Universiteit Leiden

nl en

Elizabeth Buimer

Universitair docent

Naam
Dr. E.E.L. Buimer
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.e.l.buimer@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8143-3160

Elizabeth Buimer werkt als universitair docent bij de programmagroep Forensische gezinspedagogiek en jeugdhulpverlening. In haar onderzoek focust ze zich op de interactie tussen de sociale omgeving en hersenontwikkeling als voorspellers van kwetsbaarheid en veerkracht in adolescenten.

Meer informatie over Elizabeth Buimer

Kort cv

Elizabeth Buimer behaalde in 2014 een bachelordiploma in Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens behaalde ze in 2016 een research masterdiploma in Biomedische Wetenschappen - Neurobiologie aan dezelfde universiteit. In 2016 ging ze als onderzoeksassistent aan de slag bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht om te helpen bij grootschalige samenwerkingen op het gebied van MRI-onderzoek in de psychiatrie. In 2017 startte ze bij het YOUth-onderzoek - onderdeel van het zwaartekracht programma Consortium on Individual Development, eerst als onderzoeksassistent en vanaf 2018 als PhD-student.

Haar promotieonderzoek had als doel om jeugdervaringen en de relatie met hersenstructuur en -functie te bestuderen bij 1000 kinderen (8-, 9- en 10-jarigen). De titel van haar proefschrift is: 'Childhood images: Childhood experiences and the relation to brain structure and function in pre-adolescence'.

Van oktober 2022 tot september 2023 werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden om neurobiologische mechanismen van veerkracht na jeugdtrauma te onderzoeken (het THRIVE-onderzoek). Momenteel zet ze dit onderzoek voort in haar hoedanigheid als universitair docent aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden.

Onderzoek

Ingrijpende jeugdervaringen zijn een belangrijke risicofactor voor psychosociale problemen tijdens de adolescentie. Er zijn echter grote verschillen tussen adolescenten in de mate van psychische kwetsbaarheid na jeugdtrauma. Onderzoek naar deze verschillen helpt bij het identificeren van factoren die adolescenten beschermen tegen de negatieve effecten van jeugdtrauma. Deze beschermende factoren kunnen individuele kenmerken zijn, kenmerken van de sociale omgeving of neurobiologische factoren.

Elizabeth Buimer gebruikt MRI-data om de relatie tussen hersenmaten, jeugdervaringen en psychosociaal functioneren in kaart te brengen. Als medewerker bij Resilience Center Leiden, is ze actief betrokken bij het THRIVE-onderzoek naar mechanismen van veerkracht na jeugdtrauma. Daarnaast neemt ze deel aan het interdisciplinaire programma 'Sociale veerkracht en veiligheid' en het SSH-domein ‘Veerkracht in jeugd’.

Elizabeth Buimer vindt het belangrijk om het brede publiek te betrekken bij haar onderzoek. Zo heeft ze haar proefschrift samengevat voor jongeren, in samenwerking met een illustrator en een jongerenpanel. 

Download 'Beelden uit de kindertijd. Jeugdervaringen en hersenen in de groei' ››

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Forensische gezinsped. en Jeugdhulpverl.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B42

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.