Universiteit Leiden

nl en

Daan Asser

Emeritus hoogleraar burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. W.D.H. Asser
E-mail
w.d.h.asser@law.leidenuniv.nl

Daan Asser is emeritus hoogleraar burgerlijk procesrecht met als vakgebied het civiele bewijsrecht. Van oorsprong tijdens en na zijn studie in Leiden opgeleid als rechtshistoricus (student-assistent van Robert Feenstra en promoties op dat gebied in Cambridge en Leiden), verschoof zijn interesse later naar het burgerlijk procesrecht.

Meer informatie over Daan Asser

Zie voor meer informatie

Asser is het grootste deel van zijn loopbaan verbonden geweest aan de rechterlijke macht. In Amsterdam was hij in opleiding als raio en vervolgens rechter in de rechtbank en raadsheer in het Gerechtshof. In 1986 werd hij advocaat-generaal bij De Hoge Raad totdat hij in 1997 advocaat bij Stibbe werd. In 2005 keerde hij terug in de Hoge Raad als raadsheer tot zijn pensioen in 2012.

In 1992 werd Asser in deeltijd hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Katholieke, nu Radboud Universiteit. In 1999 werd hij in dat vak full-time (vanaf 2005 part-time) hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Sinds 2015 is hij daar met emeritaat.

Asser heeft tijdens zijn loopbaan veel colleges en cursussen gegeven en doet dat nog steeds. Zijn publicaties liggen vooral op het terrein van de principes van het burgerlijk proces en het civiele bewijsrecht. Tot de belangrijkste projecten waarbij betrokken was behoren de Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht samen met Bart Groen, Jan Vranken en Ianika Tzankova en de Modernisering burgerlijk bewijsrecht samen met Fred Hammerstein en Ruth de Bock. Hij is de auteur van diverse boeken op het terrein van het civiele proces- en bewijsrecht, waaronder het deel Bewijs in de procesrechtelijke serie van de Asser-serie en Bewijslastverdeling in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk (deel 3). Hij is lid van de Asser-adviesraad (redactieraad van de Asser-serie).

Emeritus hoogleraar burgerlijk procesrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Publicaties

Activiteiten

  • Voorzitter Bestuur Stichting Grote Kerk Naarden Stichting Grote Kerk Naarden
  • De Rechtspraak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland
  • De Rechtspraak Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam
  • Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.