Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Daan Asser

Hoogleraar Burgerlijk procesrecht


Naam Prof.mr. W.D.H. Asser
Telefoon +31 71 527 7400
E-mail w.d.h.asser@law.leidenuniv.nl
Hoogleraar Burgerlijk procesrecht
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Privaatrecht
Civiel recht
Contact
+31 71 527 7400
w.d.h.asser@law.leidenuniv.nl
Voorzitter Bestuur Stichting Grote Kerk Naarden
Stichting Grote Kerk Naarden
De Rechtspraak
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland
De Rechtspraak
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg