Universiteit Leiden

nl en

Danny Jol

Promovendus

Naam
Mr. D.S. Jol
Telefoon
+31 71 527 3719
E-mail
d.s.jol@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-4007-3194

Danny Jol is sinds 2017 als docent en promovendus straf(proces)recht (PhD-fellow) verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Danny Jol

Danny Jol is sinds 2017 als docent en promovendus straf(proces)recht (PhD-fellow) verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Aan deze universiteit studeerde Danny Jol Nederlands recht met als afstudeerrichtingen strafrecht en burgerlijk recht. Sinds 2010 is hij werkzaam geweest als docent straf(proces)recht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht en het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Onderzoek

Titel onderzoek: Strafrechtspleging in Nederlands-Indië.

Zijn onderzoek richt zich op het (koloniale) straf(proces)recht van het voormalig Nederlands-Indië. Koloniale mogendheden zoals Nederland beschouwden een doelmatige strafrechtspleging als een hoeksteen van koloniaal bestuur. Dit kan op gespannen voet hebben gestaan met destijds bestaande gedachten over rechtvaardigheid, fundamentele rechten en algemene rechtsbeginselen. Naar het functioneren van de complexe Nederlands-Indische strafrechtspleging is echter relatief weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. Het onderzoek richt zich op de zogenaamde ‘gouvernementsrechtspraak’: rechtspraak ingevoerd door het koloniale gezag op basis van wettelijke regels, uitgeoefend door gouvernementsambtenaren in naam van het staatshoofd. De vraag is in hoeverre de Nederlands-Indische gouvernementsstrafrechtspleging gedurende de laatste decennia van het koloniale gezag (1901-1942) in overeenstemming met de destijds geldende fundamentele rechten en algemene rechtsbeginselen functioneerde, zowel voor wat betreft wetgeving als rechtspraak.

Trefwoorden: strafrecht, strafprocesrecht, fundamentele (grond)rechten, algemene rechtsbeginselen, Nederlands-Indië, koloniale rechtsgeschiedenis.

Onderwijs

Hij is als docent betrokken bij diverse straf(proces)rechtelijke vakken.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.14

Contact

  • Boom (Juridische) Uitgevers Mede-auteur Boom basics strafrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.