Universiteit Leiden

nl en

Gert-Jan Lelieveld

Universitair docent

Naam
Dr. G. Lelieveld
Telefoon
+31 71 527 6615
E-mail
lelieveldgj@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3234-4604

Gert-Jan Lelieveld rondde in 2008 de Research Master Sociale en Organisatie psychologie af aan de Universiteit Leiden. In 2013 verdedigde hij zijn proefschrift over de interpersoonlijke effecten van emoties in onderhandelingen. Hij werkt nu als Universitair Docent bij het departement Sociale, Economische en Organisatie Psychologie in Leiden.

Meer informatie over Gert-Jan Lelieveld

Leiden Psychology Blog

Kort cv

Gert-Jan Lelieveld rondde in 2008 de Research Master Sociale en Organisatie psychologie af aan de Universiteit Leiden. In 2013 verdedigde hij zijn proefschrift over de interpersoonlijke effecten van emoties in onderhandelingen. Hij werkt nu als Universitair Docent bij het departement Sociale, Economische en Organisatie Psychologie in Leiden.

Onderzoek

Gert-Jan heeft twee onderzoekslijnen ontwikkeld die interpersoonlijke processen onderzoeken vanuit een sociaal psychologisch, een sociaal neurowetenschappelijk en een ontwikkelingsperspectief.

Eén lijn van onderzoek richt zich op de interpersoonlijke effecten van emoties. Hij laat in zijn onderzoek zien dat verschillende emotionele expressies, verschillende effecten hebben op het gedrag van anderen. Daarnaast bestudeert hij de hersengebieden die betrokken zijn bij de interpersoonlijke effecten van verschillende emoties, en heeft hij onderzocht hoe jonge kinderen anders omgaan met de emoties van anderen dan oudere kinderen.

De tweede lijn van onderzoek richt zich op de slachtoffers, daders en toeschouwers van sociale exclusie (ostracism). Hij onderzoekt welke factoren bepalen of sociale exclusie als negatief ervaren wordt of niet, en maakt hierbij gebruik van zowel gedragsmaten als neuroimaging. Daarnaast onderzoekt hij factoren die bijdragen aan de uitsluiting van anderen. Zijn uitgangspunt is dat het belangrijk is om verschillende perspectieven (van slachtoffers, daders en toeschouwers) met elkaar te vergelijken om zo een geïntegreerd beeld te krijgen van de consequenties van sociale exclusie.

Naast deze twee belangrijkste onderzoekslijnen onderzoekt hij ook misleiding en liegen, economische besluitvorming en moreel gedrag. Zijn onderzoek past perfect binnen het domein van de sociale neurowetenschappen. Hij gebruikt niet alleen gedragsmaten om zijn sociaal psychologische vragen te beantwoorden, maar ook fysiologische maten zoals fMRI. Samen met collega’s heeft hij de LIBC-social hotspot opgericht (zie onderstaande link) van het Leiden Institute for Brain and Cognition, een interfacultair centrum voor interdisciplinair onderzoek naar brein en cognitie.

Gert-Jan is bovendien wetenschappelijk expert bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG). Daar ontwikkelt, deelt en past hij kennis toe uit de psychologie en economisch gedrag om mensen te helpen bij het maken van goede beslissingen. Hij begeleidt hier verschillende promovendi.

Onderwijs

  • Coördinator Research Master track Sociale en Economische Psychologie
  • Coördinator en docent Presenting Your Research, Research Master
  • Coördinator en docent Psychology of Advertising, Bachelor jaar 2
  • (Research) Master thesis supervisie

Bestuur en commissies

Binnen de universiteit is Gert-Jan lid van het dagelijks bestuur van de afdeling Sociale, Economische en Organisatiepsychologie, waarin hij de functie Coördinator Onderzoek en Valorisatie heeft. Ook is hij lid van de Faculteitsraad van Faculteit Sociale Wetenschappen. Buiten de universiteit is Gert-Jan Onderwijsdirecteur van het Kurt Lewin Institute (KLI), de nationale graduate school van sociale en organisatiepsychologie. Bovendien is hij een lid van de editorial board van Journal of Experimental Social Psychology (JESP).

Relevante links

LIBC social hotspot  
Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag
Kurt Lewin Institute

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A.26

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.