Universiteit Leiden

nl en

Daan Asser

Emeritus hoogleraar burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. W.D.H. Asser
E-mail
w.d.h.asser@law.leidenuniv.nl

Daan Asser is emeritus hoogleraar burgerlijk procesrecht met als vakgebied het civiele bewijsrecht. Van oorsprong tijdens en na zijn studie in Leiden opgeleid als rechtshistoricus (student-assistent van Robert Feenstra en promoties op dat gebied in Cambridge en Leiden), verschoof zijn interesse later naar het burgerlijk procesrecht.

Meer informatie over Daan Asser

Zie voor meer informatie

Asser is het grootste deel van zijn loopbaan verbonden geweest aan de rechterlijke macht. In Amsterdam was hij in opleiding als raio en vervolgens rechter in de rechtbank en raadsheer in het Gerechtshof. In 1986 werd hij advocaat-generaal bij De Hoge Raad totdat hij in 1997 advocaat bij Stibbe werd. In 2005 keerde hij terug in de Hoge Raad als raadsheer tot zijn pensioen in 2012.

In 1992 werd Asser in deeltijd hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Katholieke, nu Radboud Universiteit. In 1999 werd hij in dat vak full-time (vanaf 2005 part-time) hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Sinds 2015 is hij daar met emeritaat.

Asser heeft tijdens zijn loopbaan veel colleges en cursussen gegeven en doet dat nog steeds. Zijn publicaties liggen vooral op het terrein van de principes van het burgerlijk proces en het civiele bewijsrecht. Tot de belangrijkste projecten waarbij betrokken was behoren de Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht samen met Bart Groen, Jan Vranken en Ianika Tzankova en de Modernisering burgerlijk bewijsrecht samen met Fred Hammerstein en Ruth de Bock. Hij is de auteur van diverse boeken op het terrein van het civiele proces- en bewijsrecht, waaronder het deel Bewijs in de procesrechtelijke serie van de Asser-serie en Bewijslastverdeling in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk (deel 3). Hij is lid van de Asser-adviesraad (redactieraad van de Asser-serie).

Emeritus hoogleraar burgerlijk procesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht
 • Cleiren C.P.M. & Asser W.D.H. (2015), Preuve et verite aux Pays-Bas. In: La preuve: Journées Pays-Bas/Belgique. Travaux de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture juridique française nr. 63 Bruxelles: Bruylant & LB2V. 929-944. boekdeel
 • Asser W.D.H., Nijboer J.F. & Schuurmans Y.E. (2009), Bewijsrecht: het bewijs geregeld?: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking nr. 69. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. boek
 • Asser W.D.H. (2009), Concentratie van beroep tegen BBIE-beslissingen bij het Benelux-Gerechtshof. Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen. In: Het Benelux-Gerechtshof als beroeps- en cassatie-instantie voor het Benelux merken- en modellenrecht. Antwerpen: Albe De Coker. 1-14. boekdeel
 • Asser W.D.H. (2008), Complex and difficult questions. Two decisions of the Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland on the protection of women accepting bills of exchange. In: Pikkemaat J.G.B. (red.) The Old Library of the Supreme Court of the Netherlands. Hilversum: Verloren Publishers. 105-116. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2008), Deformalisering en case management in Nederland. In: Rhee C.H. van (red.) The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad. Mechelen: Kluwer. 323-332. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2008), Rechtsvorming door de Hoge Raad: enkele inleidende opmerkingen. In: Keukens W.M.T. (red.) Raad & Daad. Over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 9-29. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2007), Cassatie in civiele zaken (Nederlands recht). In: Moor-van Vugt A. de (red.) De werkwijze van de hoogste rechtscolleges. Preadviezen [van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland]. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 183-230. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2007), Kwaliteit in de civiele rechtspraak, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2007(2): 41-45. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2006), Erkend en gedekt. In: Duijvendijk-Brand A. van, Parkins-de Vin M.G.J. (red.) Variatie in cassatie. Opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen. Deventer: Kluwer. 15-21. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2006), Het geheim van de raadkamer en de vrijheid van publicatie, Nederlands Juristenblad 2006(12): 691-695. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2006), Ten Afscheid. In: Schuurmans Y.E. (red.) Bewijzen en beslissen. Bijdrag aan het symposium, dat ter afscheid van prof.mr. W.D.H. Asser op 7 oktober 2005 aan de Universiteit Leiden werd gehouden.. Deventer: Kluwer. 45-56. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H., Groen H.A., Vranken J.B.M. & Tazankova I.N. (2006), Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 11 februari 2005, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 14 januari 2005, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H. (2005), Bewijsrecht. In: Hendrikse M.L., Jongbloed A.W. (red.) Burgerlijk procesrecht praktisch belicht. Deventer: Kluwer. 201-229. boekdeel
 • Asser W.D.H. & Vranken J.B.M. (2005), De tweede fase van de Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht.. In: Flach R.J.C., Klap-de Nooijer L.M., Rutgers J.W., Wesseling-van Gent E.M. (red.) Amice. Rutgers-bundel. Deventer: Kluwer. 1-11. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2005), Over rechtsvorming door de Hoge Raad. Inleidende opmerkingen bij de rode draad 'Raad & Daad', : 223-242. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2005), Privacy en due process, verantwoord omgaan met privacybelangen in het letselschadeproces.. In: Peeperkorn D.H.M., e.a. (red.) Waarheidsvinding en privacy. Inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2005.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 11-25. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 17 december 2004, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 19 november 2004, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 24 september 2004, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 9 juli 2004, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 7 mei 2004, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 9 april 2004, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 19 maart 2004, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 30 januari 2004, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 23 januari 2004, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., Groen H.A., Vranken J.B.M.V. & Tzankova I.N. (2004), A new balance. A summary of the Interim report Fundamental Review of the Dutch law of civil procedure, Zeitschrift für Zivilprozess International : 331-387. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2004), Bewijslastverdeling. Deventer: Kluwer. boek
 • Asser W.D.H. (2004), Bewijslastverdeling in het arbeidsrecht, SMA : 488-493. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2004), Straatsburg locuta, causa finita? Over heropening van civiele procedures waarin het EHRM een schending van het EVRM heeft vastgesteld, juli/aug.: 543-551. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2004), Within a reasonable time: a joint responsibility. In: Rhee C.H. van (red.) The Law's Delay. Essays on Undue Delay in Civil Litigation. Antwerpen: Intersentia. 23-29. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 5 december 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 28 november 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 28 november 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 14 november 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 10 oktober 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 19 september 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 12 september 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 12 september 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 9 mei 2003, NJ 2005. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 18 april 2003, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 31 januari 2003, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H., Groen H.A. & Vranken J.B.M. (2003), Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 29 november 2002, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 29 november 2002, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 15 november 2002, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 21 december 2001, NJ 2004. annotatie
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Leiden. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 23 november 2001, TvA 2001; 187-189. annotatie
 • Asser W.D.H. (2001), Jaarvergadering Leuven. Leuven. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Actualiteiten burgerlijk procesrecht. Zwolle. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (15 november 2001), De nieuwe EEX-Verordening (Lezing). Amsterdam. overig
 • Asser W.D.H. (2001), Capita burgerlijk procesrecht. Den Haag. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Den Haag. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Rotterdam. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (25 oktober 2001), Less conflicts and more cooperation in civil procedure (Lezing). Maastricht. overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (12 oktober 2001), Kwaliteit van de deskundige bezien vanuit het civiele recht (Lezing). Utrecht. overig
 • Asser W.D.H. (2001), Actualiteiten burgerlijk procesrecht. Den Haag. [overig] overig
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 29 juni 2001, NJ 2001; 4584-4586. annotatie
 • Asser W.D.H. (2001), Bewijsrecht. Leiden. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Gedwongen tussenkomst. Tilburg. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Actualiteiten burgerlijk procesrecht. Amersfoort. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Nieuw burgerlijk procesrecht. Den Haag. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Leiden. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Mw. X. Kramer. Universiteit Leiden. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Actualiteiten bewijsrecht. Den Haag. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Nieuw Recht. Utrecht. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Oppositie. Tilburg. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Afscheidssymposium. Leiden. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Asser-Adviesraad. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Bespreking van: Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken, Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 171-173. boekbespreking
 • Asser W.D.H. (2001), Enkele opmerkingen bij de rol van de deskundige in het civiele procesrecht. In: De rol van de deskundige in het schaderegelingsproces. Lelystad: Koninklijke Vermande. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2001), Kerngroep Fundamentele Herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Leerstoel burgerlijk procesrecht. Utrecht. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Nederlandse sectie. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), PAO cursus. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht. Nijmegen. [overig] overig
 • Asser W.D.H. (2001), Studiekring burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 7 december 2000, TvA 2001; 181-184. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 17 november 2000, NJ 2001; 4389-4393. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (3 november 2000), Fair, redelijk en billijk, Over de deformalisering in het burgerlijk procesrecht (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden. Inaugurale rede
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 12 oktober 2000, TvA 2001; 184-186. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 7 april 2000, NJ 2001; 157-159. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 11 februari 2000, NJ 2001; 141-144. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 11 februari 2000, NJ 2001; 951-952. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HvJ EG 4 februari 2000, NJ 2001; 476-478. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Rechtbank Middelburg 20 januari 2000, TvA 2000; 172-175. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H., TvA 2000; 169-170. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2000), Burgerlijke Rechtsvordering, Burgerlijke rechtsvordering 274. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lawson R.A. & Asser W.D.H. (2000), Rechtsgevolgen voor de nationale procedure na een veroordeling door het EHRM, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 161: 168-173. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2000), Rechtsgevolgen voor de nationale procedure na een veroordeling door het EHRM, Maar in Straatsburg wordt de wederpartij helemaal niet ontvangen, laat staan gehoord, met dupliek, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 161(5): 169-172. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2000), Uitleg van verzekeringsovereenkomsten in cassatie.Opmerkingen naar aanleiding van HR 31 maart 2000, 357. In: Verzekering en maatschappij. Deventer en Leiden: Kluwer en Meijers Instituut. 11-29. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Kantonrechter den Haag 2 december 1999, TvA 1999; 128-130. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 19 november 1999, NJ 1999; 125-126. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 juli 1999, TvA 2001; 179-181. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 juli 1999, TvA 2001; 177-179. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 27 mei 1999, TvA 1999; 77-79. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 22 april 1999, TvA 2001; 186-187. annotatie
 • Asser W.D.H. (1999), Naar een volwassener en minder conflictueuze procesvoering. In: Verantwoordelijk procederen, gedachten over een fundamentele vernieuwing van het burgerlijk procesrecht. Den Haag: Boom. 7-32. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (1999), Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces; Over wettelijke vertegenwoordigers, gevolmachtigden, deelgenoten en de cessionaris ter incasso. In: Vertegenwoordiging en tussenpersoon. Deventer: Tjeenk Willink. 487-503. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hoge Raad 18 december 1998, NJ 2000. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 12 november 1998, TvA 2001; 27-30. annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 27 augustus 1998, TvA 1998; 170-172. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 20 maart 1997, TvA 1997; 154-157. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Voorzitter Bestuur Stichting Grote Kerk Naarden Stichting Grote Kerk Naarden
 • De Rechtspraak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland
 • De Rechtspraak Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam
 • Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.