Universiteit Leiden

nl en

Douwe Biesma

Hoogleraar Data-gedreven verbetering van de zorg / Voorzitter Raad van Bestuur LUMC

Naam
Prof.dr. D.H. Biesma
Telefoon
+31 71 526 2564
E-mail
d.h.biesma@lumc.nl

Douwe Biesma is hoogleraar Data-driven Healthcare Improvement en sinds 1 juli 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum. Biesma is daarnaast hoogleraar Interne Geneeskunde bij het UMC Utrecht. Hij was van 2010 tot 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht. Sinds 2017 combineerde hij dit met het voorzitterschap van Santeon, een netwerk van zeven topklinische ziekenhuizen. Daarnaast is hij een van de initiatiefnemers van ‘Experiment Topzorg’, een VWS-subsidie van 30 miljoen euro voor zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in drie niet-academische ziekenhuizen. Ook heeft Biesma als voorzitter van Santeon een subsidie van 6 miljoen euro ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor onderzoek naar Shared Decision Making in de klinische praktijk.

Meer informatie over Douwe Biesma

Data-driven Healthcare Improvement

Het belang van data in de dagelijkse klinische praktijk neemt toe. De leerstoel ‘Data-driven Healthcare Improvement’ heeft als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren op basis van data. Het onderzoek van Biesma heeft vier aandachtsgebieden en focust zich op data- en waardegedreven zorg. Een van die onderzoekslijnen betreft datagedreven veranderingen in zorgverlening. E-health en het analyseren van data zijn essentieel voor de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats’. De coronacrisis in 2020 zal zorgen voor een versnelling op het gebied van innovatieve concepten voor de zorg. Biesma onderzoekt de waarde van deze nieuwe vormen van zorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Daarnaast is een belangrijk aandachtsgebied van de leerstoel het effect van transparantie over uitkomsten op het maken van behandelbeslissingen. De hypothese dat patiënten die op de hoogte zijn van de behandeluitkomsten vaker tevreden zijn en zelf voor minder invasieve procedures zouden kiezen, moet nog gevalideerd worden. De resultaten zullen gebruikt worden voor verdere implementatiestudies in het LUMC en daarbuiten in allianties met andere partijen.

Een derde onderzoekslijn is de kwaliteit van zorgverlening na redistributie en concentratie. Het LUMC is in gesprek met andere ziekenhuizen over waar specialistische zorg voor behandeling van patiënten met aandoeningen, zoals trauma en neurochirurgie, het beste plaats kan vinden. Het doel van Biesma’s onderzoek is om de concentratie en herverdeling van zorg, met de behandeluitkomsten in acht nemend, te evalueren.

Tenslotte focust de leerstoel zich op waardegedreven zorg voor zogenoemde ‘weesziekten’. Het LUMC kent meer dan 40 centra die geregistreerd staan als European Reference Network for Rare and Low Prevalence Complex Disease. Door internationale vergelijking van uitkomstmaten te stimuleren zal de waarde van zorg  voor weesziekten kunnen toenemen.

Wetenschappelijke carrière

Na zijn opleiding geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, is Biesma in 1994 aan dezelfde universiteit gepromoveerd tot doctor op het proefschrift Autologous blood transfusion, erythropoietin and iron metabolism. Van 1996 tot 2007 was Biesma internist-hematoloog in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Van 2007 tot 2010 was hij voorzitter van de Divisie Interne Geneeskunde & Dermatologie, opleider en hoogleraar Interne Geneeskunde in het UMC Utrecht. Van eind 2010 tot medio 2020 was hij bestuursvoorzitter van het St. Antonius.

De onderzoeksfocus van Biesma lag tot 2015 op trombo-embolische aandoeningen, hemato-oncologische studies, de effectiviteit van vaccinaties in immuungecompromitteerde patiënten en diagnostische procedures bij patiënten met longontstekingen. Sinds 2017 houdt hij zich bezig voornamelijk bezig met onderzoek naar waardegedreven zorg. 

Hoogleraar Data-gedreven verbetering van de zorg / Voorzitter Raad van Bestuur LUMC

  • Faculteit Geneeskunde
  • LUMC - Medische Faculteit Leiden

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.