Universiteit Leiden

nl en

Daan Asser

Hoogleraar Burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. W.D.H. Asser
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
w.d.h.asser@law.leidenuniv.nl

Hoogleraar Burgerlijk procesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht
 • Cleiren C.P.M. & Asser W.D.H. (2015), Preuve et verite aux Pays-Bas. In: La preuve: Journées Pays-Bas/Belgique. Travaux de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture juridique française nr. 63 Bruxelles: Bruylant & LB2V. 929-944.boekdeel
 • Asser W.D.H., Nijboer J.F. & Schuurmans Y.E. (2009), Bewijsrecht: het bewijs geregeld?: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking nr. 69. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boek
 • Asser W.D.H. (2009), Concentratie van beroep tegen BBIE-beslissingen bij het Benelux-Gerechtshof. Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen. In: Het Benelux-Gerechtshof als beroeps- en cassatie-instantie voor het Benelux merken- en modellenrecht. Antwerpen: Albe De Coker. 1-14.boekdeel
 • Asser W.D.H. (2008), Rechtsvorming door de Hoge Raad: enkele inleidende opmerkingen. In: Keukens W.M.T. (Red.) Raad & Daad. Over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 9-29.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2008), Complex and difficult questions. Two decisions of the Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland on the protection of women accepting bills of exchange. In: Pikkemaat J.G.B. (Red.) The Old Library of the Supreme Court of the Netherlands. Hilversum: Verloren Publishers. 105-116.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2008), Deformalisering en case management in Nederland. In: Rhee C.H. van (Red.) The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad. Mechelen: Kluwer. 323-332.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2007), Kwaliteit in de civiele rechtspraak, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2007(2): 41-45.artikel in tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2007), Cassatie in civiele zaken (Nederlands recht). In: Moor-van Vugt A. de (Red.) De werkwijze van de hoogste rechtscolleges. Preadviezen [van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland]. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 183-230.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2006), Erkend en gedekt. In: Duijvendijk-Brand A. van, Parkins-de Vin M.G.J. (Red.) Variatie in cassatie. Opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen. Deventer: Kluwer. 15-21.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2006), Ten Afscheid. In: Schuurmans Y.E. (Red.) Bewijzen en beslissen. Bijdrag aan het symposium, dat ter afscheid van prof.mr. W.D.H. Asser op 7 oktober 2005 aan de Universiteit Leiden werd gehouden.. Deventer: Kluwer. 45-56.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2006), Het geheim van de raadkamer en de vrijheid van publicatie, Nederlands Juristenblad 2006(12): 691-695.artikel in tijdschrift
 • Asser W.D.H., Groen H.A., Vranken J.B.M. & Tazankova I.N. (2006), Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 11 februari 2005, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 14 januari 2005, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H. (2005), Bewijsrecht. In: Hendrikse M.L., Jongbloed A.W. (Red.) Burgerlijk procesrecht praktisch belicht. Deventer: Kluwer. 201-229.boekdeel
 • Asser W.D.H. & Vranken J.B.M. (2005), De tweede fase van de Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht.. In: Flach R.J.C., Klap-de Nooijer L.M., Rutgers J.W., Wesseling-van Gent E.M. (Red.) Amice. Rutgers-bundel. Deventer: Kluwer. 1-11.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2005), Over rechtsvorming door de Hoge Raad. Inleidende opmerkingen bij de rode draad 'Raad & Daad'., Ars Aequi: 223-242.artikel in tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2005), Privacy en due process, verantwoord omgaan met privacybelangen in het letselschadeproces.. In: Peeperkorn D.H.M., e.a. (Red.) Waarheidsvinding en privacy. Inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2005.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 11-25.congresbijdrage
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 17 december 2004, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 19 november 2004, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 24 september 2004, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 9 juli 2004, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 7 mei 2004, NJ 2004 (NJ 2004, 422, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 9 april 2004, NJ 2004 (NJ 2004, 308, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 19 maart 2004, NJ 2004 (NJ 2004, 307, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 30 januari 2004, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 23 januari 2004, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H. (2004), Bewijslastverdeling. Deventer: Kluwer.boek
 • Asser W.D.H. (2004), Bewijslastverdeling in het arbeidsrecht., SMA: 488-493.artikel in tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2004), Within a reasonable time: a joint responsibility. In: Rhee C.H. van (Red.) The Law's Delay. Essays on Undue Delay in Civil Litigation. Antwerpen: Intersentia. 23-29.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2004), Straatsburg locuta, causa finita? Over heropening van civiele procedures waarin het EHRM een schending van het EVRM heeft vastgesteld., Ars Aequi juli/aug.: 543-551.artikel in tijdschrift
 • Asser W.D.H., Groen H.A., Vranken J.B.M.V. & Tzankova I.N. (2004), A new balance. A summary of the Interim report Fundamental Review of the Dutch law of civil procedure., Zeitschrift für Zivilprozess International: 331-387.artikel in tijdschrift
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 5 december 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 28 november 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 28 november 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 14 november 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 10 oktober 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 19 september 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 12 september 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 12 september 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 9 mei 2003, NJ 2005 (NJ 2005, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 18 april 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 306, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 31 januari 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 48, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., Groen H.A. & Vranken J.B.M. (2003), Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 29 november 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 305, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 29 november 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 304, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 15 november 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 2, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 21 december 2001, NJ 2004 (NJ 2004, 34, ()).annotatie
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Leiden. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Jaarvergadering Leuven. Leuven. [overig]overig
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 23 november 2001, TvA 2001; 187-189 (TvA 2001, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H. (2001), Actualiteiten burgerlijk procesrecht. Zwolle. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (15 november 2001), De nieuwe EEX-Verordening (Lezing). Amsterdam.overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Capita burgerlijk procesrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Rotterdam. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (25 oktober 2001), Less conflicts and more cooperation in civil procedure (Lezing). Maastricht.overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (12 oktober 2001), Kwaliteit van de deskundige bezien vanuit het civiele recht (Lezing). Utrecht.overig
 • Asser W.D.H. (2001), Actualiteiten burgerlijk procesrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 29 juni 2001, NJ 2001; 4584-4586 (NJ 2001, 613, ()).annotatie
 • Asser W.D.H. (2001), Bewijsrecht. Leiden. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Gedwongen tussenkomst. Tilburg. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Actualiteiten burgerlijk procesrecht. Amersfoort. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Nieuw burgerlijk procesrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Leiden. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Mw. X. Kramer. Universiteit Leiden. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Actualiteiten bewijsrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Nieuw Recht. Utrecht. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Oppositie. Tilburg. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Afscheidssymposium. Leiden. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Asser-Adviesraad. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Enkele opmerkingen bij de rol van de deskundige in het civiele procesrecht. In: De rol van de deskundige in het schaderegelingsproces. Lelystad: Koninklijke Vermande.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (2001), Leerstoel burgerlijk procesrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Studiekring burgerlijk procesrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), PAO cursus. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), [Bespreking van: Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken] Rechtsgeleerd Magazijn Themis: 171-173.boekbespreking
 • Asser W.D.H. (2001), Nederlandse sectie. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Kerngroep Fundamentele Herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. [overig]overig
 • Asser W.D.H. (2001), Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht. Nijmegen. [overig]overig
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 7 december 2000, TvA 2001; 181-184 (TvA 2001, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 17 november 2000, NJ 2001; 4389-4393 (2001, 596, (Twee uitspraken HR 26-01-2001)).annotatie
 • Asser W.D.H. (3 november 2000), Fair, redelijk en billijk, Over de deformalisering in het burgerlijk procesrecht (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 12 oktober 2000, TvA 2001; 184-186 (TvA 2001, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 7 april 2000, NJ 2001; 157-159 (NJ 2001, 32, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 11 februari 2000, NJ 2001; 951-952 (2001, 137, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 11 februari 2000, NJ 2001; 141-144 (NJ 2001, 31, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HvJ EG 4 februari 2000, NJ 2001; 476-478 (NJ 2001, 75, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Rechtbank Middelburg 20 januari 2000, TvA 2000; 172-175 (, , ()).annotatie
 • Lawson R.A. & Asser W.D.H. (2000), Rechtsgevolgen voor de nationale procedure na een veroordeling door het EHRM, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 161: 168-173.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Asser W.D.H. (2000), Uitleg van verzekeringsovereenkomsten in cassatie.Opmerkingen naar aanleiding van HR 31 maart 2000, 357. In: Verzekering en maatschappij. Deventer en Leiden: Kluwer en Meijers Instituut. 11-29.congresbijdrage
 • Asser W.D.H., TvA 2000; 169-170 (, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H. (2000), Rechtsgevolgen voor de nationale procedure na een veroordeling door het EHRM, Maar in Straatsburg wordt de wederpartij helemaal niet ontvangen, laat staan gehoord, met dupliek, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 161(5): 169-172.artikel in tijdschrift
 • Asser W.D.H. (2000), Burgerlijke Rechtsvordering, Burgerlijke rechtsvordering 274.artikel in tijdschrift
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Kantonrechter den Haag 2 december 1999, TvA 1999; 128-130 (, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: HR 19 november 1999, NJ 1999; 125-126 (NJ 2001, 30, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 juli 1999, TvA 2001; 177-179 (TvA 2001, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 juli 1999, TvA 2001; 179-181 (TvA 2001, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 27 mei 1999, TvA 1999; 77-79 (, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 22 april 1999, TvA 2001; 186-187 (TvA 2001, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H. (1999), Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces; Over wettelijke vertegenwoordigers, gevolmachtigden, deelgenoten en de cessionaris ter incasso. In: Vertegenwoordiging en tussenpersoon. Deventer: Tjeenk Willink. 487-503.congresbijdrage
 • Asser W.D.H. (1999), Naar een volwassener en minder conflictueuze procesvoering. In: Verantwoordelijk procederen, gedachten over een fundamentele vernieuwing van het burgerlijk procesrecht. Den Haag: Boom. 7-32.congresbijdrage
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hoge Raad 18 december 1998, NJ 2000 (NJ 2000, 341, ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 12 november 1998, TvA 2001; 27-30 (TvA 2001, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 27 augustus 1998, TvA 1998; 170-172 (, , ()).annotatie
 • Asser W.D.H., annotatie bij: Hof Amsterdam 20 maart 1997, TvA 1997; 154-157 (, , ()).annotatie
 • Voorzitter Bestuur Stichting Grote Kerk Naarden Stichting Grote Kerk Naarden
 • De Rechtspraak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland
 • De Rechtspraak Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam
 • Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg