Universiteit Leiden

nl en

Galen Irwin

Naam
Prof.dr. G.A. Irwin
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
irwin@fsw.leidenuniv.nl

Galen Irwin is Professor Emeritus politiek gedrag en de methodologie van het politicologisch onderzoek, studeerde aan de University of Kansas en Florida State University. Proefschrift: Two Methods for Estimating Voter Transition Probabilities.

Hij publiceert onder meer over politieke participatie en kiesgedrag en doceert op het terrein van Methoden & Technieken.

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

  • Irwin G.A. & Van Holsteyn J. (8 november 2016), Verkiezingen zijn zoals elke keer: Doodgewoon. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
  • Van Holsteijn J. & Irwin G. (2016), Studying voting behavior. In: Keman H., Woldendorp J.J. (red.) Handbook of Research Methods and Applications in Political Science. Cheltenham:: Edward Elgar Publishing. 248-261.boekdeel
  • Andeweg R.B. & Irwin G.A. (2014), Governance and politics of The Netherlands. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.boek
  • Van Holsteyn J.J.M. & Irwin G. (2013), Effecten van peilingen op kiezers: Schets van een onderzoeksprogramma, Beleid en Maatschappij 40(2): 180-184.artikel in een tijdschrift
  • Pellikaan H., Irwin G.A. & Van Holsteyn J.J.M. (2008), Denying the voter paradox. Boston, USA. [overig]overig
  • Van Holsteyn J.J.M., Irwin G.A. & Pellikaan H. (2008), Denying the voter paradox. Boston, USA. [overig]overig

Geen relevante nevenwerkzaamheden