychotherapie 2: 140-153.
 • Geest M. van der & Noordenbos G. (2005), Parents possibilities to recognize ED's in an early stage, Book of Abstracts European Council of Eating Disorders (ECED). 9th General Meeting ECED. Innsbruck: Medizinische Universität. 55-55.
 • Noordenbos G. & Vandereycken W. (2005), Preventie van Eetstoornissen. Een gewichtig probleem. Mechelen: Kluwer.
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G. & Furth E.F. van (2005), Quality of life and eating disorders, Quality of Life Research 14: 1511-1522.
 • Rie S.M. de la, Furth E.F. van, Koning A., Noordenbos G. & Donker M.C. (2005), Quality of life of parents of eating disorder patients, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 13: 345-351.
 • Noordenbos G. (2004), Marie & Irene Curie: de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars. NVS Nieuws, Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne mrt: 27-31.
 • Noordenbos G. (9 november 2003), Criteria for the prevention of Eating Disorders. 8th Meeting of the European Council on Eating Disorders. Budapest. [lezing].
 • Noordenbos G. (12 april 2003), Nieuwe wegen voor onderzoek naar eetstoornissen. Onderzoeksdag van het Kenniscentrum Eetstoornissen.. Leiden. [lezing].
 • Noordenbos G. (11 januari 2003), Loopbaanmogelijkheden van vrouwelijke wetenschappers: Van AIO tot hoogleraar?. 85ste jaar van de VVAO. Utrecht, Academiegebouw.. [lezing].
 • Noordenbos G. (2003) Afvallen voor kinderen. Bespreking van: Wezel B. van & Vervloet-den Bieman J. (2002), Als je te dik bent. Werkboek om samen met je ouders aan je gewicht te werken.. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Ensino em Re-vista 46: 166-166.
 • Noordenbos G. (2003), Criteria voor herstel bij patiënten met een eetstoornis, Tijdschrift voor Psychotherapie 29: 473-487.
 • Noordenbos G. (2003), Early identification. In: Treasure J., Schmidt U., Furth E. van & Treasure E. (red.), Handbook of Eating Disorders.. London: John Wiley and Sons. 455-466.
 • Noordenbos G. & Vlugt J. van der (2003), Evidence based onderzoek en seksespecifieke zorg: Een (on)gelukkige relatie?. Utrecht: TransAct.
 • Noordenbos G. (2003), From screening to empowerment: strategies for the prevention of eating disorders, Health Promotion and Prevention of Eating Disorders. . Hannover: Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen e.V.. 8-20.
 • Noordenbos G. (2003), Hogere posities in de geneeskunde. Hoe doorbreken vrouwen het glazen plafond, VNVA-Tijdschrift 31: 18-19.
 • Noordenbos G. (2003), Marie & Irène Curie. De eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars. Delft: Eburon.
 • Noordenbos G., Moulin M. du & Twellaar M. (2003), Medische specialisten en deeltijdwerk: een (on)mogelijke combinatie?, AIMS Molecular Science 19: 85-97.
 • Noordenbos G. (3 oktober 2002), Preventie van eetstoornissen. Presentatie van het Handboek Eetstoornissen aan het Ministerie van VWS.. Assen. [lezing].
 • Noordenbos G. (17 september 2002), The Development of Criteria of Recovery of Eating Disorders. Congres over Gender and Health, realizing a gender-sensitive health care system.. Wenen. [lezing].
 • Noordenbos G. (16 september 2002), The Development of Women and Health in the Netherlands. Congres over Gender and Health, realizing a gender-sensitive health care system. Wenen. [lezing].
 • Noordenbos G. (14 juni 2002), Prevention of Eating Disorders. Op uitnodiging van de organisatie Women & Health.. Kassel, Duitsland. [lezing].
 • Noordenbos G. (16 maart 2002), De opmars van vrouwen in de geneeskunde. Op uitnodiging van de VNVA, ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermannsprijs aan professor dr. H.J.A. Collette. [lezing].
 • Noordenbos G. (11 januari 2002), Praevention von Ess-Storungen. Op uitnodiging van het Frauengesundheitzzentrum. Graz, Oostenrijk. [lezing].
 • Noordenbos G., Oldenhave A., Muschter J. & Terpstra N. (2002), Characteristics and treatments of patients with chronic eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 10: 15-29.
 • Noordenbos G. & Vianen A.E.M. van (2002), De Universitaire Piramide. Over de ratrace rond enkele schaarse functies, Lover 4: 23-26.
 • Noordenbos G. (2002) Eating disorder and cultures in transition. Bespreking van: Nasser M. (2002), Eating disorders and cultures in transition. London: Brunner Routledge. Newsletter of the European Council on Eating Disorders Spring: 3-4.
 • Noordenbos G. (2002), Genderasymmetrie in de aanvraag van onderzoekssubsidies. In: Benschop Y. & Droes F. (red.), Op de voet gevolgd. Gender en emancipatiebeleid.. Utrecht: SWP. 90-105.
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.) (2002), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Noordenbos G. (2002), Is the hierarchy in universities (un)fair?. Maxwell L., Slavin K. & Young K. (red.), Gender & Research. . Brussel: European Commission. 275-282.
 • Noordenbos G. (2002), Bespreking van: Vanderlinden J., Boulimia en eetbuien overwinnen. Een gids voor patient, gezin en hulpverlener.. Tielt: Lannoo N.V.. Directieve Therapie .
 • Noordenbos G. (2002), Bespreking van: Nasser M. (2002), Eating Disorders and Cultures in Transition. Londen: Brunner Routledge. Newsletter of the European Council on Eating Disorders 1: 3-4.
 • Noordenbos G. (2002), Bespreking van: Tenwolde A. (2002), Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa en obesitas.. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum. Ensino em Re-vista 5: 296-270.
 • Noordenbos G. (2002), Preventie. In: Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 325-338.
 • Noordenbos G. (2002), Sociaal-culturele factoren. In: Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 69-81.
 • Noordenbos G. (2002) Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa, en obesitas. Bespreking van: Tenwolde A. (2002), Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa, en obesitas.. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Ensino em Re-vista 5: 296-270.
 • Noordenbos G. (2002), Women in Academies of Science, Women's Studies International Forum 25: 1-11.
 • Noordenbos G. (2002), Women in Academies or Science. Between exclusion and exception, Women's Studies International Forum 25: 127-137.
 • Noordenbos G. (8 december 2001), Nobelprijs leek voor vrouwen onhaalbaar. NRC Handelsblad: 6-6.
 • Noordenbos G. (22 november 2001), Preventie van Eetstoornissen. Symposium Dutch Foundation of Women and Health Research. Maarssen. [lezing].
 • Noordenbos G. (8 november 2001), Is the hierarchy in Universities (un)fair?. congres 'Gender and Research'. Brussel. [lezing].
 • Noordenbos G. (5 oktober 2001), Cultuur en Eetstoornissen. SISWO-congres. Amsterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (19 september 2001), Criteria for Recovery of Eating Disorders. European Council of Eating Disorders (ECED). Barcelona. [lezing].
 • Noordenbos G. (3 maart 2001), Gender en Gezondheid. Masterclass Diversiteit en Gezondheid. Rotterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (2001), Mag het ietsje meer zijn?. EYE: zicht op trends: 6-7.
 • Noordenbos G. (15 december 2000), Mogelijkheden en obstakels bij het realiseren van Preventie van Eetstoornissen. Lezing op uitnodiging van Stichting Eetstoornissen Nederland (SEN). [lezing].
 • Noordenbos G. (1 oktober 2000), Een uitzonderlijk Fenomeen: vrouwelijke leden van de Academie van Wetenschappen. Leidraad: 16-17.
 • Noordenbos G. (28 juni 2000), Vrouwen in Academies van Wetenschappen. symposium: Vrouwen in Academies van Wetenschappen. Tussen uitsluiting en uitzondering.. Trippenhuis van de KNAW, Amsterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (2000), Vrouwen in Academies van Wetenschappen. Tussen uitsluiting en uitzondering. [overig].
 • Noordenbos G. (23 mei 2000), Doorstroom van vrouwen in de wetenschap: Van achterstand naar kwaliteitsbestand. Symposium over het toekomstige Wetenschapskader: Talent voor de Toekomst. Toekomst voor Talen. KNAW. Amsterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (2000), Arts worden in de 21ste eeuw. Keuzen en kansen voor de toekomst. [overig].
 • Noordenbos G. (13 april 2000), Keuzeprocessen in de ontwikkeling van basisarts tot medisch specialist. Symposium: "Arts worden in de 21ste eeuw. Keuzen en kansen voor de toekomst".. Maastricht. [lezing].
 • Du Moulin M.F.M.T., Heymans R.J.H.M. & Noordenbos G. (2000), Genderfactoren in de keus voor opleiding tot medisch specialist, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 144(3): 129-133.
 • Noordenbos G., Oldenhave A., Terpstra N. & Muschter J. (2000), Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patienten met chronische eetstoornissen, Tijdschrift voor Psychiatrie 42(3): 145-156.
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (2000), La Prevencion de los Trastornos e Alimentarios. Barcelona, Buenos Aires: Grancia Salud.
 • Noordenbos G. (2000), Los Trastornos en la Atencion Primaria de la Salud: La identificacion e Intervencion Tempranas de parte de lo Medicos Clinicos. In: Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.), La Prevencion de Los Trastornos e Alimentarios. Barcelona, Buenos Aires: Granica Salud. 261-278.
 • Noordenbos G. (2000), Preventie van anorexia en bulimia nervosa. In: Wagenaar M. & et al. (red.), Praktijkboek Jeugdgezonheidszorg 141-157.
 • Noordenbos G. (2000), Studenten na de lezing van Cleveringa. Een apologie voor onderwijs in oorlogstijd. Leids Universitair Weekblad Mare: 10.
 • Noordenbos G. (2000), Vrouwen in de Academisch van Wetenschappen. Zutphen: Walburg Pers.
 • Noordenbos G. (7 oktober 1999), Preventie van Eetstoornissen. Conferentie over de Behandeling van Eetstoornissen / Care & Cure Development. Amersfoort. [lezing].
 • Noordenbos G. (16 september 1999), Characteristics of Chronic Eating Disorders. European Conference on Eating Disorders (ECED). Stockholm/Zweden. [lezing].
 • Noordenbos G. (16 september 1999), Treatment History of Patients with Chronic Eating Disorders. European Conference on Eating Disorders. Stockholm/Zweden. [lezing].
 • Noordenbos G. (23 februari 1999), De feminisering van de geneeskunde. Symposium over Vrouwelijke Artsen. Erasmus Universiteit Rotterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (1999), Adviserend lid van de Stuurgroep Eetstoornissen Nederland. [overig].
 • Furth E.F. van, Noordenbos G., Jacobs M. & Elk B. van (1999), De behandeling van chronische anorexia en bulimia nervosa. In: Heeren T.J. (red.), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie (1997-2000). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 238-250.
 • Noordenbos G. (1999), Gender a-symmetrie in de aanvraag van onderzoekssubsidies, Tijdschrift voor Genderstudies december(4): 36-46.
 • Noordenbos G. (1999) Heuvel, E. van den (1998). : Anerexia nervosa: een samenspel tussen leken en deskundigen. De speciale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen. Bespreking van: Heuvel E. van den (1999), Anorexia nervosa: een samenspel tussen leken en deskundigen. De speciale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen. nr. 99. Tilburg: Tilburg University Press. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 6: 703-705.
 • Noordenbos G. (1999), Lid van de redactie-raad Vrouwen Gezondheidszorg. [overig].
 • Noordenbos G. (1999), Lid van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. Forumlid bij de aanbieding van het Advies aan Minister Borst van W.V.C. [overig].
 • Noordenbos G. (1999), Preventie van eetstoornissen. In: Bloks J.A., Furth E.F. van & Hoek H.W. (red.), Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 105-112.
 • Noordenbos G., Acda S. & Borreson-Gresko R. (1999), Strategies for the prevention of anorexia and bulimia nervosa. In: Kolk A., Bekker M. & Vliet K. van (red.), Advances in Women and Health Research.Toward gender-sensitive strategies.. Tilburg: Tilburg University Press. 123-137.
 • Noordenbos G. (1999), Voorzitter van de commissie Preventie Eetstoornissen 1999. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Lid oppositiecommissie. Maastricht: Universiteit Maastricht. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Interview KRO radio. Hilversum: KRO. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), 'Behandeling van chronische eetstoornissen'. [overig].
 • Noordenbos G. & Elk B. van (1998), Organisatie symposium: Behandeling van Chronische Eetstoornissen. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Interview VARA radio. Leiden: VARA. [overig].
 • Noordenbos G. (14 november 1998), Het hongerende lichaam van patienten met anorexia en boulimia nervosa. Lezing gehouden tijdens de Studiedag over Bewegingsexpressie - Therapie en Eetstoornissen. Fontys Dansacademie.. Tilburg. [lezing].
 • Noordenbos G. (1998), 'Het lichaam tussen uiterlijke verschijning en innerlijke beleving'. [overig].
 • Noordenbos G. (26 september 1998), De vrouwelijke arts, een uitdaging in de geneeskunde. Lezing gehouden tijdens het jubileumcongres van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen getiteld: Door de Geneeskunde verleid. Vrouwen verrijken de Geneeskunde.. Arnhem. [lezing].
 • Noordenbos G. (12 juni 1998), Het maakbare uiterlijk van de vrouw: waar ligt de grens?. Paper gepresenteerd tijdens het congres over 'Vrouwenstudies & Vrouwenkwesties'. Amsterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (1998), Het Maakbare uiterlijk van de vrouw: Waar ligt de grens?. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Organisatie symposium: 'De maakbaarheid van het (vrouwelijk) lichaam'. Amsterdam: SISWO. [overig].
 • Noordenbos G. & Furth E. van (1998), Care for Long-Term Eating Disorders. New York: Montefiore Medical Center/A. Einstein College of Medicine. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Organisatie Symposium: 'Care for Long-Term Eating Disorders'. New York: Mentefiore Medical Center/A. Einstein College of Medicine. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), 'Treatment History of "Chronic" Eating Disorder Patients'. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Van anorexia nervosa tot zware alcoholverslaving. [overig].
 • Noordenbos G. (9 maart 1998), Seksestrijd om de Ivoren Toren: Verklaringen voor de Marginale Positie van Vrouwen aan de Universiteiten in Nederland. Lezing gehouden tijdens het Symposium over Vrouwen in de Wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (19 februari 1998), De trage doorstroming van vrouwen in de wetenschap. Lezing in het kader van de lezingenserie over 'Wetenschap van de Wetenschap'. Utrecht. [lezing].
 • Noordenbos G. (1998), 'Beste Stichting, kunt u mij alstublieft helpen?', Antenne : 30-46.
 • Noordenbos G. (1998), 'Chronic Eating Disorders: The Patients' View of Their Treatment History, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention : 7-13.
 • Noordenbos G., Jacobs M.E. & Hertzberger E. (1998), Chronic eating disorders: The patients' view of their treatment history, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 6: 217-223.
 • Noordenbos G. (1998), Eating disorders in primary care: Early identification and intervention by general practitioners. In: Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.), The Prevention of Eating Disorders. Londen/New York: The Athlone Press en New York University Press. 214-229.
 • Moulin M. du, Heymans R. & Noordenbos G. (1998), Grenzen aan de arbeidstijd. Maastricht: Uniprint.
 • Noordenbos G. (1998), Lid redactieraad. Utrecht: Transact. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Lid redactieraad van The European Journal of Women's Studies. London: Sage Publications. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de adviesgroep Beroepsgroepen in de Gezondheidszorg van de Stuurgroep Emancipatie. Den Haag: Ministerie van VWS. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Annie Romein-Verschoor Commissie. Leiden: Universiteit Leiden. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Klankbordcommissie Emancipatiebeleid. Leiden: Universiteit Leiden. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Onderwijscommissie van de Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies. Utrecht: Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies. [overig].
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de werkgroep Vrouw en Kwaliteit. Leiden: Universiteit Leiden. [overig].
 • Noordenbos G. (1998) P. Claude-Pierre: De geheime taal van eetstoornissen. Bespreking van: Claude-Pierre P. (1998), De innerlijke stem van de anorexia-patient nr. 2. Amsterdam: Forum. Vrouw & Gezondheidszorg : 14-15.
 • Noordenbos G. (1998), Seksestrijd om de Ivoren Toren. In: Balen B. van & Fischer A.H. (red.), De universiteit als modern mannenklooster. Amsterdam: Het Spinhuis. 75-92.
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (red.) (1998), The Prevention of Eating Disorders. Londen/New York: The Athlone Press/New York University Presse.
 • Noordenbos G. (1998), Voorzitter van de Commissie Preventie Eetstoornissen. Utrecht: Landelijk Overleg Preventie (RIAGG's). [overig].
 • Noordenbos G. (24 november 1997), Vrouwen in de Akademies van Wetenschappen. Bijeenkomst van LUF alumni. IJsbregtum. [lezing].
 • Noordenbos G. (6 november 1997), Athletics as Risk Factor for Anorexia Nervosa. Symposium about Sport and Health. Amsterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (15 oktober 1997), Vrouwen in de medische professie: Tussen de macht der traditie en de macht van het getal. Sumposium: Vrouwelijke artsen of mannelijke artsen: maakt het (n)iets uit?. Leiden. [lezing].
 • Noordenbos G. (24 september 1997), Different Approaches tot the Prevention of Eating Disorders. The International Conference on Eating Disorders. Padua, Italie. [lezing].
 • Noordenbos G. (24 juli 1997), Bij sociologen is sociale cohesie nog zeer sterk. De Volkskrant.
 • Noordenbos G. (25 juni 1997), A critical review of the prevention of Eating Disorders. Workshop concerning the Prevention of Eating Disorders, at the International, Interdisciplinary Conference on Women and Health: Towards a Gender Sensitive Health Care. Amsterdam. [lezing].
 • Noordenbos G. (9 april 1997), Een slimme organisatie is op haar toekomstige werknemers voorbereid. KNMG Expertmeeting: Van Basisarts tot Medisch Specialist. Utrecht. [lezing].
 • Lagro-Janssen A.L.M. & Noordenbos G. (1997), Eetstoornissen: anorexia en bulimia nervosa. In: Lagro-Janssen A.L.M. & Noordenbos G. (red.), Sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Nijmegen: SUN. 194-209.
 • Noordenbos G. & Sambeek D. van (1997), Preventie van eetstoornissen in het voortgezet onderwijs. Leiden: Commissie Preventie Eetstoornissen.
 • Lagro-Janssen A.L.M. & Noordenbos G. (red.) (1997), Sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Nijmegen: SUN.
 • Moulin M. du, Heymans R. & Noordenbos G. (1997), Vrouwelijke arts in zwang: Rapport van de Commissie Vrouwelijke Artsen (CPVA) van het Leids Universitair Medisch Centrum. Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum.

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.