Universiteit Leiden

nl en

Gert-Jan Lelieveld

Universitair docent

Naam
Dr. G. Lelieveld
Telefoon
+31 71 527 6615
E-mail
lelieveldgj@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3234-4604

Gert-Jan Lelieveld rondde in 2008 de Research Master Sociale en Organisatie psychologie af aan de Universiteit Leiden. In 2013 verdedigde hij zijn proefschrift over de interpersoonlijke effecten van emoties in onderhandelingen. Hij werkt nu als Universitair Docent bij het departement Sociale en Organisatie Psychologie in Leiden.

Meer informatie over Gert-Jan Lelieveld

Leiden Psychology Blog

Kort cv

Gert-Jan Lelieveld rondde in 2008 de Research Master Sociale en Organisatie psychologie af aan de Universiteit Leiden. In 2013 verdedigde hij zijn proefschrift over de interpersoonlijke effecten van emoties in onderhandelingen. Hij werkt nu als Universitair Docent bij het departement Sociale en Organisatie Psychologie in Leiden.

Onderzoek

Gert-Jan heeft twee onderzoekslijnen ontwikkeld die interpersoonlijke processen onderzoeken vanuit een sociaal psychologisch, een sociaal neurowetenschappelijk en een ontwikkelingsperspectief.

Eén lijn van onderzoek richt zich op de interpersoonlijke effecten van emoties. Hij laat in zijn onderzoek zien dat verschillende emotionele expressies, verschillende effecten hebben op het gedrag van anderen. Daarnaast bestudeert hij de hersengebieden die betrokken zijn bij de interpersoonlijke effecten van verschillende emoties, en heeft hij onderzocht hoe jonge kinderen anders omgaan met de emoties van anderen dan oudere kinderen.

De tweede lijn van onderzoek richt zich op de slachtoffers, daders en toeschouwers van sociale exclusie (ostracism). Hij onderzoekt welke factoren bepalen of sociale exclusie als negatief ervaren wordt of niet, en maakt hierbij gebruik van zowel gedragsmaten als neuroimaging. Daarnaast is hij het belangrijke onderzoek gestart naar factoren die bijdragen aan de uitsluiting van anderen. Zijn uitgangspunt is dat het belangrijk is om verschillende perspectieven (van slachtoffers, daders en toeschouwers) met elkaar te vergelijken om zo een geïntegreerd beeld te krijgen van de consequenties van sociale exclusie.

Naast deze twee belangrijkste  onderzoekslijnen onderzoekt hij ook misleiding en liegen, economische besluitvorming en moreel gedrag. Zijn onderzoek past perfect binnen het domein van de sociale neurowetenschappen. Hij gebruikt niet alleen gedragsmaten om zijn sociaal psychologische vragen te beantwoorden, maar ook fysiologische maten zoals fMRI. Hij publiceert zijn werk dan ook in zowel sociale psychologie tijdschriften als neurowetenschappelijke tijdschriften. Samen met collega’s heeft hij de LIBC-social hotspot opgericht (zie onderstaande link) van het Leiden Institute for Brain and Cognition, een interfacultair centrum voor interdisciplinair onderzoek naar brein en cognitie.

Onderwijs

 • Coördinator en docent Group Dynamics, IBP jaar 2
 • Coördinator en docent Emotions and Irrationality, Master ECP
 • Coördinator en docent Presenting Your Research, Research Master
 • Docent Psychology of Advertising, Bachelor jaar 2
 • (Research) Master thesis supervisie

Beurzen en prijzen

 • PhD student Best Paper Award from the Institute of Psychology of Leiden University. (2012)
 • NVP travel award from the Dutch Society for Psychonomics. (2012)
 • Travel grant from the European Association for Social Psychology. (2012)
 • Leiden University fund (LUF) grant. (2010)
 • ASPO Jaarboekprijs: Best Paper Award from the Association for Social Psychological Research. (2009)
 • Van de Geer Award for best Master’s thesis of the Institute of Psychology. (2008)

Relevante links

LIBC social hotspot

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A.26

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.