Universiteit Leiden

nl en

Gera van Duijvenvoorde

Bijzonder Hoogleraar Telecommunicatierecht

Naam
Prof.mr. G.P. van Duijvenvoorde
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
g.p.van.duijvenvoorde@law.leidenuniv.nl

Gera van Duijvenvoorde (1965) is vanaf 1 november 2013 vanwege de Stichting Telecommunicatierecht als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie voor 0,2 fte.

Meer informatie over Gera van Duijvenvoorde

Gera van Duijvenvoorde is vanaf 1 november 2013 vanwege de Stichting Telecommunicatierecht als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw voor 0,2 fte. Zij werkt daarnaast als advocaat-in-dienstbetrekking bij KPN te Den Haag sinds 1 januari 2004. KPN heeft haar voor één dag in de week vrijgesteld gedurende de looptijd van haar benoeming als bijzonder hoogleraar. Vanaf 1 januari 2015 bekleedt zij de functie van Competition Counsel in het KPN General Counsel Office.

Biografie

Eerder vervulde zij verschillende functies binnen KPN, zoals procesadvocaat in het KPN Litigation Office waarbij zij procedeerde op het terrein van het telecommunicatierecht, Group Competition and Compliance Officer waarbij zij verantwoordelijk was voor het opzetten van een regulatory compliance bouwwerk en awareness programma alsmede General Counsel van het netwerkbedrijf van KPN. Zij adviseert voornamelijk op het terrein van het telecommunicatierecht en het mededingingsrecht. 

Na haar studie Nederlands recht (bedrijfsrechtelijke afstudeerrichting) aan de Universiteit Leiden (1988) was zij van 1989 tot 1993 als assistent-in-opleiding verbonden aan deze universiteit (afdeling Recht en Informatica). Van 1993 tot 1997 was zij universitair docent aan de Universiteit Utrecht (Sectie Recht en Informatietechnologie en Molengraaff Instituut voor Privaatrecht). Dit docentschap combineerde zij vanaf 1 april 1992 met een functie als bedrijfsjurist bij Philips International B.V. te Eindhoven. In november 1996 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift "Informatietechnologie en Europees mededingingsrecht". Van 1 september 1997 tot 31 december 2003 was zij werkzaam als advocaat bij Houthoff Buruma in de sectie Regulation & Competition.

Onderzoeksgebieden en interesses

Gera publiceert voornamelijk op het terrein van het telecommunicatierecht en het mededingingsrecht. Haar onderzoeksterrein betreft het telecommunicatierecht, zowel op Europees als nationaal gebied. De interactie met het (Europees) mededingingsrecht alsmede de regulering ter bescherming van maatschappelijke-  en eindgebruikersbelangen zijn aandachtspunten binnen haar onderzoeksterrein. 

Zij is bestuurslid van de vereniging voor Mededingingsrecht en redactielid van Mediaforum, Tijdschrift voor Media en Communicatierecht. 

Bijzonder Hoogleraar Telecommunicatierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A1.58

Contact

 • Duijvenvoorde G.P. van (2021), Zoekend naar een verbinding. In: Custers B.H.M., Dechesne F. & Hof S. van der (red.) Meesterlijk: liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof.dr. Jaap van den Herik. Meijers-reeks nr. 376 Amsterdam: Ipskamp Printing. 19-36. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2020), Kroniek Telecommunicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2020(7-8): 210-224. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2020), Towards Implementation of the European Union Telecom Code: Ex Ante Reflections, Computer and Telecommunications Law Review 26(7): 205-215. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2020), Sleutelen aan het mededingingsrecht (Opinie), Mediaforum 32(5): 145. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (27 juli 2020), De Telecomcode, op weg naar implementatie in de Nederlandse wet. Privacyweb [blog entry]. overig
 • Duijvenvoorde G.P. van & Knol P.C. (2019), Een nieuw telecomkader: het Europees wetboek voor elektronische communicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2019(1/2): 33-43. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2018), Marktregulering en digitale connectiviteit: Over onbegrensde elektronische communicatie en de prijs van geïndividualiseerde benaderingen, Radix 44(4): 264-274. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2018), Articles 101, 102 and 106-109 TFEU- Competition Law in the IT and E-Commerce Sectors. In: Gijrath Serge, van der Hof Simone, Lodder Arno R. Zwenne Gerrit-Jan (red.) Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law. The Netherlands: Kluwer Law International. 899-935. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2018), Hoofdstuk 16. Vergoedingen. In: Zwenne G.J., Knol P.C. (red.) Privacy- en telecommunicatierecht: inclusief AVG en UAVG. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 999-1010. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2018), Hoofdstuk 4. Nummerbeleid en nummerbeheer. In: Zwenne G.J., Knol P.C. (red.) Privacy- en telecommunicatierecht: inclusief AVG en UAVG. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters-Kluwer. 513-546. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2018), Hoofdstuk 6B. Consultatie. In: Zwenne G.J., Knol P.C. (red.) Privacy- en telecommunicatierecht: inclusief AVG en UAVG. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 707-722. boekdeel
 • Kalis J.P. & Duijvenvoorde G.P. van (2018), Een nieuw kader voor netwerk- en informatiebeveiliging: een cultuuromslag?, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 24(3/4): 114-124. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2016), Naar een Europees wetboek voor elektronische communicatie. Kroniek Telecommunicatie, NTER Nederlands Tijdschrift Europees Recht 22(9): 319-332. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2015), Regulering van telecommunicatie: fit for the future?, Mediaforum 2015(4): 130-140. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (9 mei 2014), Achter de schermen van het telecommunicatierecht. Bereikbaarheid langs het meetlint: over regulering, concurrentie en maatschappelijke belangen (Oratie. Metajuridica, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Universiteit Leiden. Inaugurale rede
 • Duijvenvoorde G.P. van (2014), UPC/Gemeente Hilversum: tariefafspraken in kabeltelevisiecontract ingehaald door regulering, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2014(2/3): 68-74. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H., Knol P.C., Zwenne G.J.,Tempelman J.A. & Duijvenvoorde G.P. van (red.) (2014), Inleiding telecommunicatierecht Monografieën recht en informatietechnologie nr. 9. Den Haag: Sdu Uitgevers. boekredactie
 • Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Tempelman J.A., Knol P.C. & Gijrath S.J.H. (2014), Inleiding Telecommunicatierecht. In: Gijrath S.J.H., Knol P.C., Zwenne G.J.,Tempelman J.A. & Duijvenvoorde G.P. van (red.) Inleiding Telecommunicatierecht. Monografieën recht en informatietechnologie nr. 9 's-Gravenhage: Sdu Uitgevers. 43-50. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van & Knol P.C. (2013), Connected Continent': Het voorstel voor een verordening inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (10): 352-363. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2010), Het Nederlandse voorstel voor implementatie van de gewijzigde Europese regels voor Elektronische communicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 8: 295-301. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2009), Hoofdstuk 16. Vergoedingen. In: Knol P.C., Zwenne G.-J. (red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht Derde druk. Deventer: Kluwer. 413-423. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2009), Hoofdstuk 6B. Consultatie. In: Knol P.C., Zwenne G.-J. (red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht.. 221-231. boekdeel
 • Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Huisjes S.C., Meza C.G. de & Tempelman J.A. (red.) (2007), Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie. Verplichtingen tot medegebruik van kabels, antennes, opstelpunten en apparatuurruimten ITeR nr. 82. Den Haag: Sdu Uitgevers. boekredactie
 • Klaauw-Koops F.A.M. van der, Duijvenvoorde G.P. van, Fischer-Braams A., Sikkens M. & Dijk T. van (2007), Elektronisch aanbesteden. In: Klaauw-Koops F.A.M. van der, Corvers S., Sinninghe Damsté W. (red.) Een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren. Den Haag: Sdu Uitgevers. 83-119. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Interconnection Regulation and Contract Law Bespreking van: (2006) Interconnection Regulation and Contract Law, : 109-111. boekbespreking
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Mededingingsrecht. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Huisjes S.C., Mera L., Tempelman J.A. (red.) Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie. Verplichtingen tot medegebruik van kabels, antennes, opstelpunten en apparatuurruimten. Den Haag: Sdu Uitgevers. 34-38. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Medegebruik en Mededingingsrecht. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P., Huisjes S.C. (red.) ITeR nr. 82. Den Haag: SDU Uitgevers. 177-206. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Telecommunicatie. In: Grosheide F.W., De Cock Buning M. (red.) Hoofdstukken Communicatie- & Mediaerfcht. Beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 149-192. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2006), Omslag in kosten van toezicht?, Mediaforum : 121-121. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2005), In tien jaar van Telecommunicatie naar Elektronische Communicatie, NtEr : 262-266. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van & Huisjes S.C. (2005), Universele dienstverlening. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. Deventer: Kluwer. 225-234. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2005), Vergoedingen. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. Deventer: Kluwer. 365-371. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), 'Het mooie van de Mededingingswet is dat zij door haar open formulering ICT-proof is'. Interview met Aad Kleijweg, clustermanager Communicatietechnologie, Media en Transport (CMT), JAVI 3(1): 38-40. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Berkvens J.M.A., Franken H., Gardeniers H. & Geest C.F. (red.) (2004), ICT Modelcontracten. Modellen voor de praktijk. (Losbladig). Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), Redactioneel, JAVI 3(1): 1-1. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), Regulering op maat: de nieuwe wetgeving voor elektronische communicatie, NtEr 10(12): 332-336. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van & Hebly J.M. (8 augustus 2003), Ruime interpretatie procesbelang. AanbestedingsKrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van, annotatie bij: Rechtbank Rotterdam 4 februari 2003, Mf 2003; 144-145. annotatie
 • Duijvenvoorde G.P. van & Zwenne G.J. (2003), Een economisering van het toezicht vergt een minder legalistische benadering; interview met Mindert Mulder, JAVI, Juridische Aspecten van Internet (3): 115-117. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van & Oudejans R. (2003), European Competition Law, the New e-Communications Framework, and the Consumer in the Information Society: More Than a Virtual Position?, Information & Communications Technology Law 12(2): 179-196. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (red.) (2003), ICT Modelcontracten (losbladig). Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2003), Redactioneel, JAVI : 1-1. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2003), Toegang.. In: Ned. Ver. voor Inf. en Recht (red.) E-communicatie. Visie op een nieuw kader of vissen achter het net?. Amsterdam: Elsevier Juridisch. 39-55. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Duijvenvoorde G.P. van (14 maart 2002), Actueel Telecommunicatierecht 2002. Europees Rechtelijke Ontwikkelingen (Lezing). Leiden. overig
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid JAVI, Juridische Aspecten van Internet . tijdschriftredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid NTER Nederlands Tijdschrift Europees Recht . tijdschriftredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid Computer and Telecommunications Law Review . tijdschriftredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van & Hebly J.M. (2002), Elektronisch aanbesteden is meer dan alleen bits en bytes, Cobouw : 5-5. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Enige mededingingsrechtelijke aandachtspunten bij e-commerce. In: Prins J.E.J., Esch R.E. van (red.) Recht en Elektronische Handel. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Kroniek Telecommunicatie, NtEr 5: 116-122. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Mededingingsrecht en ICT. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (red.) Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: SDU Uitgevers. 3-38. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Privacy en mededinging. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 461-484. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Telecommunicatie en privacy. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 413-436. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Telecommunications - Netherlands, News Section: National Reports, Computer and Telecommunications Law Review : 155-157. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Wie betaalt de toezichthouder?, Mediaforum 5: 156-159. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (12 december 2001), Concurrentie in de nieuwe economie. Mededinging in ontwikkeling (Lezing). Groningen. overig
 • Duijvenvoorde G.P. van (6 december 2001), E-commerce contracten (Lezing). Bilthoven. overig
 • Duijvenvoorde G.P. van (25 oktober 2001), Workshop Telecommunicatie (Lezing). Leiden. overig
 • Duijvenvoorde G.P. van (red.) (2001), Automatiseringscontracten. Modellen voor de Praktijk. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Digitale dubbelzinnigheden in het mededingingsrecht. In: Byttebier K., Feltkamp R., Janssens E. (red.) Internet en Recht. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu. 479-485. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht . tijdschriftredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), E-commerce en mededingingsrecht. In: Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H., Schmidt A.H.J. (red.) It ain't necessarily so; opstellen aangeboden aan prof. mr. H. Franken, In: Meijers-reeks, nr. 38. Deventer: Kluwer. 297-310. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, NtEr 1(2): 9-12. artikel in een tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Privacy en mededinging. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 425-447. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet Hoofdstuk 9 en Hoofdstuk 16. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (red.) Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Telecommunicatie en privacy. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 379-399. boekdeel
 • KPN Advocaat in dienstbetrekking, afdeling Legal & Regulatory
 • Vereniging voor mededingingsrecht Bestuurslid
 • Mediaforum, tijdschrift voor Media en Communicatierecht Lid redactie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.