Universiteit Leiden

nl en

Gera van Duijvenvoorde

Bijzonder Hoogleraar Telecommunicatierecht

Naam
Prof.mr. G.P. van Duijvenvoorde
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
g.p.van.duijvenvoorde@law.leidenuniv.nl

Gera van Duijvenvoorde (1965) is vanaf 1 november 2013 vanwege de Stichting Telecommunicatierecht als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie voor 0,2 fte.

Meer informatie over Gera van Duijvenvoorde

Benoeming Gera van Duijvenvoorde en Serge Gijrath

Gera van Duijvenvoorde is vanaf 1 november 2013 vanwege de Stichting Telecommunicatierecht als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw voor 0,2 fte. Zij werkt daarnaast als advocaat-in-dienstbetrekking bij KPN te Den Haag sinds 1 januari 2004. KPN heeft haar voor één dag in de week vrijgesteld gedurende de looptijd van haar benoeming als bijzonder hoogleraar. Vanaf 1 januari 2015 bekleedt zij de functie van Competition Counsel in het KPN General Counsel Office.

Biografie

Eerder vervulde zij verschillende functies binnen KPN, zoals procesadvocaat in het KPN Litigation Office waarbij zij procedeerde op het terrein van het telecommunicatierecht, Group Competition and Compliance Officer waarbij zij verantwoordelijk was voor het opzetten van een regulatory compliance bouwwerk en awareness programma alsmede General Counsel van het netwerkbedrijf van KPN. Zij adviseert voornamelijk op het terrein van het telecommunicatierecht en het mededingingsrecht. 

Na haar studie Nederlands recht (bedrijfsrechtelijke afstudeerrichting) aan de Universiteit Leiden (1988) was zij van 1989 tot 1993 als assistent-in-opleiding verbonden aan deze universiteit (afdeling Recht en Informatica). Van 1993 tot 1997 was zij universitair docent aan de Universiteit Utrecht (Sectie Recht en Informatietechnologie en Molengraaff Instituut voor Privaatrecht). Dit docentschap combineerde zij vanaf 1 april 1992 met een functie als bedrijfsjurist bij Philips International B.V. te Eindhoven. In november 1996 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift "Informatietechnologie en Europees mededingingsrecht". Van 1 september 1997 tot 31 december 2003 was zij werkzaam als advocaat bij Houthoff Buruma in de sectie Regulation & Competition.

Onderzoeksgebieden en interesses

Gera publiceert voornamelijk op het terrein van het telecommunicatierecht en het mededingingsrecht. Haar onderzoeksterrein betreft het telecommunicatierecht, zowel op Europees als nationaal gebied. De interactie met het (Europees) mededingingsrecht alsmede de regulering ter bescherming van maatschappelijke-  en eindgebruikersbelangen zijn aandachtspunten binnen haar onderzoeksterrein. 

Daarnaast is zij vaste medewerker van het Nederlands tijdschrift voor Europees recht en van de uitgave Tekst en Commentaar Telecommunicatierecht alsmede redactielid van ICT Modelcontracten. 

 

Bijzonder Hoogleraar Telecommunicatierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.32

Contact

 • Duijvenvoorde G.P. van (2015), Regulering van telecommunicatie: fit for the future?, Mediaforum 2015(4): 130-140.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (9 mei 2014), Achter de schermen van het telecommunicatierecht. Bereikbaarheid langs het meetlint: over regulering, concurrentie en maatschappelijke belangen (Oratie. Metajuridica, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Duijvenvoorde G.P. van (2014), UPC/Gemeente Hilversum: tariefafspraken in kabeltelevisiecontract ingehaald door regulering, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2014(2/3): 68-74.artikel in tijdschrift
 • Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Tempelman J.A., Knol P.C. & Gijrath S.J.H. (2014), Inleiding Telecommunicatierecht. In: Gijrath S.J.H., Knol P.C. (red.) Inleiding Telecommunicatierecht. Monografieën recht en informatietechnologie nr. 9. 's-Gravenhage: Sdu Uitgevers. 43-50.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van & Knol P.C. (2013), Connected Continent': Het voorstel voor een verordening inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (10): 352-363.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2010), Het Nederlandse voorstel voor implementatie van de gewijzigde Europese regels voor Elektronische communicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 8: 295-301.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2009), Hoofdstuk 6B. Consultatie. In: Knol P.C., Zwenne G.-J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. 221-231.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2009), Hoofdstuk 16. Vergoedingen. In: Knol P.C., Zwenne G.-J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht Derde druk. Deventer: Kluwer. 413-423.boekdeel
 • Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Huisjes S.C., Meza C.G. de & Tempelman J.A. (red.) (2007), Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie. Verplichtingen tot medegebruik van kabels, antennes, opstelpunten en apparatuurruimten ITeR nr. 82. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Medegebruik en Mededingingsrecht. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P., Huisjes S.C. (Red.) ITeR nr. 82. Den Haag: SDU Uitgevers. 177-206.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Interconnection Regulation and Contract Law [Bespreking van: (2006) Interconnection Regulation and Contract Law]: 109-111.boekbespreking
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Telecommunicatie. In: Grosheide F.W., De Cock Buning M. (Red.) Hoofdstukken Communicatie- & Mediaerfcht. Beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 149-192.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Mededingingsrecht. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Huisjes S.C., Mera L., Tempelman J.A. (Red.) Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie. Verplichtingen tot medegebruik van kabels, antennes, opstelpunten en apparatuurruimten. Den Haag: Sdu Uitgevers. 34-38.boekdeel
 • Klaauw-Koops F.A.M. van der, Duijvenvoorde G.P. van, Fischer-Braams A., Sikkens M. & Dijk T. van (2007), Elektronisch aanbesteden. In: Klaauw-Koops F.A.M. van der, Corvers S., Sinninghe Damsté W. (Red.) Een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren. Den Haag: Sdu Uitgevers. 83-119.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2006), Omslag in kosten van toezicht?, Mediaforum: 121-121.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van & Huisjes S.C. (2005), Universele dienstverlening. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. Deventer: Kluwer. 225-234.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2005), Vergoedingen. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. Deventer: Kluwer. 365-371.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2005), In tien jaar van Telecommunicatie naar Elektronische Communicatie, NtEr: 262-266.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), Redactioneel, JAVI 3(1): 1-1.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), Regulering op maat: de nieuwe wetgeving voor elektronische communicatie., NtEr 10(12): 332-336.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), 'Het mooie van de Mededingingswet is dat zij door haar open formulering ICT-proof is'. Interview met Aad Kleijweg, clustermanager Communicatietechnologie, Media en Transport (CMT), JAVI 3(1): 38-40.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Berkvens J.M.A., Franken H., Gardeniers H. & Geest C.F. (Red.) (2004), ICT Modelcontracten. Modellen voor de praktijk. (Losbladig). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van & Hebly J.M. (8 augustus 2003), Ruime interpretatie procesbelang. AanbestedingsKrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van & Zwenne G.J. (2003), Een economisering van het toezicht vergt een minder legalistische benadering; interview met Mindert Mulder, JAVI, Juridische Aspecten van Internet (3): 115-117.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van, annotatie bij: Rechtbank Rotterdam 4 februari 2003, Mf 2003; 144-145.annotatie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2003), Redactioneel, JAVI: 1-1.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van & Oudejans R. (2003), European Competition Law, the New e-Communications Framework, and the Consumer in the Information Society: More Than a Virtual Position?, Information & Communications Technology Law 12(2): 179-196.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (Red.) (2003), ICT Modelcontracten (losbladig). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2003), Toegang.. In: Ned. Ver. voor Inf. en Recht (Red.) E-communicatie. Visie op een nieuw kader of vissen achter het net?. Amsterdam: Elsevier Juridisch. 39-55.congresbijdrage
 • Duijvenvoorde G.P. van (14 maart 2002), Actueel Telecommunicatierecht 2002. Europees Rechtelijke Ontwikkelingen (Lezing). Leiden.overig
 • Duijvenvoorde G.P. van & Hebly J.M. (2002), Elektronisch aanbesteden is meer dan alleen bits en bytes, Cobouw: 5-5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Wie betaalt de toezichthouder?, Mediaforum 5: 156-159.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Kroniek Telecommunicatie, NtEr 5: 116-122.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Enige mededingingsrechtelijke aandachtspunten bij e-commerce. In: Prins J.E.J., Esch R.E. van (Red.) Recht en Elektronische Handel. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid NTER Nederlands Tijdschrift Europees Recht.tijdschriftredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid JAVI, Juridische Aspecten van Internet.tijdschriftredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Telecommunicatie en privacy. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (Red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 413-436.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Privacy en mededinging. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (Red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 461-484.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Mededingingsrecht en ICT. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (Red.) Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: SDU Uitgevers. 3-38.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Telecommunications - Netherlands, News Section: National Reports, C.T.L.R.: 155-157.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid Computer and Telecommunications Law Review, The Journal of E-commerce, technology and com..tijdschriftredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (12 december 2001), Concurrentie in de nieuwe economie. Mededinging in ontwikkeling (Lezing). Groningen.overig
 • Duijvenvoorde G.P. van (6 december 2001), E-commerce contracten (Lezing). Bilthoven.overig
 • Duijvenvoorde G.P. van (25 oktober 2001), Workshop Telecommunicatie (Lezing). Leiden.overig
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, NtEr 1(2): 9-12.artikel in tijdschrift
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Digitale dubbelzinnigheden in het mededingingsrecht. In: Byttebier K., Feltkamp R., Janssens E. (Red.) Internet en Recht. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu. 479-485.congresbijdrage
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), E-commerce en mededingingsrecht. In: Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H., Schmidt A.H.J. (Red.) It ain't necessarily so; opstellen aangeboden aan prof. mr. H. Franken, In: Meijers-reeks, nr. 38. Deventer: Kluwer. 297-310.congresbijdrage
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet Hoofdstuk 9 en Hoofdstuk 16. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (Red.) Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (Red.) (2001), Automatiseringscontracten. Modellen voor de Praktijk. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht.tijdschriftredactie
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Telecommunicatie en privacy. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (Red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 379-399.boekdeel
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Privacy en mededinging. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (Red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 425-447.boekdeel
 • KPN Advocaat, afdeling Legal & Regulatory
 • Uitgeverij deLex Redactielid ICT-Modelcontracten
 • Nederlands tijdschrift voor Europees Recht Medewerker Rubriek Telecommunicatie
 • Christelijke Gereformeerde Kerken Lid Klachtencommissie inzake misbruik van pastorale en andere gezagsrelaties