Universiteit Leiden

nl en

Elisabeth Eurelings-Bontekoe

Naam
Prof.dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
eureling@fsw.leidenuniv.nl

Liesbeth Eurelings was tot haar pensioenering in maart 2016 bijzonder hoogleraar 'Beroepsopleidingen tot psycholoog in de individuele gezondheidszorg'

Meer informatie over Elisabeth Eurelings-Bontekoe

Lees meer op de  Engelstalige medewerkerspagina van Liesbeth Eurelings

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B41

Contact

 • Weijers J., Kate C. ten, Eurelings E.H.M., Viechtbauer W., Rampaart R., Bateman A. & Selten J.P. (2016), Mentalization-based treatment for psychotic disorder: protocol of a randomized controlled trial, BMC Psychiatry 2016(16): e191.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koelen J.A., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Stuke F. & Luyten P. (2015), Insecure attachment strategies are associated with cognitive alexithymia in patients with severe somatoform disorder, International Journal of Psychiatry in Medicine 49(4): 264-278.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Koelen J.A., Thijssen M., De Ridder P.B. & Kerkhof G. (2014), The impact of level of personality organization and somatization on psychological Distress, Worrying, and coping among patients with sleep disorders, Journal of Sleepdisorders: Treatment and Care 3(3).artikel in tijdschrift (refereed)
 • Van Vreeswijk M.F., Spinhoven P., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Broersen J. (2012), Changes in symptom severity, schemas and modes in heterogeneous psychiatric patient groups following short-term schema cognitive behavioural group therapy: A naturalistic pre-treatment and post-treatment design in an outpatient clinic, CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY 21(1): 29-38.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte W., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Tiemens B.G., Verheul R., Meerman A. & Hutschemaekers G. (2014), Personality organization and outcome of inpatient psychotherapy for personality disorders. An explorative study, Bulletin of the Menninger Clinic 78(2): 160-176.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koelen J.A., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Luyten P. (2014), Mentaliseren. In: Van Heycop ten Ham B., Hulsbergen M., Bohlmeijer E. (Red.) Transdiagnostische factoren: Theorie en praktijk. Amsterdam: Boom. 279-312.boekdeel
 • Koelen J.A., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Van Broeckhuysen-Kloth S.A.M., Snellen W.M. & Luyten P. (2014), Social cognition and levels of personality organization in patients with somatoform disorders: A case control study, The Journal of Nervous and Mental Disease 202(3): 217-223.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings E.H.M & Snellen W.M. (2013), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van theoriegestuurde profielinterpretatie van de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM). In: Luteijn F., Barelds F. (Red.) Psychologische Diagnostiek in de Gezondheidszorg. Den Haag: Boom/Lemma. 289-318.boekdeel
 • Eurelings E.H.M. & Snellen W.M. (2013), Illustratie van de Dynamische Theoriegestuurde Profielinterpretatie aan de hand van een praktijkvoorbeeld. In: Luteij F., Barelds F. (Red.) Psychologische Diagnostiek in de Gezondheidszorg. Den Haag: Boom/Lemma. 389-407.boekdeel
 • Nonhebel S., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Heijmens Visser J. (2013), Maakt persoonlijkheidsdiagnostiek onderscheid tussen McDD en BPS bij jongeren?, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 12(4): 127-134.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koelen J.A., Houtveen J..H, Abbass A., Luyten P., Eurelings-Bontekoe E.H., Broeckhuysen-Kloth S. van, Bühring M.E. & Geenen R. (2013), The effectiveness of psychotherapy for somatoform disorder in secondary and tertiary care: A meta-analysis, British Journal of Psychiatry 204(1): 12-19.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (30 maart 2012), Psychodiagnostiek in de postmasteropleidingen: Van jonge mensen de dingen die niet voorbijgaan.... (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Koelen J.A., Spaans J. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2012), Somatoforme Stoornissen. In: Ingenhoven T., Reekum A. van, Luyn B. van, Luyten P. (Red.) Handboek Borderline persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: de Tijdstroom. 363-371.boekdeel
 • Schaap-Jonker H., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Luyten P. (2012), Godsbeeld, geloofsbeleving en religieuze orthodoxie: empirisch onderzoek in Nederland. In: Verhagen P.J., Megen H.J.G.M. van (Red.) Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit. Utrecht: De Tijdstroom. 353-364.boekdeel
 • Koelen J.A., Luyten P., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Diguer L., Vermote R., Lowyck B. & Bühring M.E.F. (2012), The impact of level of personality organization on treatment response: A systematic review, Psychiatry 75(4): 355-374.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bouwhuis-van Keulen A., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Glas G. (2012), De invloed van integratie van religie in een psychologische behandeling op het behandelresultaat. Bespreking van een lopende studie, Psyche en Geloof 23: 150-158.artikel in tijdschrift
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Peen J., Noteboom A., Alkema M. & Dekker J. (2012), Differential treatment response of subtypes of patients with borderline personality organization, as assessed with theory-driven profiles of the Dutch short form of the MMPI: A naturalistic follow-up study, Journal of Personality Assessment 94(4): 380-392.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Edrisi M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2011), Twijfel over de diagnose: Paranoïde schizofrenie of aspergersyndroom met posttraumatische psychoses bij een Iraanse man van veertig?. In: Borra R., Dijk R. van, Verboom R. (Red.) Cultuur en psychodiagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 185-197.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Schaap-Jonker H., Zwinkels K. & Edrisi M. (2011), Formal characteristics of TAT narratives of adult patients with an autism spectrum disorder. A preliminary study, Psychology 2(7): 687-693.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Luyten P. (2010), The relationship between an orthodox protestant upbringing and current orthodox protestant adherence, DSM-IV Axis II B cluster personality disorders and structural borderline personality organization. In: Verhagen P.J., Praag H.M. van, López-Ibor J.J., Cox J.L., Moussaoui D. (Red.) Religion and Psychiatry: Beyond Boundaries: John Wiley & Sons, Ltd. 373-387.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Schaap Jonker H. (2010), A moment of anger, a lifetime of favor: Image of God, personality, and orthodox religiosity. In: Verhagen P.J., Praag H.M. van, López-Ibor J.J., Cox J.L., Moussaoui D. (Red.) Religion and Psychiatry: Beyond Boundaries: John Wiley & Sons, Ltd. 361-371.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Luyten P., IJssennagger M., Vreeswijk M.F. & Koelen J.A. (2010), Relationship between personality organization and Young's cognitive model of personality pathology., Personality and Individual Differences 49: 198-203.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Luyten P., Remijsen M. & Koelen J.A. (2010), The relationship between personality organization as assessed by theory-driven profiles of the Dutch Short Form of the MMPI and self-reported features of personality organization., Journal of Personality Assessment 92: 599-609.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Luyten P. & Snellen W.M. (2009), Validation of a theory-driven profile interpretation of the Dutch Short Form of the MMPI using the TAT Social Cognitions and Object Relations Scale (SCORS)., Journal of Personality Assessment 91: 155-165.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2009), Interpersonales Verhalten und Soziale Unterstützung bei Patienten mit Persönlichkeitsstörungen. Ein mehrdimensionaler Ansatz zur Diagnostik und Therapie. In: Röhrle B, Laireiter A.-R. (Red.) Sociale Unterstützung und Psychotherapie. Tübingen: dgvt Verlag. 535-561.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Dam A. van, Luyten P., Verhulst W.A.C.M., Tilburg C.A. van, Heus P. de & Koelen J.A. (2009), Structural Personality Organization as Assessed With Theory Driven Profile Interpretation of the Dutch Short Form of the MMPI Predicts Dropout and Treatment Response in Brief Cognitive Behavioral Group Therapy for Axis I Disorder, Journal of Personality Assessment 91: 439-452.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Gerritsen A., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W. (2009), Persoonlijkheidsstoornissen uit het A-cluster. In: Handboek Persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 573-588.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2009), Begaafd doch beperkt. Vroeg signalering van een Aurisme Spectrum Stoornis met behulp van gesprek, persoonlijkheidsvragenlijsten en de Thematische Apperceptie Test., Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 2: 45-53.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verheul R. & Snellen W.M. (Red.) (2009), Handboek Persoonlijkheidspathologie.. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum..boekredactie
 • Snellen W.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2009), Indicatiestelling bij persoonlijkheidsproblemen. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verheul R., Snellen W.M. (Red.) Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghun. 219-234.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Koelen J.A. & Snellen W.M. (2009), Psychodynamische modellen: Van Freud tot Fonagy. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verheul R., Snellen W.M. (Red.) Handboek Persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 201-218.boekdeel
 • Koelen J.A. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2008), Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van de borderlinestoornis? Een vergelijkende analyse en implicaties voor toekomstig onderzoek., Tijdschrift voor Psychotherapie 34: 5-26.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Onnink A., Williams M.M. & Snellen W.M. (2008), A new approach to the assessment of structural personality pathology: Theory-driven profile interpretation of the Dutch Short Form of the MMPI., New Ideas in Psychology 26: 23-40.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Schaap Jonker H., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Zock H. & Jonker E. (2008), Development and validation of the Dutch Questionnaire God Image: Effects of mental health and religious culture, Mental Health, Religion & Culture 11: 501-515.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Mosterman R.M., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Hofstee W.K.B. (2008), Voorspellers van behandelresultaat, Tijdschrift Klinische Psychologie 38: 98-118.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bean T., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Spinhoven P. (2007), Course and predictors of mental health of unaccompanied refugee minors in the Netherlands: One year follow-up., Social Science and Medicine 64: 1204-1215.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bean T., Mooijaart A., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Spinhoven P. (2007), Validation of the Teacher's Report Form for teachers of unaccompanied refugee minors., Journal of Psychoeducational Assessment 25: 53-68.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bean T., Derluyn I., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Broekaert E. & Spinhoven P. (2007), Comparing psychological distress, traumatic stress reactions, and experiences of unaccompanied refugee minors with experiences of adolescent accompanied by parents., Journal of Nervous and Mental Disease 195: 288-297.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kok E.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2007), ASS en de Nederlandse verkorte MMPI., Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 3: 32-40.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Koelen J.A. (2007), De somatische-ernstige psychopathologie combinatie binnen de theoriegestuurde profielinterpretatie van de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM). Somatisatie als affectregulator en maat voor sociale (in) competentie., Tijdschrift Klinische Psychologie 37: 107-122.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bakker A.H.M., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Gaillard A.W.K. (Red.) (2007), Hoe mensen werken. Een praktijkboek voor leidinggevenden.. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boekredactie
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2007), Waarom mensen verschillen: de rol van persoonlijkheid.. In: Bakker A.H.M., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Gaillard A.W.K. (Red.) Hoe mensen werken. Een praktijkboek voor leidinggevenden.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 85-95.boekdeel
 • Bakker A.H.M., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Gaillard A.W.K. (2007), Integrale aanpak. In: Bakker A.H.M., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Gaillard A.W.K. (Red.) Hoe mensen werken. Een praktijkboek voor leidinggevenden.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 119-124.boekdeel
 • Kate C.A. ten, Eurelings-Bontekoe E.H.M., Muller N. & Spinhoven P. (2007), Persoonlijkheidsstoornissen in een instelling voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg., Tijdschrift voor Psychiatrie 49: 597-621.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verheul R. & Snellen W.M. (Red.) (2007), Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.boekredactie
 • Muller N., Kate C.A. ten & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2007), Internaliserende problematiek in de kindertijd als risicofactor voor de ontwikkeling van persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd.. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verheul R., Snellen W. (Red.) Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 63-72.boekdeel
 • Koelen J.A., Luyten P. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2007), Visies op het borderline concept: Verleden, heden en toekomst.. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verheul R., Snellen W. (Red.) Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 103-142.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Koelen J.A. & Snellen W.M. (2007), Psychodynamische modellen: van Freud tot Fonagy.. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verheul R., Snellen W. (Red.) Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 185-202.boekdeel
 • Snellen W.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2007), Indicatiestelling bij persoonlijkheidsproblemen.. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verheul R., Snellen W. (Red.) Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 203-217.boekdeel
 • Bean T., Derluyn I., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Broekaert E. & Spinhoven P. (2007), Validation of the multiple language versions of the Hopkins Symptom Checklist-37 for refugee adolescents., Adolescence 165: 51-71.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Schaap-Jonker H., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Zock H. & Jonker E.R. (2007), The personal and normative image of God: the role of religious culture and mental health., Archive for the Psychology of Religion 29: 305-318.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2006), Persoonlijkheidsvragenlijsten. In: Ruiter C. de, Hildebrand M. (Red.) Handboek Psychodiagnostiek. Van testmethode naar toepassing.. Amsterdam: Harcourt book publishers. 21-59.boekdeel
 • Bean T., Mooijaart A., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Spinhoven P. (2006), Validation of the child behavior checklist for guardians of unaccompanied refugee minors., Children and Youth Services Review 28: 867-887.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bean T., Derluyn I., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Broekaert E. & Spinhoven P. (2006), Validation of the multiple language versions of the Reactions of Adolescents to Traumatic Stress questionnaire, Journal of Traumatic Stress 19: 241-255.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bean T., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Mooijaart A. & Spinhoven P. (2006), Factors associated with mental health service need and utilization among unaccompanied refugee adolescents., Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 33: 342-355.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2006), Eenzijdig perspectief [Bespreking van: Luteijn F., et al. (2005) Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg] Tijdschrift Klinische Psychologie 36: 125-128.boekbespreking
 • Bean T., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Spinhoven P. (2006), Unaccompanied refugee minors; a challeging group to teach, The International Journal on School Disaffection 2: 22-26.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Snellen W.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2006), Een klinisch-dynamische visie op intelligentie- en persoonlijkheidsdiagnostiek.. In: Hovens J.E., Megen H.J.G.M. van (Red.) Handboek Psychologische Psychiatrie. Utrecht: de Tijdstroom. 147-165.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2006), Theoriegestuurde integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek in de eerste lijn. In: Lamers E., Bosch F., Hinderink L., Verschuren C. (Red.) Handboek psychologie in de eerste lijn. Amsterdam: Harcourt Book Publishers. 79-94.boekdeel
 • Spinhoven P., Bean T. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2006), Inconsistencies in the self-report of traumatic experiences by unaccompanied refugee minors, Journal of Traumatic Stress 19: 663-673.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2006), Homesickness: Personality, attachment and emotional correlates.. In: Tilburg M. van, Vingerhoets A. (Red.) Psychological aspects of geographical moves. Homesickness and acculturation stress.. Amsterdam: Amsterdam University Press. 179-195.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2005), Massage bij chronische pijnproblematiek: zeker niet altijd zonder risico's. In: Dijkstra P.U., Burken P. van, Marinus J., Nijs J., Wilgen C.P. van (Red.) Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie 2005. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 34-48.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M., Verschuur M.J. & Bosch M. (2005), Een aanzet tot constructvalidering van de profielinterpretatie van de Nederlandse verkorte MMPI (NVM). Een onderzoek met behulp van de TAT., Tijdschrift voor Psychotherapie 31: 29-49.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2005), Dupliek op het kritische commentaar van Jaspers, Tijdschrift voor Psychotherapie 31: 59-66.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Hekman-van Steeg J. & Verschuur M.J. (2005), The association between personality, attachment, psychological distress, church denomination and the God concept among a non-clinical sample., Mental Health, Religion & Culture 8: 141-154.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2005), Theoriegestuurd en contextueel. Repliek op Smid en Kamphuis (2005)., Psycholoog 40: 193-197.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M. & Pieper-de Vries D.A.C. (2005), Twee methoden van dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek: het ontwikkelingsprofiel en de theoriegestuurde profielinterpretatie van persoonlijkheidsvragenlijsten - een analyse van hun onderlinge verhouding.. In: Abraham R.E. (Red.) Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk.. Assen: Koninklijke Van Gorcum. 121-136.boekdeel
 • Abraham R.E., Jong I. de, Pieper-de Vries D.A.C., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Verschuur M.J. (2005), Het ontwikkelingsprofiel en de DSM-IV-persoonlijkheidsstoornissen.. In: Abraham R.E. (Red.) Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum. 290-300.boekdeel
 • Van R., Palmer-Bouva C., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Abraham-Inpijn L. & Abraham R.E. (2005), Het ontwikkelingsprofiel toegepast in de tandheelkundige situatie.. In: Abraham R.E. (Red.) Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum. 374-378.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2005), Reactie op de discussie over de NVM-profielinterpretatie, Tijdschrift voor Psychotherapie 31: 315-318.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Snellen W.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2005), De Thematische Apperceptie Test: nieuwe toepassing, Psychopraxis 7: 134-139.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Snellen W.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2005), 'Terug naar af' of 'stap voorwaarts'? Reactie op Derksen (2005), Psycholoog 40: 462-464.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2005), Diagnostische methoden bij volwassenen. In: Everaerd W.T.A.M. (Red.) Handboek Klinische Psychologie, 27, september 2005, C1200. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum. 1-32.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Vos L. de (2005), Dynamische Persoonlijkheidsdiagnostiek. In: Eilander H., Beers K., Vos L. de (Red.) Verder kijken. Ontwikkelingen in de revalidatiepsychologie.. Amsterdam: Harcourt Book Publishers. 171-195.boekdeel
 • Verschuur M.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Spinhoven P. (2004), Associations among homesickness, anger, anxiety, and depression., Psychological Reports 94: 1155-1170.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2004), Een kwestie van validiteit [Bespreking van: Egger J. (2003) Construct validity of the Dutch MMPI-2. Clinical studies on the assessment of psychopathology and personality] Psycholoog 39: 495-497.boekbespreking
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2004), Theoriegestuurde multidimensionele multitrait-diagnostiek: theorie en relevantie voor de psychotherapie., Tijdschrift voor Psychotherapie 30: 397-413.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Does A.J.W. van der, Duijsens I.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verschuur M.J. & Spinhoven P. (2003), Anxiety sensitivity profile: dimensional structure and relationship with temperament and character, Psychotherapy and Psychosomatics 72: 217-222.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Verschuur M.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Spinhoven P. & Duijsens I.J. (2003), Homesickness, temperament and character, Personality and Individual Differences 35: 757-770.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2003), Bruikbaar basisboek [Bespreking van: Wolf M.H.M. de (2002) Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie] Psycholoog september: 440-441.boekbespreking
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verschuur M.J. & Schreuder B. (2003), Personality, temperament and attachment style among offspring of world war II victims: an integration of descriptive and structural features of personality, Traumatology 9: 106-121.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2003), Multidimensionale diagnostiek. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M. (Red.) Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. 15-63.boekdeel
 • Snellen W.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2003), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van theoriegestuurde profielinterpretatie van de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM). In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M. (Red.) Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. 65-107.boekdeel
 • Snellen W.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2003), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van theoriegestuurde profielinterpretatie van de MMPI-2. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M. (Red.) Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. 109-141.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2003), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van theoriegestuurde profielinterpretatie van de Nederlandse Vragenlijst (NPV), de Temperament and Character Inventory (TCI), de NEO-PI-R en de Utrechtse Coping Lijst (UCL). In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M. (Red.) Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. 143-191.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Frohn-de Winter M.L. (2003), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van projectieve technieken: de Thematische Apperceptie Test (TAT), projectieve tekeningen en de Zinnen Aanvul Test (ZAT). In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M. (Red.) Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. 193-239.boekdeel
 • Teune K.J., Abraham R.E., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (2003), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van semi-gestructureerde interviews: het Ontwikkelingsprofiel en het Structurele Interview. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M. (Red.) Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. 263-303.boekdeel
 • Snellen W.M. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2003), Multidimensionele integratieve diagnostiek: casuïstiek. In: Eurelings-Bontekoe E.H.M., Snellen W.M. (Red.) Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. 423-445.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Snellen W.M. (Red.) (2003), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger.boekredactie
 • Schaap-Jonker H., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verhagen P.J. & Zock T.H. (2002), Image of God and personality pathology: an exploratory study among psychiatric patients, Mental Health, Religion & Culture 5(1): 55-71.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Verschuur M.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Spinhoven P. (2001), Construction and validation of the Homesickness Vulnerability Questionnaire., Personality and Individual Differences 30: 11-19.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2001), Het staat in de sterren geschreven?, Almanak Studievereniging Labyrinth: 52-58.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kleijn W., Verschuur M.J., Moormann P.P. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2001), A first explorative test of model's relevance, applied to the assessment of PTSD symptomatology.. In: Proceedings of the Society for Psychotherapy Research at the 2001 Leiden Conference. 23-23.congresbijdrage
 • Bean T., Kleijn W.C., Verschuur M.J. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2001), Measuring the effects of traumatic stress; on immigrants and refugee adolescents. In: ESTSS Seventh European Conference on Traumatic Stress, Book of Abstracts. O143-O143.congresbijdrage
 • Verschuur M.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Kleijn W.C. & Moormann P.P. (2001), Predicting psychological distress among traumatised subjects using a multidimensional vulnerability model.. In: ESTSS Seventh European Conference on Traumatic Stress Book of Abstracts. O54-O54.congresbijdrage
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Goudena P.P. (2001), The role of conflict resolution in children's development: implications for later life. In: Sagel-Grande I. (Red.) In the best interest of the child. Conflict resolution for and by children and juveniles. Amsterdam: Rozenberg publishers. 37-47.boekdeel
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2000), A multidimentional approach to assessment and treatment.. Parijs. [overig]overig
 • Verschuur M.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Spinhoven P. & Duijsens I.J. (2000), Homesickness, temperament and character.. Parijs. [overig]overig
 • Duijsens I.J., Spinhoven P., Goekoop J.G., Spermon T. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2000), The Dutch temperament and character inventory (TCI): dimensional structure, reliability and validity in a normal and psychiatric outpatient sample, Personality and Individual Differences 28: 487-499.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Brouwers E.P.M. & Verschuur M.J. (2000), Homesickness among foreign employees of a multinational high-tech company in the Netherlands, Environment and Behavior 32(3): 443-456.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2000), Verandering of adaptatie?, Psycholoog november: 525-527.artikel in tijdschrift
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (2000), Sterren., Almanak Studievereniging Labyrinth.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Jonker H., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verhagen P.J. & Zock T.H. (2000), Godsbeeld en psychopathologie. Een verkenning van de wetenschappelijke literatuur vanuit het object-relationeel perspectief., Psyche en Geloof 4: 200-209.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Jonker H., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verhagen P.J. & Zock T.H. (2000), Godsbeeld en persoonlijkheidspathologie. Een exploratief onderzoek onder psychiatrische patiënten., Psyche en Geloof 4: 210-226.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Does A.J.W. van der, Duijsens I.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verschuur M.J. & Spinhoven P. (1999), Anxiety sensitivity profile: dimensional structure and relationship with personality, diagnosis and symptoms. Toronto. [overig]overig
 • Hendriksen M.J.A.M., Schreuder B., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Verschuur M.J. (18 september 1999), Attachment, temperament, character and personality pathology among persons whose parents were World War II victims (Lezing). Geneve, Zwitserland.overig
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Verschuur M.J., Steensma-de Jong M. & Heide J.J. ter (1999), Features of DSM-IV and ICD-10 personality disorders and perceived quality of parental attachment among homesick-prone first year university students. Geneve, Zwitserland. [overig]overig
 • Duijsens I.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Diekstra R.F.W. (1999), International Personality Disorder Examination (IPDE) DSM-IV module. Interview boek. Leiderdorp: Datec.boek
 • Duijsens I.J., Eurelings-Bontekoe E.H.M. & Diekstra R.F.W. (1999), De vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid gebaseerd op ICD-10 en DSM-IV. Leiderdorp: Datec.boek
 • Duijsens I.J., Haringsma R. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (1999), Handleiding van de Vragenlijst voor kenmerken van de persoonlijkheid (VKP), DSM-IV en ICD-10. Leiderdorp: Datec.boek
 • Duijsens I.J., Spinhoven P., Verschuur M.J. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (1999), De ontwikkeling van de Nederlandse Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst (TCI-105), Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie 54: 276-283.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Tilburg M.A.L. van, Eurelings-Bontekoe E.H.M., Vingerhoets A.J.J.M. & Heck G.L. van (1999), An Exploratory Investigation into Types of Adult Homesickness, Psychotherapy and Psychosomatics 68: 313-318.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Duijsens I.J., Spinhoven P., Verschuur M.J. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (1999), De ontwikkeling van de Nederlandse Verkorte en Karakter Vragenlijst (TCI-105), Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie 54: 267-283.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Duijsens I.J., Spinhoven P., Goekoop J.G., Spermon A. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (1999), The Dutch TCI: dimensional structure, reliability and validity in a normal and psychiatric outpatient sample, Personality and Individual Differences 28: 487-499.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (26 mei 1998), Psychological distress, depressive symptomatology, coping and DSM-III-R personality disorders (Lezing). Rolduc.overig
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (6 maart 1998), Mannen en vrouwen over heimwee. Een wereld van verschil (Lezing). Universiteit Leiden.overig
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (15 februari 1998), Short and long term changes in symptomatology and social support variables after short term primary mental health care, including some thoughts about personality pathology (Lezing). Berlijn.overig
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Brouwer E., Verschuur M.J. & Duijsens I.J. (1998), DSM-III-R and ICD-10 personality disorder features among women experiencing two types of self reported homesickness. An exploratory study, British Journal of Psychology 89: 405-416.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Sanders E., Eurelings-Bontekoe E.H.M., Cleiren M.P.H.D. & Garssen B. (1998), Workshops to support the bereavement process, Patient Education and Counseling 34: 53-62.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Jonker K., Wildemors L., Verschuur M.J. & Duijsens I.J. (1998), Personality disorders and personality dimensions as assessed by the Dutch Short Form of the MMPI among female patients with a history of sexual abuse: A comparison between inpatients and outpatients, Psychiatric Care 5(5): 183-190.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M., Slikke M. van der & Verschuur M.J. (1997), Psychological distress, depressive symptomatology, coping and personality disorders. A study among primary mental health care patients, Personality and Individual Differences 23(2): 407-417.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Duijsens I.J., Goekoop J.G., Spinhoven P. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (1997), De temperament en karaktervragenlijst (TCI), Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden 52: 199-202.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Eurelings-Bontekoe E.H.M. (1997), Homesickness, personality and personality disorders. In: Tilburg M. van, Vingerhoets A.J.J.M. (Red.) Psychological aspects of geographical moves: homesickness and acculturation stress. Tilburg: Tilburg University Press. 197-212.boekdeel
 • Duijsens I.J., Goekoop J.G., Spinhoven P. & Eurelings-Bontekoe E.H.M. (1997), Instrumenteel onderzoek - De temperament en karakter-vragenlijst (TCI)., Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie 52: 199-202.artikel in tijdschrift (refereed)
 • arkin verzorgen directe patientenzorg