Universiteit Leiden

nl en

Friedo Dekker

Naam
Prof.dr. F.W. Dekker
Telefoon
+31 71 526 2183
E-mail
f.w.dekker@lumc.nl

Friedo W. Dekker is hoogleraar klinische epidemiologie en lid van het bestuur van divisie 2 van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met de portefeuille onderwijs. Zijn leeropdracht is onderwijs in wetenschappelijke vorming, en daarbij is hij coördinator van de lijn academische en wetenschappelijke vorming in de Bachelor Geneeskunde en staat aan het hoofd van een onderzoeksgroep op het gebied van onderzoek van onderwijs. Zijn klinisch onderzoek betreft met name patiënten met chronisch nierfalen.

Meer informatie over Friedo Dekker

Friedo W. Dekker is hoogleraar klinische epidemiologie en lid van het bestuur van divisie 2 van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met de portefeuille onderwijs. Zijn leeropdracht is onderwijs in wetenschappelijke vorming, en daarbij is hij coördinator van de lijn academische en wetenschappelijke vorming in de Bachelor Geneeskunde en staat aan het hoofd van een onderzoeksgroep op het gebied van onderzoek van onderwijs. Zijn klinisch onderzoek betreft met name patiënten met chronisch nierfalen.

Onderwijs in Wetenschappelijke Vorming

Alle aankomend artsen moeten in staat zijn om wetenschappelijk onderzoek te gebruiken, enerzijds om hun vak te kunnen bijhouden en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, en anderzijds om klinische beslissingen mede te baseren op wetenschappelijk bewijs (evidence based medicine). Hierbij past dat studenten onderwijs krijgen in het  zoeken van informatie en het kritisch lezen van wetenschappelijke artikelen.  Het zelf uitvoeren van een leer-onderzoek is daarbij een belangrijke vorm van actief leren, waarmee, uniek in Nederland, studenten geneeskunde in het LUMC al in het eerste jaar van hun studie aan de slag gaan.

Daarnaast is ook van belang dat studenten met talent en ambitie voor het doen van onderzoek gestimuleerd worden hun talenten verder te ontwikkelen, en daarmee te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vak. Hiertoe is een uitgebreid honours programma ontwikkeld waarbij studenten al in de bachelor cursussen kunnen volgen en echt onderzoek kunnen gaan doen, zowel in het laboratorium als in de kliniek. De klinische epidemiologie, waarin de methoden en technieken van klinisch onderzoek centraal staan, is dan ook bij uitstek een afdeling van waaruit studenten onderwijs krijgen in het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek dat de afdeling zelf verricht, rondom diverse aandoeningen waar onder nierziekten, biedt studenten daarbij voorbeelden en inspiratie.

Wetenschappelijke carrière

Friedo W. Dekker studeerde Geneeskunde aan de universiteit van Leiden. In 1993 promoveerde hij op een proefschrift getiteld ‘Asthma and COPD in general practice – studies on the quality of care’. Daarna werkte hij in het AMC bij de afdeling Klinische epidemiologie en biostatistiek waar hij betrokken raakte bij onderzoek  onder patienten met chronisch nierfalen die behandeld werden met dialyse. Sinds 2000 werkt hij bij de afdeling Klinische epidemiologie in het LUMC waar hij zijn onderzoek in de nefrologie verder uitbouwde en in 2010 benoemd werd als hoogleraar. De titel van zijn oratie is ‘Ruimte voor talent’. Inmiddels  heeft hij met zijn onderzoeksgroep ruim 400 publicaties op zijn naam staan met een H-index van 66 (Web of Science), waaronder enkele series educatieve artikelen in nefrologische tijdschriften waarin epidemiologische methoden worden uitgelegd.

Gedurende zijn hele loopbaan was hij actief in het onderwijs met betrekking tot wetenschappelijke vorming en klinische epidemiologie, eerst aan huisartsen in opleiding en bij het begeleiden van wetenschappelijke stages, later aan studenten medische informatiekunde (AMC) en promovendi, en tegenwoordig aan studenten, promovendi en medisch specialisten in verschillende richtingen. Daarbij ontwikkelde hij nieuwe activerende werkvormen waarmee hij onder meer de professor G.J. Tammeling onderwijsprijs ontving en waarover hij diverse artikelen publiceerde.

Dekker was voorzitter van de Nederlandse vereniging voor epidemiologie, is een van de editors van het tijdschrift Nephrology, Dialysis and Transplantation, lid van de wetenschappelijke raad van de Nierstichting, en actief in de Nederlandse vereniging voor medisch onderwijs (NVMO). Hij was voorzitter van de visitatiecommissie voor de opleiding Geneeskunde in Vlaanderen en is dat nu voor de opleidingen Epidemiologie in Nederland en Vlaanderen.

In het LUMC is hij verantwoordelijk voor het Honours  programma Geneeskunde en voor de lijn Academische en Wetenschappelijke vorming in de bachelor geneeskunde. Daarnaast geeft hij inhoudelijk leiding aan een onderzoeksgroep binnen het Onderwijs Expertisecentrum van het directoraat onderwijs en opleidingen (DOO) rondom onderzoek van onderwijs.

Volg Friedo. W. Dekker op:

 LinkedIn | Orcid | ResearchGate

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 2
 • Klinische Epidemiologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-P

Contact

 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Driel J.H. van & Dekker F.W. (29 juni 2017), Practice makes perfect: Novice supervisors practices and dilemmatic space in supervising research projects. (Lezing). Australia: Annual conference of the Higher Education Research and Development Society.overig
 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Driel J.H. van & Dekker F.W. (2017), Student learning outcomes, perceptions and beliefs in the context of strengthening research integration into the first year of medical school, Advances in Health Sciences Education. .'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Beaufort A.J. de, Driel J.H. van & Dekker F.W. (2016), Fostering first-year student learning through research integration into teaching: Student perceptions, beliefs about the value of research and student achievement., Innovations in Education and Teaching International .'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Van Driel J.H. & Dekker F.W. (2016), Bevorderen van integratie van onderzoek en onderwijs voor het leren van studenten in het medisch onderwijs: een curriculumperspectief.'refereed' congresbijdrage
 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Van Driel J.H. & Dekker F.W. (2016), Fostering research-teaching integration within institutes: first-year students’ perceptions, beliefs about research in learning and achievement in the context of curriculum change.'refereed' congresbijdrage
 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Driel J.H. van & Dekker F.W. (2016), Novice supervisors’ research supervision pedagogies and dilemmas in undergraduate research projects.'refereed' congresbijdrage
 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Driel, J.H. van & Dekker F.W. (2016), Vroeg op weg naar succes? Het effect van een sterkere onderzoek integratie in de bachelor op studieprestaties in het eerste jaar geneeskunde.'refereed' congresbijdrage
 • Vereijken M.W.C, Rijst R.M. van der & Van Driel J.H. & Dekker F.W. (2015), Conceptions of teaching & feedback in undergraduate research supervision. Society for Research into Higher Education 9 12 2015-11 12 2015 [conferentie poster].overig
 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Van Driel J.H. & Dekker F.W. (2015), Strategieën en overwegingen van begeleiders van onderzoeksstages. Onderwijs Research Dagen 2015 17 6 2015-19 6 2015 [conferentie poster].overig
 • Vereijken M.W.C., Rijst R.M. van der, Van Driel J.H. & Dekker F.W. (2015), Towards a research pedagogy: supervisors’ knowledge of interventions in student research supervision JURE 2015 Programme Book. [Working paper]overig
 • Vereijken M.W.C., Beaufort A.J. de, Buis D.T.P., Dijkerman M., Swenne C.A., Adelmeijer E.G.M. & & Dekker F.W. (2015), Wetenschappelijke vorming: invloed van een curriculumherziening op academische schrijfvaardigheid van eerstejaars geneeskunde. Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs 12 11 2015-13 11 2015 [conferentie poster].overig
 • Harmanus C., Berg R.J. van den, Dekker F.W., Notermans D.W., Kooi T. van der, Goorhuis A., Veassen N. & Hof S. van der (2007), Spread and epidemiology of Clostridium difficile PCR-ribotype 027/toxinotype III in The Netherlands., Clinical Infectious Diseases 45(6): 695-703.'non-refereed' artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden